ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 

02.10.08р.

 

Справа

№ 6/295-08

 

За

позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю

"ПТФ ТАЛЕКС",

м.

Дніпропетровськ

до 

Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ

про стягнення 10 449,92 грн.

 

Суддя  Коваленко О.О.

 

Представники:

  Від позивача: Бабенко А.О., довіреність б/н

від 20.05.2008р.Від відповідача: ОСОБА_2., довіреність б/н від 13.05.2008р.

 

СУТЬ СПОРУ:

 

Розглядається

позовна заява та доповнення до позовної заяви 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТФ ТАЛЕКС", м.

Дніпропетровськ-далі по тексту-позивача до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1,

м. Дніпропетровськ-далі по тексту-відповідача про розірвання договору підряду

на виконання монтажних робіт № 55 від 01.12.2006р., укладеного між позивачем та

відповідачем, та стягнення з відповідача на користь позивача 10 449,92 грн.

пені на підставі п.9.2 умов договору вищеназваного договору.

 

Додатково

позивач просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 263,14 грн.

держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового

процесу посилаючись на те, що дану справу до суду було доведено з вини

відповідача. 

 

          Відповідач вимоги суду виконав, у

судове засідання з`явився, у відзиві на позов та в судовому засіданні проти

позовних вимог позивача заперечує у повному обсязі посилаючись на те, що

позивач, відповідно до вимог ст.651 ЦК України, не надав суду доказів порушення

відповідачем істотних умов договору підряду на виконання монтажних робіт № 55

від 01.12.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем, у зв'язку з

чим  позовні вимоги позивача в цій

частині позову є безпідставними та необґрунтованими.

 

           Позовні вимоги позивача про

стягнення з відповідача на користь позивача 10 449,92 грн. пені, за невиконання

робіт в зазначені строки, на підставі п.9.2 умов вищеназваного договору,

відповідач у відзиві на позов та в судовому засіданні заперечує у повному

обсязі посилаючись на те, що позивач, відповідно до вимог ч.3 ст.120 Господарського

кодексу України не надав доказів виконання ним п.п.6.2 та 8.4 умов договору, у

зв'язку з чим боржник не вважається таким, що прострочив виконання

зобов'язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.

 

            На вимоги суду відповідач також не

надав письмових доказів невиконання позивачем п.п.6.2 та 8.4 умов договору.

 

             Крім цього, відповідно до вимог

ч.2 ст.258 ЦК України, позовна давність в один рік застосовується до вимог про

стягнення неустойки (штрафу, пені), тоді як позивач нарахував пеню за строк, що

перевищує один рік, так як перебіг строку позовної давності починається

01.03.2007р., а закінчується 01.03.2008р., а позивач звернувся до суду з

позовною заявою 04.08.2008р., тобто з пропуском строку позовної давності.

 

09.09.2008р.

на підставі ст.77 ГПК України в судовому засіданні слухання справи було

відкладено до 02.10.2008р. у зв'язку з тим, що позивач у судове засідання не

з'явився, витребувані господарським судом документи  не надав.

 

02.10.2008р.

на підставі ст.75 ГПК України справу було розглянуто за наявними в ній

матеріалами та оригіналами документів наданих позивачем та відповідачем на

вимоги суду в судове засідання.

 

Вивчивши матеріали

справи, господарський суд -

 

ВСТАНОВИВ:

         

01.12.2006р.

між позивачем та відповідачем було укладено договір підряду на виконання

монтажних робіт № 55, у відповідності з п.1.1 умов якого та переліку

устаткування № 1 до нього, відповідач виконав роботи по монтажу холодильного

обладнання і зборці 5-ти холодильних камер, загальною вартістю 104 499,29 грн.,

якісно у повному обсязі і в строк, 

відповідно до умов вищеназваного договору, про що сторони, відповідно до

п. 7.1 умов вищеназваного договору, 05.10.2007р. підписали акт приймання-здачі

виконаних робіт до даного договору, що підтверджується матеріалами справи,

оригіналами документів наданих сторонами на вимоги суду в судове засідання для

огляду та визнається повноважними представниками сторін в судовому

засіданні. 

 

           Приймаючи до уваги, що відповідач

згідно п.8. умов вищеназваного договору повинен був виконати роботи по монтажу

холодильного обладнання і зборці 5-ти холодильних камер, загальною вартістю 104

499,29 грн., якісно і у повному обсязі в строк 

до 28.02.2007р., а фактично виконав 05.10.2007р., про що сторони

відповідно до п. 7.1 умов вищеназваного договору, 05.10.2007р. підписали акт

приймання-здачі виконаних робіт до даного 

договору, позивач звернувся до суду з позовною заявою, у якій просить

господарський суд в примусовому порядку розірвати договір підряду на виконання

монтажних робіт № 55 від 01.12.2006р., укладений між позивачем та відповідачем

посилаючись на те, що відповідачем порушено істотні умови договору, без

зазначення конкретних істотних умов.

 

Додатково

позивач просить суд в примусовому порядку стягнути з відповідача на його

користь 10 449,92 грн. пені  на підставі

п.9.2 умов договору вищеназваного договору, за невиконання  відповідачем робіт у зазначені договором

строки.

 

Додатково

позивач просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 263,14 грн.

держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового

процесу посилаючись на те, що дану справу до суду було доведено з вини

відповідача. 

Позивачем

в судовому засіданні на підставі ст.33 ГПК України документально не було

доведено ті обставини, на які він посилався в позовній заяві як на підставу

своїх позовних вимог.

Відповідно

до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання

зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо  інше не встановлено договором або законом.

 

Відповідно

до ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним

чином відповідно до умов договору та умов цього Кодексу або інших актів

цивільного законодавства.

Дослідивши

матеріали справи, оригінали документів наданих сторонами  на вимоги суду у судове засідання для огляду

та заслухавши повноважних представників сторін в судовому засіданні, суд дійшов

висновку, що позовні вимоги позивача про розірвання  в примусовому порядку договору підряду на

виконання монтажних робіт № 55 від 01.12.2006р., укладеного між позивачем та

відповідачем з тих підстав, що відповідачем порушено істотні умови договору,

без зазначення конкретних істотних умов, слід визнати необґрунтованими  і такими, що протирічать п. 7.1 умов

вищеназваного договору, так як 05.10.2007р. сторони підписали та скріпили

печатками акт приймання-здачі виконаних робіт до даного договору в якому

зазначили, що всі роботи відповідачем виконані якісно, у повному об'ємі і в

строк відповідно до умов вищеназваного договору.

 

Крім

цього, позовні вимоги позивача про розірвання в примусовому порядку договору

підряду на виконання монтажних робіт № 55 від 01.12.2006р., укладеного між

позивачем та відповідачем слід визнати необґрунтованими і припинити провадження

за відсутністю предмету спору, на підставі п.1-1 ст.80 ГПК України, з тих

підстав, що в порушення ст.4 ГПК України, господарський суд вирішує

господарські спори, тоді як спір між сторонами-відсутній.

 

Додаткові

вимоги позивача про стягнення з відповідача на користь позивача, 10 449,92 грн.

пені на підставі п.9.2 умов договору вищеназваного договору, за невиконання

відповідачем робіт у зазначені договором строки, слід визнати необґрунтованими

і такими, що протирічать матеріалам справи і п.7.1 умов вищеназваного договору,

оскільки 05.10.2007р. сторони двічі, спочатку керівники позивача та відповідача

своїми підписами та печатками затвердили даний акт, а повноважні представники

сторін письмово зазначили, що всі роботи відповідачем виконані якісно, у

повному об'ємі і в строк відповідно до умов вищеназваного договору.

 

Додаткові

вимоги позивача про стягнення з відповідача на користь позивача 263,14 грн.

держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

з тих підстав, що дану справу до суду було доведено з вини відповідача, слід

визнати необґрунтованими, документально недоведеними і такими, що не підлягають

задоволенню.

Керуючись

ст.ст.4,11,15,16,525,526 Цивільного кодексу України, ст.ст.4,33,49, п.1-1

ст.80, ст.ст.82-85,87 Господарського процесуального кодексу України,

господарський суд -

 

ВИРІШИВ:

 

Провадження

в частині вимог про розірвання договору підряду на виконання монтажних робіт №

55 від 01.12.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем, - припинити за

відсутністю предмету спору.

В

решті позову відмовити.

          Судові витрати покласти на позивача.

Рішення

господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного

терміну з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84

Господарського процесуального кодексу України.

Суддя

 

 О.О. Коваленко

 

Рішення

підписано - 06.10.2008р.  

 

 

 

 

 

 

 

Дата ухвалення рішення 13.10.2008
Зареєстровано 30.10.2008
Оприлюднено 19.12.2008

Судовий реєстр по справі 6/295-08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.12.2008 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.10.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.08.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295-08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону