Ухвала
від 06.02.2024 по справі 911/2794/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"06" лютого 2024 р. м. Київ Справа № 911/2794/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» (04074, м. Київ, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13; код ЄДРПОУ 44630056)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; код ЄДРПОУ 42362447)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Ворка Л.О.

За участю представників учасників у справі:

від Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» ОСОБА_1 : адвокат Опанасик В.В.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2794/21 за заявою ТОВ «ФК «Вінстар» про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», провадження в якій відкрите ухвалою суду від 29.09.2021.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Київської області від 21.06.2022 розглянуто заяви кредиторів з грошовими вимогами до Боржника, підсумкове засідання призначено на 26.07.2022; вирішено інші процедурні питання у справі.

Постановою Господарського суду Київської області від 08.11.2022 визнано банкрутом ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Гамана О.М.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі триває ліквідаційна процедура.

10.01.2024 до суду в підсистемі «Електронний суд» надійшла заява ТОВ «ФК «Фінсоле» від 09.01.2024 б/№ (вх. № 1900) про заміну кредитора, зокрема заміну кредитора ТОВ «Фін Агро Корн» (попереднє найменування - ТОВ «Джаст Агро») на правонаступника ТОВ «ФК «Фінсоле».

Ухвалою суду від 15.01.2024 розгляд вказаної заяви ТОВ «ФК «Фінсоле» про заміну кредитора правонаступником призначено в судовому засіданні на 06.02.2024.

06.02.2024 до суду надійшли письмові пояснення ліквідатора Банкрута від б/№, б/дати (вх. № 1652/23) по суті заяви ТОВ «ФК «Фінсоле» про заміну кредитора правонаступником.

06.02.2024 в судове засідання з`явився представник Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника. Інші учасники у справі в судове засідання не з`явились.

Розглянувши заяву ТОВ «ФК «Фінсоле» від 09.01.2024 б/№ (вх. № 1900) про заміну кредитора правонаступником, суд зазначає наступне.

В заяві ТОВ «ФК «Фінсоле» просить суд замінити кредитора ТОВ «Фін Агро Корн» (попереднє найменування - ТОВ «Джаст Агро») на правонаступника ТОВ «ФК «Фінсоле».

Так, ухвалою попереднього засідання Господарського суду Київської області від 21.06.2022 розглянуто заяви кредиторів з грошовими вимогами до Боржника, у т.ч. визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Джаст Агро» до Боржника у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 389283,97 грн - 4 черга; визнано грошові вимоги ТОВ «Джаст Агро» (як правонаступника ТОВ «Рівне Агро Лідер») до Боржника у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 2154347,73 грн - 4 черга.

З матеріалів справи вбачається, що новим найменуванням кредитора ТОВ «Джаст Агро» (код ЄДРПОУ 41199179) є: ТОВ «Фін Агро Корн».

15.11.2023 між ТОВ «Фін Агро Корн» (клієнт) та ТОВ «ФК «Фінсоле» (фактор) укладено Договір факторингу № ФС/Ф/15/11/23-1, відповідно до умов якого (п. 1.1.) Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 763089,51 грн в розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за: Договором поставки кукурудзи № 55/БКЗ від 28.05.2019 в розмірі 389283,97 грн, у т.ч. 374664,00 грн основного боргу, 5619,97 грн судового збору та 9000,00 грн витрат на правничу допомогу; Договором поставки соєвої олії № 48/2020/БКЗ від 01.07.2020 в розмірі 2154347,73 грн, у т.ч. 2017240,00 грн основного боргу, 81138,84 грн інфляційних втрат, 24131,23 грн 3% річних та 31837,66 грн судового збору, отже на загальну суму за двома договорами в розмірі 2543631,70 грн.

Відповідно до п. І Додатку № 2 до Договору факторингу, вимоги переходять та вважаються переданими Фактору з моменту повної сплати ним коштів за цим Договором. Після переходу вимог до Фактора, останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідне право вимоги.

Згідно п. 6.1. Договору факторингу, даний договір набирає сили з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до виконання сторонами у повному обсязі своїх зобов`язань, передбачених даним договором.

Заявником надано копію платіжної інструкції від 16.11.2023 № 527 про сплату за Договором факторингу.

15.11.2023 між сторонами складено Акт № 1 приймання-передачі прав вимоги.

Згідно письмових пояснень ліквідатора Банкрута по суті заяви ТОВ «ФК «Фінсоле», ліквідатор не заперечує проти заміни кредитора.

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Частиною 1 статті 1082 ЦК України визначено, що боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно з ст. 43 КУзПБ, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на вищевикладене суд вважає за можливе провести процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора ТОВ «Фін Агро Корн» (попереднє найменування: ТОВ «Джаст Агро») на правонаступника ТОВ «ФК «Фінсоле».

Таким чином подана заява ТОВ «ФК «Фінсоле» від 09.01.2024 б/№ (вх. № 1900) про заміну кредитора правонаступником підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 232-235, 255 ГПК України, ст. 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ТОВ «ФК «Фінсоле» від 09.01.2024 б/№ (вх. № 1900) про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2.Замінити у справі № 911/2794/21 кредитора ТОВ «Фін Агро Корн» (попереднє найменування: ТОВ «Джаст Агро») (код ЄДРПОУ 41199179) на правонаступника ТОВ «ФК «Фінсоле» (код ЄДРПОУ 40546191) за кредиторськими вимогами до Боржника ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 42362447) у сумах: 9080,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 2543631,70 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

3.Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати виготовлення і підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 21.02.2024.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення06.02.2024
Оприлюднено26.02.2024
Номер документу117174318
СудочинствоГосподарське
Сутьбанкрутство

Судовий реєстр по справі —911/2794/21

Рішення від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 18.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 02.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Рішення від 01.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Постанова від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні