ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "14" березня 2013 р. Справа № 8/906/19/13-Г

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Давидюка В.К.

за участю представників сторін:

від позивача: Нуралін М.В. - дов. №3 від 17.12.12р.

від відповідача: не з'явився

від третіх осіб: не з'явились

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер" (Росія, м.Москва)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр" (смт. Черняхів, Житомирська область)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа капітал" (м.Київ) та Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова Компанія" (Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський)

на стороні відповідача: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (м. Донецьк)

про повернення акцій та стягнення пені в сумі 50595,07 дол. США (згідно заяви про зменшення розміру позовних вимог)

Строк розгляду спору продовжено за клопотанням сторони у відповідності до ч.3 ст. 69 ГПК України 18.03.2013р.

Позивач звернувся до господарського суду Житомирської області з позовом до відповідача про повернення простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" в кількості 24969062 шт., номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах №003037 Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр", що знаходиться у зберігача - приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" та їх зарахування на рахунок у цінних паперах №003003 Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер", що знаходиться у зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа капітал", а також про стягнення з відповідача на свою користь 99500,00 дол. США пені.

Ухвалою суду від 04.01.13р. до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа капітал" (м.Київ); на стороні відповідача залучено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (м. Донецьк). Згідно ухвали суду від 26.02.13р. до участі у справі в третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача залучено Закрите акціонерне товариство "Титаново-Апатитова Компанія" (Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський).

04.03.13р. до суду надійшла заява про зменшення та уточнення позовних вимог, згідно якої позивач просить суд повернути прості іменні акції Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" в кількості 24969062 шт., номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах №003037 Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр", що знаходиться у зберігача - приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" та їх зарахування на рахунок у цінних паперах №501176 Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер", що знаходиться у зберігача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", а також стягнути з відповідача на свою користь пеню у розмірі 50595,07 дол. США, що еквівалентно 404406,39 грн.

Суд у відповідності до ст. 22 ГПК України прийняв заяву про зменшення та уточнення розміру позовних вимог до розгляду.

Представник позивача в судовому засіданні уточнені позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, викладених в позовній заяві. Просив суд задовольнити позов. Проти клопотання відповідача про відкладення розгляду справи заперечував, оскільки зазначив, що дійсно, між сторонами велися переговори щодо мирного врегулювання спору, проте, жодних домовленостей досягнуто не було.

Представник відповідача в засідання суду не з'явився, надіслав до суду клопотання від 11.03.13р., в якому просить суд відкласти розгляд справи у зв'язку з проведенням переговорів між сторонами стосовно можливості закінчення справи мирним шляхом.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, оскільки воно не підтверджено відповідними доказами.

Треті особи своїх представників в судове засідання не направили, про причини неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялись вчасно і належним чином.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

28.12.11р. між сторонами був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №Б61/2812/004 (а.с.10-15, т.1), відповідно до умов якого відповідач (покупець) погоджується оплатити і прийняти, а позивач (продавець) погоджується передати на умовах цього договору права власності на прості іменні акції Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" (смт. Володарсько-Волинський Житомирської області) у бездокументарній формі у кількості 24969062 штук, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна (п. 1.1 договору).

Згідно з п.1.2 договору, загальна вартість купівлі-продажу цінних паперів складає 995000 дол. США, еквівалент у гривнях розраховується за курсом НБУ на дату укладення договору.

Пунктом 2.1 договору сторони визначили, що покупець сплачує продавцю договірну вартість цінних паперів, визначену в п.1.2 цього договору, протягом 5-ти банківських днів з моменту зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах покупця, шляхом перерахування безготівкових коштів на банківський рахунок продавця, вказаний у цьому договорі.

На виконання умов даного договору позивач 29.12.11р. перерахував прості іменні акції Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" в кількості 24969062 штуки, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, що підтверджується випискою про операції з цінним паперами на рахунку у цінних паперах №003003 за період з 29.12.11р. по 29.12.11р. про списання акцій з рахунку позивача на рахунок відповідача (а.с.18, т.1), випискою про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003037 за період з 29.12.11р. по 29.12.11р. про зарахування акцій на рахунок відповідача з рахунку позивача (а.с.19, т.1) та актом приймання-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б61/2812/004 від 28.12.11р. (а.с.20, т.1).

Однак, відповідач свої зобов'язання щодо своєчасної сплати вартості цінних паперів не виконав.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК України).

Згідно ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 5.1 договору передбачено, що у разі повного або часткового невиконання покупцем умов п.2.1 договору продавець має право відмовитись від договору, направивши про це покупцю письмове повідомлення. При цьому покупець зобов'язаний протягом 2-х банківських днів з дати отримання повідомлення від продавця про відмову від договору повернути продавцю у власність цінні папери, та сплатити штрафні санкції, передбачені договором.

Відповідно до ст. 615 ЦК України, у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом.

07.12.12р. та 26.12.12р. позивач направив відповідачеві письмові повідомлення про відмову від договору та зобов'язання повернути на рахунок у цінних паперах протягом 2-х банківських днів з дати отримання повідомлення акції (а.с.22-27, т.1).

Разом з тим, станом на день звернення з позовом до суду та на день розгляду справи в суді відповідач акції позивачеві не повернув.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 ст.193 ГК України передбачено, що зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Такі ж положення містить ст.526 ЦК України.

Згідно ч.2 ст.193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання.

Згідно ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п.1 гл.2 розділу V Положення "Про депозитарну діяльність", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №999 від 17.10.06р., обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах здійснюється депозитарними установами, зокрема, унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів.

Згідно з вимогами п.1 розділу І зазначеного положення, безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента та/або клієнта без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв'язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством.

Безумовні операції з цінними паперами здійснюються на підставі наданих депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій письмових документів, зокрема, виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження" (п.13 гл. 2 розділ V Положення "Про депозитарну діяльність".

Пунктом 15 гл. 2 розділу V Положення передбачено, що списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента або клієнта на таку саму кількість.

Відповідно до п.14 гл. 2 розділу V вказаного Положення, зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента або клієнта на таку саму кількість.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, відповідач не виконав передбаченого договором зобов'язання щодо повернення позивачеві у власність цінних паперів.

Тому, з врахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині повернення позивачеві простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" в кількості 24969062 шт., номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах №003037 Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр", що знаходиться у зберігача - приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" та їх зарахування на рахунок у цінних паперах №501176 Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер", що знаходиться у зберігача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" обгрунтовані та підлягають задоволенню.

Крім того, позивач в заяві про зменшення розміру позовних вимог просить суд стягнути з відповідача на свою користь пеню у розмірі 50595,07 дол. США, що еквівалентно 404406,39 грн.

Частиною 1 статті 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.610, п.3 ч.1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання, що включає його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки (штрафу, пені).

Згідно п.5.1 договору, у випадку прострочення виконання покупцем своїх грошових зобов'язань за договором, покупець зобов'язаний сплатити продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який нараховується пеня) від загальної вартості цінних паперів згідно п. 1.2 договору, за кожен банківський день прострочення, але не більше 10% від загальної вартості цінних паперів згідно п. 1.2 договору.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (ч.1 ст. 549 ЦК України).

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч.3 ст. 549 ЦК України).

Частиною 6 ст. 232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Перевіривши уточнений розрахунок вказаного зобов'язання (а.с.64-65, т.2), суд вважає, що пеня нарахована правильно та відповідно до вимог чинного законодавства і підлягає задоволенню в сумі 50595,07 дол. США.

Відповідно до вимог ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач позов щодо підстав та предмету не оспорив, доказів повернення акцій суду не надав.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що зменшені позовні вимоги в обгрунтовані, заявлені у відповідності до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, які є в матеріалах справи та підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача, оскільки він спонукав позивача звернутись з позовом до суду.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр" (12301, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 35, корп. А, код ЄДРПОУ 36976814) повернути Закритому акціонерному товариству "Русінвестпартнер" (115184, Росія, м. Москва, вул. Мала Ординка, 40, основний державний реєстраційний номер 1077760861408, ІПН 7705811459) прості іменні акції Закритого акціонерного товариства "Титаново-Апатитова компанія" (Житомирська область, смт. Володарсько-Волинський, вул. Червона Площа, 14, код ЄДРПОУ 32161808) в кількості 24969062 штуки, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах №003037 Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 36976814), що знаходиться у зберігача - приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279) та їх зарахування на рахунок у цінних паперах №501176 Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер", що знаходиться у зберігача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909).

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Федорівський кар'єр" (12301, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 35, корп. А, код ЄДРПОУ 36976814)

на користь Закритого акціонерного товариства "Русінвестпартнер" (115184, Росія, м. Москва, вул. Мала Ординка, 40, основний державний реєстраційний номер 1077760861408, ІПН 7705811459)

- 50595,07 дол. США, що еквівалентно 404406,39 грн. - пені;

- 64380,00 грн. - витрат, пов'язаних зі сплатою судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата підписання: 22/03/13

Суддя Давидюк В.К.

Віддрукувати:

1 - в справу

2,3 - сторонам (рек. з пов. про вручення)

4,5,6 - третім особам

Дата ухвалення рішення 14.03.2013
Оприлюднено 22.03.2013

Судовий реєстр по справі 8/906/19/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.03.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.01.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.01.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 8/906/19/13-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону