Ухвала
від 26.03.2024 по справі 910/8115/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"26" березня 2024 р. Справа№ 910/8115/19 (910/14657/21)

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Сотнікова С.В.

Полякова Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Гріщенко А.О.

та представників сторін:

від апелянта - не з`явилися,

від ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» - Яковченко Р.Г.,

від ТОВ «Брукхаймер Інвестментс» - Літвінов О.Є.,

розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» про витребування доказів у справі №910/8115/19 (910/14657/21)

за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна»

на рішення господарського суду міста Києва від 18.10.2023 року

у справі №910/8115/19 (910/14657/21) (суддя Івченко А.М.)

(повний текст рішення складено 01.11.2023 року)

за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору

товариства з обмеженою відповідальністю «Брукхаймер Інвестментс»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язоктехсервіс» - 1

товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» - 2

про визнання договору недійсним

за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язоктехсервіс» - 1

товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» - 2

про визнання договору недійсним

у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язоктехсервіс» в особі ліквідатора Шевцова Є.В.

до товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго»

про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним

в межах справи №910/8115/19

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Систем Пауер Інжиніринг»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язоктехсервіс»

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

В провадженні колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Сотнікова С.В., Полякова Б.М. перебуває справа №910/8115/19 (910/14657/21) за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна», розгляд якої відкладено на 26.03.2024 року.

20.03.2024 року через відділ документообігу суду та 25.03.2024 року через підсистему «Електронний суд» від представника апелянта надійшло клопотання про витребування у АТ «ЮНЕКС БАНК» інформації про рух коштів на рахунках боржника, відкритих АТ «ЮНЕКС БАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.

На обґрунтування поданих клопотань, відповідачем зазначено, що з метою повного встановлення обставин справи, що мають важливе значення , а саме з метою отримання інформації про рух коштів на рахунку боржника в 2016 році, що має підтвердити наявність в період укладення оспорюваного договору достатніх коштів для виконання зобов`язань перед кредитором, адвокатом боржника були подані адвокатські запити до банку, однак у відповідях на вказані запити адвокату було відмовлено у наданні вказаною інформації з посиланням на банківську таємницю, в зв`язку з чим у товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» на даний час відсутня можливість самостійно отримати інформацію у АТ «ЮНЕКС БАНК» про рух коштів на рахунках боржника, наразі отримання інформації можливо лише за запитом ліквідатора.

Обґрунтовуючи неподання вказаного клопотання раніше апелянт посилається на отримання відповідей АТ «ЮНЕКС БАНК» на запити адвоката Рижего С.В. 12.04.2024 року і відповідно встановлення неможливості самостійно отримати вказані докази.

Представники ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» та ТОВ «Брукхаймер Інвестментс» проти вказаного клопотання заперечували та просили залишити його без розгляду в зв`язку із пропуском строку для його подання.

Судом встановлено, що з позовом до ТОВ «Ай-Тек Україна» про визнання договору про відступлення права вимоги № 01/07 від 01.07.2016 року недійсним ТОВ «Зв`язоктехсервіс» в особі ліквідатора Шевцова Є.В. звернулось до господарського суду міста Києва в вересні 2021 року.

Ухвалою від 13.09.2021 року суд першої інстанції відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 03.11.2021 року.

Ухвалою від 03.11.2021 року підготовче засідання відкладено на 26.01.2021 року.

29.11.2021 року від ПрАТ «НЕК «Укренерго», як третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору надійшла позовна заява про визнання недійсним оспорюваного Договору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.12.2021 року відкрито провадження за вказаною позовною заявою та призначено підготовче засідання на 26.01.2022 року.

25.01.2022 року від ТОВ «Брукхаймер Інвестментс», як третьої особи, яка заявляє вимоги на предмет спору надійшла позовна заява про визнання недійсним оспорюваного Договору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2022 року відкрито провадження за вказаною позовною заявою та призначено підготовче засідання на 16.03.2022 року.

Судові засідання призначені на 26.01.2022 року та на 16.03.2022 року згідно матеріалів справи не відбулись і ухвалою від 28.04.2022 року підготовче засідання було призначено на 15.06.2022 року.

Ухвалою від 15.06.2022 року підготовче засідання було відкладено на 20.07.2022 року.

Підготовче засідання неодноразово відкладалось і лише ухвалою господарського суду від 23.08.2023 року було закрито та призначено справу до судового розгляду на 13.09.2023 року.

В жодному судовому засіданні відповідачем на підготовчому провадженні не ставилось питання щодо необхідності витребування вказаних доказів, не зазначалось про спроби самостійно їх отримати, тощо.

Закінчуючи судове засідання та закриваючи підготовче провадження 23.08.2023 року суд першої інстанції з`ясовував у представників сторін щодо наявності клопотань та дій які суд ще має вчинити на стадії підготовчого провадження. Клопотання аналогічного заявленому під час апеляційного розгляду не заявлялось представником відповідача.

Відповідно до ч.3 , ч. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк визначений судом.

Так, згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Жодних поважних причин пропуску строку відповідачем не наведено, зокрема не вказано причин неможливості звернутись з таким клопотанням під час розгляду справи в суді першої інстанції. Посилання на той факт, що лише тільки після отримання відповідей на запити адвоката Рижего С.В. 12.03.2024 року була виконана вимога щодо неможливості самостійного отримання доказів не приймаються апеляційним судом.

При цьому, колегія суддів враховує, що матеріали справи взагалі не містять доказів щодо наявності у адвоката Рижего С.В. повноважень на представництво інтересів боржника, також не зрозуміло для встановлення яких обставин вказаний адвокатський запит було направлено до банківської установи, тощо.

З відповіді банку вбачається, що вказані адвокатські запити датовані 29.02.2024 року та були отримані банком 08.03.2024 року, тобто набагато пізніше ніж судом першої інстанції було закрито підготовче провадження 23.08.2023 року, прийнято оспорюване рішення -18.10.2023 року, та навіть відкрите апеляційне провадження - 20.12.2023 року.

За викладених обставин, колегія суддів приходить до висновку що вказане клопотання подано відповідачем з порушенням встановлених строків, без обґрунтованого клопотання про його поновлення, в з в`язку з чим підлягає залишенню без розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 80, 81, 207, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд-

У Х В А Л И В :

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» про витребування доказів у справі №910/8115/19 (910/14657/21) залишити без розгляду.

Повний текст ухвали підписано 19.04.2024 року

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді С.В. Сотніков

Б.М. Поляков

СудПівнічний апеляційний господарський суд
Дата ухвалення рішення26.03.2024
Оприлюднено26.04.2024
Номер документу118589690
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство

Судовий реєстр по справі —910/8115/19

Ухвала від 20.06.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 29.05.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 29.05.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Постанова від 26.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 04.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 13.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні