ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

УХВАЛА

"10" січня 2013 р. Справа № 5023/7467/11

Вх. номер 7467/11

Суддя господарського суду Інте Т.В.

при секретарі судового засідання Федорова К.О.

за участю представників сторін:

позивача - Бартош М.І., дов. № 11/14 від 11.11.12 р.;

відповідача - Завроза Т.В., дов. № 1/1 від 08.01.13 р., Корсун О.В., директор;

розглянувши заяву про затвердження мирової угоди у справі за позовом: ТОВ "Українська музична видавнича група"

до ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН", м. Харків

про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Харківської області від 07.11.2011 р. позов задоволено частково; стягнуто з відповідача на користь позивача 124800,00 грн. компенсації.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.02.2012 рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Постановою Вищого господарського суду Харківської області від 10.07.12 р. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.02.2012 зі справи № 5023/7467/11 скасовано, а Рішення господарського суду Харківської області від 07.11.2011 зі справи № 5023/7467/11 залишено в силі та стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" 1 248 грн. судового збору з касаційної скарги.

Видачу відповідного наказу доручено господарському суду Харківської області.

На виконання рішення господарського суду Харківської області від "07" листопада 2011 р. та постанови Вищого господарського суду України від "10" липня 2012 р. господарським судом 18.07.12 р. по справі було видано накази.

31.10.12 р. державним виконавцем з виконання вищезазначених наказів були відкриті виконавчі провадження № 35137869 та № 35137857.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" (стягувач) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" (боржник) надали до суду заяву про укладення мирової угоди по справі 5023/7467/11, в якій просять суд затвердити укладену між ними мирову угоду в наступній редакції:

"м. Київ 29 грудня 2012

Ми, сторони по справі № 5023/7467/11 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група", в особі директора Вороніної Мар'яни Ігорівни, надалі по тексту "Стягувач" до товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН", в особі директора - Корсун Олени Вікторівни, надалі по тексту "Боржник", які є сторонами виконавчого провадження № 35137869 та №35137857 від 31.10.2012 відкритого державним виконавцем заступником начальника Фрунзенського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Сокуренко І.О. по справі про примусове виконання наказів, виданих 18.07.2012 року Господарським судом Харківської області по справі № 5023/7467/11 про стягнення компенсації за порушення виключного майнового права у розмірі 124800,00 грн. та компенсації судового збору з касаційної скарги у розмірі 1248,00 грн., Боржник та Стягувач виходячи з положень статті 121 ГПК України домовились про укладення мирової угоди на стадії примусового виконання та закінчення виконавчого провадження на зазначених умовах:

1. Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" визнає існуючу заборгованість перед Стягувачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група", що на день підписання цієї угоди складає 124 800, 00 грн. та 1248,00 грн. компенсації судового збору.

2. Підписанням даної Мирової угоди, Сторони виражають свою добровільну згоду на зменшення суми заборгованості Боржника перед Стягувачем з 126 048, 00 грн. до 90 000, 00 грн. Сторони добровільно, шляхом переговорів узгодили і закріпили цією угодою порядок і строки виплат зменшеної заборгованості (частинами і у строки, передбачені п. 4 цієї Мирової угоди).

3. Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група" відмовляється від решти суми боргу, в розмірі 36048 (Тридцять шість тисяч сорок вісім) гривень 00 коп.

4. Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" зобов'язується сплатити на користь Стягувача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група" суму боргу в розмірі 90000,00 грн. (Дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Стягувача - п/р 26004223308700 в АТ «УкрСиббанк» в м. Харкові, МФО 351005 у виді трьох платежів у такі строки:

- Перший платіж 30,000 грн .00 коп. до 31.12.2012

- Другий платіж 30,000 грн .00 коп. до 15.02.2013

- Третій платіж 30,000 грн .00 коп. до 30.11.2013

Всього до сплати 90, 000 грн. 00 коп.

5. Боржник має право сплатити всю суму заборгованості раніше строків передбачених п. 4 цієї угоди.

6. 28 грудня 2012 року в рамках виконання п. 4 даної угоди, за клопотанням Боржника з банківського рахунку Боржника було перераховано 31 605 (тридцять одна тисяча шістсот п'ять) гривень 00 коп. на п/р 37319001004542 МФО 851011 Фрунзенського ВДВС ХМУЮ у Харківській обл., на дату підписання мирової угоди гроші на рахунок Стягувача - п/р 26004223308700 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005 отримані не були.

7. Стягувач погодився, що в разі, якщо Державний виконавець до вказаних вище дат примусово стягне суму більшу, ніж 90000 (Дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. на користь Стягувача, то такі суми підлягають поверненню на рахунок Боржника.

8. На час дії цієї угоди Стягувач відмовляється від примусового виконання Рішення Господарського суду Харківської області по справі № 5023/7467/11, після чого виконавче провадження № 35137869 та №35137857 відкрите державним виконавцем заступником начальника Фрунзенського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Сокуренко І.О., підлягає закінченню.

9. Стягувач та Боржник домовились, що дана мирова угода вважається виконаною, з моменту повної оплати обумовленої суми боргу, визначеної у п. 4 даної угоди.

10. У випадку порушення Боржником Строків та/або сум оплати, передбачених п. 4 цієї мирової угоди, Стягувач має право на звернення до органів виконавчої служби для примусового стягнення всієї суми боргу у сумі визнаною Боржником у п. 1 цієї мирової угоди.

11. Стягувач і Боржник домовились, що всі витрати, пов'язані з примусовим виконанням виконавчого провадження, що можуть виникнути після затвердження судом умов цієї Мирової угоди, покладаються на боржника.

12. Стягувач і Боржник домовились, що наслідком вступу цієї Мирової угоди в силу згідно ст. 49 Закону України "Про виконавче провадження" є закінчення виконавчого провадження.

13. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Стягувача і Боржника цю Мирову угоду, мають усі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких обмежень таких повноважень.

14. Дана Мирова угода передається на затвердження до Господарського суду Харківської області і вступає в силу з дня її затвердження судом.

15. Ця мирова угода складена, підписана та скріплена печатками сторін на кожному аркуші у трьох примірниках (на двох аркушах кожного примірника)."

Відповідно до ч. 4 ст. 121 ГПК України, мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

Сторони мають право укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується судом відповідно до ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження".

У випадку затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження виконавче провадження підлягає закінченню відповідно до ст. 37 Закону України "Про виконавче провадження".

Умови пунктів 10 та 11 мирової угоди між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" та товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" не можуть бути затверджені судом, як частина мирової угоди, тому що їх зміст суперечить положенням ч.3 ст. 78 ГПК України, згідно якої, мирова угода може стосуватися лише прав та обов'язків сторін щодо предмету позову. Крім того, у мировій угоді не допускається встановлення санкцій за невиконання умов мирової угоди.

Враховуючи викладене, вказана мирова угода підлягає затвердженню в редакції, запропонованій сторонами, крім п. 10, а саме: "У випадку порушення Боржником Строків та/або сум оплати, передбачених п. 4 цієї мирової угоди, Стягувач має право на звернення до органів виконавчої служби для примусового стягнення всієї суми боргу у сумі визнаною Боржником у п. 1 цієї мирової угоди" та п. 11, а саме: "Стягувач і Боржник домовились, що всі витрати, пов'язані з примусовим виконанням виконавчого провадження, що можуть виникнути після затвердження судом умов цієї Мирової угоди, покладаються на боржника".

Таким чином, пункт 12 мирової угоди слід вважати пунктом 10, пункт 13 мирової угоди слід вважати пунктом 11, пункт 14 мирової угоди слід вважати пунктом 12, пункт 15 мирової угоди слід вважати пунктом 13.

На підставі викладеного, виконавчі провадження № 35137869 та № 35137857 підлягають закінченню відповідно до ст. 37 Закону України "Про виконавче провадження".

Керуючись ст.ст. 22, 33, 78, 86, 121 ГПК України,

УХВАЛИВ:

Заяву сторін про затвердження мирової угоди задовольнити частково.

Мирову угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" (юридична адреса: вул. М. Василенка, 7-А, м. Київ, 03124; фактична адреса: вул. Антоновича (Горького), 48-Б, оф. 14, 03150, код ЄДРПОУ 30673676, п/р 26004223308700 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" (юридична адреса: пр. Московський, 247, м. Харків, 61037; фактична адреса: м-н Свободи, 8, 5 поверх, 61022, код ЄДРПОУ 32760971, п/р 26001036371400 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005) затвердити в такій редакції:

"м. Київ 29 грудня 2012

Ми, сторони по справі № 5023/7467/11 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група", в особі директора Вороніної Мар'яни Ігорівни, надалі по тексту "Стягувач" до товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН", в особі директора - Корсун Олени Вікторівни, надалі по тексту "Боржник", які є сторонами виконавчого провадження № 35137869 та №35137857 від 31.10.2012 відкритого державним виконавцем заступником начальника Фрунзенського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Сокуренко І.О. по справі про примусове виконання наказів, виданих 18.07.2012 року Господарським судом Харківської області по справі № 5023/7467/11 про стягнення компенсації за порушення виключного майнового права у розмірі 124800,00 грн. та компенсації судового збору з касаційної скарги у розмірі 1248,00 грн., Боржник та Стягувач виходячи з положень статті 121 ГПК України домовились про укладення мирової угоди на стадії примусового виконання та закінчення виконавчого провадження на зазначених умовах:

1. Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" визнає існуючу заборгованість перед Стягувачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група", що на день підписання цієї угоди складає 124 800, 00 грн. та 1248,00 грн. компенсації судового збору.

2. Підписанням даної Мирової угоди, Сторони виражають свою добровільну згоду на зменшення суми заборгованості Боржника перед Стягувачем з 126 048, 00 грн. до 90 000, 00 грн. Сторони добровільно, шляхом переговорів узгодили і закріпили цією угодою порядок і строки виплат зменшеної заборгованості (частинами і у строки, передбачені п. 4 цієї Мирової угоди).

3. Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група" відмовляється від решти суми боргу, в розмірі 36048 (Тридцять шість тисяч сорок вісім) гривень 00 коп.

4. Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" зобов'язується сплатити на користь Стягувача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Музична Видавнича Група" суму боргу в розмірі 90000,00 грн. (Дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Стягувача - п/р 26004223308700 в АТ «УкрСиббанк»в м. Харкові, МФО 351005 у виді трьох платежів у такі строки:

- Перший платіж 30,000 грн .00 коп. до 31.12.2012

- Другий платіж 30,000 грн .00 коп. до 15.02.2013

- Третій платіж 30,000 грн .00 коп. до 30.11.2013

Всього до сплати 90, 000 грн. 00 коп.

5. Боржник має право сплатити всю суму заборгованості раніше строків передбачених п. 4 цієї угоди.

6. 28 грудня 2012 року в рамках виконання п. 4 даної угоди, за клопотанням Боржника з банківського рахунку Боржника було перераховано 31 605 (тридцять одна тисяча шістсот п'ять) гривень 00 коп. на п/р 37319001004542 МФО 851011 Фрунзенського ВДВС ХМУЮ у Харківській обл., на дату підписання мирової угоди гроші на рахунок Стягувача - п/р 26004223308700 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005 отримані не були.

7. Стягувач погодився, що в разі, якщо Державний виконавець до вказаних вище дат примусово стягне суму більшу, ніж 90000 (Дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. на користь Стягувача, то такі суми підлягають поверненню на рахунок Боржника.

8. На час дії цієї угоди Стягувач відмовляється від примусового виконання Рішення Господарського суду Харківської області по справі № 5023/7467/11, після чого виконавче провадження № 35137869 та №35137857 відкрите державним виконавцем заступником начальника Фрунзенського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Сокуренко І.О., підлягає закінченню.

9. Стягувач та Боржник домовились, що дана мирова угода вважається виконаною, з моменту повної оплати обумовленої суми боргу, визначеної у п. 4 даної угоди.

10. Стягувач і Боржник домовились, що наслідком вступу цієї Мирової угоди в силу згідно ст. 49 Закону України "Про виконавче провадження" є закінчення виконавчого провадження.

11. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Стягувача і Боржника цю Мирову угоду, мають усі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких обмежень таких повноважень.

12. Дана Мирова угода передається на затвердження до Господарського суду Харківської області і вступає в силу з дня її затвердження судом.

13. Ця мирова угода складена, підписана та скріплена печатками сторін на кожному аркуші у трьох примірниках (на двох аркушах кожного примірника)."

Пункти 10 та 11 запропоновані сторонами в їх редакції Мирової угоди виключити.

Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" (юридична адреса: пр. Московський, 247, м. Харків, 61037; фактична адреса: м-н Свободи, 8, 5 поверх, 61022, код ЄДРПОУ 32760971, п/р 26001036371400 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005)

Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" (юридична адреса: вул. М. Василенка, 7-А, м. Київ, 03124; фактична адреса: вул. Антоновича (Горького), 48-Б, оф. 14, 03150, код ЄДРПОУ 30673676, п/р 26004223308700 в АТ "УкрСиббанк" в м. Харкові, МФО 351005).

Ухвала набирає чинності 16 січня 2013 року.

Ухвала дійсна до пред'явлення до державної виконавчої служби до 17 січня 2014 року.

Суддя Інте Т.В.

Зареєстровано 14.01.2013
Оприлюднено 15.01.2013
Дата набрання законної сили 10.01.2013

Судовий реєстр по справі 5023/7467/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.04.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.01.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 10.07.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.06.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.01.2012 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.01.2012 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.09.2011 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону