Постанова
від 09.11.2011 по справі 3-5580/11
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Московський районний суд м.Харкова

, м. , тел. (факс):


09.11.2011 Справа №: 3-5580/11

П О С Т А Н О В А

09.11.2011 року м.

Справа № 3-5580/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2011 року м. Харків

Суддя Московського райо нного суду м. Харкова Яремчук В.І., розглянувши матеріал у с праві про адміністративне пр авопорушення про притягненн я до адміністративної відпов ідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, уродженця с. Н. Покровка Ч угуївського району Харківсь кої області, і.н. НОМЕР_1, п роживаючого в АДРЕСА_2, пр ацюючого директором ПРБП «Ор тікон»

по ст. 163-1 ч. 1 Кодексу Україн и про адміністративні правоп орушення,

в с т а н о в и в:

Згідно змісту протокол у про адміністративне правоп орушення, складеного 30.09.2011 року відносно ОСОБА_1 за ознак ами ч.1 ст. 163-1 КУпАП, при перевірц і 30.09.2011 р. ПРБП «Ортікон», код ЄДР ПОУ 32759655, юридична адреса: м. Ха рків, вул. Уборевича, 30-Б, кВ. 81, встановлено порушення поряд ку ведення податкового облік у, внаслідок чого занижено по даток на прибуток на загальн у суму 1 184 028 гривень.

Було порушено п.п. 138.1.1. п.138.1 ст . 138 Податкового Кодексу Украї ни від 02.12.2010 р. із змінами та допо вненнями.

ОСОБА_1 скоїв правопо рушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 163-1 КУпАП - порушення керівниками та іншими посадовими особами пі дприємств, установ, організа цій встановленого законом по рядку ведення податкового об ліку.

За викликом в суд ОСОБА _1 не з' явився, про час і міс це розгляду справи повідомля вся належним чином, клопотан ня про відкладення розгляду справи до суду не надав, в зв' язку з чим справа розглядаєт ься за його відсутністю, відп овідно до ст. 268 КпАП України.

Вина особи, що притягуєть ся до відповідальності, підт верджується сукупністю відо мостей, що містяться у проток олі про адміністративне прав опорушення № 139 від 30.09.2011 р., акті п еревірки.

Склад адміністративного правопорушення передбачени й ч.1 ст. 163-1 КУпАП в діях ОСОБА_1 встановлений.

Адміністративне стягнен ня накладається з урахування м характеру вчиненого правоп орушення, особи правопорушни ка та ступені його вина, майно вого стану, обставин, що обтяж ують та пом' якшують відпові дальність, в межах санкції ч.1 ст. 163-1 КпАП України.

Керуючись ст.ст.33, 163-1 ч.1, 268, 283 К пАП України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Н. Покровка Чугуївського ра йону Харківської області, і .н. НОМЕР_1, проживаючого в АДРЕСА_2, працюючого дирек тором ПРБП «Ортікон», за вчин ення правопорушення, передба ченого ч. 1 ст. 163-1 КУпАП адмініст ративне стягнення у виді штр афу на користь держави у розм ірі десяти неоподатковувани х мінімумів доходів громадян , що становить 170 (сто сімдесят)г ривень.

Постанова судді у с правах про адміністративне п равопорушення може бути оска ржена особою, яку притягнуто до адміністративної відпові дальності, її законним предс тавником, захисником, потерп ілим, його представником або на неї може бути внесено прот ест прокурора протягом десят и днів з дня винесення постан ови шляхом подачі апеляційно ї скарги, протесту прокурора до апеляційного суду Харків ської області через Московсь кий районний суд м. Харкова.

Копію постанови направи ти притягнутій до адміністра тивної відповідальності осо бі у триденний строк.

Суддя Яремчук В.І.

Дата ухвалення рішення09.11.2011
Оприлюднено20.02.2012
Номер документу20643379
СудочинствоАдмінправопорушення

Судовий реєстр по справі —3-5580/11

Постанова від 14.11.2011

Адмінправопорушення

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Магдич О. Г.

Постанова від 15.07.2011

Адмінправопорушення

Святошинський районний суд міста Києва

Почупайло А. В.

Постанова від 23.11.2011

Адмінправопорушення

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 28.12.2011

Адмінправопорушення

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Решетнік М. О.

Постанова від 05.10.2011

Адмінправопорушення

Ленінський районний суд міста Севастополя

Гуло Г. В.

Постанова від 09.11.2011

Адмінправопорушення

Московський районний суд м.Харкова

Яремчук В. І.

Постанова від 21.12.2011

Адмінправопорушення

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Болдирєва У. М.

Постанова від 08.12.2011

Адмінправопорушення

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Морока С. М.

Постанова від 07.11.2011

Адмінправопорушення

Київський районний суд м. Одеси

Войтов Г. В.

Постанова від 09.08.2011

Адмінправопорушення

Дніпровський районний суд міста Києва

Чаус М. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні