Ухвала
від 27.12.2023 по справі 910/19501/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

27.12.2023Справа № 910/19501/23

Суддя Господарського суду міста Києва Удалова О.Г., розглянувши матеріали

позовної заяви ОСОБА_1

( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЮЗАФРИК ГРУП»

(01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, код 42549550),

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.ЕФ.КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС Україна»

(04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, код 33835113)

про визнання недійсним договору про задоволення вимог іпотекодержателя та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЮЗАФРИК ГРУП» (далі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.ЕФ.КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС Україна» (далі - відповідач-2) про визнання недійсним з моменту вчинення договору від 23.07.2023 про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською Інессою Володимирівною за № 320, номер запису 43137204, та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (право власності відповідача на 97/100 частин нежилих приміщень (в літ. А), які знаходяться в будинку № 56 по вул. Воздвиженській у місті Києві).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що оскаржуваний договір укладено в період, коли існувала судова заборона (арешт) щодо майна, накладена постановою Київського апеляційного суду від 09.09.2020 у справі № 758/6543/20.

Крім того, позивач вказує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю.ЕФ.КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС Україна» під час укладення оскаржуваного договору діяло недобросовісно, не отримавши попередньої згоди позивача як попереднього іпотекодержателя на укладення вказаного договору.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно з ч. 3 вказаної норми спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Беручи до уваги характер спірних правовідносин, предмет спору та предмет доказування, суд дійшов висновку, що справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Так, як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, орендарем майна, яке є предметом оскаржуваного договору, на даний момент є Товариство з обмеженою відповідальністю «СНОУК» (01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, код 41135471), з огляду на що суд вважає за доцільне залучити останнього як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

Керуючись ст.ст. 50, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 29.01.24 о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

4. Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю «СНОУК» (01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, код 41135471).

5. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов, складеного з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України.

6. Запропонувати позивачу в строк до п`ятнадцяти днів з дня отримання відзиву подати до суду відповідь на відзив, складену з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України.

7. Встановити відповідачам строк - не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив для подання суду заперечень, складених з урахуванням вимог ст. 167 ГПК України.

8. Зобов`язати учасників справи направити третій особі копії заяв по суті з доданими документами, докази чого надати суду.

9. Запропонувати третій особі надати суду письмові пояснення щодо позовних вимог у даній справі.

10. Повідомити учасників справи про те, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення можуть бути подані у строк до 26.01.2024.

11. Зобов`язати відповідачів та третю особу надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які сторона понесла або очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

12. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. Документи на підтвердження їх повноважень оформити згідно з вимогами ст. 58 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

13. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення їх представників у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

14. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

15. Попередити учасників справи про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

16. Повідомити учасників справи, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

17. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду або безпосередньо у судовому засіданні за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

18. Роз`яснити учасникам судового процесу, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

19. Запропонувати учасникам справи надати суду актуальні адреси електронної пошти з письмовим підтвердженням про можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді за вказаними електронним адресами та наданням письмової згоди про надсилання суду підтвердження про отримання процесуальних документів.

20. Запропонувати учасникам справи надати суду номери засобів телефонного зв`язку з метою отримання від суду інформації про розгляд справи.

21. Повідомити учасників справи, що відповідно до ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Ухвала набирає законної сили з моменту прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова

Дата ухвалення рішення27.12.2023
Оприлюднено01.01.2024

Судовий реєстр по справі —910/19501/23

Ухвала від 15.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 04.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 26.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 12.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 29.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 27.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні