Рішення
від 19.02.2024 по справі 910/17645/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.02.2024Справа № 910/17645/23за позовом Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк"

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг"

2. ОСОБА_1

про солідарне стягнення 133 138,02 грн

Суддя Зеленіна Н.І.

Без виклику представників сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Айбокс Банк" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг", ОСОБА_1 про солідарне стягнення заборгованості за неналежне виконання зобов`язань за договором про надання гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, яка складається з 91 200,00 грн - суми банківської гарантії, 1 055,67 грн - пені, 36 817,32 грн - 35% річних та 4 065,03 грн - інфляційних втрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2023 відкрито провадження у справі та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

22.12.2023 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" надійшов відзив на позовну заяву.

05.02.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

Згідно з ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 між Міністерством оборони України (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" (постачальник) укладено договір про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти Державного бюджету України) №286/3/19/112, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується у 2019 році поставити Міністерству оборони України кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (39220000-0) (Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова), а замовник забезпечити приймання та оплату товару в асортименті, кількості у строки (терміни), вказані у договорі.

Номенклатура товару, передбаченого до поставки за договором, вимоги згідно яких виготовляється товар, строки (терміни) виконання договору, визначаються у специфікації у такій редакції: Фляги для води (39221140 - 0) (Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова), строки поставки - 150 календарних днів з дати укладення договору в термін до 29.08.2019 включно; загальна вартість, яку необхідно поставити - 10 000, 00 шт., ціна за одиницю товару в грн. з врахув. марк, тари (упак), вант. робіт у місцях завантаження та трансп. витрат 152, 00. Ціна товару з ПДВ складає 1 824 000, 00 грн 00 коп.

Відповідно до п. 5.1 договору товар постачається на умовах DDР - склад Замовника відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню термінів Інкотермс у редакції 2010 року згідно з положеннями договору, встановленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання в межах термінів, установлених діючими стандартами тощо. Строк поставки товару буде визначений в специфікації договору (п. 1.2 договору).

У пункті 5.2. договору вказано, що місцем поставки товару є об`єднані центри забезпечення Тилу Збройних сил України згідно з рознарядкою та ростовкою Міністерства оборони України, які є невід`ємною частиною договору, з обов`язковим дотриманням передбачених ними вимог до асортименту, кількості, адреси одержувачів замовника та черговості відвантажень.

Згідно з п. 5.3 договору датою поставки товару вважається дата вказана одержувачем замовника у акті приймального контролю якості товару та видатковій накладні постачальника.

Відповідно до додатку 12.1 до договору "Рознарядка Міністерства оборони України за специфікацією" визначено місце постачання товару, адреси, кількість та термін - 150 календарних днів з дати укладення договору (в термін до 29.08.2019 включно).

Постачальник забезпечив виконання своїх зобов`язань за договором у розмірі 5% від суми договору (банківська гарантія від 01.04.2019 №1604-0319/PTR15v видана Приватним акціонерним товариством "Айбокс Банк" на суму 91 200 грн) (п. 11.1 договору).

На виконання умов договору, відповідно до акту №1 приймального контролю товару за якістю від 10.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" передало, а Міністерство оборони України прийняло фляги для води (39221140-0) (фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова)). Технічний опис (інв. №198) та відповідність зразку - еталону ННН 8465 61 013 7782; кількість 5 000.

Надалі, відповідно до акту №2 приймального контролю товару за якістю від 10.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" передало, а Міністерство оборони України прийняло фляги для води (39221140-0) (Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова)). Технічний опис (інв. №198) та відповідність зразку - еталону ННН 8465 61 013 7782; кількість 5 000.

Акти приймального контролю товару за якістю №1, 2 від 10.09.2019 підписані уповноваженими представниками сторін, зауважень в актах щодо незгоди з ціною, строками тощо, не зазначено.

Таким чином, судом встановлено факт прострочення поставки товару за договором №286/3/19/112 від 02.04.2019 на 11 днів.

Дані обставини встановлено рішенням Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 у справі №910/10990/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2021.

Поряд з цим, 01.04.2019 Приватним акціонерним товариством "Айбокс Банк" (гарант) було видано гарантію №1604-0319/PTR15v, згідно якої гарант зобов`язався сплатити на користь Міністерства оборони України (бенефіціар) суму, що складає 91 200 грн, у випадку невиконання (неналежного виконання) Товариством з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" (принципал) умов договору №286/3/19/112 від 02.04.2019, протягом 5 банківських днів з дня отримання ним письмової вимоги бенефіціара відповідно до чинного законодавства України з посиланням на цю гарантію за підписами уповноважених осіб, у якій має зазначатися номер і дата договору, сума належна до сплати, якщо у вимозі буде вказано, що сума яку бенефіціар вимагає сплатити, повинна бути виплачена цьому у зв`язку із невиконанням чи неналежним виконанням принципалом умов договору із зазначенням, в чому саме полягає невиконання чи неналежне виконання умов договору.

Будь-які вимоги або повідомлення стосовно цієї гарантії мають бути надіслані банку в письмовій формі та в такий час, щоб банк мав можливість отримати їх не пізніше тієї дати, після якої ця гарантія втрачає чинність.

Гарантія дійсна до 03.02.2020 включно. Зобов`язання банку згідно цієї гарантії втрачають силу в разі: закінчення строку дії цієї гарантії; своєчасного виконанню у повному обсязі принципалом своїх зобов`язань перед бенефіціаром за договором; повернення оригіналу гарантії банку або подання бенефіціаром письмової заяви про звільнення банку від обов`язків за гарантією.

Міністерство оборони України звернулося до ПрАТ "Айбокс Банк" із вимогою №286/8/5957 від 18.09.2019, в якій вказав на те, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" неналежним чином було виконано умови договору №286/3/19/112 від 02.04.2019 щодо строку поставки товару, а саме: товар поставлено із запізненням на 11 доби, тобто - 10.09.2019, після терміну, визначеного договором до 29.08.2019 (включно), у зв`язку з чим просив Приватне акціонерне товариство "Айбокс Банк" перерахувати кошти, відповідно до виданої гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, у розмірі 91 200 грн на рахунок Міністерства оборони України.

Дані обставини встановлено рішенням Господарського суду міста Києва від 31.05.2022 у справі №910/116/22 (яке набрало законної сили 21.06.2022).

Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.

Частинами 1 та 2 статті 18 ГПК України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Частиною 4 статті 75 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2022 у справі №910/116/22 набрало законної сили, а відтак, встановлені ним обставини мають преюдиційне значення та не підлягають повторному доведенню.

З урахуванням викладеного відсутні підстави для повторного доказування обставин укладення договору №286/3/19/112 від 02.04.2019, видачі гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019 та настання гарантійного випадку відповідно до умов гарантії.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.05.2022 у справі №910/116/22 позовні вимоги задоволено та стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" на користь Міністерства оборони України суму банківської гарантії в розмірі 91 200 грн. Окрім того, вирішено питання щодо судових витрат.

Як зазначає позивач, на виконання зазначеного рішення та умов гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, 13.09.2022 було сплачено на користь Міністерства оборони України суму гарантійного платежу у розмірі 91 200,00 грн, що підтверджується меморіальним ордером №26836861 від 13.09.2022 з призначенням платежу: "оплата гарантійного платежу за рішенням Господарського суду міста Києва у справі №910/116/22".

ПрАТ "Айбокс Банк" надіслало ТОВ "Пролог Трейдінг" лист-вимогу про погашення заборгованості №3872/12-01 від 07.10.2022, в якому пропонувало протягом 5 календарних днів з моменту отримання вимоги погасити заборгованість у розмірі 91 200,00 грн та компенсувати витрати по сплаті судового збору у справі №910/116/22 у розмірі 2 270,00 грн.

Проте, як зазначає позивач, принципалом сума гарантійного платежу на користь банку не була сплачена.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що гарант (позивач) має право на зворотну вимогу до принципала за гарантією №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019; окрім того, враховуючи, що належне виконання принципалом зобов`язань за договором про надання банківської гарантії забезпечено порукою, позивач вважає за можливим стягнути заявлену заборгованість солідарно з принципала та його поручителя.

Заперечуючи проти позову відповідач-1 зазначає, що вимоги є безпідставними та необґрунтованими, оскільки відсутні правові підстави для стягнення грошових коштів на підставі спірної банківської гарантії у зв`язку із припиненням дії банківської гарантії. Окрім того, відповідач-1 посилається на вплив форс-мажорних обставин.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов наступних висновків.

За змістом ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно зі ст. 560 Цивільного кодексу України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов`язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Відповідно до ст. 561 Цивільного кодексу України гарантія діє протягом строку, на який вона видана. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше. Гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не встановлено інше.

Зобов`язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов`язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов`язання (ст. 562 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 563 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов`язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред`являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного зобов`язання, забезпеченого гарантією. Кредитор може пред`явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано. Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до гаранта, якщо інше не встановлено гарантією.

Відповідно до ч. 1 ст. 568 Цивільного кодексу України зобов`язання гаранта перед кредитором припиняється у разі: 1) сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію; 2) закінчення строку дії гарантії; 3) відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові або шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов`язків за гарантією.

Згідно з ст. 200 Господарського кодексу України гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов`язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов`язана сторона) не виконає зазначене у ньому певне зобов`язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Зобов`язання за банківською гарантією виконується лише на письмову вимогу управненої сторони.

Судом встановлено обставини укладення між Міністерством оборони України (бенефіціар) та ТОВ "Пролог Трейдінг" (принципал) договору №286/3/19/112 від 02.04.2019, на забезпечення якого ПрАТ "Айбокс Банк" (гарант) видав гарантію №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, обставини настання гарантійного випадку та обставини сплати гарантом бенефіціару суми банківської гарантії згідно меморіального ордеру №26836861 від 13.09.2022 на суму 91 200,00 грн.

Також, судом встановлено, що гарант надіслав принципалу лист-вимогу про погашення заборгованості №3872/12-01 від 07.10.2022, в якому пропонував протягом 5 календарних днів з моменту отримання вимоги погасити заборгованість у розмірі 91 200,00 грн

Однак, як зазначає позивач та не спростовує відповідач-1 зобов`язання зі сплати заборгованості всупереч умовам гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019 виконані не були.

Враховуючи викладене, з огляду на порушення відповідачем-1 зобов`язань за №286/3/19/112 від 02.04.2019 у частині своєчасної поставки товару, що є гарантійним випадком, та сплати гарантом бенефіціару суми банківської гарантії у розмірі 91 200,00 грн, у відповідача-1 виник обов`язок перед позивачем зі сплати зазначеної суми коштів на умовах та в строки визначені гарантією №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, однак, станом на дату прийняття рішення в даній справі відповідачем-1 не надано суду доказів сплати позивачу зазначеної суми грошових коштів або будь-яких інших доказів у підтвердження відсутності його обов`язку зі сплати заявленої в позові заборгованості, а відтак, суд доходить висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача-1 заборгованості у межах суми банківської гарантії - 91 200 грн, а відтак задоволення позовних вимог у цій частині.

Вказаний висновок суду цілком кореспондується із положеннями ч. 1 ст. 569 Цивільного кодексу України, відповідно до якої гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Схожий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 30.05.2018 у справі № 910/10819/17.

Разом з тим, враховуючи, що настання гарантійного випадку мало місце під час дії банківської гарантії та до позивача перейшло право регресної вимоги до відповідача-1 у зв`язку із виконанням позивачем обов`язків за банківською гарантією перед кредитором, суд відхиляє доводи відповідача-1 щодо відсутності підстав для стягнення суми банківської гарантії у зв`язку із закінченням дії такої гарантії як безпідставні.

Окрім того, позивачем заявлено до стягнення 35% річних у розмірі 36 817,32 грн (за період з 13.09.2022 по 07.11.2023) та інфляційні втрати у розмір 4 065,03 грн (за період з 01.11.2022 по 30.09.2023).

Відповідно до вимог ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 3.2 договору про надання гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, у випадку виконання гарантом зобов`язань принципала, які забезпечені гарантією, принципал сплачує гаранту плату у розмірі 35% річних від суми коштів, яка фактично була сплачена гарантом бенефіціару за наданою гарантією. Нарахування процентів за місяць, у якому грошові кошти були фактично сплачені гарантом бенефіціару, починається з дня здійснення гарантом такої виплати за гарантією (включно).

Судом перевірено розрахунок 35% річних та інфляційних втрат у межах заявленого позивачем періоду, та встановлено, що наданий розрахунок є арифметично правильним та обґрунтованим, а відтак вимоги про стягнення 35% річних та інфляційних втрат підлягають задоволенню.

Також, позивачем заявлено до стягнення пеню у розмірі 1 055,67 грн за період з 07.11.2022 по 24.04.2023.

Відповідно до п. 7.3 договору про надання гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019 в разі несвоєчасного виконання грошових зобов`язань за цим договором винна сторона сплачує пеню, розмір якої розраховується виходячи з ставки 0,1% від суми гарантії за кожен день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка НБУ.

Перевіривши наданий розрахунок пені, суд зазначає наступне.

07.10.2022 позивачем надіслано відповідачу лист-вимогу про погашення заборгованості №3872/12-01 від 07.10.2022 (ПВ №0315078500892), у якому запропоновано протягом 5 календарних днів з моменту отримання вимоги погасити заборгованість.

Як вбачається із роздруківки відомостей з сайту Укрпошти, 13.10.2022 поштове відправлення №0315078500892 не було вручено під час доставки відповідачу-1, у графі причини повернення вказано: "інші причини".

Згідно ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Даним приписом передбачено період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін. При цьому, умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов`язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною 6 статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції.

Відповідно до умов укладеного між сторонами договору, сторонами не визначено строк та порядок такого нарахування, а відтак у відповідності до приписів ч. 6 ст. 232 ГК України строк нарахування пені обмежується піврічним терміном.

В той же час, сторони не можуть змінювати визначеної ч. 6 ст. 232 ГК України дати, з якої починається перебіг строку нарахування пені, - день, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 10.09.2020 у справі №916/1777/19.

Таким чином, враховуючи, що позивач пропонував сплатити заборгованість протягом 5 днів, останнім днем для виконання відповідачем свого обов`язку було 18.10.2022 включно.

Отже, за висновком суду, обґрунтованим періодом нарахування пені є період з 19.10.2022 по 19.04.2022.

Разом з тим, за перерахунком суду, обґрунтований розмір пені за період з 07.11.2022 по 19.04.2023 (з урахуванням меж заявленого позивачем періоду) становить 14 956,80 грн, що є більше ніж заявлений позивачем розмір пені до стягнення, а відтак вимоги позивача про стягнення пені підлягають у межах суми заявлених вимог про стягнення пені - 1 055,67 грн.

Окрім того, 01.04.2019 між ПрАТ "Айбокс Банк" (кредитор) та ОСОБА_1 (поручитель) було укладено договір поруки, відповідно до умов якого поручитель зобов`язується на добровільних засадах відповідати перед кредитором за виконання зобов`язань ТОВ "Пролог Трейдінг" за договором про надання банківської гарантії №1604-0319/PTR15v від 01.04.2019, який укладено між кредитором та принципалом, ліміт за договором встановлюється у сумі 91 200,00 грн в строк до 03.02.2020 включно, у тому числі: здійснити оплату за надання та обслуговування гарантій в розмірі та строки, які передбачені договором про надання гарантії; погасити грошові зобов`язання перед кредитором в розмірі фактично виплаченої кредитором суми, які виникли внаслідок виконання кредитором зобов`язань принципала перед Міністерством оборони України, які забезпечені гарантіями, що видана згідно умов договору про надання гарантії; здійснити оплату винагороди кредитора, яка обчислена згідно умов договору про надання гарантії; сплатити в порядку та розмірі, які передбачені умовами договору про надання гарантії та/або додаткових договорів до них пеню та штрафи (якщо такі будуть), комісії; відшкодувати витрати кредитора понесені у зв`язку із невиконанням принципалом умов договору про надання гарантії; відшкодувати витрати кредитора понесені у зв`язку із отриманням виконання за цим договором; сплатити/відшкодувати інші платежі та витрати, передбачені умовами договору про надання гарантії та цього договору.

Відповідно до п. 2.1 договору поруки, поручитель відповідає перед кредитором за виконання принципалом своїх зобов`язань за договором про надання гарантії, за будь-яким із вказаних договорів окремо та/або за всіма вищевказаними договорами разом, в повному обсязі.

Згідно п. 3.1 договору поруки, у разі неналежного виконання принципалом своїх зобов`язань за договором про надання гарантії, за будь-яким із вказаних договорів окремо та/або за всіма договорами разом, поручитель і принципал несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Відповідно до ч. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Частинами 1 та 2 ст. 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов`язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі. Виконання солідарного обов`язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов`язок решти солідарних боржників перед кредитором.

Таким чином, при солідарному обов`язку кредиторові надається право за своїм розсудом вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі або частково від усіх боржників разом або від кожного окремо. Пред`явивши вимогу до одного із солідарних боржників і не одержавши задоволення, кредитор має право пред`явити вимогу до іншого солідарного боржника.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку, що у даному випадку відповідачі мають відповідати перед позивачем як солідарні боржники.

Окрім того, у відзиві на позовну заяву відповідач-1 посилається на обмеження здійснення господарської діяльності з 24.02.2022 з об`єктивних причин, у зв`язку із впливом форс-мажорних обставин. Разом з тим, суд критично оцінює зазначені доводи відповідача-1, оскільки відповідач не довів належними та допустимими доказами наявність обставин, які відповідно до умов договору про надання банківської гарантії є форс-мажорними обставинами та звільняють його від відповідальності за порушення умов вказаного договору.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Проте, суд зазначає, що відповідачами належними та допустимими доказами відповідно до норм статей 76, 77 Господарського процесуального кодексу України не спростовано обставин, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оскільки відповідачі в порушення вищезазначених норм Цивільного кодексу України та умов укладених договорів не здійснили своєчасне погашення заборгованості у передбачений строк, тобто, не виконали свої зобов`язання належним чином, то позовні вимоги щодо солідарного стягнення заборгованості є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідачів.

Керуючись ст. 86, 129, 233, 236-240, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" - задовольнити.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" (03083, м. Київ, пр-т Науки, буд. 76, офіс 2, код ЄДРПОУ - 41987990) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН - НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, код ЄДРПОУ - 21570492) 91 200 (дев`яносто одна тисяча двісті) грн - суми основного боргу, 1 055 (одна тисяча п`ятдесят п`ять) грн 67 коп. - пені, 36 817 (тридцять шість тисяч вісімсот сімнадцять) грн 32 коп. - 35% річних та 4 065 (чотири тисячі шістдесят п`ять) грн 03 коп. - інфляційних втрат.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пролог Трейдінг" (03083, м. Київ, пр-т Науки, буд. 76, офіс 2, код ЄДРПОУ - 41987990) на користь Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, код ЄДРПОУ - 21570492) 1 342 (одна тисяча триста сорок дві) грн - витрат по сплаті судового збору.

4. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН - НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, код ЄДРПОУ - 21570492) 1 342 (одна тисяча триста сорок дві) грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку та строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення19.02.2024
Оприлюднено21.02.2024

Судовий реєстр по справі —910/17645/23

Рішення від 19.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 04.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні