Ухвала
від 07.11.2023 по справі 914/669/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.11.2023Справа№ 914/669/23

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Парашар Індастріз», м.Київ,

про: заміну сторони боржника виконавчого провадження у справі №914/669/23

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Парашар Індастріз», м.Київ,

до відповідача: Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, м.Львів,

про: стягнення заборгованості 1 527 192,63 грн.

Суддя І. Б. Козак

При секретарі Г.Гелеш

Представники:

Від заявника: не з`явився.

Від відповідача: не з`явився.

ПРОЦЕС.

23.10.20223 надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Парашар Індастріз» (вх.№4235/23) про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні у справі №914/669/23.

Ухвалою суду від 24.10.2023 розгляд заяви призначено в судовому засіданні на 07.11.2023.

Заявник у судове засідання 07.11.2023 не з`явився. У заяві просив замінити боржника у виконавчому провадженні №72288860 з виконання наказу Господарського суду Львівської області від 14.06.2023 року у справі №914/669/23 - Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (м. Львів, вул. Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714) на його правонаступника - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» (79052, м.Львів, вул.Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714). Заміна сторони боржника зумовлена реорганізацією підприємства-боржника, зміни його організаційно-правової форми та самої назви.

Представник відповідача у судове засідання 07.11.2023 не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 16.05.2023 року № 914/669/23 стягнуто з Львівського казенного підприємства засобів пересування і протезування (на користь ТОВ «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» 1 265 580,73 грн. інфляційних витрат, 241 989,00 грн. 3% річних, 22 613,55 грн. судового збору.

14.06.2023 року на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 15.05.2023 видано наказ про примусове виконання рішення №914/669/23.

20.07.2023 Залізничним ВДВС у м.Львів Західного МУМЮ було відкрито виконавче провадження №72288860.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» є правонаступником відповідача (боржника) по справі - Львівського казенного підприємства засобів пересування і протезування. Ідентифікаційний код юридичної особи та її місцезнаходження - м. Львів, вул. Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714- не змінювалися.

ОЦІНКА СУДУ.

За змістом приписів ст. 334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

На підставі ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження (з наступними змінами і доповненнями), сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі, якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

На стадії виконання судового рішення як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони у виконавчому провадженні як юридичному процесі правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 ГПК України з урахуванням підстав, визначених статтею 52 ГПК України. У цьому випадку приписи статті 334 ГПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва у виконавчому провадженні, застосовуються разом з положеннями статті 52 ГПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Так, вирішуючи питання щодо заміни учасника справи та заміни сторони виконавчого провадження Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 03.11.2020 у справі №916/617/17 було викладено, зокрема, такі висновки: Стаття 52 ГПК України вміщена до розділу І Загальні положення глави 4 Учасники судового процесу цього Кодексу, якими регламентуються загальні засади відносно кола учасників, сторін, третіх осіб судового провадження, осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, їх прав та обов`язків тощо. Натомість стаття 334 Господарського процесуального кодексу України розташована в розділі V Процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у господарських справах, що присвячений врегулюванню відносин, пов`язаних з примусовим виконанням судових рішень. Звідси нормативні приписи статті 52 Господарського процесуального кодексу України слід вважати загальними по відношенню до приписів, закріплених статтею 334 цього Кодексу.

З аналізу наведеного у вищевказаній постанові нормативного регулювання можна зробити висновок про те, що оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи. На стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 ГПК України з урахуванням підстав, визначених статтею 52 ГПК України. У цьому випадку приписи ст. 334 ГПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 52 цього Кодексу.

Натомість, як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення, заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 52 ГПК України. У такому випадку, із огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження, заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Єдиним винятком є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження, що окремо обумовлено у частині п`ятій статті 334 Господарського процесуального кодексу України. При цьому процесуальне правонаступництво в розумінні ст. 52 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового провадження, включаючи й стадію виконання судового рішення.

Правову позицію, висловлену у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.11.2020 у справі №916/617/17, підтверджено також і постановою Великої Палати Верховного Суду від 18.01.2022 у справі №34/425.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження (стаття 334 ГПК України), тобто процесуального правонаступництва в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, є правонаступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і перехід до іншої особи прав чи обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії саме виконавчого провадження як юридичного процесу стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з її вибуттям, тобто підставою заміни стягувача внаслідок правонаступництва є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Заміна сторони виконавчого провадження правонаступником у виконавчому провадженні, тобто здійснення процесуального правонаступництва після набрання судовим рішенням законної сили, полягає в поширенні на правонаступників законної сили судового рішення. При цьому, на правонаступників законна сила судового рішення поширюється усіма своїми правовими наслідками, а саме, незмінністю, неспростовністю, виключністю, преюдиційністю, виконуваністю.

Як убачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування є припиненим в результаті реорганізації 20.09.2023, що підтверджуєься відповідним записом у Витязі. При цьому, датою створення юридичної особи в результаті перетворення - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» є 20.09.2023. Ідентифікаційний код юридичної особи та адреса залишалася незмінною: м. Львів, вул. Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714.

Відтак, з огляду на наведене вище, суд дійшов висновку, що подана заява підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 18, 334 Господарського процесуального Кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Парашар Індастріз» про заміну сторони боржника виконавчого провадження у справі №914/669/23.

2. Замінити боржника у справі №914/669/23 Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (м. Львів, вул. Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714) на його правонаступника - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» (79052, м.Львів, вул.Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714).

3. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

5. Ухвала підлягає оскарженню в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня складення повного тексту.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.11.2023.

Суддя Козак І.Б.

Дата ухвалення рішення07.11.2023
Оприлюднено09.11.2023
Номер документу114750293
СудочинствоГосподарське
Суть: стягнення заборгованості 1 527 192,63 грн.

Судовий реєстр по справі —914/669/23

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Ухвала від 24.10.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Рішення від 16.05.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Ухвала від 02.05.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Ухвала від 21.03.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Ухвала від 14.03.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

Ухвала від 27.02.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Козак І.Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні