Ухвала
від 25.04.2024 по справі 908/2465/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 16/22/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.04.2024 Справа № 908/2465/22 (905/379/21)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши матеріали справи № 908/2465/22 (905/379/21)

за позовом позивача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до відповідача-1 - Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, кабінет 9, код ЄДРПОУ 00191129), скорочене найменування - ПрАТ «ММК ім.Ілліча»

до відповідача- 2 - Компанії Barlenco LTD (Themistokli Dervi, 3 Julia House, 1066, Nikosia, Cyprus) / Барленко ЛТД, Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (реєстраційний номер НЕ 221823)

до відповідача- 3 - Компанії «Metinvest Managament B.V.», Nassaulaan 2 A, 2514JS s-Gravenhage, the Netherlands / Метінвест Менеджмет Б.В., Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди (номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 67253598)

до відповідача-4 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

про солідарне стягнення 326434,05 грн за акції ПрАТ «ММК ім.Ілліча» у зв`язку із заниженням ціни їх викупу, 216056,04 грн інфляційного збільшення боргу та 55056,00 грн - 3% річних

в межах справи № 908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.80, кабінет 9, код ЄДРПОУ 00191129)

розпорядник майна - арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович (49038, м.Дніпро, пл.Вокзальна, 2, літ.Н, поверх 4)

Без виклику представників учасників

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Донецької області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД), Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та просила суд:

- визнати недійсною публічну безвідкличну вимогу від 19.03.2018 та застосувати наслідки її недійсності щодо простих іменних акцій ПрАТ "ММК ім.Ілліча", які належали позивачу на праві приватної власності в кількості 134 335 штук, номінальною вартістю 0,25 коп. (33583,75 грн);

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату в розмірі 0,08 грн у загальній кількості 0,677% від статутного фонду;

- зобов`язати ПАТ "ПУМБ" списати 134 335 шт. простих іменних акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" номінальною вартістю 0,25 коп. з депозитного рахунку Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД), відкритому в ПАТ "ПУМБ", та зарахувати 134 335 штук на депозитний рахунок позивача.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.03.2021 у справі №905/379/21 позовна заява прийнята до розгляду.

30.04.2021 від позивача на адресу Господарського суду Донецької області надійшла заява про зміну (уточнення) позовних вимог, відповідно до якої позивач просила:

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату у розмірі 0,08 грн;

- визнати недійсним публічну безвідкличну вимогу від 19.03.2018;

- витребувати у Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134 335 шт. простих іменних акцій на користь позивача.

Заяву суд прийняв та здійснював подальший розгляд справи з урахуванням цієї заяви.

Ухвалою від 09.11.2022 у справі № 905/379/21 Господарський суд Донецької області закрив провадження у справі в частині відповідача 3 - ПАТ «Перший український міжнародний банк».

10.11.2022 від позивача на адресу Господарського суду Донецької області надійшло клопотання про зміну предмета позову, в якій позивач просила суд залучити до розгляду справи, як нового співвідповідача, громадянина України ОСОБА_2 , замість первісного співвідповідача - Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД), а позовні вимоги просила розглядати в наступному вигляді:

- стягнути солідарно з ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та фізичної особи ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 доплату 326 434,05 грн за акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку із зниженням ціни їх викупу на підставі публічної безвідкличної вимоги від 22.03.2018 про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", суму 3% річних внаслідок недоплати за акції 44 941 грн, суму інфляційного збільшення боргу - 180 240,72 грн, а всього - 551 615,77 грн.

Ухвалою від 25.11.2022 Господарський суд Донецької області відмовив у прийнятті до розгляду позовних вимог в редакції наведеної заяви №2 від 02.11.2022.

02.12.2022 позивач звернулась до Господарського суду Донецької області з заявою №3 про уточнення позовних вимог, в якій просила:

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату у в розмірі 0,08 грн;

- визнати недійсним правочин щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій у всіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча";

- витребувати у Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134 335 шт. простих іменних акцій на користь ОСОБА_1 .

Зазначена заява була прийнята судом першої інстанції до розгляду.

Позовні вимоги обґрунтовані непропорційним втручанням у право власності позивача на акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку з несправедливою ціною викупу цих акцій відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

Господарський суд Донецької області рішенням від 07.12.2022 у справі №905/379/21 у задоволенні позову відмовив.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку, що визнання недійсним рішення Наглядової ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313, а також правочину щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Барленко ЛТД (Barlenco LTD) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій у всіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", є неефективним способом захисту, адже не призведе до відновлення порушених прав позивача, а саме отримання справедливої компенсації за продані акції. Оскільки вимога про витребування у Компанії Барленко ЛТД (Barlenco LTD) акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134335 шт. простих акцій на користь ОСОБА_1 є похідною вимогою, то така вимога також не підлягає задоволенню.

Додатковим рішенням від 20.12.2022 у справі №905/379/21 Господарський суд Донецької області стягнув з позивача на користь першого відповідача судові витрати за проведення судової експертизи у розмірі 20 078,37 грн та витрати на правничу допомогу у розмірі 18 306 грн.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що справедливим буде покладення на позивача та відповідача-1 судових витрат на проведення експертизи у рівних частинах, у зв`язку з чим стягнув на користь відповідача-1 судові витрати на проведення експертизи у розмірі 20 078,37 грн. Крім того, пославшись на принцип співмірності судових витрат та керуючись критеріями, що визначені частинами п`ятою - сьомою, дев`ятою статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про часткове стягнення з позивача судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 50% від заявленої вартості таких витрат, а саме в розмірі 18 306,00грн.

Східний апеляційний господарський суд постановою від 06.06.2023 у справі №905/379/21 рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022 залишив без змін; додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у цій справі скасував в частині стягнення з позивачки витрат на проведення експертизи у сумі 20 078,37 грн; в цій частині прийняв нове рішення про відмову у задоволенні заяви відповідача про стягнення з позивача витрат за проведення експертизи.

Апеляційний суд погодився з висновками місцевого господарського суду про неефективність обраного позивачем способу захисту порушених прав та про часткове стягнення з позивача судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 50% від заявленої вартості таких витрат. Разом з тим, зазначивши, що перевірка арифметичного розрахунку, яка фактично наведена у висновку експерта, не може вважатися висновком експерта, а також пославшись на те, що позивач не заявляв клопотання про проведення судової експертизи, дійшов висновку, що витрати на проведення судової експертизи не повинні покладатися на позивача.

ОСОБА_1 звернулась до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову Східного апеляційного господарського суд від 06.06.2023 в частині залишення без змін рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022 у справі №905/379/21 і прийняти нове рішення про задоволення позовної заяви в частині визнання недійсним правочину щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"; скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023 в частині залишення без змін додаткового рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 щодо стягнення витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 18 306 грн, і в цій частині та у стягненні заявлених судових витрат відмовити повністю. Крім того, у випадку визнання судом правомірними аргументів позивача щодо застосування частини другої статті 5 та частини третьої статті 255 ГПК, ОСОБА_1 просила задовольнити позов в редакції, згідно з якою вона просить стягнути солідарно з ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та фізичної особи ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 доплату 326 434,05 грн за акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку із зниженням ціни їх викупу на підставі публічної безвідкличної вимоги від 22.03.2018 про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", суму 3% річних за акції - 44 941 гривні, суму інфляційного збільшення боргу - 180 240,72 грн, а усього 551 615,77 грн. Також позивач просила скасувати додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у справі №905/379/21 та у стягненні судових витрат відмовити повністю.

ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" також звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просило: 1) скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023 у справі №905/379/21 в частині відмови у задоволенні заяви відповідача про стягнення з позивача витрат за проведення експертизи у сумі 20 078,37 грн; 2) залишити без змін додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022.

За підсумками касаційного перегляду Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду прийняв постанову від 06.09.2023 у справі № 905/379/21, якою касаційні скарги ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та ОСОБА_1 задовольнив частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023, рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022, додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у справі №905/379/21 Верховний Суд скасував та передав справу на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

Підставою для скасування судових рішень Верховний Суд у мотивувальній частині постанови зазначив те, що колегія суддів вважає безпідставною відмову місцевого господарського суду у прийнятті до розгляду позовних вимог у редакції заяви №2 від 02.11.2022. У свою чергу безпідставна відмова в прийнятті такої заяви свідчить про ухвалення оскаржуваних судових рішень з порушенням норм процесуального права, що мало наслідком недослідження нового предмету позову (змінених позивачем вимог, що є його імперативним правом до закінчення підготовчого засідання), в межах розгляду якого позивач має намір ефективно захистити свої права та охоронювані законом інтереси, що в свою чергу унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Ухвалою від 09.10.2023 Господарський суд Донецької області справу № 905/379/21 прийняв до розгляду, підготовче засідання призначив на 19.10.2023 та запропонував учасникам справи надати до суду письмові пояснення по суті спору на теперішній час з урахуванням висновків, вказаних у постанові Верховного Суду.

18.09.2023 до справи надійшло клопотання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про передачу справи №905/379/21 до Господарського суду Запорізької області на підставі ч.8 ст.30 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою від 08.11.2023 у справі № 905/379/21 Господарський суд Донецької області, серед іншого, відмовив у задоволенні зазначеного клопотання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Разом з тим, ухвалою від 17.11.2023 Господарський суд Донецької області справу №905/379/21 за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) про визнання рішення наглядової ради №313 від 14.03.2018 недійсним, визнання правочину недійсним та витребування акцій передав за підсудністю до Господарського суду Запорізької області для розгляду в межах справи №908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Зазначається, що ухвалою від 19.12.2022 у справі № 908/2465/22 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство боржника - Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (Південне шосе, 80, каб.9, м.Запоріжжя, 69008; код ЄДРПОУ 00191129), ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.

Офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» суд здійснив 19.12.2022 (номер публікації 69739).

Відповідно до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Ч.3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Не погодившись з ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі №905/379/21, Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скарго, у якій просило:

- змінити ухвалу Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі № 905/379/21, в частині підстав направлення справи № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області;

- передати справу № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області на підставі п. 8 статті 30 ГПК України.

За підсумками апеляційного перегляду, постановою від 11.01.2024 Східний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» залишив без задоволення, а ухвалу Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі № 905/379/21 - без змін.

Після завершення апеляційного перегляду Східний апеляційний господарський суд повернув матеріали справи до Господарського суду Донецької області.

Господарський суд Донецької області, у свою чергу, із супровідним листом від 26.01.2024, відповідно до ст.31 ГПК України та на виконання ухвали цього суду від 17.11.2023 у справі № 905/379/21 направив матеріали справи № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

02.02.2024 справа № 905/379/21 надійшла до Господарського суду Запорізької області.

За результатами автоматизованого розподілу, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.02.2024 розгляд судової справи № 905/379/21 визначено судді Ніколаєнку Р.А., в провадженні якого перебуває справа № 908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім.Ілліча».

З огляду на викладені вище обставини та правові норми, ухвалою від 07.02.2024 Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Р.А. справу № 905/379/21 за позовом ОСОБА_1 до відповідача 1 - ПрАТ «ММК ім.Ілліча» та відповідача 2 - Компанії Барленко ЛТД (Barlenco LTD) про визнання рішення Наглядової ради ПрАТ «ММК ім.Ілліча» №313 від 14.03.2018 недійсним, визнання правочину недійсним та витребування акцій прийняв до розгляду в межах справи про банкрутство ПрАТ «ММК ім.Ілліча»; зважаючи на характер спірних правовідносин, вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Підготовче засідання суд призначив на 04.03.2024, 10.00.

Ухвалою від 23.02.2024 суд задовольнив заяву відповідача-1 ПрАТ «ММК ім.Ілліча» про участь у судовому засіданні у справі №908/2465/22 (905/379/21) в режимі відеоконференції (вих.б/н від 22.02.2024) та дозволив участь представників ПрАТ «ММК ім.Ілліча» - адвоката Чайкіної Катерини Олегівни та адвоката Гінінгера Андрія Анатолійовича у судовому засіданні, призначеному на 04.03.2024 о 10.00, а також в наступних засіданнях по справі №908/2465/22(905/379/21), в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представників за допомогою системи "vkz.court.gov.ua".

Ухвалою від 07.02.2024, наряду з іншим, суд зобов`язав Позивача надати позиції (у письмовому вигляді) по поданих у справу заявах щодо зміни складу відповідачів та предмета позову (чи підтримуються заявлення на теперішній час чи ні) та остаточно визначити предмет позову, подавши відповідну заяву.

Зазначається, що від імені Позивача - Ковальської Т.Т., у справі діє її представник - адвокат Бєлкін Л.М.

08.02.2024 суд отримав пояснення Позивача щодо виконання вимог ухвали від 07.02.2024 (б/н від 08.02.2024), у яких Позивач підтверджує, що позовні вимоги, які передаються на вирішення суду, сформульовані у заяві № 4 від 13.11.2023.

Від Відповідача-1 - ПрАТ «ММК ім.Ілліча» на дату призначеного підготовчого засідання Господарський суд Запорізької області отримав відзив по справі № 908/2465/22(905/379/21) (б/н від 22.02.2024). Відповідач-1 заперечує проти позовних вимог, а також заперечує проти визначення Позивачем у заяві № 4 складу відповідачів.

Позивачем, в свою чергу, подано відповідь сторони Позивачки на відзив на позовну заяву (б/н від 28.02.2024).

Крім того, представник Позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи (б/н від 28.02.2024), просить відкласти підготовче засідання, призначене на 04.03.2024, 10.00, у зв`язку із зайнятістю у іншій справі в апеляційному провадженні, надав докази в підтвердження. Заявлення суд врахував та прийняв.

Підготовче засідання 04.03.2024 відбулося в режимі відеоконференції за участі представника Відповідача-1 поза межами приміщення суду та зафіксовано за допомогою програмного забезпечення «vkz.court.gov.ua».

В засіданні суд вирішив питання відносно заяви Позивача про зміну предмета позову № 4 від 13.11.2023, згідно з якою Позивач також збільшила коло відповідачів.

Постановленою за підсумками засідання ухвалою від 04.03.2024 суд, окрім іншого, залучив до участі у справі співвідповідачів: відповідача-3 - Компанію «Metinvest Managament B.V.» / Метінвест Менеджмет Б.В., Nassaulaan 2 A, 2514JS s-Gravenhage, the Netherlands / Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди (номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 67253598); відповідача-4 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); роз`яснив учасникам положення ч.3 ст.183 ГПК України про те, що у зв`язку із заміною неналежного відповідача, залученням співвідповідача такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали, і якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи; підготовче засідання по справі № 908/2465/22(905/379/21) за позовом ОСОБА_1 суд відклав до 08.04.2024, 12.00, ухваливши проводити його в режимі відеоконференції для представників відповідача-1 адвокатів Чайкіної К.О. та Гінінгера А.А. поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів учасників за допомогою системи "vkz.court.gov.ua". При цьому суд зобов`язав позивача направити копію позовної заяви та заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 всім без виключення відповідачам (яким заяви не направлені до цього часу), докази направлення - представити суду.

На дату засідання - 08.04.2024 від представника позивача, адвоката Бєлкіна Л.М. за допомогою підсистеми "Електронний суд" ЄСІКС суд отримав:

- 04.04.2024: клопотання про відкладення розгляду справи (вих..б/н від 03.04.2024), з уточненням (вих.б/н від 03.04.2024) - щодо зазначення заявника, в якому заявник просить відкласти засідання суду на більш пізній термін у справі через його перебування у відрядженні за кордом;

- 05.04.2024: додаткові пояснення відносно визначення відповідачем за позовними вимогами Компанії Барленко ЛТД (Barlenco LTD).

Будь-яких інших документів від позивача / представника позивача станом на день засідання 08.04.2024 суд не отримав.

Відповідачі 2, 3, 4 та розпорядник майна відзиву, будь-яких пояснень щодо обставин спору суду не надали.

Учасники у підготовче засідання 08.04.2024 не з`явилися, у зв`язку з чим фіксація процесу технічним засобом згідно з ч.3 ст.222 ГПК України не здійснювалась.

Дослідивши наявні на день засідання матеріали справи, суд встановив недотримання Позивачем визначеного законодавцем обов`язку щодо направлення позовної заяви і доданих до неї документів іншим учасникам процесу.

Частиною 11 ст.176 ГПК України унормовано, що суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

Суд встановив наявність підстав для залишення позовної заяви (з урахуванням заяви Позивача про зміну предмета позову № 4 від 13.11.2023) та 08.04.2024 постановив ухвалу про залишення позовної заяви №908/2465/22 (905/379/21) без руху, якою ухвалив позивачу, від імені якої у справі діє її представник адвокат Бєлкін Л.М., протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом направлення всім без виключення відповідачам копії позовної заяви з додатками та заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 (яким заяви не направлені до цього часу), надання суду належних доказів в підтвердження. Також суд роз`яснив, що в разі якщо позивач не усуне недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом (протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали), позовна заява буде залишена без розгляду.

Ухвала суду від 08.04.2024 (повний текст якої виготовлений 11.04.2024) про залишення позовної заяви у справі № 908/2465/22 (905/379/21) без руху була направлена 12.04.2024 на адресу електронної пошти представника позивача - адвоката Бєлкіна Л.М., скріплена кваліфікованим електронним підписом судді.

Від представника позивача 15.04.2024 через підсистему "Електронний суд" ЄСІКС суд отримав:

- клопотання (вих.б/н від 12.04.2024) про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи, в якому представник просить надати можливість дистанційного ознайомлення з матеріалами справи № 908/2465/22 (905/379/21), а саме - з первісною позовною заявою з додатками до неї, шляхом розміщення цієї первісної позовної заяви та додатків до неї у підсистемі "Електронний суд";

- пояснення (вих.б/н від 12.04.2024) щодо розсилки позовних матеріалів сторонам, які стосуються здійснення направлення позивачем заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 та первісного позову; також заявлено клопотання про продовження строку усунення недоліків, встановлених ухвалою від 08.04.2024, до десяти днів. Клопотання обґрунтовано тим, що первісно позовна заява подавалася Позивачкою самостійно, представник у цій процесуальній дії участі не брав, тому копії первісної позовної заяви не має, а Позивачка знаходиться поза межами території України, яка (територія) контролюється Урядом України. Тому представник Позивачки поставив питання про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи, а саме - з первісною позовною заявою, направивши відповідне клопотання.

Зауважується, що звертаючись до Господарського суду Донецької області у березні 2021, ОСОБА_1 безпосередньо до суду подавала позовну заяву у паперовій формі, з додатками.

Господарський суд Запорізької області задовольнив клопотання позивача (вих.б/н від 12.04.2024) про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи; позовна заява у справі № 908/2465/22 (905/379/21) була розміщена у підсистемі "Електронний суд" ЄСІКС і доставлена до електронного кабінету представника позивача - адвоката Бєлкіна Л.М. 17.04.2024, про що свідчить відповідна довідка про доставку електронного листа.

18.04.2024 через підсистему "Електронний суд" ЄСІКС суд отримав від представника позивача заяву про усунення недоліків (вих.б/н від 18.04.2024), до якої надано на підтвердження усунення недоліків позовної заяви, докази її направлення залученим ухвалою від 04.03.2024 відповідачам 3, 4.

Оскільки у період з 18.04.2024 по 24.04.2024 суддя перебував у відпустці, питання щодо усунення позивачем недоліків позовної заяви вирішується 25.04.2024.

Розглянувши матеріали справи, надані представником позивача письмові пояснення та докази на виконання ухвали від 08.04.2024, суд встановив наступне.

Згідно із ст. 129 Конституції України однією з засад судочинства є змагальність.

Статтею 13 ГПК України визначено, що змагальність сторін, як один із принципів господарського судочинства, полягає в тому, що учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 76 ГПК України встановлено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Тобто, змагальність полягає в тому, що сторони у процесуальній формі доводять перед судом свою правоту, за допомогою доказів переконують суд у правильності своєї правової позиції.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом. (Рішення ЄСПЛ у справі «Надточий проти України» від 15.05.2008).

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Частиною 5 цієї ж статті закріплено, що пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу. (ч. 6 ст. 119 ГПК України)

З огляду на завдання господарського судочинства, з метою забезпечення дотримання принципів пропорційності та змагальності, враховуючи фактичне виконання позивачем свого процесуального обов`язку щодо направлення і позовної заяви з додатками, і заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 всім учасниками у справі №908/2465/22 (908/379/21), суд, на підставі ч. 2 ст. 119 ГПК України, вважає за можливе, задовольнивши клопотання представника позивача, продовжити позивачу процесуальний строк для направлення всім без виключення відповідачам копії позовної заяви з додатками та заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 (яким заяви не були направлені), прийняти надані представником позивача докази направлення до матеріалів справи.

Відповідно до ч.12 ст.176 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.

З огляду на викладене, розгляд справи у підготовчому провадженні слід продовжити, призначити засідання суду.

Крім того, Відповідачем -1 під час перебування матеріалів справи в провадженні Господарського суду Донецької області було заявлено клопотання (вих.б/н від 29.11.2023) про залучення до участі у розгляді справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонду державного майна України (01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9; код ЄДРПОУ: 00032945) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м.Київ, вул.Князів Острозьких, буд. 8, корпус 30; код ЄДРПОУ: 37956207).

Оскільки вказане клопотання залишилось не розглянутим, суд вважає за необхідне клопотання Відповідача-1 про залучення третіх осіб (вих.б/н від 29.11.2023) призначити до розгляду в засіданні.

При призначенні дати та часу засідання суд врахував подані та задоволені судом клопотання (заяви) учасників про участь в засіданні в режимі відеоконференцзв`язку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, ч.12 ст.176, 197, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи на стадії підготовчого провадження продовжити.

Підготовче засідання по справі № 908/2465/22(905/379/21) за позовом ОСОБА_1 , розгляд клопотання ПрАТ «ММК ім.Ілліча» про залучення третіх осіб (вих.б/н від 29.11.2023) призначити на 08.05.2024, 14.30.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції.

Дозволити участь представників ПрАТ «ММК ім.Ілліча» - адвоката Чайкіної Катерини Олегівни ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та адвоката Гінінгера Андрія Анатолійовича ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів учасників за допомогою системи "vkz.court.gov.ua".

2. Зобов`язати Відповідача-1 надати актуальну позицію по заявленому клопотанню про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору Фонд державного майна України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

3. Запропонувати відповідачам /кожному окремо/ у строк не пізніше як 15 днів з дня отримання даної ухвали подати до суду актуальний відзив на позов з урахуванням зміни Позивачем предмета позову (заява № 4 від 13.11.2023) з нормативним та документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього матеріалів позивачу, докази направлення надати суду (додати до відзиву).

4. Запропонувати позивачу відповідно до ст. 166 ГПК України подати до суду відповіді на відзиви відповідачів (у разі отримання). Одночасно з надісланням відповіді на відзив до суду направити копію відповіді та доданих до неї документів відповідачам, докази направлення надати суду (додати до відповіді на відзив). Надати письмову позицію по клопотанню Відповідача-1 про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору Фонд державного майна України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

5. Запропонувати розпоряднику майна направити суду письмові пояснення щодо спору.

6. Явку у судове засідання представників позивача, відповідачів визнати обов`язковою.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Копії ухвали надіслати сторонам, розпоряднику майна ПрАТ «ММК ім.Ілліча», представнику позивача адвокату Бєлкіну Л.М. (за наявності - до кабінетів Електронного суду / на наявні у справі адреси електронної пошти з КЕП судді).

Повідомлення про дану ухвалу, дату та час засідання суду по справі оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області вебпорталу «Судова влада України».

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 25.04.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко

СудГосподарський суд Запорізької області
Дата ухвалення рішення25.04.2024
Оприлюднено30.04.2024
Номер документу118624437
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: майнові спори, стороною в яких є боржник, з них: спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

Судовий реєстр по справі —908/2465/22

Рішення від 17.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 11.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Судовий наказ від 06.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 14.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 10.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 06.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Рішення від 07.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 16.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 16.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 09.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні