Ухвала
від 03.04.2024 по справі 10/б-5022/1319/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

03 квітня 2024 року м. ТернопільСправа №10/Б-5022/1319/2011(921/196/24) Господарський суд Тернопільської області

Суддя Боровець Я.Я.,

Розглянув матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

до відповідача Приватного підприємство "Тернопільська фірма "Будівельник", вул. Миру, 3а, м. Тернопіль

про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати, відпускних та компенсації у зв"язку з виплатою доходу у розмірі 135 296,70 грн.

в межах справи №10/Б-5022/1319/2011 про банкрутство Приватного підприємство "Тернопільська фірма "Будівельник".

Встановив:

В провадженні Господарського суду Тернопільської області перебуває справа №10/Б-5022/1319/2011 про банкрутство Приватного підприємство "Тернопільська фірма "Будівельник".

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 22.04.2021 у справі №10/Б-5022/1319/2011 затверджено звіт (вх. № 2609 від 29.03.2021) керуючого санацією Струця М.П. Припинено процедуру санації Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник" ( вул. Миру, 3А, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 30066909). Припинено повноваження керуючого санацією/арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013. Приватне підприємство "Тернопільська фірма "Будівельник" ( вул. Миру, 3А, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 30066909 ) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру щодо Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник" ( вул. Миру, 3А, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 30066909 ) строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник" арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013.

Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання боржника - Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник" ( вул. Миру, 3А, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 30066909 ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Як визначено статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею ( ч.1).

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею ( ч.2).

Згідно статті 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

У відповідності до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Тернопільської області, затверджених рішенням зборів суддів Господарського суду Тернопільської області (протокол №4 від 16 червня 2023 року) - при надходженні до суду, судових справ (позовних заяв, заяв, клопотань, скарг, тощо) які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство, останні підлягають передачі судді в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до відповідача Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник" про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати, відпускних та компенсації у зв"язку з виплатою доходу у розмірі 135 296,70 грн.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтею 162 Господарського процесуального кодексу України.

У відповідності до вимог частини 1 статті 176 ГПК України, провадження у даній справі підлягає відкриттю.

Відповідно до частини 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно частин 1, 3 статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Враховуючи викладене, суд вважає, що справу слід розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

З метою забезпечення права доступу до суду, суд вбачає за необхідне здійснювати розгляд даної справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

При цьому, суд звертає увагу сторін на особливості та строки розгляду справ в порядку спрощеного провадження, передбачені статтями 247-252 ГПК України.

Керуючись статтею 7 Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 12, 20, 232, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суддя

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №10/Б-5022/1319/2011(921/196/24) в межах справи №10/Б-5022/1319/2011 про банкрутство Приватного підприємства "Тернопільська фірма "Будівельник".

2. Здійснювати розгляд справи №10/Б-5022/1319/2011(921/196/24) за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Призначити розгляд справи по суті у справі №10/Б-5022/1319/2011(921/196/24) на "02" травня 2024 року о 14:15 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 А, зал судових засідань № 4, 5 поверх.

4. Встановити учасникам справи строк для подання/надіслання до суду:

Відповідачу:

- відзиву на позов із врахуванням вимог статей 165, 251 ГПК України (протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі), копію якого надіслати позивачу, докази надіслання надати суду; заперечення з врахуванням вимог статей 167, 251 ГПК України;

Позивачу:

- відповіді на відзив (у разі отримання відзиву) - 5 днів з дня його отримання, з врахуванням вимог статей 166, 251 ГПК України), копії відповіді на відзив надіслати відповідачу, докази надіслання надати суду.

5. Роз`яснити прокурору/позивачу, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, а також відповідно до частини 3 статті 46 ГПК України позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі, що розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

6. Роз`яснити відповідачу, що в разі ненадання у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

7. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

8. Довести до відома учасників справи про можливість надіслання на електронну адресу суду (inbox@te.arbitr.gov.ua) заяв, клопотань, документів у справі з власних адрес електронної пошти в електронній формі з використанням (накладенням) власного електронного цифрового підпису (https://czo.gov.ua/sign), прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

9. Повідомити учасників справи, що у випадку неможливості забезпечити явку уповноважених представників безпосередньо в судове засідання, сторони мають право на звернення до суду з заявою про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщенням суду з дотриманням вимог ст.197 ГПК України.

10. Копію ухвали надіслати:

- до електронного кабінету в електронній формі із застосуванням ЄСІТС в порядку, визначеному ГПК України: відповідачу - ПП "ТФ "Будівельник",

- рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:

позивачу - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею з "09" квітня 2024 року та оскарженню не підлягає.

Учасник справи можуть отримати інформацію у справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя Я.Я. Боровець

Дата ухвалення рішення03.04.2024
Оприлюднено11.04.2024
Номер документу118220231
СудочинствоГосподарське
Сутьбанкрутство Приватного підприємство "Тернопільська фірма "Будівельник

Судовий реєстр по справі —10/б-5022/1319/2011

Ухвала від 15.05.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 15.05.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 02.05.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 04.04.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

Ухвала від 09.02.2024

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Боровець Я.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні