ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

10/381/07

           

 ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД_________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В АІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"25" грудня 2007 р. Справа № 10/381/07

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Колоколова С.І.

суддів: Разюк Г.П., Мирошниченка М.А.

(згідно розпорядження голови суду № 192 від 25.12.2007 року здійснено заміну судді Петрова М.С. на суддю Мирошниченко М.А.)

при секретарі судового засідання: Бухтіяровій О.Г.

за участю представників сторін:

від позивача: Рудинський О.А. –голова (паспорт ЕО 508064 від 23.03.1998 року)

від відповідача: Литаш О.А. (довіреність № 023/06-791 від 20.11.2006 року)

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва  

на рішення господарського суду Миколаївської області від „05” жовтня 2007 року

по справі № 10/381/07

за позовом Садівничого товариства „Корабели”, м. Миколаїв

до Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Миколаївобленерго”, м. Миколаїв

про скасування рішення та штрафної санкції  

В С Т А Н О В И В :

07.08.2007 року Садівниче товариство „Корабели” (далі по тексту –позивач, Споживач) звернулося до господарського суду Миколаївської області з позовною заявою до Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Миколаївобленерго” (далі по тексту –відповідач, Енергопостачальна організація), в якій просило скасувати рішення комісії філії м. Миколаєва відповідача з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, оформлене протоколом № 209 від 18.04.2007 року та штрафні санкції в розмірі 38 597,03 грн.

Такі позовні вимоги СТ „Корабели” мотивовані тим, що вищезазначений акт ненормативного характеру та штрафні санкції ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” винесені та нараховані з порушеннями норм чинного законодавства, не відповідають його приписам, чим порушують права та охоронювані законом інтереси позивача.  

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 05.10.2007 року, яке підписано 13.11.2007 року (суддя Горобченко Д.М.) позов СТ „Корабели” задоволено повністю. Зобов'язано ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” скасувати рішення ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго”, прийняте за результатами розгляду Акту про порушення ПКЕЕ № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом        № 209 від 18.04.2007 року. Зобов'язано ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” скасувати штрафні санкції у сумі 38597,03 грн., накладені на Садівниче товариство „Корабели” за результатами розгляду Акту про порушення ПКЕЕ № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року. Стягнуто з відповідача на користь позивача 385,97 грн. державного мита 118 грн. витрат на ІТЗ судового процесу. На виконання цього рішення, господарським судом Миколаївської області 26.11.2007 року видано відповідний наказ.

Не погоджуючись із зазначеним вище рішенням місцевого господарського суду, ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва звернулося до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить це рішення скасувати та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. В обґрунтування своїх вимог та заперечень, скаржник посилається на невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, порушення і невірне застосування місцевим господарським судом норм матеріального права, зокрема приписи Закону України „Про електроенергетику” та Правил користування електричною енергією, затверджені Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.1996р. за               № 417/1442 в редакції Постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005 року.

В своїх доводах та запереченнях, викладених в апеляційній скарзі, ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва посилається на те, що при вирішенні спору по суті місцевий господарський суд не врахував положення вказаних Правил та не прийняв до уваги факт того, що все ж таки СТ „Корабели” допустило порушення ПКЕЕ, в зв'язку з чим повинно понести відповідальність у вигляді сплати розрахованих на підставі відповідного акту штрафних санкцій.

Позивач відзив на апеляційну скаргу до суду не надав, але його представник в судовому засіданні просив залишити апеляційну скаргу ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” без задоволення, а рішення місцевого господарського суду без змін, вважаючи його правомірним, обґрунтованим, відповідаючим вимогам діючого законодавства та матеріалам справи.

Розглянувши матеріали справи та апеляційну скаргу, заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, судова колегія дійшла до наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 31.12.1991 року між Миколаївським районом електромереж та СТ „Корабели” укладено договір № 44/711 на користування електричною енергією, відповідно до умов якого, позивач зобов'язався відпускати відповідачу електричну енергію у відповідності з встановленими даним договором умовами та величинами споживання електричної енергії, а відповідач повинен був сплачувати за фактично використану електричну енергію відповідно до умов та у строки, передбачені договором (а.с.6-9).

01.09.1994 року сторонами укладено додаткову угоду до Договору № 44/711 від 31.12.1991 року, строк дії якої встановлений у межах дії договору (а.с.10).

Відповідно до пункту 15 Договору, строк його дії сторонами встановлений до „31” грудня 1992 року, набирає чинності з дня його підписання, а згідно з пунктом 16 Договору, вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. В матеріалах справи відсутні будь-які заяви сторін про відмову від Договору або його перегляд, а тому даний Договір станом на дату розгляду справи у суді є дійсним і обов'язковим для виконання сторонами.

Під час виконання Договору сторони домовились керуватись його умовами, а по всім питанням, що не обумовлені ним –Правилами користування електричною енергією.

Матеріалами справи встановлено, що 16.11.2005 року під час проведення уповноваженими представниками ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” перевірки стану обладнання обліку електроенергії Споживача складено відповідний Акт, який містив приписи щодо проведення повірки т/т та лічильників, підготовки під опломбування дооблікового автомату (а.с.11).

24.11.2005 року Споживачу вручено Припис, відповідно до якого СТ „Корабели” повинно було провести ряд певних дій, передбачених Актом від 16.11.2005 року. Строк виконання цього Припису встановлений до 27.12.2005 року (а.с.12).

На виконання вказаних вище Акту та Припису, СТ „Корабели” провело ряд, встановлених для нього, дій та належним чином їх виконало, що підтверджується відповідними Актами ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва     № 711 (а.с.13-14).

Крім того, на об'єкті Споживача здійснено заміну електролічильника, про що свідчить відповідний протокол (а.с.15).

16.04.2007 року під час проведення уповноваженими представниками ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” перевірки дотримання Споживачем – СТ „Корабели” Правил користування електричною енергією виявлені факти порушення Споживачем ПКЕЕ та умов Договору, а саме вільний доступ через бокові двері до дооблікових ціпок та точок струму, порушення цілісності ізоляції вторинних кіл трансформатора струму (скрутки на вторинних ланцюгах трансформатора струму).

Згідно із п.6.41 ПКЕЕ, затв. Постановою НКРЕ України № 28 від 31.07.1996 року, зареєстр. в Мінюсті України 02.08.1996 року. за № 417/1442 в редакції Постанови НКРЕ № 1497 від 22.11.2006 року, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформлюється двосторонній акт порушень. В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Споживач має право внести до акту свої зауваження. У разі відмови споживача підписати акт робиться запис про відмову.

По даному факту порушення ПКЕЕ складені Акт-Вимога та Акт № Э 4007 від 16.04.2007 року, в яких зафіксовані вищезазначені порушення. Як вбачається з Актів, при їх складанні був присутній представник Споживача Рудинський А.А. –голова товариства, який ознайомився зі змістом складених Актів та підписав їх, про що свідчать відповідні відмітки у складених актах, копії яких були вручені Споживачу. Актом № Э 4007 Споживач був запрошений 25.04.2007 року о 1000 год. на засідання комісії по розгляду актів та попереджений, що у разі не з'явлення представника організації на комісію по розгляду Акту, він буде розглянутий в його відсутності (а.с.16-17).

У відповідності із п.6.40 ПКЕЕ, у разі виявлення у споживача пошкоджень або зриву пломб електропередавальної організації та/або пломб держповірки або за умови збереження цілісності пломб держповірки та електропередавальної організації пошкодження розрахункових приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо), встановлення перемички, шунтуючої коло струму лічильника, використання різного роду пристроїв з метою зменшення показів приладу обліку, несанкціонованого втручання у параметри багатофункціональних лічильників, порушення цілісності ізоляції вторинних кіл трансформаторів струму чи напруги, знеструмлення кіл струму або кіл напруги приладу обліку, самовільного встановлення споживачем трансформаторів струму чи напруги, коефіцієнти трансформації яких не відповідають указаним на паспорті (табличці) трансформатора та/або вказаним у договорі про постачання, інших дій або  бездіяльності споживача з метою зниження значення показів засобу обліку, покази розрахункового засобу обліку не враховуються, а електропередавальна організація (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом) здійснює перерахунок обсягу фактично спожитої електричної енергії за період від дня останнього контрольного зняття представником електропередавальної організації (постачальника електричної енергії за регульованим тарифом) показів  розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки роботи схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців.

Відповідно до п.6.42 ПКЕЕ, на підставі акту порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії під час засідання комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електроенергії та сума завданих споживачем збитків. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величин вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електроенергії та/або збитків. Споживач має право оскаржити до суду рішення комісії протягом 10 робочих днів з дня вручення протоколу споживачу.

У відповідності до вимог чинного законодавства, на засіданні 18.04.2007 року комісією філії м. Миколаєва ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” розглянуто Акт             № Э 4007 від 16.04.2007 року про порушення Споживачем –СТ „Корабели” ПКЕЕ, на якому був присутній представник Споживача Рудинський А.А. –голова товариства. За результатами розгляду зазначеного Акту комісією складено протокол № 209 від 18.04.2007 року, яким підтверджено, зазначені в Акті, порушення Споживачем ПКЕЕ, на підставі чого прийнято рішення про нарахування розміру відшкодування збитків, в зв'язку з чим згідно з пунктом 2.1,4 Методики провести розрахунок та донарахування за 6 місяців, а саме з 16.10.2006 року по 16.04.2007 року –момент складання акту, коли порушення усунено. Даний протокол представником Споживача підписаний (а.с.18).

Відповідно до проведеного розрахунку, об'єм недоврахованої електричної енергії за період з 16.10.2006 року по 16.04.2007 року складає 163 270 кВт/год, а сума, яка підлягає оплаті Споживачем становить 38 597,03 грн. (з урахуванням ПДВ 6 432,84 грн.) (а.с.18, 20).

19.05.2007 року ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” виставило Споживачу  рахунок № 44/711/5 на сплату за активну електроенергію в сумі 3 972,94 грн. та повідомлення про припинення подачі електроенергії у зв'язку з заборгованістю по акту у розмірі 38 597,03 грн. (а.с.19).

Судова колегія погоджується з позовними вимогами СТ „Корабели” та висновками місцевого господарського суду про їх задоволення, виходячи з наступного.

Як встановлено під час розгляду справи, Актом-вимогою від 16.04.2007 року визначено, що до дооблікових ланцюгів трансформатору струму є вільний доступ через бокові двері ВРУ, клемні гвинти трансформатору струму мають свіжі подряпини, трансформатор струму має деформований корпус від термічного впливу.

Між тим, наявність вільного доступу через бокові двері не може бути доказом провини та порушення позивачем ПКЕЕ, оскільки зазначені двері опломбовані не були та взагалі неопломбовувались.

А наявність свіжих подряпин на трансформаторі також не може свідчити про порушення ПКЕЕ позивачем, оскільки. відповідачем не встановлено та не зазначено, коли саме були зроблені ці подряпини.

Крім того, лічильники та обладнання Споживача були замінені в присутності відповідача та ним же опломбовані, пошкоджень пломб не виявлено, цілісність облікових приладів не порушена, а деформування корпусу відбулося від термічного впливу.

Крім того, судова колегія приходить до висновку, що рішення комісії філії      м. Миколаєва ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” прийняте за результатом розгляду Акту № Э 4007 від 16.04.2007 року та нараховані штрафні санкції в розмірі 38 597,03 грн. взагалі не відповідає нормам чинного законодавства, зокрема, ПКЕЕ.

Відповідно до рішення комісії філії м. Миколаєва за результатом розгляду Акту № Є 4007 від 16.04.2007 року розрахунок штрафних санкцій був зроблений на підставі п. 2.1 п/п 4 Методики, де потужність була визначена із договору.

Між тим, у відповідності із п. 2.5. Методики, у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу визначається за формулою, де Р –потужність, визначається як: загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена, виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволеної потужності для даної точки обліку, зазначеної в договорі про постачання електричної енергії.

У разі ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, відмови від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, недопуску представників постачальника електричної енергії на свою територію для перевірки наданої інформації або для контролю підключення струмоприймачів за Р береться зазначена в Договорі дозволена потужність для даної точки обліку.  

В Акті № Є 4007 від 16.04.07 року не визначено даних навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, або представників постачальника не допустили до перевірки (а.с. 17)

Отже, розрахунок ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” зроблений невірно та протирічить п.п.2.1.4 і 2.5 Методики, оскільки він розроблений на підставі потужності, яка встановлена в Договорі.

Крім того, Акт № Э 4007 від 16.04.2007 року складений у відповідності до ПКЕЕ в редакції постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005 року, але 16.04.2007 року на момент проведення перевірки та складання цього Акту вже діяли ПКЕЕ в редакції постанови НКРЕ № 1497 від 22.11.2006 року.  

Таким чином, ані Акт № Э 4007 від 16.04.2007 року, ані протокол № 209 від 18.04.2007 року не можуть бути доказами, що дають право ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” на стягнення з позивача суми 380597,03 грн. вартості недоврахованої електричної енергії.

За викладених обставин, із врахуванням приписів Закону України „Про електроенергетику”, Правил користування електричною енергією, Методики та Господарського кодексу України, судова колегія вважає, що СТ „Корабели” належними та достатніми доказами довело правомірність та обґрунтованість своїх вимог про скасування рішення комісії філії м. Миколаєва ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” прийняте за результатами розгляду Акту про порушення Правил користування електричної енергії № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року та скасування штрафних санкцій у сумі 38 597,03 грн., накладені на Садівниче товариство „Корабели” за результатами розгляду Акту про порушення Правил користування електричної енергії № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року.

ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва ніяких додаткових пояснень та відповідних доказів до суду апеляційної інстанції не надало, а тому зазначені вище факти скаржником під час розгляду апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції нічим спростовані не були, а відповідно, в порушення статті 33 Господарського процесуального кодексу і не були доведені ті обставини, на які скаржник посилався як на підставу своїх вимог і заперечень.  

Вищезазначене повністю спростовує доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, на підставі чого судова колегія дійшла до висновку про правомірність та обґрунтованість винесеного місцевим господарським судом рішення про задоволення позовних вимог СТ „Корабели”.

Між тим, приймаючи рішення, місцевий господарський суд порушив норми чинного законодавства, а саме вийшов за межі позовних вимог СТ „Корабели”.

Так, СТ „Корабели”, звертаючись з позовом до суду, просило скасувати рішення комісії філії м. Миколаєва ВАТ„ЕК„Миколаївобленерго”, прийняте за результатами розгляду Акту про порушення Правил користування електричної енергії № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року та відповідні штрафні санкції.

Згідно ж резолютивної частини рішення господарського суду Миколаївської області від 05.10.2007 року, суд зобов'язує ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” скасувати своє рішення та штрафні санкції, що суперечить вимогам позивача.

За викладених обставин, колегія суддів вважає, що рішення господарського суду Миколаївської області від 05.10.2007 року по справі № 10/381/07 підлягає зміні, а апеляційна скарга ВАТ „ЕК „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва –частковому задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті державного мита за розгляд позовної заяви, апеляційної скарги та витрати на ІТЗ судового процесу покладаються на відповідача, оскільки позов задоволено в повному обсязі, а апеляційну скаргу частково задоволено з інших мотивів.

Керуючись статтями 49, 99, 101-105  Господарського                   процесуального кодексу України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Миколаївобленерго” в особі філії м. Миколаєва задовольнити частково.

2.Рішення господарського суду Миколаївської області від 05.10.2007 року по справі № 10/381/07 змінити, виклавши пункти 2 та 3 резолютивної частини в наступній редакції:

- скасувати рішення комісії філії м. Миколаєва Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Миколаївобленерго” (54055,                   м. Миколаїв, вул. Чигрина,94, ЄДРПОУ 23399393), прийняте за результатами розгляду Акту про порушення Правил користування електричної енергії № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року;

- скасувати штрафні санкції у сумі 38 597,03 грн., накладені на Садівниче товариство „Корабели” (54000, м. Миколаїв, вул. Шкапіна,55/А, ЄДРПОУ 26446456) за результатами розгляду Акту про порушення Правил користування електричної енергії № Э4007 від 16.04.2007 року та оформлене Протоколом № 209 від 18.04.2007 року.

Решту рішення залишити без змін.

3.Видачу наказів за постановою та в порядку статті 122 Господарського процесуального кодексу України доручити господарському суду Миколаївської області.

Постанова в порядку статті 105 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя                                                             С.І. Колоколов

Суддя                                                                                Г.П. Разюк

           Суддя                                                                                   М.А. Мирошниченко

Дата ухвалення рішення 25.12.2007
Зареєстровано 08.01.2008
Оприлюднено 09.01.2008

Судовий реєстр по справі 10/381/07

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.04.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 05.03.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 25.12.2007 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.10.2007 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 07.08.2007 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 03.08.2007 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 10/381/07

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону