ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

14/69

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  14/69

20.02.09

Господарський суд міста Києва у складі судді Нарольського М.М.,

розглянувши матеріали справи№ 14/69

за позовом Відкритого акціонерного товариства «Готель «Дніпро»

доМіжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця

простягнення 42561,08 грн.

за участю представників сторін:

від позивача:- Барановська Н.А., Садовнікова В.В.

від відповідача:- Зільберман Ю.А.

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство «Готель «Дніпро»(надалі –ВАТ «Готель «Дніпро») звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця про стягнення 42561,08 грн.

В обґрунтування пред'явлених вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем грошового зобов'язання по оплаті готельних послуг за Договором № 80142/2 від  22.09.2008 р. укладеного між сторонами.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.02.2009 р. порушено провадження у справі, призначено розгляд справи у судовому засіданні на 20.02.2009 р. з викликом сторін, яких зобов'язано виконати певні дії.

У судове засідання представники сторін з'явились.

Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача подав в судовому засіданні заяву, відповідно до якої визнає борг в розмірі 42561,08 грн. в повному обсязі та просить суд відстрочити виконання рішення на три місяці.

Представники позивача проти відстрочки виконання рішення на три місяці не заперечують (письмова заява в матеріалах справи).

Судом, у відповідності з вимогами ст. 81-1 ГПК України, складено протоколи судового засідання, які долучено до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 22.09.2008 р. між ВАТ «Готель «Дніпро»та Міжнародним благодійним фондом конкурсу Володимира Горовиця було укладено Договір № 80142/2 про надання готельних послуг, за яким згідно п. п. 1.1 позивач зобов'язався за поданням відповідача надати готельні послуги, а відповідач зобов'язався оплачувати позивачу встановлені договором послуги (надалі - Договір).

Укладений Договір є підставою для виникнення у сторін господарських зобов'язань відповідно до ст. ст. 173, 174 ГК України (ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України), і згідно ст. 629 ЦК України є обов'язковим для виконання сторонами.

В силу ч. 1 ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В силу ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст. ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до п. 5.1 Договору відповідач, заявкою № 192 від 10.10.2008 р. забронював в готелі номери для учасників міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті В. Горовиця.

Відповідно до поданої заявки та п. 5 Договору позивачем було зарезервовано сім двомісних номерів на період з 22.10.2008 р. по 01.11.2008 р.

Відповідач повністю виконав свої зобов'язання по наданню готельних послуг відповідно до заявки відповідача, що підтверджується рахунком № ДН-0912 від 31.10.2008 р. із переліком наданих апартаментів, прізвищами гостей відповідача датами прибуття та від'їзду кожного гості та розрахунками вартості наданих готельних послуг.

Загальна вартість наданих готельних послуг згідно замовлення відповідача за заявкою склала 40758,73 грн.

Відповідно до п. 4.10 Договору у випадку оплати по безготівковому розрахунку, документом, що підтверджує надання послуг, є виконавчий рахунок, згідно з яким здійснюється остаточний розрахунок за надані Готелем послуги. Виконавчий рахунок має бути оплачений протягом п'яти календарних днів. Після повної його оплати, Сторони претензій одна до одної не мають.

Протягом п'яти днів з дня виставлення виконавчого рахунку, відповідач не розрахувався з позивачем за надані послуги, в зв'язку з чим позивач звернувся до відповідача з претензією № 752/03 про сплату заборгованості. Зазначена претензія залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем за Договором в сумі 40758,73 грн. належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований. Отже, визнаний судом обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6.5. Договору за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань відповідач виплачує позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за я кий виплачується пеня, від суми, що підлягає оплаті, за кожен день прострочення платежу.

Виходячи зі змісту ст. ст. 546, 548, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися у відповідності до закону або умов договору, зокрема, неустойкою, яку боржник повинен сплатити у разі порушення зобов'язання.

Крім того, відповідно до вимог ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. При цьому, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно розрахунку позивача, який перевірений судом, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 1802,35 грн. пені.

В силу ч. ч. 1, 5 ст. 78 ГПК України визнання позову відповідачем викладається в адресованій господарському суду підписаній письмовій заяві, що долучається до справи. У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Приймаючи до уваги визнання відповідачем позову, що не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів будь-яких осіб, а також враховуючи те, що позовні вимоги є законними та обґрунтованими, суд дійшов висновку про задоволення позову.

Поряд з цим, враховуючи заяву відповідача про відстрочку виконання рішення, доводи якої суд вважає обґрунтованими, приймаючи до уваги, що позивач не заперечує проти вказаної заяви, суд вважає за можливе відстрочити виконання рішення суду строком на три місяці.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 31 код 20062322) на користь Відкритого акціонерного товариства «Готель «Дніпро»(01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2, код 02573547) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 40 758,73 грн. основного боргу, 1802,35 грн. пені, державного мита 425,61 грн., 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відстрочивши виконання рішення строком на три місяці –до 20.05.2009 року.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

СуддяМ.М. Нарольський

Дата підписання рішення: 24.02.2009 р.

Дата ухвалення рішення 20.02.2009
Зареєстровано 17.03.2009
Оприлюднено 20.03.2009

Судовий реєстр по справі 14/69

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.12.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.10.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.09.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.09.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.08.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 05.08.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.06.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.05.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 20.02.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 09.02.2009 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 02.12.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.11.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.09.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 10.09.2008 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 15.05.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 17.04.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.03.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 25.02.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону