Ухвала
від 06.12.2023 по справі 753/17275/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 753/17275/23

Провадження №2/760/11595/23

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

06 грудня 2023 року м. Київ

Суддя Солом`янського районного суду міста Києва Аксьонова Н.М.,

розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, визнання майна спільною сумісною власністю, визнання права власності на 1/2 частину майна,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до Дарницького районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_2 , в якому просить

- встановити факт проживання ОСОБА_1 однією сім`єю без реєстрації шлюбу з ОСОБА_2 з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2020 року;

- визнати квартиру АДРЕСА_1 , об`єктом спільної власності подружжя та визнати за ОСОБА_1 право власності на 1/2 частину квартири АДРЕСА_1 ;

- визнати квартиру АДРЕСА_1 , об`єктом спільної власності подружжя та визнати за ОСОБА_1 право власності на 1/2 частину квартири АДРЕСА_1 ;

- визнати автомобіль марки PEUGEOUT, моделі 3008, 2020 року випуску, з номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , об`єктом спільної власності подружжя та визнати за ОСОБА_1 право власності на частину автомобіля марки PEUGEOUT, моделі 3008, 2020 року випуску, з номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_1

- визнати групу нежитлових приміщень №10 в будинку АДРЕСА_1 , об`єктом спільної власності подружжя та визнати за ОСОБА_1 право власності на частину групи нежитлових приміщень АДРЕСА_1 .

Ухвалою судді Дарницького районного суду м. Києва від 28 вересня 2023 року вищезазначену позовну заяву передано на розгляд до Солом`янського районного суду м. Києва.

29 листопада 2023 року матеріали цивільної справи надійшли до Солом`янського районного суду м. Києва

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04 грудня 2023 року справу розподілено судді Аксьоновій Н.М.

Як убачається зі змісту ч.1 ст.184 ЦПК України позов пред`являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

Позовна заява подається до суду із дотриманням вимог ст.175, 177 ЦПК України.

Так, п.2 ч.3 ст.175 ЦПК України передбачено, що позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Відповідно до ч.1 ст.42 ЦПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони, треті особи.

Згідно статті 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Таким чином, ОСОБА_1 помилково зазначено в позовній заяві сторін - заявника та зацікавлену особу, оскільки сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

Відповідно до п.3 ч.3 ст.175 ЦПК України визначено, що позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

У позовній заяві зазначено ціну позову - 1214148 грн, тобто 1/2 частини спільного набутого майна.

Проте згідно п.2, п.9, п.10 ч.1 ст.176 ЦПК України, у позовах про визнання права власності на майно або його витребування ціна позову визначається вартістю майна; у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, ціна позову визначається дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості; у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

Відповідно до пункту 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» №20 від 22.12.1995 року (з наступними змінами і доповненнями), вартість спірного майна у справах за позовами про захист права приватної власності на майно, визначається за погодженням сторін, а при його відсутності за дійсною вартістю майна на час розгляду спору. Під дійсною вартістю майна розуміється грошова сума, за якою майно може бути продане в даному населеному пункті або місцевості.

За таких обставин ціна позову визначається дійсною вартістю нерухомого майна, поняття якої є за своїм змістом і числовим значенням рівнозначне поняттю ринкової вартості.

Згідно статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб`єкта оціночної діяльності.

Таким чином, позивач повинен був провести оцінку нерухомого майна, на яке він просить визнати право власності, звернувшись до відповідного експерта (оцінщика), надавши суду актуальний звіт про оцінку майна, в якому визначено вартість нерухомого майна на час розгляду справи судом.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.175 ЦПК України позовна заява повинна містити зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них.

У порушення вищезазначених вимог, позивачем не зазначено, яким чином ОСОБА_2 порушив, не визнає чи оспорює її права.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.175 ЦПК України позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Згідно ч.5 ст.177 ЦПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У позовній заяві позивач зазначає, що ОСОБА_1 тривалий час фактично проживала однією сім`єю із ОСОБА_2 без реєстрації шлюбу з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2020 року. У вказаний вище період вони разом проживали та вели спільне господарство за адресами: АДРЕСА_1 . Крім того, вони спільно несли витрати, купували майно для спільного користування, приймали участь у витратах на утримання житла та його ремонт, спільно відпочивали та подорожували, тощо.

Разом з тим, ОСОБА_1 не зазначено доказів, що підтверджують вказані обставини, а також не додано до позовної заяви докази, що підтверджують вказані обставини.

Як убачається зі змісту ч.1 ст.184 ЦПК України позов пред`являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

Відповідно до ч.4 ст.177 ЦПК України до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Разом з тим, позивачем заявлено одну вимогу немайнового характеру та чотири вимоги майнового характеру, при цьому при зверненні до суду було сплачено судовий збір у розмірі 13403,68 грн.

Згідно п.п.1,2 п.1 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

- за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем встановлено ставку 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- за подання позовної заяви немайнового характеру фізичною особою встановлено ставку 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ч.3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Відповідно до ч.2 ст.176 ЦПК України якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред`явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи.

У разі, якщо позивач позбавлений можливості встановити дійсну вартість майна через обмеження доступу до нього, суд визначає розмір судового збору за позовну заяву майнового характеру у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 13420 грн.

А тому, позивачу необхідно доплатити судовий збір у розмірі 1090,22 грн (13420+1073,60-13403,38=1090,22 грн).

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст.185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин позовна заява повинна бути залишена без руху, а позивачу наданий строк для усунення недоліків.

Керуючись статтями 175-177, 185, 260, 261 ЦПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, визнання майна спільною сумісною власністю, визнання права власності на 1/2 частину майна - залишити без руху.

Надати позивачу десятиденний строк з дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви.

Судовий збір необхідно сплатити на рахунок № UA388999980313181206000026010, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38050812, код банку отримувача (МФО): 899998, код класифікації доходів бюджету: 22030101, отримувач коштів: УК у Солом`янському районі м. Києва.

Роз`яснити позивачу, що якщо у встановлений цією ухвалою строк вимоги, визначені статтями 175 і 177 ЦПК України будуть виконані, позовна заява вважатиметься поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усуне недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачеві.

Копію ухвали надіслати позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Солом`янського районного

суду міста Києва Н.М. Аксьонова

Дата ухвалення рішення06.12.2023
Оприлюднено22.02.2024

Судовий реєстр по справі —753/17275/23

Ухвала від 15.04.2024

Цивільне

Київський апеляційний суд

Оніщук Максим Іванович

Ухвала від 15.04.2024

Цивільне

Київський апеляційний суд

Оніщук Максим Іванович

Ухвала від 11.03.2024

Цивільне

Солом'янський районний суд міста Києва

Аксьонова Н. М.

Ухвала від 12.12.2023

Цивільне

Солом'янський районний суд міста Києва

Аксьонова Н. М.

Ухвала від 06.12.2023

Цивільне

Солом'янський районний суд міста Києва

Аксьонова Н. М.

Ухвала від 29.09.2023

Цивільне

Дарницький районний суд міста Києва

Цимбал І. К.

Ухвала від 28.09.2023

Цивільне

Дарницький районний суд міста Києва

Цимбал І. К.

Ухвала від 28.09.2023

Цивільне

Дарницький районний суд міста Києва

Цимбал І. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні