ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

13.09.2011 Справа № 18/91

по заяві 1. Лохвиц ької міжрайонної державної п одаткової інспекції, вул. Лен іна, 3, м. Лохвиця, Полтавська об ласть, 37200

2. Управління Пенсійного фон ду України в Лохвицькому рай оні, вул. Перемоги, 15, м.Лохвиця, Полтавська область, 37200

3. Лохвицького районного цен тру зайнятості, вул. Перемоги , 8, м. Лохвиця, Полтавська облас ть, 37200

до Червонозаводськ ого комбінату комунальних пі дприємств, вул. Якубовського , 3, м.Червонозаводське, Лохвиц ький район, Полтавська облас ть, 37240, код ЄДРПОУ 21073411

про визнання банкру том

Суддя Палама рчук В.В.

Представники сторін :

від кредиторів: не з"я вились

від ліквідатора: ОСО БА_1 дор.№701718 від 17.08.2011р.

Розглядається заява про в изнання банкрутом Червоноза водського комбінату комунал ьних підприємств, м. Червоноз аводське з підстав неплатосп роможності.

Розглянувши матеріали справи №18/91, заслухавши предст авника ліквідатора, встанови в:

постановою господар ського суду від 12.05.2011р. підприєм ство визнано банкрутом, відк рито ліквідаційну процедуру , ліквідатором призначено ар бітражного керуючого Несв іта В.І.

На виконання п.13 постанови господарського суду від лік відатора надійшов перший зв іт (вх.№14267д від 12.09.2011р.) про провед ену роботу в ході ліквідацій ної процедури банкрута. При ц ьому майнових активів підпри ємства не виявлено.

Даний звіт прийнято судом д о відома.

Керуючись ст. 86 ГПК України, с т. 32 Закону України "Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом", суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти перший звіт до в ідома.

2. Зобов' язати ліквід атора не пізніше 12.05.2012р. надати суду остаточний звіт про про ведення ліквідаційної проце дури та ліквідаційний баланс Червонозаводського комбіна ту комунальних підприємств, код ЄДРПОУ 21073411.

3. Копію ухвали направити к омітету кредиторів, ліквідат ору Несвіту В.І.

Суддя Паламарчук В .В.

Дата ухвалення рішення 13.09.2011
Зареєстровано 21.09.2011
Оприлюднено 21.09.2011

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.09.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону