Ухвала
від 22.02.2024 по справі 722/610/23
СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 722/610/23

Номер провадження 2/722/11/24

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

22 лютого 2024 року м.Сокиряни

Cуддя Сокирянського районного суду Чернівецької області Cуський О.І., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом, поданим керівником Дністровської окружної прокуратури Руснаком П., в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області до ОСОБА_1 про припинення права власності на земельну ділянку, шляхом їх конфіскації та продажу на земельних торгах , -

Встановив:

Керівник Дністровської окружної прокуратури Руснак П. звернувся до суду з вищезазначеною заявою до ОСОБА_2 . Просить припинити громадянину Республіки Молдова ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , національний паспорт іноземця, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 18.05.2016, видавник: ДП "ЦДІР"), право власності на земельні ділянки, шляхом їх конфіскації та продажу на земельних торгах, з кадастровими номерами: 7324089501:02:001:0308, площею 1.3973 га, з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану на території колишньої Шебутинецької сільської ради Сокирянського району Чернівецької області (на даний час Сокирянська ОТГ Дністровського району), право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.12.2020, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 55749777 від 16.12.2020 - 7324089500:02:001:0505 площею 1,4478 та, з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану на території колишньої Шебутинецької сільської ради Сокирянського району Чернівецької області (на даний час Сокирянська ОТГ Дністровського району), право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.11.2020, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 55372737 від 26.11.2020 року. Крім цього, стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь Чернівецької обласної прокуратури (Чернівецька обласна прокуратура, код 02910120, Держказначейська служба України, м.Київ, р/р UA 378201720343 11000100000 4946) понесені витрати на сплату судового збору у сумі 2684 грн.

Однак, позовна заява подана без додержання вимог, викладених у статті 175 ЦПК України.

Відповідно до частин першої та другої статті 3 Цивільного процесуального кодексу України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору України.

За положеннями пунктів 3, 7 ст.76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди розглядають будь-які справи з іноземним елементом про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України, дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України.

Згідно з ст.190 ЦПК України ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Згідно зі статтею 498 ЦПК України у разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд України може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Доручення суду України надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Між Україною та Республікою Молдова діє Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах1993року (далі - Конвенція) у редакції Протоколу до неї 1997 року.

Відповідно до ст. 5 Конвенції у редакції Протоколу до неї 1997 року при виконанні цієї Конвенції компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною через свої центральні, територіальні та інші органи, якщо тільки цією Конвенцією не встановлено інший порядок зносин. Договірні Сторони визначають перелік своїх центральних, територіальних та інших органів, уповноважених на здійснення безпосередніх зносин, про що повідомляють депозитаря.

Частиною першою статті 10 Конвенції встановлено, що запитувана установа юстиції здійснює вручення документів відповідно до порядку, що діє в її державі, якщо документи, що вручаються, написані на її мові або забезпечені завіреним перекладом на ці мови. В іншому випадку вона передає документи одержувачеві, якщо він згодний добровільно їх прийняти.

Пунктом 2.1 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 р. N1092/5/54 (далі - Інструкція), визначено, що у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном.

Відповідно до пункту 2.3 Інструкції доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України.Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України.Документи ,що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову.У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи. Це окремо визначається судом України у дорученні.Витрати, пов`язані із залученням перекладача, сплачуються у порядку, передбаченому статтею 139 Цивільного процесуального кодексу України.Переклад здійснюється фахівцем, запрошеним до відповідного суду України згідно із статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України, або засвідчується уповноваженим перекладачем, або нотаріально.

Суд України направляє доручення через міжрегіональне управління до Мін`юсту, якщо інше не передбачено міжнародним договором України (п. 2.5 Інструкції).

У відносинах з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, російською федерацією та Республікою Молдова статті Конвенції 1993 року, змінені Протоколом до неї 1997 року, застосовуються у редакції цього Протоколу.З урахуванням статті 5 Конвенції 1993 року в редакції Протоколу 1997 року доручення на підставі Конвенції 1993 року та Протоколу 1997 року можуть надходити як від Центральних органів іноземних держав, так і від територіальних органів запитуючих держав, зазначених в абзаці другому пункту 8.2 (п. 8.2, 8.3 Інструкції).

Таким чином при відкритті провадження за даною позовною заявою суд згідно ст.190 ЦПК України зобов`язаний невідкладно надіслати копію ухвали про відкриття провадження у справі та копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів відповідачу у Республіку Молдова шляхом складення і направлення через органи юстиції доручення про надання правової допомоги за кордоном, а саме про вручення документів, які повинні бути перекладені на молдовську мову.

Відповідно до ч. 1 ст.177 ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

З викладеного випливає, що позивач має додати до позовної заяви засвідчений переклад на молдовську мову позовної заяви і доданих до неї документів.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.185 ЦПК України суддя, встановивши, що заяву подану без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України, постановляє ухвалу про залишення даної заяви без руху.

Згідно до ч.2 ст.185 ЦПК України в ухвалі про залишення заяви без руху зазначаються недоліки заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 184, 185 ЦПК України, суддя,-

Ухвалив:

Позовну заяву, подану керівником Дністровської окружної прокуратури Руснаком П., в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області до ОСОБА_1 про припинення права власності на земельну ділянку, шляхом їх конфіскації та продажу на земельних торгах - залишити без руху.

Надати позивачеві строк десять днів з дня отримання ухвали для усунення недоліків шляхом подання засвідчених перекладів на молдовську мову позовної заяви та доданих до неї документів, та роз`яснити, що в разі не усунення недоліків позовної заяви, вона буде повернута позивачеві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення22.02.2024
Оприлюднено27.02.2024

Судовий реєстр по справі —722/610/23

Рішення від 12.03.2024

Цивільне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Суський О. І.

Ухвала від 05.03.2024

Цивільне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Суський О. І.

Ухвала від 22.02.2024

Цивільне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Суський О. І.

Ухвала від 10.04.2023

Цивільне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Суський О. І.

Ухвала від 28.03.2023

Цивільне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Суський О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні