Ухвала
від 02.02.2024 по справі 908/2465/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 16/22/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.02.2024 Справа № 908/2465/22

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши поза межами судового засідання матеріали справи №908/2465/22, матеріали заяви про грошові вимоги (вих.№ 184/14 від 10.01.2023) Комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління», поданої у справі №908/2465/22,

Кредитор - Приватне акціонерне товариство «Авдіївський коксохімічний завод» (Проїзд Індустріальний, 1, м.Авдіївка, Донецька область, 86065; код ЄДРПОУ 00191075)

Боржник - Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (Південне шосе, 80, каб.9, м.Запоріжжя, 69008; код ЄДРПОУ 00191129), скорочене найменування - ПрАТ «ММК ім.Ілліча»

про банкрутство

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович (49038, м.Дніпро, пл.Вокзальна, 2, літ.Н, поверх 4)

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 19.12.2022 у справі № 908/2465/22 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство Боржника - Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (Південне шосе, 80, каб.9, м.Запоріжжя, 69008; код ЄДРПОУ 00191129), ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна Боржника призначив арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №193 від 28.02.2013), призначив попереднє засідання.

Офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» суд здійснив 19.12.2022 (номер публікації 69739).

Ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч.6 ст.45 КУзПБ заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

Ухвалою від 16.01.2023 суд прийняв та призначив до розгляду у попередньому засіданні на 27.02.2023, 11.00 заяви низки кредиторів-заявників, серед яких - заяву про грошові вимоги (вих.№ 184/14 від 10.01.2023) Комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Миколаївська, 92, адреса для листування: 49111, м.Дніпро, Запорізьке шосе, 28Ф, код ЄДРПОУ 05393725).

Заява від імені КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (КП «МТТУ») підписана Пожидаєвим О.О., як представником КП «МТТУ» за довіреністю.

До заяви додано довіреність № 15 від 01.09.2022, згідно з якою начальник КП «МТТУ» уповноважує юриста підприємства Пожидаєва О.О., зокрема, представляти інтереси в суді з правом підпису документів.

Ухвалою від 16.01.2023 суд зобов`язав КП «МТТУ» належно підтвердити повноваження підписанта заяви.

На виконання ухвали КП «МТТУ» із заявою вих.№ 184/18 від 26.01.2023 направило суду ту ж саму довіреність № 15 від 01.09.2022, а також додатково - наказ по КП «МТТУ» від 11.03.2021 про прийняття на роботу Пожидаєва О.О. на посаду юриста юридичного відділу.

Суд констатує, що повноваження підписанта заяви КП «МТТУ» не є підтвердженими згідно з вимогами закону.

У ч.3 ст.45 КУзПБ визначені вимоги до заяви з грошовими вимогами до боржника та крім іншого встановлено, що заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За положеннями ст.56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ч.1). 2. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника (ч.2). Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч.3).

Статтею 1312 Конституції України встановлено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

У ч.1 ст.58 ГПК України закріплено, що представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Згідно ч.4 ст.60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів:

1) довіреністю;

2) ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

3) дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу".

Заява КП «МТТУ» про грошові вимоги підписана Пожидаєвим О.О., як на підтвердження повноважень представництва цією особою інтересів підприємства надано довіреність, однак докази на підтвердження того, що Пожидаєв О.О. має статус адвоката або наділений повноваженнями самопредставництва КП «МТТУ» на підставі Статуту, Положення тощо не представлені.

При цьому додана до заяви виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо КП «МТТУ» не містить відомостей про повноваження Пожидаєва О.О. діяти від імені підприємства на правах самопредставництва.

Крім того.

Представлена КП «МТТУ» платіжна інструкція № 4 від 10.01.2023, а також отримана судом виписка про зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету України свідчать про сплату КП «МТТУ» за подання заяви з грошовими вимогами до Боржника судового збору в сумі 5178,00 грн - у меншому, ніж встановлено законом, розмірі.

За вимогами п.2 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» та враховуючи положення ч.1 ст.4 цього ж Закону КП «МТТУ» мало сплатити судовий збір в розмірі 5368,00 грн.

За правилами ст.46 КУзПБ господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі про залишення заяви без руху суд повідомляє заявнику про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху (ч.1). Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви (ч.2).

Частиною 11 ст.176 ГПК України унормовано, що суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

Таким чином, суд встановив наявність підстав для залишення заяви КП «МТТУ» без руху та прийняв відносно заяви цього підприємства рішення про залишення заяви про грошові вимоги до Боржника без руху.

КП «МТТУ» необхідно протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути допущені недоліки шляхом: 1) надання належних доказів на підтвердження того, що підписант заяви має статус адвоката або наділений повноваженнями самопредставництва КП «МТТУ» згідно ст.56 ГПК України; 2) доплати судового збору в сумі 190,00 грн та представлення суду доказів про сплату.

Суд звертає увагу КП «МТТУ» на положення ч.12, 13 ст.176 ГПК України, відповідно до яких якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.

Керуючись ст.1, 2, 6, 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.3, 12, 20, 176, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву про грошові вимоги (вих.№ 184/14 від 10.01.2023) Комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» залишити без руху.

Заявнику - КП «МТТУ» протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом:

1) надання належних доказів на підтвердження того, що підписант заяви має статус адвоката або наділений повноваженнями самопредставництва КП «МТТУ» згідно ст.56 ГПК України;

2) доплати судового збору в сумі 190,00 грн та представлення суду належних доказів про сплату.

Роз`яснити, що в разі якщо КП «МТТУ» не усуне недоліки заяви про грошові вимоги у строк, встановлений судом (протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали), заява буде залишена без розгляду.

Копії даної ухвали надіслати КП «МТТУ», боржнику, розпоряднику майна до кабінетів Електронного суду/на повідомлені електронні адреси з КЕП судді, КП «МТТУ» також на повідомлену адресу для листування.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її підписання суддею, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 02.02.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко

Дата ухвалення рішення02.02.2024
Оприлюднено06.02.2024

Судовий реєстр по справі —908/2465/22

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 11.04.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 10.04.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 10.04.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Постанова від 07.03.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Мороз Валентин Федорович

Ухвала від 20.03.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 18.03.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 11.03.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Судовий наказ від 05.03.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні