Рішення
від 07.07.2008 по справі 2/039-08
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2/039-08

                          ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16                                                     тел. 230-31-77

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

"08" липня 2008 р.                                                            Справа № 2/039-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, буд.16                                                            тел. 230-31-77

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

08.07.2008р.               справа № 2/039-08

За позовом                    відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Інформаційно-

                              розрахункового центру Київської міської філії, м. Київ,

до відповідача:          товариства з обмеженою відповідальністю “Скорпіон Інтерплюс”,

                              м. Вишгород

про                                  стягнення  434,69 грн.

Суддя                                                         О.В. Конюх;

представники сторін:

від позивача:          Соловей В.В., юрисконсульт, довіреність від 29.12.2007р.

                              ВКЕ № 063608

від відповідача:          не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

позивач –відкрите акціонерне товариство “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії, м Київ –20.05.2008р. звернувся до господарського суду Київської області з позовною заявою від 12.03.2008р. № 32-07-175 до відповідача –товариства з обмеженою відповідальністю „Скорпіон Інтерплюс”, м. Вишгород в якій просить стягнути з відповідача борг за надані телекомунікаційні послуги в сумі

434,69 грн. та покласти на відповідача судові витрати.

В судовому засіданні позивач подав витребувані судом документи та повністю підтримав позовні вимоги. Позивач твердить, що відповідач не виконав свої зобов'язання за договором про надання телекомунікаційних послуг від 24.05.2006р. № 2861256, та не сплатив позивачу за надані в період з січня 2007р. по лютий 2007р. телекомунікаційні послуги суму в розмірі 345,82 грн. Також позивач стверджує, що за прострочення сплати за послуги зв'язку з відповідача належить до стягнення пеня в розмірі 14,84 грн. Крім того, позивачем заявлено усне клопотання про розгляд справи по суті без присутності представника відповідача, оскільки матеріалів справи достатньо для вирішення спору по суті.

Відповідач відзив на позов та витребувані судом документи не подав, позовні вимоги та представлені позивачем докази не спростував, в судове засідання свого представника не направив, про причини не направлення суд належним чином не повідомив, хоча про день час та місце його проведення повідомлявся судом вчасно належним чином. Залучене до матеріалів справи повідомлення про вручення рекомендованого поштово відправлення від 27.05.2008р. № 12891219 свідчить про те, що відповідач отримав ухвалу про порушення провадження у справі 26.05.2008р.

З метою з'ясування причин невиконання відповідачем вимог суду та ненаправлення представника в судове засідання, суд направив запит в органи статистики. Із відповіді Головного управління статистики у Київській області від 04.06.2008р. № 02/2-08/0514 було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю  “ Скорпіон Інтерплюс ” значиться в ЄДРПО України, за даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України місцезнаходження його не змінювалося, адреса відповідає вказаній позивачем у позовній заяві.

Враховуючи те, що чинний ГПК України не покладає на суд обов'язку щодо розшуку відповідача, те, що всі особи, які беруть участь у справі, належним чином повідомлялися про дату час та місце судового розгляду, те, що матеріалів справи достатньо для вирішення спору по суті, відповідно до положень ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши позов відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії, м Київ (далі –ВАТ “Укртелеком”) до товариства з обмеженою відповідальністю „Скорпіон Інтерплюс”, м. Вишгород (далі –ТОВ “ Скорпіон Інтерплюс”), вислухавши пояснення представника позивача та вивчивши додатково подані документи, суд

встановив:

Відповідно до частини 1  ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цивільними актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Згідно із частиною 2 зазначеної статті, підставою виникнення взаємних цивільних прав та обов'язків сторін у справі є укладений між відповідачем та відкритим акціонерним товариством „Укртелеком” в особі Центру обслуговування споживачів та продажу послуг Київської міської філії 24.05.2006р. договір  про надання телекомунікаційних послуг № 2861256.

Відповідно до умов розділу 2 зазначеного договору від 24.05.2006р. № 2861256 підприємство зв'язку зобов'язане забезпечувати безперебійне та якісне надання послуг телефонного зв'язку, усувати пошкодження телефонного зв'язку та радіомережі, вживати заходи із захисту абонентських ліній, задовольняти потребу споживача у послугах проводового мовлення та забезпечувати якісну роботу його мереж, не менше одного разу на місяць повідомляти абонентів про належну суму платежу за міжміські та міжнародні телефонні розмови. Пунктом 3.2.8 договору визначено обов'язок споживача своєчасно вносити плату за користування телефоном. Крім того, обов'язок споживачів телекомунікаційних послуг проводити своєчасну їх оплату визначено пунктом 5 частини першої ст.33 Закону “Про телекомунікації”.

Строк оплати послуг споживачем визначений пунктом 4.5 договору та Правилами користування місцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997р. № 385, відповідно до яких розрахунки за фактично отримані в кредит телекомунікаційні послуги за кожний попередній місяць проводяться споживачем протягом десяти днів з дня одержання  рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Відповідно до ст. 173 ГК України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші тощо), а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до припису ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно із ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Позивач свої зобов'язання за договором від 24.05.2006р. № 2861256 виконував повністю, про що свідчать рахунки за послуги місцевого електрозв'язку.

В порушення умов договору та вищезазначених норм закону відповідач свої зобов'язання в повному обсязі не виконав, а саме не сплатив за послуги електрозв'язку, які надавалися йому в січні 2007р. –лютому 2007р. згідно виставлених йому рахунків на суму 345,82 грн., в результаті чого утворилась заборгованість. Позивачем до ТОВ “Скорпіон Інтерплюс ” направлялась претензія № 32-18-2218 від 14.01.2008р., якою позивач вимагав сплату боргу за надані послуги з врахуванням передбаченої договором пені, але відповіді не отримав.

Відповідно до ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Право Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії направляти претензії та позовні заяви, представляти законні права та інтереси ВАТ “Укртелеком” в судах та перед третіми особами визначено пунктами 3.5.4 та 3.5.5 Положення про Інформаційно-розрахунковий центр Київської міської філії ВАТ „Укртелеком”.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Таким чином, судом встановлено факт порушення відповідачем свого зобов'язання щодо вчасної оплати за надані телекомунікаційні послуги, відповідно вимога позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу  є обґрунтованою та підлягає задоволенню в заявленій сумі –345,82 грн.

Відповідно до частини 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Згідно до ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Статтею 230 ГК України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, які учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі неналежного виконання господарського зобов'язання. Цією ж статтею визначено види штрафних санкцій –неустойка, штраф, пеня. При цьому порядок нарахування та розмір санкцій, які можуть бути встановлені договором, встановлені частиною 4 ст. 231 ГК України: у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, в певній визначеній грошовій сумі, у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів. Відповідно до частини 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Як вбачається з пункту 5.8 Договору, відповідно до вищевказаних норм закону сторони передбачили оплату пені в розмірі облікової ставки НБУ у випадку несплати за надані телекомунікаційні послуги. Таким чином, заявлена до стягнення з відповідача сума пені 14.84 грн. є законною, обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Згідно до частини 2 ст. 546 ЦК України, договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Так, відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором. Таким чином, враховуючи:

- строки та порядок оплати телекомунікаційних послуг, встановлені розділом 4 договору;

- фактичні суми та строки оплати отриманих відповідачем телекомунікаційних послуг;

- відповідальність за порушення грошового зобов'язання, визначену ст. 625 ЦК України;

- оприлюднені Державним комітетом статистики України в офіційних друкованих органах індекси інфляції за відповідний період;

вимоги позивача про стягнення з відповідача збитків, завданих інфляційними процесами в сумі 64,62 грн.,  три проценти річних в сумі 9,41 грн.  є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

За таких обставин суд задовольняє позов відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії повністю, приймає рішення про стягнення з відповідача – товариства з обмеженою відповідальністю „Скорпіон Інтерплюс” заборгованості в сумі 434,69 грн., в тому числі основного боргу в сумі 345,82 грн., збитків, завданих інфляційними процесами 64,62 грн., три проценти річних 9,41 грн та пені в сумі 14,84 грн., та відповідно до ст.49 ГПК України покладає на відповідача судові (господарські) витрати.

Беручи до уваги викладене вище, керуючись пунктом 5 частини першої ст.33 Закону “Про телекомунікації”, Правилами користування місцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997р. №385, ст.ст. 11, 16, 525, 526, 546, 547, 610, 625, 629 ЦК України, ст.ст. 173, 230, частиною 4 ст. 231, частиною 6 ст. 232 ГК України, ст.ст.49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії до товариства з обмеженою відповідальністю „ Скорпіон Інтерплюс ” задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „ Скорпіон Інтерплюс ” (07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 1, ідентифікаційний. код 13734040, р/р № 26004005000018 в ВАТ «РОДОВІД БАНК»в м. Києві, МФО 321712),

на користь відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії (02192, м. Київ, вул. Міста Шалетт, буд. 1, ідентиф. код 01189910, р/р 26000402028729 в КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 322904) 345,82 грн. (триста сорок п'ять гривень вісімдесят дві копійки) основного боргу, 64,62 грн. (шістдесят чотири гривні шістдесят дві копійки) збитків, завданих інфляційними процесами, 9,41 грн. (дев'ять гривень сорок одна копійка) три проценти річних, 14,84 грн. (чотирнадцять гривень вісімдесят чотири копійки) пені, державне мито в сумі 102,00 грн. (сто дві гривні) та 118 грн. (сто вісімнадцять гривень) за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

Суддя О.В. Конюх

Дата ухвалення рішення07.07.2008
Оприлюднено13.07.2008

Судовий реєстр по справі —2/039-08

Ухвала від 28.07.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

Рішення від 13.07.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

Ухвала від 03.06.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Конюх О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні