ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

ПОСТАНОВА

іменем України

про визнання боржника банкрутом

08.11.2012 справа № 5011-50/4691-2012 За заявою публічного акціонерного товариства "Завод "Ленінська кузня"

до товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "МОСТ"

про банкрутство

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники сторін:

Від заявника Головко І.І.(дов. від 01.06.2011)

Від боржника Копаниця О.М.(керівник)

Розпорядник майна Мілованов А.В.

Від ПАТ "МОСТОБУД" Драчук І.В. (дов. №55 від 20.04.2012)

Від ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" Драчук І.В. (за дов.)

Від ТОВ "Укрмостодорбуд" Драчук І.В. (дов. № 59 від 25.06.2012)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім "МОСТ" неспроможне сплатити борг у сумі 2 239 235,94 грн. протягом трьох місяців після встановленого для його сплати строку.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.04.2012 порушено провадження у справі №5011-50/4691-2012 та призначено підготовче засідання суду на 03.05.2012.

Ухвалою підготовчого засідання від 17.05.2012 визнано безспірні грошові вимоги кредитора -публічного акціонерного товариства "Завод "Ленінська кузня" до товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОСТ"на суму 2 239 235,94 грн.; призначено у справі № 5011-50/4691-2012 з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів розпорядником майна ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОСТ"арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича, зобов'язано заявника з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявлять бажання взяти участь у санації боржника, за власний рахунок у десятиденний строк подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявлять бажання взяти участь у санації боржника та надати суду докази подання вищевказаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублікування (оригінал примірника газети ).

З метою виявлення всіх інших можливих кредиторів зобов"язано арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича направити запити до державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного страхування, податків і зборів (обов"язкових платежів).

Зобов'язано розпорядника майна - арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника, у якому повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені). Внести в реєстр окремо відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Ухвалою попереднього засідання суду від 30.08.2012 визнано конкурсними кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "МОСТ":

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД"(код ЄДРПОУ 01386326) на суму 291 592 287,46 грн. -четверта черга;

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"(код ЄДРПОУ 22202218) на суму 5 875 941,76 грн. -четверта черга;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрмостдорбуд"(код ЄДРПОУ 32513360) на суму 55 111,22 грн. -четверта черга;

4. Приватне акціонерне товариство "Укрстальконструкція"(код ЄДРПОУ 01412868) на суму 4 606 707,04 грн. -четверта черга;

5. Публічне акціонерне товариство "Завод "Ленінська кузня" (код ЄДРПОУ 14312364) на суму 2 239 235,94 грн. -четверта черга.

Затверджено реєстр вимог кредиторів боржника -товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "МОСТ" на загальну суму 304 369 283,42 грн.

Зобов'язано розпорядника майна ТОВ Торговий дім "МОСТ" арбітражного керуючого Мілованова А.В. протягом десяти днів з дня винесення даної ухвали повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів та зобов'язано розпорядника майна надати суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, протокол зборів кредиторів боржника стосовно обрання комітету кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів щодо вирішення питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

18.09.2012 через канцелярію суду від арбітражного керуючого Мілованова А.В. надійшов протокол зборів кредиторів боржника стосовно обрання комітету кредиторів боржника та протокол засідання комітету кредиторів.

Розгляд справи призначено на 08.11.2012.

Представники заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна в судове засідання 08.11.2012 з'явилися, дали пояснення по справі.

В судовому засіданні 08.11.2012 судом було досліджено протокол № 1 зборів комітету кредиторів від 07.09.2012 про винесення постанови щодо визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича (ліцензія Міністерства юстиції України серії АВ № 600701 від 05.03.2012, ідентифікаційний номер фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів 2638904613). Суд визнав дані рішення комітету кредиторів обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.

Згідно з п.п. 1-2 ст. 17 Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів), схвалення плану санації боржника.

Кандидатури керуючого санацією та інвестора (інвесторів) можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із кредиторів, представником органу, уповноваженого управляти майном боржника. Керуючим санацією може бути запропоновано особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів.

Заяв та клопотань щодо відкриття процедури санації, які передбачені ч.8 ст. 16 Закону, до господарського суду м. Києва не надходило.

Крім того, судом перевірено і встановлено відсутність обставин, передбачених п. 3 ст. 3 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо кандидатури арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича.

Оцінивши подані документи, з'ясувавши актив і пасив боржника, суд дійшов до висновку, що в матеріалах справи містяться належні докази щодо наявності непогашеної і визнаної судом грошової заборгованості боржника перед кредитором та докази, що підтверджують неспроможність боржника погасити цю заборгованість через незадовільний результат застосування заходів щодо свого фінансового оздоровлення.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" комітет кредиторів має право звернутись до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та про призначення ліквідатора.

Відповідно до абз. 4 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суб"єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Поданими суду доказами підтверджена неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку його силами зобов'язання щодо сплати заборгованості перед всіма кредиторами, кошти на р/рахунках боржника тривалий час відсутні, автотранспортних засобів за боржником на праві власності не зареєстровано, наявні інші ознаки, що свідчать про припинення підприємницької діяльності боржника. Вказані обставини є правовою підставою визнання боржника банкрутом.

Сукупність доказів, які містяться в матеріалах справи №5011-50/4691-2012, доводять безспірність грошових вимог заявника та неспроможність боржника виконати свої зобов'язання перед кредитором у встановлений Законом строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Враховуючи вказані норми Закону та дослідивши подані заявником докази у суду є правові підстави для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Керуючись ст.ст. 3 1 , 22, 23 і 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", -

П О С Т А Н О В И В :

1. Визнати боржника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОСТ"(01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5, ідентифікаційний код 33594189) банкрутом.

2. Припинити процедуру розпорядження майном і відкрити ліквідаційну процедуру.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Мілованова Артура В'ячеславовича (ліцензія Міністерства юстиції України серії АВ № 600701 від 05.03.2012, ідентифікаційний номер фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів 2638904613).

4. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь в ліквідації боржника, зобов'язати ліквідатора у відповідності до чинного законодавства подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у десятиденний строк за його рахунок оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури боржника, надати суду докази публікації вищевказаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублікування (оригінал примірника газети). Газетне оголошення має містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

5. Зобов'язати ліквідатора письмово повідомити про визнання банкрутом усіх відомих йому кредиторів боржника, а також направити запити до органів державної податкової служби, інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

6. Зобов'язати ліквідатора у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення в установленому порядку.

7. Зобов'язати Державного реєстратора за місцем знаходження боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та відомості про ліквідатора боржника.

8. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

9. Скасувати арешт, накладений на майно банкрута, чи інші обмеження щодо розпорядження майном банкрута. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

10. Строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважати таким, що настав з 08.11.2012.

11. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 08.11.2012.

12. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 08.11.2012 .

13. Зобов'язати ліквідатора виконувати у повному обсязі обов"язки ліквідатора, які передбачені розділом ІІІ Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у тому числі: прийняти до свого відома майно боржника та вживати всіх заходів щодо його збереження; провести оцінку майна банкрута відповідно до норм чинного законодавства; проаналізувати фінансове становище банкрута; вжити всіх можливих заходів щодо виявлення дебіторської заборгованості та пред"явлення до 3-х осіб вимог щодо повернення дебіторської заборгованості. Про виконання зазначеного та про проведену роботу у справі щоквартально інформувати суд.

14. Ліквідатору провести ліквідаційну процедуру і надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 08.11.2013 . Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв'язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази встановлення наявності активів боржника та докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, Головного управління статистики; Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна( з направленням відповідних запитів до всіх регіональних відділень БТІ, у тому числі і АР Крим); Головного управління земельних ресурсів; УДАІ МВС України в м. Києві; Київської міської інспекції державного технічного нагляду; Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України; Державного підприємства "Український інститут промислової власності "Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг"; Державного департаменту інтелектуальної власності; Інспекції головного державного реєстратора флоту України; Державної митної служби України; Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв"язку України , Київської державної інспекції котлонагляду і підіймальних споруд щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів; Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по м. Києву та Київській області щодо наявності/відсутності об"єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об"єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд; Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва , тощо.

15. Копію постанови направити для виконання:

- сторонам; ліквідатору; комітету кредиторів; Головному управлінню юстиції у м. Києві(провул. Музейний 2-Б, м. Київ, 01001); державному реєстратору Голосіївської РДА для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (п 1 ст. 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

Суддя Л.Д.Головатюк

Дата ухвалення рішення 08.11.2012
Оприлюднено 12.11.2012

Судовий реєстр по справі 5011-50/4691-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.01.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.01.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 06.02.2013 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.12.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.08.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.08.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5011-50/4691-2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону