Ухвала
від 29.02.2012 по справі 26/5005/6750/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.03.12р. Справа № 26/5005/6750/2011

Суддя господарського суд у Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового за сідання Бігун А.О.

за участю представників ст орін:

від кредитора: ОСОБА_1 - представник Новомосковськ ої ОДПІ, довіреність №5271/10/10-009 від 14.03.11р.

від боржника: не з'явивс я

розглянувши справу

за заявою Новомосковс ької ОДПІ, м. Новомосковськ

до боржника приватного підприємства "Сезон-Плюс", м. Н овомосковськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

За заявою кредитора ухв алою від 26.05.11р. господарським с удом Дніпропетровської обла сті порушена справа за проце дурою передбаченою ст. 52 Закон у України "Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом" пр о визнання боржника - пр иватного підприємства "Сезон -Плюс", м. Новомосковськ - банкр утом.

Постановою господарського суду Дніпропетровської обла сті від 23.06.11р. боржника визнано банкрутом і відкрита ліквід аційна процедура у справі, пр изначено ліквідатором у спра ві арбітражного керуючого К ійка Є.А.

В ході здійснення ліквідац ійної процедури встановлена та підтверджена кредиторськ а заборгованість перед наст упними кредиторами:

1. Новомосковська ОДПІ - у сумі 6 831,90 грн.

2. Відділення виконавчої дир екції Фонду соціального стра хування від нещасних випадкі в на виробництві та професій них захворювань України в м. Н овомосковську - у сумі 15,64грн.

Згідно довідок Інспекції Д ержтехнагляду №1535-02-11 від 17.05.11р.; К П "Новомосковське міське бюр о технічної інвентаризації" №17493/10 від 18.07.11р.; БТІ "інвентаризат ор" №01-171 від 05.05.11р. за боржником сі льськогосподарської технік и, транспортних засобів, неру хомого майна не зареєстрова но.

Розглянувши звіт ліквідат ора, ліквідаційний баланс, су д знаходить достатньо підста в щодо його затвердження.

За результатами ліквідаці йного балансу у банкрута від сутнє майно, тому слід прийня ти рішення про ліквідацію юр идичної особи банкрута.

Згідно п. 6 ст. 31 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеним и.

Відповідно до п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про вадження у справі про банкру тство підлягає припиненню, я кщо затверджено звіт ліквіда тора у порядку, передбаченом у ст.32 цього Закону.

Керуючись ст. 86 ГПК Украї ни, ст.ст. 22, 32, п. 6 ст. 40 Закону Украї ни "Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом", господар ський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити лікві даційний баланс та звіт лікв ідатора приватного підприє мства "Сезон-Плюс", м. Новомоск овськ.

Ліквідувати юридичну ос обу - приватне підприємств о "Сезон-Плюс", м. Новомосковськ, вул. Зі ни Білої, 91 /код ЄДРПОУ 35782844/.

Провадження у справі прип инити.

Копії цієї ухвали направи ти кредиторам банкрута та де ржавним органам відповідно д о п. 2 ст. 32 Закону України "Про ві дновлення платоспроможност і боржника або визнання його банкрутом".

Суддя Н.М. Камша

Дата ухвалення рішення29.02.2012
Оприлюднено04.03.2012

Судовий реєстр по справі —26/5005/6750/2011

Ухвала від 02.03.2012

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Постанова від 26.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Ухвала від 14.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Ухвала від 14.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні