ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

5/123-09

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10.03.09           Справа № 5/123-09.

За позовом Відкритого акціонерного товариства "Укрросгіпс" ,м.Суми  

до відповідачів: 1. Відкритого акціонерного товариства "Сумська автобаза №1", м.Суми

                              2. Виконавчого комітету Сумської міської ради, м.Суми

про визнання угоди дійсною,

                                                                                                      СУДДЯ   В.Д. ГУДИМ

за участю представників сторін:

Від позивача      –   предст. Душин О.В.,  Довіреність №б/н, від 21.11.2008р.

Від відповідачів –   1. не з'явився

                                 2. не з'явився

Суть спору: Позивач подав позовну заяву в якій просить  суд визнати дійсною угоду - договір № б/н купівлі-продажу майна, укладений 14 жовтня 2008 року між ТОВ «Укрросгіпс», з одного боку, та ВАТ «Сумська автобаза № 1», з другого боку; визнати за ТОВ «Укрросгіпс», право власності на об'єкти нерухомого майна – Виробничий корпус під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Склад фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлю з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Склад під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитову під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангар під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорну під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м.; Бойлерну під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16, як на окремий об'єкт нерухомості. Крім цього, позивач просить визнати законним і таким, що відповідає вимогам державних будівельних, пожежних та санітарних норм самовільне будівництво, переобладнання та перепланування, здійснене у Виробничому корпусі під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Складі фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлі з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Складі під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитовій під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангарі під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорній під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м. та Бойлерній під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16.

    1-й Відповідач в судове засідання не з'явився, але до суду надіслав відзив в якому зазначає, що на даний час  все майно, перелік якого визначено в Договорі купівлі-продажу майна, № б/н укладений 14 жовтня 2008 року між ТОВ «Укрросгіпс» та ВАТ «Сумська автобаза № 1» знаходиться у фактичному володінні, користуванні та розпорядженні позивача. При цьому, позивач просить суд  врахувати, що з огляду на скрутне фінансове становище та відсутність  вільних грошових коштів, ВАТ "Сумська автобаза №1" не мало  можливості  вчинити дії, спрямовані на нотаріальне посвідчення укладеного Договору, що і стало причиною для звернення позивача до суду.  Зважаючи на вищевикладене, відповідач зазначає, що позовні вимоги визнає в повному обсязі і не заперечує проти їх задоволення .    

Представник 2-го відповідача  в судове засідання не з'явився, але надіслав  до суду заяву в якій  просить суд розглянути дану справу без участі представника  Виконавчого комітету Сумської міської ради, у розгляді даної справи 2-й відповідач покладається на розсуд суду.

Представник позивач  повністю  підтримує свої позовні вимоги з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог та просить суд їх задовольнити.  

Відповідачі  були повідомлені про час та місце  розгляду  справи належним чином, а тому, відповідно до ст.75 ГПК України,  справа розглядається за наявними  в ній матеріалами без представників 1-го та 2-го відповідача.  

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін,  суд встановив наступне:

14 жовтня 2008 року між позивачем - ТОВ «Укрросгіпс» та відповідачем - ВАТ «Сумська автобаза № 1» було укладено договір купівлі-продажу.

За умовами вищезазначеного Договору відповідач передав у власність позивачу нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16, яке складається з Виробничого корпусу під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Складу фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлі з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Складу під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитової під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангару під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорної під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м. та Бойлерної під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м

Як вбачається з матеріалів справи,  20 жовтня 2008 року сторонами було укладено Акт приймання – передачі майна та проведено повний розрахунок за придбане майно.

Відповідно до ст. 657 Цивільного кодексу України договори купівлі-продажу нерухомого майна підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Пунктом 3.1.6. договору передбачено, що обов'язок відповідача в триденний термін після проведення розрахунку за куплені  нежитлові приміщення, звернутися до нотаріуса  з метою нотаріального посвідчення  цього договору.

В обґрунтування своїх позовних вимог, позивач посилається на те, що   не дивлячись на неодноразові звернення (докази звернення в справі) , Відповідачем жодних дій, спрямованих на нотаріальне посвідчення укладеного договору, не вчинено. Домовленості з цього приводу досягнути не вдалося.

Позивач вважає, що  ухилення відповідача від нотаріального посвідчення договору порушує його право власності, так як унеможливлює державну реєстрацію цього права на придбане майно, а відповідно подальше користування та розпорядження ним.

Враховуючи викладене, позивач просить задовольнити позовні вимоги щодо визнання Договору купівлі-продажу від 14.10.2008р. укладеним та визнати за ним право власності на отримані внаслідок укладання даного договору об'єкти нерухомого майна.

Заслухавши пояснення позивача , дослідивши наявні докази  по даній справі, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі, виходячи з наступного:  

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.  

       Пунктом 2 ст. 220 ЦК України передбачено, що якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

          Матеріалами справи підтверджується , що сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, відбулося повне виконання умов договору – майно було передане у власність позивача та проведено розрахунок за придбане майно, таким чином, є підстави для визнання Договору  купівлі-продажу від „14» жовтня 2008р. укладеним.

         Крім цього, згідно із частиною 1 статті 328 право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.  Відповідно до частини 2 вказаної статті право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно Експертного висновку, зазначені нежитлові приміщення відповідають вимогам діючих Державних будівельних, пожежних та санітарних норм, отже вимоги позивача щодо визнання законним і такими, що відповідають вимогам державних будівельних, пожежних та санітарних норм самовільного будівництва, переобладнання та перепланування, здійснене у Виробничому корпусі під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Складі фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлі з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Складі під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитовій під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангарі під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорній під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м. та Бойлерній під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16, є правомірними і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

В свою чергу, відповідно до ст. 317 ЦК України, власнику належать право володіння, користування на розпорядження своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується та розпоряджається своїм майно на власний розсуд.

Відповідно до ч. 2 ст. 319 Цивільного кодексу України, власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону.

 Пунктом 3 ст. 334 ЦК України передбачено, що право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішення суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

Факт передачі майна підтверджується відповідним Актом приймання-передачі від 20.10.2008р., таким чином, у відповідності до  пункту 3 ст. 334 ЦК України, суд вважає, що  позивач набув право власності на об'єкти нерухомого майна, а саме: Виробничий корпус під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Склад фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлю з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Склад під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитову під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангар під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорну під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м.; Бойлерну під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16.

        Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на те, що   дії  відповідача порушують права та охоронювані законом інтереси позивача, керуючись ст. ст. 44, 49,82-84 Господарського процесуального кодексу  України,  суд  -                                                

ВИРІШИВ:

1.       Позовні вимоги   задовольнити в повному обсязі.

2.          Визнати дійсним Договір № б/н купівлі-продажу майна, укладений 14 жовтня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрросгіпс», з одного боку, та Відкритим акціонерним товариством «Сумська автобаза № 1», з другого боку.

3.          Визнати за Товариством з обмежено відповідальністю «Укрросгіпс» (40000, м.Суми, вул. Воєводіна, 16, ідентифікаційний номер 35172259), право власності на об'єкти нерухомого майна – Виробничий корпус під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Склад фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлю з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Склад під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитову під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангар під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорну під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м.; Бойлерну під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16, як на окремий об'єкт нерухомості.

4.          Визнати законним і таким, що відповідає вимогам державних будівельних, пожежних та санітарних норм самовільне будівництво, переобладнання та перепланування, здійснене у Виробничому корпусі під літ. «Д», загальною площею 1454,1 кв.м.; Складі фосфогіпсу під літ. «Д1», загальною площею 435,8 кв.м.; Майстерні під літ. «П», «п»; Адмінбудівлі з побутовими приміщеннями під літ. «Р», загальною площею 226,7 кв.м.; Складі під літ. «Р1», загальною площею 230, 8 кв.м.; Електрощитовій під літ. «С», загальною площею 87,4 кв.м.; Ангарі під літ. «Й», загальною площею 331,8 кв.м.; Компресорній під літ. «Т», загальною площею 5,3 кв.м. та Бойлерній під літ. «У», загальною площею 21,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 16.

5.          Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Сумська автобаза №1» (м.Суми, вул.Воєводіна, 16,  код ЄДРПОУ 05290570) на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрросгіпс" (м.Суми, вул.Воєводіна, 16, код 35172259) 1700 грн. 00 коп.  витрат по сплаті державного мита та 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6.          Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

               

 Суддя                                                                                В.Д. ГУДИМ

Повний текст рішення підписано 11.03.2009р.  

Дата ухвалення рішення 10.03.2009
Зареєстровано 17.03.2009
Оприлюднено 20.03.2009

Судовий реєстр по справі 5/123-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.09.2009 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.06.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 01.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 27.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.05.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 10.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 04.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону