ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

              

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 30 березня 2012 року   16-225                                   Справа №  0870/2595/12

 Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого – судді                             Р.В. Сацького,

при секретарі судового засідання         А.С.Ярошенка

за участю представників від

позивача          не з'явився

відповідача      не з'явився

        розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за поданням: Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя   

до:   Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08»

про: стягнення коштів за податковим боргом

ВСТАНОВИВ:  

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшло подання Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08», в якому просить суд стягнути кошти за податковим боргом по податку на прибуток у сумі 289, 68 грн. та по податку на додану вартість у сумі 3864, 13 грн.

Ухвалою суду від 20.03.2012 відкрито провадження в адміністративній справі в порядку п.3 ч.1 ст. 183-3 КАС та призначено судове засідання на 21.03.2012 о 12 год. 30 хв., у зв'язку з чим вжито заходи для повідомлення сторін про дату та час судового засідання.

Оскільки відповідача у судове засідання викликати не вдалося, про що свідчить довідка, що міститься в матеріалах справи, розгляд справи відкладено на 30.03.2012.

У судове засідання представник позивача не з'явився. Про час та дату судового засідання повідомлений належним чином. До судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма, що міститься в матеріалах справи.

Відповідно до п.3 ч.7 ст. 183-3 КАС України неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

Згідно з ч. 1 ст.41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суддя, оцінивши наявні у справі докази у їх сукупності та матеріали подання, встановив наявність  достатніх підстав для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ передбачено обов'язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно, органи державної податкової служби відповідно до пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач має податковий борг перед бюджетом по податку на прибуток у сумі 289, 68 грн. та по податку на додану вартість у сумі 3864, 13 грн.

Дана заборгованість виникла в результаті наступного:

- за результатами здійснення підприємством ТОВ «ЕСОММ 08» господарської діяльності, на виконання вимог діючого законодавства України, до ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя надано декларацію з податку на прибуток підприємств №9014510836 від 27.01.2012 (терміном сплати 19.02.2012), відповідно до якої підприємством самостійно були визначені податкові зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств у сумі 300, 00 грн.; оскільки у підприємства існувала переплата у розмірі 13, 32 грн., то сума боргу по податку на прибуток підприємства становить 286, 68 грн.

- податковий борг з податку на додану вартість виник внаслідок самостійно поданої декларації №9012695370 від 20.12.2011 (терміном сплати 30.12.2011), якою самостійно визначено податкове зобов'язання у сумі 4244, 00 грн.; оскільки у підприємства існувала переплата по даному податку у розмірі 379, 87 грн., то сума боргу по податку на прибуток підприємства становить 3864, 13 грн.

Пунктом 46.1 статті 46 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) – документ, до подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків (п.49.1 статті 49 Податкового Кодексу України).

Відповідно до п. 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду.

З метою погашення заборгованості позивачем на адресу відповідача направлялася податкова вимога форми «Ю» № 6 від 12.01.2012.

Станом на час розгляду справи відповідач має не сплачену суму узгодженого грошового зобов'язання по податку на прибуток у сумі 289, 68 грн. та по податку на додану вартість у сумі 3864, 13 грн.

 Відповідно до п.п. 95.1 – 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Пунктом 59.3 ст. 59 Податкового кодексу України встановлено, що податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Пунктом 59.4. ст. 59 Податкового кодексу встановлено, що податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Вищенаведеним нормативним актом не передбачено направлення податкових вимог в інших випадках.

Відповідно до статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів, зокрема, щодо стягнення коштів за податковим боргом.

Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Строки, встановленні цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.

У даному випадку, необхідна наявність сукупності обставин, які дають підставу для висновку щодо правомірності такого подання:

- сплив 60 днів з дня направлення податкової вимоги;

- виникнення податкового боргу.  

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що станом на час розгляду справи, податковий борг Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» складає по податку на прибуток у сумі 289, 68 грн. та по податку на додану вартість у сумі 3864, 13 грн., доказів щодо сплати цього боргу відповідачем надано не було, відповідно вимоги Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.   

Згідно ч.4 ст.94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 160, 183-3 Кодексу адміністративного судочинства  України, суд

ПОСТАНОВИВ:

 1.Подання задовольнити у повному обсязі.

  2.Стягнути кошти у сумі податкового боргу з рахунків платника податків – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (код ЄДРПОУ 31823625) у банках, обслуговуючих такого платника податків:

- по податку на прибуток приватних підприємств у сумі 286 (двісті вісімдесят шість) грн. 68 коп. на р/р 31110029700005, код платежу 11021000, банк ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач Державний бюджет у Комунарському районі                     м. Запоріжжя, ЄДРПОУ34677119;

- по податку на додану вартість у сумі 3864 (три тисячі вісімсот шістдесят чотири) грн. 13 коп. на р/р 31110029700005, код платежу 14010100, банк ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач Державний бюджет у Комунарському районі м. Запоріжжя, ЄДРПОУ 34677119.

          3. Постанова підлягає негайному виконанню.

          

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення  апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного  провадження.  

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України – з дня складення її в повному обсязі, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку,  передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було  повідомлено про можливість отримання копії постанови суду  безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне  оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після  закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії  постанови суду.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

   Постанову виготовлено у повному обсязі та підписано 02.04.2012.

Суддя                                                               Р.В. Сацький

Дата ухвалення рішення 30.03.2012
Зареєстровано 05.04.2012
Оприлюднено 06.04.2012

Судовий реєстр по справі 0870/2595/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.03.2012 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.03.2012 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2012 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 0870/2595/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону