ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

18/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

          "07" квітня 2008 р.       Справа №  18/13

   Господарський суд Кіровоградської області в складі судді ТимошевськоїВ.В.  при секретарі судового засідання Горловій М.С. розглянув у відкритому судовому засіданні 07.04.2008 р. о 15:00 год. адміністративну справу №18/13

за позовом: Управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді,                             м. Кіровоград  

до відповідача: Приватного  підприємства "Престиж-К", м. Кіровоград        

про стягнення 482,71 грн.  

Представники сторін:

від позивача - Гредякіна Ю.В., довіреність № 05 від 07.04.08, головний спеціаліст - юрисконсульт;

від відповідача - участі не брали;

Управлінням Пенсійного фонду України в м. Кіровограді подано позовну заяву № 07-10/45 від 25.02.2008 року про стягнення з приватного підприємства "Престиж-К" заборгованості в сумі 482,71 грн., з яких 277,28 грн. штрафу та 205,43 грн. пені.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач позов не заперечив, витребувані господарським судом документи не подав, у судове засідання не з'явився. Судові повістки повернуті на адресу господарського суду органом поштового зв'язку. Однак, господарський суд вважає відповідача таким, що належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, виходячи з наступного.

Ухвалу про відкриття провадження у справі № 18/13 від 04.03.2008р.  та ухвалу про відкладення розгляду справи від 19.03.2008 р. разом з повістками про виклик до суду надіслано на адресу відповідача, зазначену в позовній заяві. Місцезнаходження відповідача за вказаною адресою підтверджується довідкою головного управління статистики №14-2627 від 27.03.2008 року з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідач несе відповідальність за всі можливі наслідки неподання відомостей стосовно змін свого місцезнаходження, оскільки згідно правил статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" юридичні особи зобов'язані подавати відомості стосовно змін свого місцезнаходження державному реєстратору.

До повноважень господарського суду не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб на час вчинення тих чи інших процесуальних дій.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, господарський  суд

                                                ВСТАНОВИВ:

 

Порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками визначається Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. №1058-ІV (далі по тексту - Закон).

За вимогами частини 3 статті 18 вказаного Закону страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України. Платниками страхових внесків згідно зі статтею 14 та 15 Закону є страхувальники-роботодавці, які набувають статусу платників страхових внесків з дня їх взяття на облік територіальним органом  Пенсійного фонду.

Органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, є Пенсійний фонд, який, при цьому, є центральним органом виконавчої влади, що слідує з Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 р. №121,  та  Положення  про  Пенсійний фонд України, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів України  № 1261 від 24.10.2007 р.

Виконавчими органами правління Пенсійного фонду є  виконавча дирекція та підвідомчі їй територіальні органи, які уповноважені стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків та застосовувати санкції, передбачені Законом  (ст.63, 64 Закону). З урахуванням частини 12 Прикінцевих  Положень Закону України №1058-ІV функції виконавчої дирекції та її територіальних  органів протягом п'яти років з дня набрання  чинності цим Законом виконують відповідно  Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фонду в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

Згідно частини 1 статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхові внески для роботодавця нараховуються на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних  та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України  "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів  роботодавця,  та  допомоги   по тимчасовій непрацездатності.

Обчислюються страхові внески виключно у грошовій формі та мають сплачуватись за відповідний базовий період (календарний місяць) не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду та підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника.  Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції (ст. 20 Закону).

Приватне  підприємство "Престиж-К" зареєстровано в органах Пенсійного фонду як платник страхових внесків (а.с.7).

Рішенням начальника Управління Пенсійного фонду України в м. Кіровограді №1086 від 14.05.2007 р. за  несвоєчасну сплату страхових внесків до відповідача застосовано фінансову санкцію (штраф) у сумі  277,28 грн. та нараховано пеню  у сумі 205,43 грн. (а.с.9). Примірник даного рішення відповідачем отримано, про що свідчить підпис директора підприємства  про отримання (а.с. 9).

Відповідно до частини 2 пункту 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пені та штрафів підлягають сплаті страхувальником протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення. При цьому, в цей же строк страхувальник має право оскаржити зазначене рішення до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, яким прийнято рішення.

Крім того,  згідно з пунктом 14 статті 106 вказаного Закону рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу є виконавчим документом, яке може бути передано  для виконання  державній виконавчій службі.

За повідомленням Управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді від 17.03.2008 р.  рішення  №1086 від 14.05.2007 р. до органів державної виконавчої служби не пред'являлось та відповідачем не оскаржувалось (а.с.15).

Враховуючи викладене та з огляду на відсутність в матеріалах справи  доказів сплати відповідачем  штрафу і пені у загальному розмірі 482 грн. 71 коп.  позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. 71, п. 4 ст. 94,  ч.ч. 1-2 ст. 160, ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163,  186, ч.ч. 1-4 ст. 254, ст. 258, п. 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд

                                              ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного  підприємства "Престиж-К (25006, м. Кіровоград, вул. Бєлінського, 2 кв. 11, р/р 26001420024770 Промінвестбанк, МФО 323293, ідентифікаційний код 31146246) на користь управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді (25001, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 4, р/р 256073011226 в Кіровоградському обласному управлінні Ощадбанку, МФО 323475, код 20650088) - заборгованість в сумі 482 грн. 71 коп., з яких: 277 грн. 28 коп. штрафу та 205 грн. 43 коп. пені.

Після набрання постановою законної сили за заявою стягувача видати виконавчий лист.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, постанова суду першої інстанції набирає законної сили  після закінчення цього строку.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі  складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України - з дня складення в повному обсязі.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом  двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив судове рішення.  

           Суддя

  В.В.Тимошевська

Зареєстровано 11.04.2008
Оприлюднено 11.04.2008
Дата набрання законної сили 07.04.2008

Судовий реєстр по справі 18/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.05.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.04.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 12.04.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.03.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.03.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 11.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 18.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 04.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Постанова від 07.04.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 04.04.2008 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 19.03.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.03.2008 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 04.03.2008 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 04.03.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.03.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 25.02.2008 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.02.2008 Господарський суд Луганської області Господарське
Рішення від 01.02.2008 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону