Ухвала
від 04.06.2024 по справі 905/2382/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

04 червня 2024 року

м. Київ

cправа № 905/2382/18 (910/7844/22)

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Білоуса В. В. - головуючого, Васьковського О. В., Погребняка В. Я.

розглянувши матеріали касаційної скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В.

на постанову Східного апеляційного господарського суду

від 13.02.2024

у складі головуючого судді: Крестьянінов О. О., суддя: Пуль О. А., Фоміна В. О.

та на рішення господарського суду Донецької області

від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог

суддя Курило Г. Є.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс»</a>,

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат», в особі Арбітражного керуючого Артеменко Олександра Олександровича; 2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Полонекс»; 3: Товариства з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1: Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ МР БАНК Іллі Луньо,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 2: Акціонерного товариства «Прозорро. Продажі»,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

про визнання недійсними результатів електронного аукціону, визнання недійсним протоколу проведення електронного аукціону, стягнення коштів та зобов`язання вчинити дії

в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат»

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. звернулась до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 та на рішення господарського суду Донецької області від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог у справі №905/2382/18(910/7844/22), підтвердженням чого є накладна відділення поштового зв`язку на конверті, в якому надійшла касаційна скарга.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» у справі № 905/2382/18(910/7844/22) визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Білоуса В.В., судді - Погребняка В.Я., судді - Васьковського О.В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.03.2024.

Згідно наказу голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.06.2024 № 181-к) - Васьковський О В. 03.06.2024 перебувавв у відпустці

Ухвалою Верховного суду від 08.04.2024 у справі №905/2382/18(910/7844/22) касаційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 та на рішення господарського суду Донецької області від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог у справі № 905/2382/18(910/7844/22) залишено без руху, надано скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, шляхом надання суду документу, що підтверджує сплату судового збору в розмірі 285 815,60 грн за подання касаційної скарги на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 та на рішення господарського суду Донецької області від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог у справі № 905/2382/18(910/7844/22).

13.05.2024 скаржник направив до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги, до якої долучено документу (платіжна інструкція № 191199 від 13.05.2024) та заявлено клопотання про встановлення додаткового строку для усунення недоліків касаційної скарги.

14.05.2024 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс»</a> надійшли заперечення, щодо задоволення клопотання про встановлення додаткового строку для усунення недоліків, згідно яких останній просить відмовити у задоволені клопотання про встановлення додаткового строку для усунення недоліків та відмовити у відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В.

За змістом положень ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Частиною другою статті 292 ГПК України передбачено, що у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до частини другої статті 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Як вбачається з Довідки про доставку документа в кабінет Електронного суду, за інформацією, отриманою з автоматизованої системи документообігу суду КП «ДСС», документ в електронному вигляді (ухвала від 08.04.2024 про залишення касаційної скарги без руху у справі № 905/2382/18(910/7844/22) доставлено в Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. 10.04.2024.

Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи.

Таким чином, останнім днем строку на усунення недоліків касаційної скарги скаржника було 22.04.2024.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. 13.05.2024 направила до Верховного Суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги, в якій зазначено про встановлення додаткового строку на усунення недоліків, яка надійшла до Суду 13.05.2024.

Вказана заява мотивована тим, що сума судового збору встановлена є дуже значною для скаржника і існуючим кошторисом була не передбачена, тому потребувала значного та тривалого погодження. Крім того зазначає, що Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. у період коли необхідно було узгодити та здійснити оплату перебувала у відпустці на підтвердження вказаних доводів заявником надано копію Рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15.04.2024 №448.

Згідно із частинами четвертою, шостою, сьомою статті 119 ГПК України одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущений строк. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу. Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою. Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до статті 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Якщо касаційна скарга залишається судом без руху, то скаржнику надається строк для усунення її недоліків. Цей строк встановлюється судом, проте не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення скарги без руху.

Відповідно до частини першої статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Згідно з частиною четвертою цієї статті одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Отже, пропущений учасником процесуальний строк може бути поновлений судом за умови вчинення учасником процесуальної дії, для вчинення якої було встановлено строк, подання учасником заяви про поновлення процесуального строку та визнання причин пропуску строку поважними, крім випадків, коли Господарським процесуальним кодексом України встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до частини другої статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Отже, строк для усунення недоліків до десяти днів є строком, що встановлюється судом, відповідно може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Разом із тим строк для усунення недоліків десять днів є строком, встановленим законом, відповідно може бути поновлений судом за заявою учасника, якщо суд визнає причини його пропуску поважними. Строк, встановлений законом, не може бути поновлений судом з власної ініціативи.

Якщо скаржник звернувся до суду із заявою про продовження або поновлення встановленого судом або законом строку на усунення недоліків разом з доказами сплати судового збору, то суд може продовжити або поновити пропущений строк, прийняти докази сплати судового збору та відкрити апеляційне провадження, якщо визнає причини його пропуску поважними, або відмовити у продовженні, поновленні пропущеного строку та повернути апеляційну скаргу, вищезазначена правова позиція вказана в постанові Великої палати Верховного суду від 18.10.2023 у справі №910/10939/22.

Зі змісту наведеної норми випливає, що за заявою учасника може бути продовжений тільки строк, який встановлений судом і який не сплив на час звернення учасника справи із заявою. Разом з тим на відміну від поновлення процесуального строку, вирішення судом питання про продовження процесуального строку не обумовлене вчиненням учасником процесуальної дії. Навпаки, процесуальний закон виходить з того, що процесуальний строк продовжується для вчинення процесуальної дії, яка ще не вчинена.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Враховуючи, дату доставки до Електронного кабінету -10.04.2024, яка є датою вручення судового рішення заявнику касаційної скарги, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. з 10.04.2024 був обізнаний про необхідність усунення недоліків касаційної скарги, вказаних в ухвалі суду від 08.04.2024 року.

Однак до закінчення строк (22.04.2024 останній день строку на усунення недоліків касаційної скарги) для усунення недоліків касаційної скарги від Уповноваженої особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. не надходило заяви про продовження строку для усунення недоліків касаційної скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. поданої на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 та на рішення господарського суду Донецької області від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог у справі №905/2382/18(910/7844/22) натомість скаржником було подано заяву 13.05.2024 про встановлення додаткового строку для усунення недоліків після здійснення оплати судового збору за подану касаційну скаргу.

Як вбачається з доданого рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб на час перебування у відпустці Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. з 19.04.2024 та 23.04.2024 призначено та делеговано виконуючим обов`язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банків призначено Паламарчук В. В.

Таким чином з 10.04.2024 по 19.04.2024 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. був обізнаний про необхідність усунення недоліків касаційної скарги, однак до заяви про встановлення додаткового строку на усунення недоліків касаційної скарги не надано доказів на підтвердження вчинення дій Луньо І. В. для усунення недоліків касаційної скарги стосовно сплати судового збору.

Від так з 10.04.2024 по 19.04.2024 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. мав можливість вчинити заходи з усунення недоліків касаційної скарги, виходячи з вимог ухвали від 08.04.2024, а з 20.04.2024 по 23.04.2024 таку можливість мала особа на яку було покладено обов`язки Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Паламарчук В. В.

Отже до вищевказаної заяви не додано доказів на підтвердження вчинення дій особою Паламарчук В. В. , якій делеговані повноваження Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» на час відпустки Луньо І. В. з 19.04.2024-23.04.2024, стосовно сплати судового збору за подання касаційної скарги у справі №905/2382/18(910/7844/22).

Окрім того доказів на підтвердження доводів стосовно проведення процедури погодження та затвердження відповідних змін до кошторису Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» заявником до заяви не додано, також не подано доказів відсутності у кошторисі, чинному на момент отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху, витрат на сплату судового збору, звернення щодо внесення змін та фактичної зміни кошторису, виділення для цього коштів.

Згідно з ч. 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Заявником в заяві не наведено непереборних обставин та не надано доказів на підтвердження заявлених доводів, що позбавили його можливості звернутися до суду раніше ніж 13.05.2024 з заявою про усунення недоліків, оскільки саме лише посилання щодо фінансової неспроможності скаржника вчасно сплатити судовий збір у зв`язку з необхідність вчення певних дій та воєнною агресією, не можуть вважатися поважними причинами пропуску строку на усунення недоліків касаційної скарги, враховуючи відсутність доказів на підтвердження заявлених в заяві доводів.

Частиною 4 ст. 13 ГПК України унормовано, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Розглянувши клопотання про встановлення додаткового строку для усунення недоліків касаційної скарги та оцінивши вказані доводи скаржника, суд касаційної інстанції оцінює їх критично, оскільки вони не є беззаперечними та абсолютними свідченнями поважності причин пропуску строку на усунення недоліків касаційної скарги, внаслідок того, що відносяться до організаційних питань внутрішньої діяльності скаржника, мають суб`єктивний характер і не свідчать про існування об`єктивно непереборних причин неподання належним чином оформленої касаційної скарги у встановлений законом строк.

Враховуючи вищевикладене, як органи державної влади, що утримуються за рахунок держбюджету, так і суб`єкти господарювання та громадяни поставлено законом у рівні умови, у зв`язку з чим, вибіркове надання господарським судом суб`єктивних переваг одним господарюючим суб`єктам перед іншими учасниками судового процесу призведе до порушення вищевказаного конституційного принципу, що є неприпустимим.

Вжиття заходів для прискорення процедури розгляду є обов`язком не тільки для держави, а й в осіб, які беруть участь у справі. Так, Європейський суд з прав людини в рішенні від 07.07.1989 у справі "Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії" зазначив, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватись від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Відповідно до частини четвертої статті 174, частини другої статті 292 Господарського процесуального кодексу України, якщо скаржник не усунув недоліки касаційної скарги у встановлений строк, така касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із касаційною скаргою.

Відповідно до частини п`ятої статті 292 Господарського процесуального кодексу України питання про залишення касаційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги. Питання про повернення касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Оскільки скаржником не усунуто недоліків поданої касаційної скарги в частині сплати судового збору у встановлений строк, касаційна скарга підлягає поверненню.

Разом з тим, Суд звертає увагу на положення частини восьмої статті 174 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Керуючись статтями 174, 234, 292 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду,

У Х В А Л И В:

1. Відмовити Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. у задоволенні клопотання про встановлення додаткового строку на усунення недоліків касаційної скарги.

2. Касаційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» Луньо І. В. на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 та на рішення господарського суду Донецької області від 03.10.2023 в частині задоволених позовних вимог у справі №905/2382/18(910/7844/22) повернути скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий В.В. Білоус

Судді О. В. Васьковський

В. Я. Погребняк

СудКасаційний господарський суд Верховного Суду
Дата ухвалення рішення04.06.2024
Оприлюднено06.06.2024
Номер документу119521283
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —905/2382/18

Ухвала від 04.06.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Білоус В.В.

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Білоус В.В.

Ухвала від 15.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Судовий наказ від 29.02.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Ганна Євгеніївна

Судовий наказ від 29.02.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Ганна Євгеніївна

Судовий наказ від 29.02.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Ганна Євгеніївна

Постанова від 13.02.2024

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Крестьянінов Олексій Олександрович

Постанова від 13.02.2024

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Крестьянінов Олексій Олександрович

Рішення від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Ганна Євгеніївна

Рішення від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Ганна Євгеніївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні