ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

18/298/19/10

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Господарський суд Чернігівської області

________________________________________________________________________________________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20                                        Тел. 698-166, факс 7-44-62

Іменем України

П О С Т А Н О В А

                    "19" лютого 2009 р.                                        Справа № 18/298/19/10

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК –1»

14001, м. Чернігів, вул. Попова, 8 –а

Відповідач: Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

14000, м. Чернігів, вул. Щорса, 12, кімн. 68

про скасування постанови

                                                                                     Суддя  А.С. Сидоренко

Секретар судового засідання І.В.Морська

Представники сторін:

від позивача: Городнича Т.В. –юриск-т, дов. від 18.02.2009р. № 14

від відповідача: Кравченко В.В. –гол. спец. –юриск-т, дов. від 23.01.2009р.

В судовому засіданні 19.02.2009р., на підставі ч. 3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

СУТЬ СПОРУ:

Закритим акціонерним товариством «ДСК»(надалі –Позивач) заявлено адміністративний позов до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі –Відповідач) про скасування постанови від 09.07.2007р. № 111 –ЧН про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів в сумі 17000,00 грн. за ненадання інформації.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач вказує на порушення Відповідачем вимог чинного законодавства під час прийняття оскаржуваної постанови, а також на неврахування ним усіх обставин справи. Відповідачем не був врахований той факт, що постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.06.2007р. № 777/02/01-24, на підставі якої приймалась спірна постанова, оскаржувалась в судовому порядку, про що Відповідач був належним чином повідомлений. Позивачем направлялось клопотання про відкладення розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, яке було отримане Відповідачем 09.07.2007р., однак Відповідач, в порушення п. 7.2 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. № 2, розглянув справу про правопорушення за відсутності повноважного представника товариства. Щодо неподання необхідних для проведення перевірки документів, Позивач зауважив, що всі документи, які стосуються діяльності товариства, вже подавались Відповідачеві, зокрема 16.08.2002р. (вх. № 03 –03/19) та 30.03.2007р. (вх. № 4/03 –03), а тому факт ненадання відповідної документації є недоведеним, а вимога Відповідача щодо повторного надання відповідних документів, на думку Позивача, є такою, що порушує вимоги ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

В додаткових поясненнях від 06.08.2007р. Позивач зазначив про те, що як вбачається з акту планової перевірки діяльності закритого акціонерного товариства «ДСК»з питань дотримання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів, Відповідачем спростований факт відсутності у нього необхідних для проведення перевірки документів. До того ж, Позивач повідомляв Відповідача про те, що за рішенням вищого органу управління товариства –загальних зборів акціонерів, надання будь –яких документів, що стосуються діяльності товариства, повинно відбуватись лише за попередньою його згодою (протокол загальних зборів від 01.06.2007р. № 3), проте жодних звернень до загальних зборів щодо надання документації направлено не було. Також Позивач посилається на порушення Відповідачем термінів проведення планової перевірки, передбачених планом –графіком проведення перевірок учасників фондового ринку центральним апаратом та територіальними управліннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2007 року, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2007р. № 318, згідно якого проведення планової перевірки передбачалось у квітні 2007 року, однак у визначений термін відповідна перевірка проведена не була.

В судовому засіданні 12.02.2009р. було встановлено, що закрите акціонерне товариство «ДСК»було реорганізовано у товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-1», яке є повним правонаступником його прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Дана обставина підтверджується статуом ТОВ „ДСК-1”, затвердженим рішенням зборів учасників товариства від 29.12.2008р. № 1, державна реєстрація якого проведена 14.01.2009р.

Про реєстрацію ТОВ „ДСК-1” в якості суб'єкта підприємницької діяльності 14.01.2009р. внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців за № 1 064 145 0000 006902.

Згідно ст. 55 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для особи, яку він замінив.

За таких обставин, суд допускає заміну закритого акціонерного товариства «ДСК» його правонаступником –товариством з обмеженою відповідальністю «ДСК-1».

Відповідач заперечив проти позову посилаючись на те, що приймаючи спірну постанову він діяв в межах наданих йому повноважень та згідно вимог чинного законодавства. При цьому відповідач зазначає, що обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених позовних вимог, вже досліджувались під час розгляду справи № 13/175а, а тому не підлягають доказуванню під час розгляду даної справи.    

Що стосується посилань Позивача на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів за відсутності його представника, то Відповідач зазначає, що на момент розгляду справи клопотання про відкладення її розгляду від Позивача не надходило. Дане клопотання було отримано 09.07.2007р. близько 14.00 год., тобто вже після прийняття оскаржуваної постанови.

В судовому засіданні 12.02.2009р. представником Відповідача заявлено усне клопотання про необхідність постановлення судом окремої ухвали, в порядку ст. 166 Кодексу адміністративного судочинства України, у зв'язку з неправомірним використанням посадовою особою ТОВ „ДСК-1” печатки ЗАТ „ДСК” шляхом скріплення нею довіреності від 26.01.2009р. № 6 на право представлення інтересів ЗАТ „ДСК” в той час, коли станом на дату видачі довіреності ЗАТ „ДСК” вважається ліквідованим.

Ухвалою господарського суду від 09.08.2007р. провадження по даній справі було зупинено до набрання законної сили судовим рішенням по справі № 13/175а за позовом закритого акціонерного товариства «ДСК»до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання нечинною постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.06.2007р. № 777/02/01-24.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «ДСК»зареєстроване рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.02.1996р. за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 76-а, про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців внесені відомості за № 1 064 120 0000 002187.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. ч. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»від 30.10.1996р. № 448/96-ВР (далі –Закон № 448/96-ВР), державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.1997р. № 9 було затверджено Положення про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі –Положення).

Згідно п. 1 вказаного вище Положення територіальний орган, в даному випадку Чернігівське територіальне управління, є складовою частиною системи Комісії, яка здійснює державне регулювання ринку цінних паперів у відповідному регіоні (Чернігівська область) у межах повноважень, визначених даним Положенням, а саме контролює дотримання законодавства у відповідному регіоні (Чернігівській області), яке регулює ринок цінних паперів та має право накладати на осіб, винних у порушенні законодавства про цінні папери, штрафні санкції.

Пунктами 9, 10 ст. 8 Закону № 448/96-ВР надано право Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово –господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цііних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій, а також надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

04 квітня 2007 року на ім'я керівника ЗАТ «ДСК»був надісланий лист –повідомлення № 461/02/01-24, яким Відповідач повідомив про те, що наказом голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2007р. № 318 «Про затвердження плану –графіку проведення перевірок учасників фондового ринку центральним апаратом та територіальними управліннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2007 року»до плану –графіку проведення перевірок учасників фондового ринку включено закрите акціонерне товариство «ДСК», як емітент цінних паперів. При цьому відповідач повідомив, що перевірку планується провести в квітні 2007 року. Даний лист –повідомлення був отриманий Позивачем 11.04.2007р. (вх. № 62).

Направлення такого листа –повідомлення відповідає вимогам п. 2.7 Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2003р. № 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2003р. за № 658/7979, який передбачає направлення органом контролю письмового повідомлення емітенту про проведення планової перевірки не менше як за п'ять днів до початку її проведення.    

23 травня 2007 року на ім'я керівника ЗАТ «ДСК»був надісланий запит про надання інформації № 607/02/02-06, згідно якого Позивача було зобов'язано у строк до 12 год. 00 хв. 29.05.2007р. надати для проведення перевірки до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи або належним чином засвідчені їх копії, передбачені планом перевірки ЗАТ «ДСК»з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери, затвердженим начальником Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.05.2007р., який був отриманий Позивачем 22.05.2007р., що підтверджується підписом його уповноваженої особи на копії плану перевірки. При цьому Позивача було попереджено про відповідальність, передбачену за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації (недостовірних відомостей).

Запит про надання інформації від 23.05.2007р. № 607/02/02-06 був отриманий позивачем 25.05.2007р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 104629.

Розглянувши запит про надання інформації, Позивач листом від 29.05.2007р. № 21 повідомив Відповідача про те, що у період з 22.05.2007р. по 22.06.2007р. товариство на ринку цінних паперів безпосередньо діяльності не здійснювало. Також, Позивач повідомив, що документи, які стосуються діяльності товариства на ринку цінних паперів, подавались до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.08.2002р. (вх. № 03 –03/19) та 30.03.2007р. (вх. № 4/03 –03). Одночасно позивач зазначив, що відповідний запит про надання інформації буде розглянутий вищим органом управління товариства (загальні збори акціонерів) і відповідне рішення буде направлено відповідачеві.

Лист від 29.05.2007р. № 21 був отриманий уповноваженою особою Відповідача (ст. інспектором Подорван В.П.) 29.05.2007р., що підтверджується її підписом на копії листа.

У зв'язку з невиконанням вимог щодо надання документів, необхідних для проведення планової перевірки, листом від 30.05.2007р. № 651/02/01-24 відповідач повторно вимагав у позивача в термін до 12 год. 00 хв. 04.06.2007р. надати відповідні документи.

Лист від 30.05.2007р. № 651/02/01-24 направлявся позивачеві 31.05.2007р. та був отриманий ним 01.06.2007р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 1084525.

На повторний запит Відповідача щодо надання необхідних документів Позивач знову ж таки повідомив про те, що у період з 22.05.2007р. по 22.06.2007р. товариство на ринку цінних паперів безпосередньо діяльності не здійснювало, а також про те, що документи, що стосуються діяльності товариства на ринку цінних паперів, вже подавались до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 04.06.2007р. № 323, який був отриманий уповноваженою особою відповідача (ст. інспектором Подорван В.П.) 04.06.2007р., що підтверджується її підписом на копії листа).

Листом від 12.06.2007р. Відповідач повідомив Позивача про те, що у зв'язку з недопуском державного органу до проведення планової перевірки, відповідне повідомлення направлялось до правоохоронних органів з метою забезпечення проведення перевірки в примусовому порядку. Крім того, Позивачу в черговий раз було запропоновано у термін до 18.06.2007р. надати документи, необхідні для проведення перевірки. Даний лист 12.06.2007р. направлявся на адресу позивача (фіскальний чек № 4106).

19 червня 2007 року головним спеціалістом відділу правозастосування, контрольно –ревізійної діяльності та з питань кадрової роботи і діловодства Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Сергієнком Юрієм Валерійовичем, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону № 448/96-ВР та наданих начальником Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шинкарьовим В.П. повноважень (доручення № 8-ЧН від 12.02.2007р.), винесена постанова № 777/02/01-24 про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, яка 19.06.2007р. була направлена Позивачу (фіскальний чек № 5078).

Згідно даної постанови керівник або уповноважена особа Позивача повинні були з'явитися 26.06.2007р. о 14 год. 30 хв. для підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів та/або протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів та надання письмових пояснень.

Відповідно до ст. 12 Закону № 448/96-ВР про вчинення правопорушення уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф.

Так, 26 червня 2007 року головним спеціалістом відділу правозастосування, контрольно –ревізійної діяльності та з питань кадрової роботи і діловодства Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Сергієнком Юрієм Валерійовичем, складений акт № 83-ЧН, яким встановлено правопорушення з боку Позивача, яке полягає в неподанні до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідних для проведення перевірки документів або належним чином засвідчених їх копій.

В даному акті вказано, що правопорушення вчинено Позивачем вперше.

27 червня 2007 року Відповідачем було винесено постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Позивача було повідомлено, що розгляд справи призначений на 09.07.2007р. на 10.30 год.

Відповіднодо п. 5.4 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.1997р. за № 10/1814, постанова про розгляд справи про правопорушення надсилається порушнику та зацікавленим особам не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи уповноваженою особою.

У зв'язку з тим, що для підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів та надання відповідних пояснень представник Позивача з'явився без належних повноважень, супровідним листом від 27.06.2007р. № 818/02/01-24 на ім'я керівника ЗАТ «ДСК»було направлено акт від 26.06.2007р. № 83 –ЧН та постанова від 27.06.2007р.

Акт від 26.06.2007р. № 83 –ЧН та постанова від 27.06.2007р. були отримані Позивачем 02.07.2007р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 114537.

Також, 27 червня 2007 року службовими особами Відповідача був складений акт планової перевірки діяльності закритого акціонерного товариства «ДСК»з питань дотримання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів.

Як вбачається із акту перевірки, вона проводилась з 22.05.2007р. по 27.06.2007р. на підставі виданих начальником Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку посвідчень № 7/Е –ЧН від 22.05.2007р., № 7/Е –ЧН/1 від 29.05.2007р. та Доручень на делегування повноважень уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2007р. № 3 –ЧН і № 4 –ЧН, а також згідно плану –графіку перевірок учасників фондового ринку на ІІ квартал 2007 року, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2007р. № 318.

Перевірка діяльності емітента проводилась за період з 29.02.1996р. по 27.06.2007р.

В акті перевірки вказано, що вона була проведена за наявними у Відповідача документами, оскільки Позивачем, в порушення вимог чинного законодавства, необхідні для проведення перевірки документи та відомості надані не були.

У відповідності з переліком документів, які використовувалися під час проведення перевірки (ст. 3 Акту), у Відповідача були наявні наступні документи:

статут ЗАТ „ДСК”, додаток до нього та нові редакції статуту товариства;

свідоцтва про державну реєстрацію товариства;

свідоцтва про реєстрацію випусків акцій;

газета „Бюлетень. Цінні папери України” від 20.09.2002р. № 219-220;

довідка філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернігові” від 16.03.2007р.;

протоколи загальних зборів акціонерів за 2002 –2007 роки;

газета „Реклама + ТV” від 12.09.2002р. № 37;

довідка про фінансовий стан ЗАТ „ДСК”, підготовлена ТОВ „Salamandra-Audit” від 12.03.1998р.;

аудиторські висновки за 2002 –2006 роки;

довідка Національного депозитарію України від 18.01.2005р.

З більшості питань, які досліджувались при проведенні перевірки, Відповідач не зміг зробити висновки у зв'язку з ненаданням Позивачем необхідних документів.

Листом від 06.07.2007р. № 853/02/01-24 Позивача було повідомлено про можливість протягом трьох робочих днів після отримання акту перевірки надати відповідні зауваження на нього. Одночасно на адресу відповідача направлявся один примірник акту перевірки від 27.06.2007р., який був ним отриманий 09.07.2007р. (вх. № 116).

Позивач листом від 05.07.2007р. № 29 надіслав Відповідачеві клопотання про відкладення розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів з 09.07.2007р. на більш пізній термін у зв'язку з призначенням на 12.07.2007р. господарським судом Чернігівської області розгляду адміністративної справи № 13/175а за позовом ЗАТ „ДСК” до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання нечинною постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.06.2007р. № 777/02/01-24.

Дане клопотання було отримано Відповідачем 09.07.2007р. про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 96308 (а.с. 20).

Постановою від 09.07.2007р. № 111 –ЧН про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, прийнятою уповноваженою особою комісії –начальником Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шинкарьовим Володимиром Петровичем, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону № 448/96-ВР, до Позивача за ненадання інформації накладено штрафні санкції у розмірі 17000,00 грн.

В постанові зазначено, що на розгляд справи 09.07.2007р. о 10.30 год. представник ЗАТ „ДСК” не з'явився, клопотання про перенесення розгляду справи не надходило, матеріалів у справі достатньо для її розгляду без участі представника ЗАТ „ДСК”. Станом на 19.06.2007р. Позивач не надав запитуємих документів (їх копій), необхідних для проведення перевірки, за що передбачена відповідальність згідно абз. 3 ст. 11 Закону № 448/96-ВР.

Обставини, що обтяжують відповідальність:

- продовження протиправної поведінки, незважаючи на неодноразові вимоги уповноважених осіб Комісії щодо її припинення, яка полягає в умисному перешкодженні контролюючому державному органу у виконанні функцій та завдань, передбачених діючим законодавством України;

- протиправні дії особи, що притягається до відповідальності дискредитують державний орган виконавчої влади з особливим статусом у здійсненні дій по забезпеченню реалізації єдиної державної політики щодо правового регулювання ринку цінних паперів.

Постанова від 09.07.2007р. № 111 –ЧН в цей же день була направлена Позивачу та була отримана ним 10.07.2007р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 202913.

Листом від 10.07.2007р. № 873/02/01-24 Відповідач повідомив Позивача, що його клопотання про відкладення розгляду справи було отримано після 15.00 год., а тому йому відмовлено у перенесенні її розгляду.

Приймаючи судове рішення по даній справі, суд виходить з наступного:

згідно абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону № 448/96-ВР, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації накладає на юридичних осіб штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правомірність вимог Відповідача щодо надання інформації, необхідної для проведення перевірки, та законність винесення ним постанови від 19.06.2007р. № 777/02/01-24 про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів були встановлені постановою господарського суду Чернігівської області по справі № 13/175а за позовом ЗАТ „ДСК” до Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання нечинною постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.06.2007р. № 777/02/01-24, яка набрала законної сили.

Цією ж постановою були відхилені доводи ЗАТ „ДСК” про порушення Відповідачем терміну проведення перевірки, наявність у Відповідача документів, які стосуються діяльності ЗАТ „ДСК” за листами від 16.08.2002р. та 30.03.2007р., неврахування Відповідачем рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ „ДСК” від 01.06.2007р. щодо надання Відповідачу документів лише за попередньої згоди вищого органу управління –загальних зборів.

За правилами ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, мотивування Позивачем позовних вимог вищевказаними обставинами не береться судом до уваги і при розгляді даної справи.

Не можуть бути прийняті доводи Позивача про розгляд Відповідачем справи про правопорушення на ринку цінних паперів без представника ЗАТ „ДСК” в порушення вимог п. 7.2 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. № 2.

У відповідності з п. п. 7.1, 7.2 цих Правил, справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справу може бути розглянуто лише в разі, якщо є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від юридичної особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Якщо уповноважена особа дійде висновку, що присутність керівника або представника юридичної особи при розгляді справи є необхідною, чи якщо надійшло клопотання про відкладення  розгляду справи, то уповноважена особа Комісії виносить постанову про перенесення розгляду справи або приймає рішення про розгляд справи, якщо причини для перенесення не є поважними. Про прийняте рішення письмово повідомляється особа, яка заявила клопотання.

Ухвалою суду від 27.01.2009р. було зобов'язано Відділення зв'язку № 38 надати відомості щодо часу отримання Чернігівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.07.2007р. рекомендованого листа закритого акціонерного товариства «ДСК»від 05.07.2007р. № 29 або відомості щодо можливого часу отримання вказаного листа.

Листом від 02.02.2009р. № 8/Г –52 Центр поштового зв'язку № 1 повідомив, що встановити час вручення рекомендованого листа, відправленого 06.07.2007р. на адресу Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не має можливості, оскільки проставляння в книзі реєстрації рекомендованих поштових відправлень та повідомлень часу вручення поштових відправлень не передбачається.

Згідно письмового пояснення старшого інспектора відділу правозастосування, контрольно –ревізійної діяльності та з питань кадрової роботи і діловодства Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Подорвана В.П. від 09.02.2009р. доставка листів здійснюється працівниками відділу зв'язку № 38 як правило після 14 год. 00 хв., а іноді в обідню перерву з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. Щодо доставки рекомендованого листа закритого акціонерного товариства «ДСК»від 05.07.2007р. № 29 службова особа відповідача пояснила, що згаданий лист був доставлений після 14 год. 00 хв., але більш точний час доставки встановити неможливо через проходження значного проміжку часу.

Відповідно до п. п. 11, 14, 15 Нормативів і нормативніх строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.11.2005р. № 759, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.11.2005р. за № 1435/11715 (чинного на момент виникнення спірних правовідносин), поштові відправлення та прості поштові перекази, які відповідно до законодавства підлягають доставці, доставляють адресатам (одержувачам) у день їх надходження, якщо вони надійшли до сортувальних вузлів в обласних центрах –до 10-ї години.

Зазначені поштові відправлення та поштові перекази, які надійшли після цього строку, повинні бути доставлені адресатам (одержувачам) не пізніше наступного робочого дня об'єкта поштового зв'язку.

Нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку): місцевої - Д+1;

де: Д –день подання поштового відправлення до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання;

1 (2, 3, 4) –кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 14 нормативні строки збільшуються на один день.

Враховуючи, що Позивач відправив клопотання про відкладення розгляду справи про правопорушення (лист від 05.07.2007р. № 29) рекомендованим листом з рекомендованим повідомленням 06.07.2007р. (п'ятниця), 08.07.2007р. (неділя) був вихідний день об'єкту поштового зв'язку, суд доходить висновку, що Відповідач об'єктивно не міг отримати даний лист в понеділок 09.07.2007р. до 10.30 год.

Крім того, слід вказати, що причини перенесення розгляду справи про праовпорушення, викладені у листі Позивача, не є поважними причинами для відкладення розгляду справи, оскільки судове засідання було призначено лише на 12.07.2007р.

Частиною 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь –якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

На думку суду, оскаржувана постанова була прийнята Відповідачем необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, та непропорційно, тобто без дотримання необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів Позивача і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення.

Відповідачем не було враховано, що дане правопорушення було вчинено Позивачем вперше, про що вказано у акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 26.06.2007р. № 83-ЧН.

Матеріалами справи підтверджується факт ненадання Позивачем на вимогу Відповідача необхідних для проведення перевірки документів, однак їх частина була у розпорядженні Відповідача про що свідчить акт планової перевірки ЗАТ „ДСК” з питань дотримання вимог законодавства на ринку цінних паперів від 27.06.2007р.

Така обтяжуюча обставина, зазначена у оскаржуваній постанові, як дискредитація державного органу виконавчої влади з особливим статусом у здійсненні дій по забезпеченню реалізації єдиної державної політики щодо правового регулювання ринку цінних паперів, не підтверджується належними доказами по справі.

Протиправними діями Позивача не було завдано шкоди правам та охоронюваним законом інтересам інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що за ненадання інформації, в даному випадку, Відповідач повинен був застосувати штрафні санкції у розмірі 3400,00 грн. Отже, постанова від 09.07.2007р. № 111-ЧН підлягає скасуванню в частині застосування до Позивача штрафних санкцій в розмірі 13600,00 грн.

Клопотання представника Відповідача про необхідність постановлення судом окремої ухвали, в порядку ст. 166 Кодексу адміністративного судочинства України, не підлягає задоволенню, оскільки в даному випадку відсутній склад злочину або адміністративного правопорушення.

У відповідності з ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу –відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Керуючись ст. ст. 5, 6, 8, 9, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», ст. ст. 2, 55, 71, 72, 94, 158 –163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити частково.

Скасувати постанову Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2007р. № 111-ЧН про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів в частині застосування до закритого акціонерного товариства „ДСК” (код 22827734) штрафних санкцій в розмірі 13600 грн. 00 коп.

В решті позову відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України (Державний бюджет м. Чернігова, код 22825965, рахунок 31111095700002 в ГУДК в Чернігівській області, МФО 853592, код платежу 22090200) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „ДСК-1”, м. Чернігів, вул. Попова, 8-а (відомості про розрахункові рахунки відсутні, код 22827734) 02 грн. 72 коп. судового збору.

Дана постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в наступному порядку: про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів  оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який  ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 цього Кодексу –з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Дана постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим Кодексом, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя                                  (підпис)                               А.С.Сидоренко

Постанова складена у повному обсязі 24 лютого 2009 року.

Суддя                                  (підпис)                               А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 19.02.2009
Зареєстровано 02.03.2009
Оприлюднено 03.03.2009

Судовий реєстр по справі 18/298/19/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2010 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 19.02.2009 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 28.01.2009 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.01.2009 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону