ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

14/440-06

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.10.06           Справа № 14/440-06.

За позовом Охтирського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Охтирської міської ради

До відповідача   приватного аграрно-виробничого підприємства “Нікос”

Про стягнення 22 330 грн. 67 коп.

            

     Головуючий суддя Миропольський С. О.

     Суддя Лиховид Б.І.

                                                                                   Суддя Коваленко О.В.

За участю представників сторін:

Від позивача –     Гуць В.О.,

Від відповідача – Назаренко М.Л.,

Прокурор – Дубова О.В.

Суть спору:  прокурор просить зобов'язати приватне аграрно-виробниче підприємство “Нікос укласти з Охтирською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га за адресою: м. Охтирка, вул. Леніна, 106, стягнути з приватного аграрно-виробничого підприємства “Нікос” на користь Охтирської міської ради 22 330 грн. 67 коп. збитків, заподіяних внаслідок використання  земельної ділянки без укладення договору оренди, судові витрати покласти на відповідача.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому просить в задоволенні позову відмовити.

Позивач надав пояснення по справі від 02.10.06 р., в яких зазначив, що на даний час не має законних підстав для спонукання відповідача укласти договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га по вул. Леніна ,106 в м. Охтирка, а тому відмовляється від вимог в частині зобов'язання укласти договір.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Статтею 12 ГПК України передбачено, що господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач придбав на підставі договору купівлі-продажу від 08.09.04 р. нежитлові приміщення, які розташовані за адресою м. Охтирка, вул. Леніна, 106.

Прокурор та позивач наполягали зобов'язати приватне аграрно-виробниче підприємство “Нікос укласти з Охтирською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га за адресою: м. Охтирка, вул. Леніна, 106.

Згідно договору купівлі-продажу від 24.05.06 р. відповідач продав нежитлові приміщення, які розташовані за адресою м. Охтирка, вул. Леніна, 106, сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю “Агрокомбінат “Тепличний”.

Факт виконання сторонами умов зазначеного договору підтверджується належним чином завіреною копією акту прийому–передачі нежитлових приміщень, який знаходиться в матеріалах справи. (а.с. 36).

Статтею 377 ЦК України до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначений, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування. Якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то у разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 204 ЦК України встановлена презумпція правомірності правочину.

Суду не було подано доказів, що договір купівлі-продажу від 24.05.06 р., укладений відповідачем з сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Агрокомбінат “Тепличний”, на даний час розірваний сторонами або  визнаний недійсним.

При цьому слід зазначити, що згідно ст. 334 ЦК України якщо договір про відчуження  майна підлягає державній реєстрації, право   власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.

Відповідно до витягу з Державного реєстру правочинів № 2423272, копія якого знаходиться в матеріалах справи, власником нерухомого майна у відповідності до положень ст. ст. 182, 334 ЦК України, розташованого за адресою Сумська обл., м. Охтирка, вул. Леніна, б. 106, є сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Агрокомбінат “Тепличний”.

З матеріалів справи вбачається, що перевірки дотримання вимог земельного законодавства відповідачем проводились 05.03.05 р. та 29.03.06 р., про що були складені відповідні акти, тобто до укладення відповідачем з сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Агрокомбінат “Тепличний” договору купівлі-продажу від 24.05.06 р.

Відповідно до положень ст. 187 Господарського кодексу України, у випадку, коли договір, що укладається, не ґрунтується на обов'язковому для суб'єктів господарювання державному замовленні або не є обов'язковим для укладення через пряму вказівку закону, спір про спонукання до укладення договору може бути розглянутий господарським судом тільки за взаємною згодою сторін або якщо сторони зв'язані зобов'язанням укласти договір на підставі існуючого між ними попереднього договору.

Прокурор та позивач не надали доказів існування подібної згоди сторін.

Згідно ст.1 Закону України “Про оренду землі”  оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Прокурором та позивачем не надано доказів використання відповідачем земельної ділянки після укладення ним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.05.06 р.

Відповідач в свою чергу не зазначив, що земельна ділянка площею 2,7 га необхідна йому для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Тому, виходячи з обставин справи, з урахуванням укладеного відповідачем договору купівлі-продажу від 24.05.06 р. та передачі нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Охтирка, вул. Леніна, 106, на підставі ст. 187 Господарського кодексу України, ст.ст. 204, 377 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про оренду землі» відмова позивача від зобов'язання відповідача укласти договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га за адресою: м. Охтирка, вул. Леніна, 106, погоджена з прокурором, приймається судом.

Провадження у справі в цій частині позовних вимог підлягає припиненню на підставі ст. 80 п. 4 ч. 1.

Стосовно позовних вимог щодо стягнення з відповідача 22 330 грн. 67 коп. збитків, заподіяних внаслідок використання земельної ділянки без укладення договору оренди слід вказати, що застосування відповідальності у вигляді відшкодування заподіяних збитків можливе лише за наявності складу правопорушення, до якого входять наступні елементи: протиправна поведінка, наявність збитків, причинний зв'язок між ними, вина. Відсутність хоча б одного елемента складу правопорушення виключає настання відповідальності.

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками) було визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 6 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо зобов'язання переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право власності або право оренди без відповідного законодавчого, організаційного та фінансового забезпечення;  пункту 6 Постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу" від 18 грудня 1990 року N 563-XII з наступними змінами в частині щодо втрати громадянами, підприємствами, установами і організаціями після закінчення строку оформлення права власності або права користування землею раніше наданого їм права користування земельною ділянкою. Положення пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України та пункту 6 Постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу", визнані неконституційними, втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

За таких обставин обґрунтування позовних вимог щодо стягнення збитків використанням земельної ділянки без укладення договору оренди є неправомірним.

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від   19 квітня 1993 р. N 284.

Прокурор та позивач не надали обґрунтованого розрахунку розміру збитків, не навели причинний зв'язок  між наявністю збитків у розмірі 22330 грн. 67 коп. та діями відповідача, не надали доказів існування пропозицій щодо укладення договору оренди земельної ділянки  по вул. Леніна,106 в м. Охтирка площею 2,7 а також не надали доказів дотримання Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

На підставі викладеного суд вважає позовні вимоги в частини стягнення збитків в розмірі             2 30 грн. 67 коп. необґрунтованими та неправомірними і такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 32-36, 80 п. 4 ч. 1, 82, 85 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 181, 187, 224, 225 Господарського кодексу України, ст.ст. 204, 377 Цивільного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про оренду землі», - суд

ВИРІШИВ:

1.          В частині позовних вимог щодо зобов'язання приватного аграрно-виробничого підприємства “Нікос” укласти з Охтирською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га за адресою: м. Охтирка, вул. Ленна, 106, провадження у справі  – припинити.

2.          В іншому – відмовити.

Головуючий суддя                                                                    С.О. МиропольСький

Суддя                                                                                          Б.І. Лиховид

     

     Суддя                                                                                          О.В. коваленко

     Повний текст рішення підписаний 04.10.06 р.

“Згідно з оригіналом”

Секретар судового засідання                                                 І.О. Дарниченко

Дата ухвалення рішення 03.10.2006
Зареєстровано 09.10.2006
Оприлюднено 28.08.2007

Судовий реєстр по справі 14/440-06

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.01.2007 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 03.10.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 08.09.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.08.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.08.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.07.2006 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону