Ухвала
від 06.11.2023 по справі 914/1409/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

06.11.2023 Справа№ 914/1409/23

місто Львів

Господарський суд Львівської області у складі судді Сухович Ю.О., за участі секретаря судового засідання Гриб І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ», місто Київ

про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні

у справі № 914/1409/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ», місто Київ

до відповідача Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, місто Львів

про стягнення 2 265 958,44 грн.

За участю представників:

від стягувача (позивача): не з`явився;

від боржника (відповідача): не з`явився.

ВСТАНОВИВ

У провадженні Господарського суду Львівської області перебувала справа №914/1409/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» до Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування про стягнення 2 265 958,44 грн заборгованості, з яких 1 493 771,00 грн основний борг, 663 954,45 грн інфляційні втрати, 108 232,99 грн три проценти річних.

24.10.2023 до Господарського суду Львівської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» надійшла заява б/н від 17.10.2023 (вх.№4249/23) про заміну сторони, шляхом заміни боржника його правонаступником. Крім того, у поданій заяві представник стягувача/позивача просив розгляд даної заяви здійснювати без його участі.

Ухвалою суду від 25.10.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» про заміну сторони (боржника) прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 06.11.2023.

Сторони явки повноважних представників в судове засідання 06.11.2023 не забезпечили, їх явка не визнавалась судом обов`язковою.

Відповідно до частин 2, 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглянувши в судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні (вх.№4249/23) у справі №914/1409/23 та дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 11.07.2023 у справі № 914/1409/23 позов задоволено повністю. Постановлено стягнути з Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування (ідентифікаційний код юридичної особи 03187714) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39724849) 1 493 771,00 грн основного боргу, 663 954,45 грн інфляційних втрат, 108 232,99 грн три проценти річних та судовий бір в сумі 33 989,38 грн.

Вказане рішення в апеляційному порядку не переглядалось, відтак набрало законної сили 09.08.2023.

14.08.2023 Господарським судом Львівської області видано відповідний наказ на примусове виконання рішення.

В обґрунтування поданої заяви заявник зазначив, що 28.08.2023 Залізничним ВДВС у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на виконання вищевказаного рішення суду було відкрито виконавче провадженні ВП №72629862. 03.10.2023 представником позивача було отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з якого вбачається, що відбулася реорганізація відповідача шляхом його перетворення. В результаті реорганізації у відповідача змінилася організаційно-правова форма та назва. Зокрема, з казенного підприємства організаційно - правова форма відповідача змінилася на державне підприємство, повна назва якого Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування». Ідентифікаційний код юридичної особи та її місцезнаходження не змінювалися. Як стверджує заявник, відповідно до вищевказаного Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» є правонаступником відповідача (боржника) по справі - Львівського казенного підприємства засобів пересування і протезування.

Заявник покликаючись на норми статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статей 52, 334 Господарського процесуального кодексу України просить суд замінити боржника у виконавчому провадженні №72629862 з виконання наказу Господарського суду Львівської області від 14.08.2023 року у справі №914/1409/23 - Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (місто Львів, вулиця Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714) на його правонаступника - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» (79052, місто Львів, вулиця Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714). Заміна сторони боржника зумовлена реорганізацією підприємства-боржника, зміни його організаційно-правової форми та самої назви.

При прийнятті ухвали суд виходив з наступного.

Статтею 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

За змістом приписів статті 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

На підставі частини 1, 2, 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» (з наступними змінами і доповненнями), сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі, якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

На стадії виконання судового рішення як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони у виконавчому провадженні як юридичному процесі правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням підстав, визначених статтею 52 Господарського процесуального кодексу України. У цьому випадку приписи статті 334 Господарського процесуального кодексу України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва у виконавчому провадженні, застосовуються разом з положеннями статті 52 Господарського процесуального кодексу України.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження (стаття 334 Господарського процесуального кодексу України), тобто процесуального правонаступництва в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, є правонаступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і перехід до іншої особи прав чи обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії саме виконавчого провадження як юридичного процесу стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з її вибуттям, тобто підставою заміни стягувача внаслідок правонаступництва є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Заміна сторони виконавчого провадження правонаступником у виконавчому провадженні, тобто здійснення процесуального правонаступництва після набрання судовим рішенням законної сили, полягає в поширенні на правонаступників законної сили судового рішення. При цьому, на правонаступників законна сила судового рішення поширюється усіма своїми правовими наслідками, а саме, незмінністю, неспростовністю, виключністю, преюдиційністю, виконуваністю.

Як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування є припиненим в результаті реорганізації 20.09.2023, що підтверджується відповідним записом у Витязі. При цьому, датою створення юридичної особи в результаті перетворення - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» є 20.09.2023. Ідентифікаційний код юридичної особи та адреса залишалася незмінною: місто Львів, вулиця Рудненська, будинок 10, код ЄДРПОУ 03187714.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні №72629862 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234, 235, 326, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАШАР ІНДАСТРІЗ» про заміну сторони (боржника) у виконавчому провадженні №72629862 у справі №914/1409/23 задовольнити.

2.Замінити боржника у виконавчому провадженні №72629862 з виконання наказу Господарського суду Львівської області від 14.08.2023 року у справі №914/1409/23 - Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (місто Львів, вулиця Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714) на його правонаступника - Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» (79052, місто Львів, вулиця Рудненська, 10, код ЄДРПОУ 03187714).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Інформація щодо руху справи розміщена в мережі Інтернет на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua та на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням: http://court.gov.ua.

Ухвалу складено та підписано 10.11.2023

Суддя Сухович Ю.О.

Дата ухвалення рішення06.11.2023
Оприлюднено13.11.2023

Судовий реєстр по справі —914/1409/23

Ухвала від 06.11.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Ухвала від 25.10.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Рішення від 11.07.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Ухвала від 26.06.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Ухвала від 05.06.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Ухвала від 26.05.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

Ухвала від 08.05.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Сухович Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні