ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

03.10.12УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чернігівської області

14000, м. Чернігів, тел. (462) 672-847

проспект Миру, 20

Іменем України

РІШЕННЯ

" 28 " вересня 2012 року справа № 5028/18/28/2011

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-а До Приватного виробничо -комерційного підприємства «САМШИТ» 14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 98, кв. 28 про стягнення 64 199 грн. 74 коп. Суддя А.С.Сидоренко

Представники сторін:

від позивача: Суботін А.В. -предст., дов. від 18.11.2011р. № 03/11

від відповідача: Купрієнко О.В. -адвокат, дог. від 24.03.2011р. № 34

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 21.11.2011р., на підставі ч. 3 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, строк вирішення спору продовжений на п'ятнадцять днів.

В судовому засіданні 28.09.2012р., на підставі ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Товариством з обмеженою відповідальністю „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" (надалі -Позивач) заявлено позов до приватного виробничо -комерційного підприємства «САМШИТ»(надалі -Відповідач) про стягнення 47 004,00 грн. заборгованості за поставлений товар згідно видаткової накладної № 118 від 05.12.2008р., 376,03 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції та 247,25 грн. трьох процентів річних з простроченої суми.

На підставі ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, Позивачем подано заяву від 24.03.2011р. (том І, а.с. 76, 77) про збільшення розміру позовних вимог до 64 199,74 грн. Згідно даної заяви позивач просить стягнути з відповідача 47 004,00 грн. основного боргу, 13 819,18 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції та 3376,56 грн. трьох процентів річних з простроченої суми. Крім того, в заяві від 14.03.2011р. (том І, а.с. 96) Позивач просить покласти на Відповідача судові витрати, в т.ч. витрати на оплату послуг адвоката в сумі 18 500,00 грн.

В судовому засіданні 28.09.2012р. представником Позивача була подана заява про збільшення розміру позовних вимог до 67 656,14 грн. Згідно даної заяви позивач просить стягнути з відповідача 47 004,00 грн. основного боргу, 15 135,79 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції та 5516,85 грн. трьох процентів річних з простроченої суми.

Ухвалою господарського суду від 28.09.2012р. дана заява Позивача була повернута без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених позовних вимог Позивач посилається на недобросовісне виконання Відповідачем грошових зобов'язань щодо оплати поставленого товару.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, в судовому засіданні проти позовних вимог заперечив, не визнаючи їх в повному обсязі. В обґрунтування своїх заперечень Відповідач посилається на те, що поставка товару по видатковій накладній № 118 від 05.12.2008р. здійснювалася Позивачем на виконання умов договору купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118, укладеного між сторонами. На підтвердження факту укладення даного договору Відповідачем надано його оригінал, підписаний представниками сторін та скріплений їх печатками.

На думку Відповідача, виходячи з умов даного договору, будь -які грошові зобов'язання у нього перед Позивачем відсутні, а оскільки Позивач не звертався до нього із заявкою на отримання товару чи надання послуг, строк виконання зобов'язань Відповідача, визначений п.п. 3.2.2 договору, не настав.

Також, Відповідач просить суд стягнути з Позивача витрати на оплату послуг адвоката в сумі 4000,00 грн.

В судовому засіданні 07.04.2011р. Позивачем надані письмові пояснення по справі, згідно яких він вважає наданий Відповідачем договір купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118 сфальсифікованим. Так, Позивач зазначає, що під час огляду наданого Відповідачем до суду оригіналу вказаного вище договору було виявлено відсутність підпису комерційного директора товариства Белявського Ю.В. на першій сторінці договору, хоча на другій сторінці відповідний підпис міститься. Отже, Позивач вважає, даний договір був сфабрикований шляхом використання підписаної та скріпленої печаткою товариства останньої сторінки із раніше укладеного між сторонами договору.

Крім того, Позивач зазначає, що у відповідь на його вимогу (від 17.04.2009р. № 04/04/09) щодо здійснення розрахунку за поставлений товар, Відповідач посилається на п. 3.1, який передбачає здійснення кінцевого розрахунку (на суму 47 004,00 грн.) протягом 24 календарних місяців з моменту отримання товару (лист від 30.04.2009р. № 4). В той же час, під час огляду оригіналу договору № 118 купівлі -продажу від 28.10.2008р. було встановлено той факт, що вказаним договором взагалі не передбачається відстрочка здійснення платежу.

На думку Позивача, Відповідач безпідставно та навмисно ухилявся від сплати грошових коштів за поставлений товар.

Додатково Позивач звертає увагу, що наданий Відповідачем оригінал договору, не відповідає типовій формі договорів, якою користується Позивач, оскільки всі договори з контрагентами товариство укладає в м. Києві.

Ухвалою господарського суду від 14.04.2011р. провадження по справі було зупинено у зв'язку з надсиланням судом матеріалів справи до слідчих органів.

Ухвалою господарського суду від 21.11.2011р. провадження по справі було зупинено у зв'язку з призначенням по справі судової технічної експертизи документа.

Ухвалою господарського суду від 21.06.2012р. провадження по справі було зупинено у зв'язку з призначенням по справі додаткової судової технічної експертизи документа.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2008 року Позивачем було виставлено Відповідачеві рахунок -фактуру № 118 на загальну суму 144 174,00 грн. для здійснення оплати за металопластикові конструкції.

В той же день, 29.10.2008р., Відповідач частково оплатив даний рахунок на суму 97 170,00 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку Позивача (том І, а.с. 18).

05 грудня 2008 року Позивач передав у власність Відповідача металопластикові конструкції (блоки віконні) загальною площею 149,61 м 2 на суму 144 174,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № 118 (том І, а.с. 19).

Товар був прийнятий уповноваженою особою Відповідача Кузьменком О.В. по довіреності від 05.12.2008р. № 5, що підтверджується його підписом на видатковій накладній від 05.12.2008р. № 118. При цьому в довіреності вказано, що вона видана для отримання від Позивача товарно -матеріальних цінностей, в т.ч. і по рахунку -фактурі № 118 від 29.10.2008р.

Як було вказано вище, Відповідач стверджує, що поставка товару по даній видатковій накладній здійснювалася Позивачем на виконання умов договору купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118 (надалі -Договір), укладеного між сторонами. Оригінал цього договору на вимогу суду був наданий Відповідачем і знаходиться в матеріалах справи (том ІV, а.с. 34).

Згідно п. п 1.1, 2.1 Договору, Позивач зобов'язався поставити продукцію -металопластикові вироби (вікна, двері) власного виробництва, а Відповідач -здійснити за ці вироби розрахунок в формі та порядку, передбаченими даним Договором. Сума цього договору складає 144 174,00 грн.

Відповідно до п. 3.2 Договору, розрахунок Відповідачем проводиться в два етапи:

перший етап: Відповідач проводить оплату згідно виставленого Позивачем рахунку протягом трьох банківських днів (частина суми в розмірі 97170,00 грн.) в безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок Позивача (п.п. 3.2.1);

другий етап: на суму 47004,00 грн. Відповідач поставляє Позивачеві в рахунок оплати за вироби наступну продукцію чи послуги (п.п. 3.2.2):

- послуги по встановленню виробів на об'єктах Позивача (по узгодженій між обома сторонами заявці, поданою Позивачем);

- металовироби, металопрокат (в асортименті та кількості по узгодженій між обома сторонами заявці, поданою Позивачем).

Поставка виробів Відповідачу здійснюється Позивачем за його рахунок на протязі 20 календарних днів з моменту виконання п.п. 3.2.1 Договору (п. 3.3).

У відповідності з пунктами 3.7 -3.10 даного Договору, для виконання другого етапу розрахунків Позивач направляє Відповідачеві заявку на послуги та товар. На протязі п'яти днів Відповідач узгоджує місце виконання та об'єм послуг, чи (або) асортимент, кількість і ціну товару, після чого уточнена заявка вважається прийнятою.

Виконання п.п. 3.2.2 починається не пізніше п'яти днів з моменту прийняття уточненої заявки.

Послуги, що виконуються згідно п.п. 3.2.2, надаються у строк відповідно будівельним стандартам.

Товар, згідно п.п. 3.2.2, поставляється на протязі трьох днів з моменту прийняття заявки.

На другій сторінці оригіналу Договору містяться підписи представників сторін та відтиски їх печаток.

Представники сторін в судовому засіданні не заперечили, що на поданому Відповідачем оригіналі Договору, містяться підписи саме їх представників та відтиски саме їх печаток.

Як зазначалося вище, матеріали справи, в т.ч. оригінал Договору, надсилалися господарським судом до слідчих органів з метою проведення перевірки наявності в діях службових осіб Відповідача ознак складу злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України («Службове підроблення»).

Постановою о/у СДСБЕЗ ЧМВ УМВС в Чернігівській області лейтенанта міліції О.М.Апецько, погодженою начальником СДСБЕЗ ЧМВ УМВС в Чернігівській області підполковником міліції Ю.П.Іпатовим та затвердженою начальником ЧМВ УМВС в Чернігівській області підполковником міліції О.В.Алістратовим, від 09.09.2011р. в порушенні кримінальної справи було відмовлено через недостатність в матеріалах перевірки даних, які б свідчили про наявність ознак складу злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

В цій постанові вказано, що в ході проведеної перевірки до її матеріалів були долучені пояснення комерційного директора ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Белявського Ю.В., інженера -механіка ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Шулакова О.Б. та головного бухгалтера ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Кічігіної Н.О. в яких вони підтверджують той факт, що ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" не укладало договору про розстрочку сплати боргу з ПВКП «Самшит».

Також, в ході проведення перевірки до матеріалів перевірки був долучений висновок судово -технічного дослідження договору купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118, укладеного між сторонами, в якому зазначено, що в зв'язку з відсутністю методики диференціації та ідентифікації електрофотографічного обладнання встановити на якому саме засобі оперативної поліграфії та чи за допомогою одного чи декількох засобів роздруковано текст наданого договору не є можливим.

Ухвалою господарського суду від 21.11.2011р. по справі була призначена судова технічна експертиза документа. На вирішення експерта були поставлені питання щодо визначення відносної давності проставлення відтисків печаток сторін, рукописних підписів їх представників на Договорі, а також нанесення тексту самого договору і окремих його сторінок. Крім того, на вирішення експерта були поставлені питання щодо встановлення можливого монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально -розмножувальної техніки під час виготовлення Договору.

Як вбачається із висновку експерта Київського науково -дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової технічної експертизи документа від 25.04.2012р. № 13035/11-33/4240/12-33:

- у Договорі відтиск печатки Позивача нанесений в період часу з серпня 2008 року по березень 2009 року (згідно наданих зразків відтисків печатки);

- встановити, чи виконаний відтиск печатки Відповідача у Договорі у час, яким датований договір, та встановити в який період часу він нанесений не виявляється можливим у зв'язку з ненаданням для порівняльного дослідження достатньої кількості вільних зразків відтисків печатки;

- встановити конкретний час друкування тексту сторінок 1 та 2 Договору, одночасність їх друкування, а також встановити, чи надрукований текст цього Договору у той час, яким він датований, не виявляється можливим у зв'язку з відсутністю науково -обґрунтованої методики з визначення абсолютного віку виконання штрихів, надрукованих за допомогою чорнил струминного принтера;

- вирішити питання про те, на одному чи на різних принтерах виконаний текст сторінок 1 та 2 Договору, не виявляється можливим у зв'язку з відсутністю окремих ознак, які були б характерні для конкретного струминного принтера;

- при виготовленні Договору монтаж за допомогою копіювально -розмножувальних апаратів звикористанням зображень реквізитів інших документів не застосовувався;

- встановити, чи виготовлений Договір шляхом монтажу за допомогою комп'ютерного обладнання з використанням аркушу паперу з підписом Белявського Ю.В. та відтиском печатки Позивача, не виявляється можливим у зв'язку з тим, що штрихи вказаного підпису та відтиску печатки не перетинаються з штрихами тексту.

Ухвалою господарського суду від 21.06.2012р. по справі була призначена додаткова судова технічна експертиза документа. На вирішення експерта було поставлено питання щодо визначення відносної давності проставлення відтиску печатки Відповідача на Договорі.

Як вбачається із висновку експерта Київського науково -дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення додаткової судової технічної експертизи документа від 22.08.2012р. № 6860/12-33:

- відтиск печатки від імені Відповідача, який міститься у Договорі, нанесений не в той час, яким датований даний документ, і не в той період часу, яким датовані документи, які датовані тим же періодом часу, що й досліджуваний документ, і не в період з січня 2008 року по листопад 2010 року, а в інший час;

- відтиск печатки від імені Відповідача, який міститься у Договорі, нанесений в період грудня 2010 -березня 2011 року (згідно наданих зразків відтисків даної печатки).

За правилами ст. ст. 32, 33, 43 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь -які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Здійснивши оцінку наданих сторонами доказів, суд дійшов висновку що пояснення представника Позивача, надані під час розгляду справи, та пояснення комерційного директора ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Белявського Ю.В., інженера -механіка ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Шулакова О.Б. та головного бухгалтера ТОВ „Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями „BARS Co, Ltd" Кічігіної Н.О., зафіксовані в постанові від 09.09.2011р. про відмову в порушенні кримінальної справи, про те, що Позивачем ніколи не укладався з Відповідачем договір з такими умовами, які вміщені в договорі купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118, узгоджуються з наданими Позивачем письмовими доказами та висновком додаткової судової технічної експертизи документа про проставлення відтиску печатки від імені Відповідача в значно пізніший термін, ніж 28.10.2008р.

Пояснення ж представників Відповідача, надані під час розгляду справи, не узгоджуються з листом Відповідача від 30.04.2009р. № 4 (том І, а.с. 20) в якому останній у відповідь на вимогу Позивача вказує, що між сторонами був укладений договір № 118 від 28.10.2008р., умовами якого передбачено кінцевий розрахунок за отриманий товар 05.12.2010р.

За таких обставин, суд відхиляє договір купівлі -продажу від 28.10.2008р. № 118 в якості доказу вчинення сторонами правочину (погодженої дії двох сторін), спрямованого на набуття цивільних прав та обов'язків.

В той же час, рахунок -фактура від 29.10.2008р. № 118, виписка з банківського рахунку Позивача, видаткова накладна від 05.12.2008р. № 118 свідчать, що між сторонами мають місце правовідносини, які склалися на підставі укладеного у спрощений спосіб договору купівлі -продажу, за яким сторони не визначали строк здійснення покупцем оплати за отриманий товар.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь -який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Як зазначалося вище, Позивач належним чином виконав свої зобов'язання шляхом поставки товару.

17.04.2009р. Позивач звернувся до Відповідача з вимогою (від 17.04.2009р. № 04/04/09) негайно сплатити суму боргу за поставлений товар в розмірі 47 004,00 грн.

Дана вимога була отримана уповноваженою особою Відповідача 21.04.2009р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 5463032 (том І, а.с. 38), однак залишена без задоволення.

Оскільки Відповідач зобов'язання щодо оплати поставленого товару своєчасно не виконав, позовні вимоги в частині стягнення заборгованості в сумі 47004,00 грн. являються обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Частина 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з Відповідача 13 819,18 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції та 3376,56 грн. трьох процентів річних з простроченої суми за період з 01.11.2008р. по 24.03.2011р.

Однак як вбачається із матеріалів справи, момент прострочення виконання Відповідачем грошових зобов'язань настав 29.04.2009р. (після закінчення семиденного строку від дня отримання Відповідачем першої вимоги).

Виходячи з того, що Відповідач припустився прострочення виконання зобов'язання по оплаті поставленого товару, з нього підлягає стягненню 8688,99 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції та 2685,02 грн. трьох процентів річних з простроченої суми за період з 29.04.2009р. по 24.03.2011р.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

За змістом ст. 44 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

У відповідності з ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги адвоката покладаються при частковому задоволенні позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У зв'язку з частковим задоволенням позовних вимог, з Відповідача підлягає стягненню на користь Позивача 583,77 грн. державного мита, 214,59 грн. витрат на інформаційно -технічне забезпечення судового процесу та 7946,70 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Позивач просить покласти на Відповідача витрати на оплату послуг адвоката в сумі 18 500,00 грн., посилаючись при цьому на договір про надання юридичних послуг від 23.12.2010р., укладений з адвокатом Гераськом М.Г.

Згідно умов даного договору, адвокат зобов'язався здійснити представництво інтересів Позивача в суді та інших державних органах, скласти заяви та інші документи правового значення, надати юридичну допомогу Позивачеві.

Однак жодних доказів виконання адвокатом своїх обов'язків за договором суду надано не було, як не було надано і доказів оплати Позивачем послуг адвоката.

Посилання Позивача на укладення між ним та адвокатом Гераськом М.Г. угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.01.2011р., внаслідок якої припинилися зобов'язання Позивача по оплаті послуг адвоката, судом до уваги не береться, оскільки ця угода не спростовує висновку суду про відсутність доказів понесення Позивачем фактичних витрат на оплату відповідних послуг.

Натомість Відповідачем було сплачено, на підставі договору про надання адвокатських послуг від 24.03.2011р. № 04, адвокату Мошко М.М. 4000,00 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.04.2011р. № 35, яка приймала участь в судових засіданнях під час розгляду даної справи.

У зв'язку з частковим задоволенням позовних вимог, з Позивача підлягає стягненню на користь Відповідача 362,80 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Керуючись ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 526, 530, 625 Цивільного кодексу України, ст. ст. 33, 43, 48, 49, 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з приватного виробничо -комерційного підприємства «САМШИТ», м. Чернігів, вул. Толстого, 98, кв. 28 (р/р 2600331217200 в АКБ «Укрсоцбанк», МФО 353014, код 25570804) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями «BARS Co, Ltd», м. Київ, вул. Межигірська, 82-а (р/р 26005600123101 в Подільській філії ВАТ «КБ «Експобанк»м. Київ, МФО 320597, код 20039139) 47 004 грн. 00 коп. заборгованості, 8688 грн. 99 коп. нарахованого на суму боргу індексу інфляції, 2685 грн. 02 коп. трьох процентів річних з простроченої суми, 583 грн. 77 коп. державного мита, 214 грн. 59 коп. витрат на інформаційно -технічне забезпечення судового процесу та 7946 грн. 70 коп. витрат за проведення судової експертизи.

В решті позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько -французьке підприємство з іноземними інвестиціями «BARS Co, Ltd», м. Київ, вул. Межигірська, 82-а (р/р 26005600123101 в Подільській філії ВАТ «КБ «Експобанк»м. Київ, МФО 320597, код 20039139) на користь приватного виробничо -комерційного підприємства «САМШИТ», м. Чернігів, вул. Толстого, 98, кв. 28 (р/р 2600331217200 в АКБ «Укрсоцбанк», МФО 353014, код 25570804) 362 грн. 80 коп. витрат на оплату послуг адвоката.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя (підпис) А.С.Сидоренко

Рішення підписано 03 жовтня 2012 року.

Суддя (підпис) А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 03.10.2012
Оприлюднено 05.10.2012

Судовий реєстр по справі 18/28

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.10.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Судовий наказ від 28.02.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 15.02.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 09.02.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 01.02.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 12.01.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 26.07.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 21.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.07.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 16.06.2010 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/28

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону