ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  18/91

17.05.11

За позовом:          Об'єднання підприємств «Українська ліга музичних прав»;

До:                    Приватного підприємства «Клименко»;

Про:                     надання відомостей;

Суддя  Мандриченко О.В.

Представники

Від позивача:          ОСОБА_1., представник, довіреність б/н від 28.10.2010 р.;

Від відповідача:          не з’явились;

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2011 р. порушено провадження у справі №18/91, справа призначена слуханням на 19.04.2011 р.

Справа, в порядку статті 77 ГПК України, була відкладена слуханням: з 19.04.2011 р. до 28.04.2011 р., з 28.04.2011 р. до 10.05.2011 р., з 10.05.2011 р. до 17.05.2011 р., про що господарським судом винесені відповідні ухвали від 19.04.2011 р., від 28.04.2011 р. та від 10.05.2011 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить зобов’язати приватне підприємство «Клименко»надати ОП «Українська ліга музичних прав»протягом 30 календарних днів від дня набрання чинності рішенням суду, прийнятим за результатами розгляду позову, точні відомості, необхідні для збирання та розподілу винагороди (роялті) за використання у ресторані »фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань способом публічного виконання, а саме:

-          щодо розміру доходів, отриманих ПП «Клименко»в процесі діяльності ресторану slavia»за період з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно, визначених згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до постанови КМ України №71 від 18.01.2003 р.;

-          перелік фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (із зазначенням виконавця, виробника фонограм (відеограм), часу звучання фонограми (відеограми) та кількості використань), що використовувалися у ресторані a»протягом періоду з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно;

стягнути з відповідача 85,00 грн. витрат по сплаті держмита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу з мотивів, вказаних у позовній заяві.

У судових засіданнях представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач —Приватне підприємство «Клименко», повноважних представників в судове засідання не направив, відзив на позов не надав, позовні вимоги по суті не заперечив. Керуючись статтею 75 ГПК України, господарський суд вважає за можливе розглянути справу і вирішити спір по суті за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,—

В С Т А Н О В И В:

Згідно зі Свідоцтвом №5/УО від 02.04.2009 р. про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (ДДІВ) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 р. №1175 та рішення ДДІВ від 02.04.2009 р., позивач є єдиною в Україні уповноваженою організацією колективного управління, що здійснює збір винагороди за комерційне використання фонограм та зафіксованих у них виконань способом публічного виконання, а його діяльність у цій сфері ґрунтується на ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»та регламентується приписами постанови Кабінету Міністрів України №71 від 18.01.2003р. «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань»(в редакції постанови Кабінету Міністрів України №450 від 02.04.2009 року).

Відповідно до акту фіксації №03/24/06/10 від 24.06.2010 р. у ресторані »здійснюється публічне виконання музичних творів, внаслідок чого виконання цих музичних творів є доступним для сприйняття відвідувачами та персоналом цього кафе.

Позивач звертався до відповідача з вимогою №06/05/08/10 щодо надання відомостей щодо переліку музичних композицій, що використовувались в ресторані »в період з 24.06.2010 р. і по день, що передував наданню відповідних відомостей; у вимозі позивач також просив нарахувати та надати документально підтверджені відомості про нарахування винагороди (роялті) у розмірі 2% від доходів, отриманих закладом за період з 24.06.2010 р. і по день, що передував наданню відомостей. Зазначена вимога отримана відповідачем 09.08.2010 р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, яке додане до матеріалів справи.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»допускається без згоди  виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, пряме чи опосередковане комерційне використання фонограми і відеограми та їх примірників. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати уповноваженим організаціям точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Відповідно до пункту 4 розділу 2 постанови Кабінету Міністрів України №71 від 18.01.2003 р. «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку їх виплати» (далі –постанова) суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління, що визначена в установленому порядку Міністерством освіти та науки України, договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, і саме на підставі такого договору особа, що використовує об’єкти суміжних прав, надає відомості, необхідні для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, виконавців, виробників фонограм чи відеограм, тривалості кожного використання зазначених об'єктів суміжних прав, розміру доходів, одержаних у результаті провадження діяльності, пов'язаної з їх використанням, або розміру витрат на використання таких об'єктів.

З огляду на те, що винагорода (роялті) за публічне виконання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань визначена постановою у відсотках до розміру доходів користувача, отриманих з того виду діяльності, у якому здійснюється використання зазначених об’єктів суміжних прав, точними відомостями, необхідними для збору цієї винагороди (роялті) є дані про розмір доходу відповідача, отриманого в процесі діяльності ресторану ».

Відомостями, необхідними для розподілу цієї винагороди (роялті), є, згідно приписів чинного законодавства, перелік використаних відповідачем фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (із зазначенням виконавця, виробника фонограм (відеограм), часу звучання фонограми (відеограми) та кількості використань протягом звітного періоду.

З огляду на те, що відповідач не укладав з позивачем, як єдиною в Україні уповноваженою організацією колективного управління, що здійснює збір винагороди за комерційне використання фонограм та зафіксованих у них виконань способом публічного виконання, договору про сплату зазначеної вище винагороди (роялті), тому, згідно приписів постанови про те, що за період з дати фіксації використання об’єктів суміжних прав і до дати укладання договору з уповноваженою організацією колективного управління винагорода (роялті) підлягає сплаті у подвійному розмірі, надання зазначених вище відомостей позивач має право вимагати за період з дати фіксації використання відповідачем об’єктів суміжних прав і до дати укладання ним договору з уповноваженою організацією колективного управління винагорода (роялті).

Аналізуючи зазначені вище норми, господарський суд приходить до висновку, що відповідач як суб’єкт господарювання, у закладі якого здійснюється публічне виконання музичних творів (у розумінні ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») на підставі постанови Кабінету Міністрів №71 від 18.01.2003 р. «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку їх виплати»зобов’язаний надавати позивачу відомості щодо фонограм, які публічно виконувались у належному йому закладі.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники  господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, суду не надав. Актом фіксації публічного виконання фонограм та зафіксованих у них виконань, наданих позивачем, встановлено, що відповідач здійснює діяльність з публічним виконанням музичних творів (спростування даного факту щодо відсутності здійснення публічного виконання музичних творів відповідачем не надано), законом передбачено обов’язок таких суб’єктів господарювання подавати уповноваженій організації  колективного управління (такою організацією є позивач, що доведено наявними у справі доказами) точні відомості, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України, необхідні для збирання та розподілу винагороди (роялті), а отже такий обов’язок виник у відповідача в силу вимог закону.

За вказаних обставин, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Зобов’язати Приватне підприємство «Клименко»(інд. 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 11/11, код ЄДРПОУ 32912081) протягом тридцяти календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду надати Об’єднанню підприємств «Українська ліга музичних прав»(інд. 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 10, оф. 28, код ЄДРПОУ 32309633), відомості, необхідні для збирання та розподілу винагороди (роялті) за використання у ресторані »фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань способом публічного виконання, а саме, відомості щодо розміру доходів, одержаних Приватним підприємством «Клименко»в процесі діяльності ресторану ia»за період з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №71 від 18.01.2003 р. «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку їх виплати»; перелік фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (із зазначенням виконавця, виробника фонограм (відеограм), часу звучання фонограми (відеограми) та кількості використань, які використовувались у кафе ia»(м. Київ, вул. Васильківська, 11/11) за період з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно. Видати наказ.

3.          Стягнути з Приватного підприємства «Клименко»(інд. 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 11/11, код ЄДРПОУ 32912081) на користь Об’єднання підприємств «Українська ліга музичних прав»(інд. 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 10, оф. 28, код ЄДРПОУ 32309633) 85 (вісімдесят п’ять) грн. витрат по сплаті держмита та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

4.          Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

5.          Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя

О.В. Мандриченко

Дата складання рішення 24.05.2011 р.

Дата ухвалення рішення 17.05.2011
Зареєстровано 28.05.2011
Оприлюднено 30.05.2011

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.09.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 05.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 17.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону