Ухвала
від 24.11.2023 по справі 910/3835/22
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

24 листопада 2023 року

м. Київ

cправа № 910/3835/22

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду Пєскова В. Г.

перевіривши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" за вх. № 7634/2023

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2023

у складі колегії суддів: Пантелієнка В.О. (доповідач), Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

на ухвалу Господарського суду м. Києва від 10.07.2023

у складі судді Омельченко Л.В.

у справі № 910/3835/22

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс Країна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно"

про банкрутство, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2022 ухвалою Господарського суду м. Києва, серед іншого, було відкрито провадження у справі № 910/3835/22 про банкрутство ТОВ "Агрохолдинг Руно", введено процедуру розпорядження майном; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Панченка Р.М.

24.11.2022 АТ КБ "ПриватБанк" подано до Господарського суду м. Києва заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 479 747,05 грн.

10.07.2023 ухвалою Господарського суду м. Києва у справі №910/3835/22, зокрема, визнано грошові вимоги АТ КБ "ПриватБанк" до ТОВ "Агрохолдинг Руно" у розмірі 2 484 709,05 грн, з яких: 2 479 747,05 грн - основний борг (четверта черга), 4 962,00 грн - судовий збір (перша черга) без права вирішального голосу.

09.10.2023 постановою Північного апеляційного господарського суду (повний текст постанови складений та підписаний 10.10.2023) ухвалу Господарського суду м.Києва від 10.07.2023 у справі № 910/3835/22 - залишено без змін,

31.10.2023 (згідно з відміткою на поштовому конверті) ТОВ "Агрохолдинг Руно" подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2023 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 10.07.2023 у справі № 910/3835/22 про визнання грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" до ТОВ "Агрохолдинг Руно" у розмірі 2 484 709,05 грн; стягнути з АТ КБ "ПриватБанк" на користь ТОВ "Агрохолдинг Руно" судові витрати, що складаються з судового збору за подання апеляційної скарги та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 50 000 грн.

Також скаржником заявлено клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження вказаних судових рішень.

06.11.2023 зазначену касаційну передано колегії суддів у складі: головуючого - Пєскова В. Г. (суддя-доповідач), суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.

Перевіривши матеріали касаційної скарги, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без руху з огляду на таке.

Статтею 290 ГПК України передбачені вимоги до форми і змісту касаційної скарги.

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 290 ГПК України до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено у Законі України "Про судовий збір".

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Підпунктом 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що ставка судового збору за подання заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлено з 1 січня - 2 481 грн.

Отже звертаючись до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2023 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 10.07.2023 у справі № 910/3835/22 про визнання грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк", скаржнику належало сплатити судовий збір у розмірі 9 924 грн (2 481 х 2) х 200%).

Водночас у порушення зазначених вимог скаржником до касаційної скарги не додано ні документів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку та розмірі, ні документів, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Таким чином, касаційна скарга ТОВ "Агрохолдинг Руно" оформлена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 частини четвертої статті 290 ГПК України.

Разом з цим, з 18.10.2023 введено в дію Закон України від 29.06.2023 № 3200-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами".

Одночасно з введенням в дію Закону від 29.06.2023 № 3200-ІХ внесені зміни до ГПК України.

Відповідно до частини другої статті 6 ГПК України (в редакції Закону від 29.06.2023 № 3200-ІХ) позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ЄСІТС) в день надходження документів.

Згідно з частиною шостою статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Пунктом 2 частини другої статті 290 ГПК України (у редакції Закону від 29.06.2023 №3200-IX) встановлено, що у касаційній скарзі повинно бути зазначено, зокрема, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Як вбачається з матеріалів касаційної скарги, вона подана та підписана представником ТОВ "Агрохолдинг Руно" - адвокатом Головачевою О.М.

Водночас з відповіді від 06.11.2023 № 241961, сформованої засобами підсистеми ЄСІТС "Електронний суд", вбачається, що ТОВ "Агрохолдинг Руно" не зареєструвало електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі). Перевірка здійснювалася за вказаним у касаційній скарзі кодом ЄДРПОУ: 32736177.

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 6 ГПК України процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Частиною другою статті 292 ГПК України визначено, що у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, а також подана особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддя постановляє відповідну ухвалу.

Згідно з частиною другою статті 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави, визначеної абзацом другим частини першої цієї статті, суд у такій ухвалі зазначає про обов`язок такої особи зареєструвати електронний кабінет відповідно до статті 6 цього Кодексу.

З огляду на викладене, касаційна скарга ТОВ "Агрохолдинг Руно" підлягає залишенню без руху, з наданням скаржнику строку на усунення недоліків поданої касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, а саме: 1) надати Суду документи, що підтверджують сплату судового збору в розмірі 9 924 грн; 2) зареєструвати електронний кабінет в підсистемі "Електронний суд", про що повідомити Верховний Суд.

Водночас відповідно до статті 291 ГПК України (в редакції Закону№ 3200-IX від 29.06.2023) особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копії цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Однак, скаржником не додано до касаційної скарги жодних доказів надсилання копії скарги і доданих до неї документів іншим учасникам справи № 910/3835/22 про банкрутство ТОВ "Агрохолдинг Руно".

Верховний Суд акцентує, що неповідомлення учасників судового процесу у справі про звернення з касаційною скаргою порушує процесуальні права цих учасників, принципи рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності сторін, закріплені у частині третій статті 2 ГПК України.

Не направлення скаржником копії касаційної скарги іншим учасникам судового процесу, позбавляє останніх, за відсутності тексту скарги, можливості надати свої заперечення та відзив на касаційну скаргу.

Відтак, ТОВ "Агрохолдинг Руно" необхідно надати Суду докази надіслання іншим учасникам справи копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, з урахуванням положень статті 42 ГПК України.

У зв`язку із залишенням касаційної скарги без руху, розгляд клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2023 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 10.07.2023 у справі № 910/3835/22 відкладається до усунення скаржником вказаних вище недоліків касаційної скарги.

Керуючись статтями 6, 174, 234, 235, 290, 291, 292 Господарського процесуального кодексу України, Суд, -

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2023 та ухвалу Господарського суду м.Києва від 10.07.2023 у справі № 910/3835/22 про визнання грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" у розмірі 2 484 709,05 грн - залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" строк для усунення недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно", що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали, касаційну скаргу буде повернуто.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Верховного Суду В. Пєсков

Дата ухвалення рішення24.11.2023
Оприлюднено27.11.2023

Судовий реєстр по справі —910/3835/22

Ухвала від 01.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 29.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 08.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Постанова від 01.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 24.11.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 13.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Постанова від 09.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пантелієнко В.О.

Ухвала від 04.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пантелієнко В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні