СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Копія

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Ухвала

Іменем України

Справа № 801/3352/13-а

08.07.13 м. Севастополь Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Цикуренка А.С.,

суддів Іщенко Г.М. ,

Санакоєвої М.А.

розглянувши матеріали справи № 801/3352/13-а за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Тоскіна Г.Л.) від 16.05.13

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (вул. Геологічна, 13, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим,95038)

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби (вул. М. Залки, 1/9, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95053)

про скасування наказу та податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 16.05.13р. задоволено адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Виборничо-техничне підприємство " Укрпромкомплект" до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби про скасування наказу та податкових повідомлень-рішень.

Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення - рішення Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби №0002941501 від 15.03.2013р. та №0005261502 від 15.03.2013р.

Стягнуто з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (ЄДРПОУ 32541639) 881,00 грн. судових витрат шляхом їх безспірного списання із рахунка суб'єкта владних повноважень - відповідача.

Не погодившись з даною постановою суду, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 16.05.13 та прийняти нове рішення по справі.

Сторони у судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином та своєчасно.

Чинне законодавство не обмежує коло представників осіб, які беруть участь у справі, при апеляційному розгляді адміністративної справи.

Крім того, згідно з частиною четвертою статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України, неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

При викладених обставинах, враховуючи те, що сторони викликалися в судове засідання, але в суд не з'явилися, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності їх представників.

Відповідно статті 197 КАС України, суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

На підставі та за правилами статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що судом першої інстанції порушені норми матеріального права, а також неповно з'ясовані обставини, що мають істотне значення для справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (далі позивач, ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") до Окружного адміністративного суду АР Крим звернулося з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби (далі - відповідач) про скасування наказу №783 від 15.02.2013р., скасування податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби №0002941501 від 15.03.2013р., №0005261502 від 15.03.2013р.

ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (ідентифікаційний номер - 32541639) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради 20.06.2003 р. (т.1 а.с.117)

Відповідно до довідки серії АА №683561 від 11.10.2012р. основними видами економічної діяльності підприємства є зокрема, оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (КВЕД 46.69), неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90), роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.78). (т.1 а.с.118)

Згідно свідоцтва №00878037 від 09.07.2003р. Позивач зареєстрований в податковому органу платником податків та зборів, в тому числі є платником податку на прибуток та податку на додану вартість.

Отже, позивач є суб'єктом господарювання, юридичною особою, зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені на нього законами у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності.

З матеріалів справ вбачається, що посадовими особами відповідача проведена документальна позапланова невиїзна перевірка позивача з питань взаємовідносин з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011 р.

За результатами перевірки складений акт від 28.02.2013р. №1268/15.2/32541639 (далі -акт перевірки).

Відповідач дійшов висновку про наступні порушення позивачем:

- сума донарахування зобов'язань з податку на прибуток підприємств у розмірі 44259,75 грн., у тому числі за основним платежем - 43464,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 795,75 грн. визначена податковим органом внаслідок порушення ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22.05.1997 №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 44.1 ст. 44, п. 138.1., п. 138.2., п. 138., п. 138.8. ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139 ст. 139 Податкового кодексу України, а саме у зв'язку з завищенням валових витрат позивачем за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. на суму 187865 грн. внаслідок включення до їх складу витрат на придбання товарів у контрагентів ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер», в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, всього у сумі 43464,00 грн.

- сума донарахування зобов'язань з податку на додану вартість у розмірі 43766,00 грн., у тому числі за основним платежем - 37573,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 6194,00 грн. визначена податковим органом внаслідок порушення ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" п. 198.1, п. 198.3., п.198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України по операціям з придбання товарів у контрагентів ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., в результаті чого занижено податок на додану вартість всього у сумі 37573,00 грн.

На підставі висновків акту перевірки податковим органом прийняті податкові повідомлення-рішення:

- №0002941501 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 44259,75 грн., у тому числі за основним платежем - 43464,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 795,75 грн.;

- №0005261502 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 43766,00 грн., у тому числі за основним платежем - 37573,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 6194,00 грн.

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною 1 статтю 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, погоджується з висновком суду першої інстанції виходячи з наступного.

Щодо податкового повідомлення-рішення №0002941501 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 44259,75 грн., у тому числі за основним платежем - 43464,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 795,75 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, валові витрати по операціях з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» сформовані позивачем у 2011 році, отже до спірних правовідносин підлягають застосуванню як норми Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. №334/94-ВР (далі Закон №334), так і норми ІІІ розділу Податкового кодексу України , який набрав чинності з 01.04.2011 року.

Пунктом 3.1 ст. 3 Закону №334 об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: суму валових витрат платника податку, суму амортизаційних відрахувань.

Згідно з п.5.1 ст. 5 Закону №334 валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті. (п.п.5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону №334)

Згідно з п.п.5.3.1 п.5.3 ст. 5 Закону №334 не включаються до складу валових витрат витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності.

Відповідно до п.п.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону №334 не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

З урахуванням чого, обов'язковими умовами включення витрат платника податків до складу валових витрат є їх пов'язаність з веденням господарської діяльністю, та підтвердження їх відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами.

Згідно підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Закону №334 датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

З 01.04.2011р. порядок формування валових витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, встановлений ІІІ розділом Податкового кодексу України.

Згідно з п. 138.1. ст. 138 Податкового кодексу України витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу

Відповідно до п.138.2 ст.138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно пп. 139.1.5, пп. 139.1.9 п. 139.1. ст. 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат: витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144 - 148 цього Кодексу, з урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті 146 та пункту 148.5 статті 148 цього Кодексу; витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (далі Закон №996).

Відповідно до п. п. 1,2 ст. 9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Встановлено, що ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" до валових витрат 2011р. включені витрати по операціям з придбання товарів у контрагентів ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

З акту перевірки вбачається, що позивач в порушення п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22.05.1997 №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 44.1 ст. 44, п. 138.1., п. 138.2., п. 138., п. 138.8. ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139 ст. 139 Податкового кодексу України, а саме у зв'язку з завищенням валових витрат позивачем за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. на суму 187865 грн. внаслідок включення до їх складу витрат на придбання товарів у контрагентів ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер», в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, всього у сумі 43464,00 грн., у зв'язку з чим, на підставі спірного податкового повідомлення - рішення податковим органом збільшено грошове зобов'язання з податку на прибутку.

Відповідач дійшов вказаного висновку, оскільки на його думку позивач необґрунтовано включив до валових витрат, витрати на придбання товарів у контрагентів ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» за відсутністю об'єкту оподаткування, а саме операцій поставки товарів.

Відповідач посилається на акти про неможливість проведення зустрічної звірки та не підтвердження реальності проведення господарських операцій ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» з контрагентами-покупцями та контрагентами постачальниками, у тому числі з позивачем за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

На думку податкового органу діяльність ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» була направлена на проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди своїм контрагентам без мети реального настання правових наслідків, що свідчить про відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань по укладених угодах.

З наведеного, податковий орган зробив висновок про нікчемність укладених позивачем з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» угод, оскільки, на думку податкового органу, вказані контрагенти здійснювали діяльність, спрямовану на вчинення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, у тому числі позивачу.

Щодо взаємовідносин позивача з ПП «Майстер-Торг».

Між позивачем та ПП «Майстер-Торг» укладено договір поставки товарів № 31-Б/19 від 01.03.2011р. у кількості та за ціною, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Майстер-Торг» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 114 від 17.03.11р. на суму 15275,35 грн., у тому числі ПДВ 2545,89 грн. (вартість без ПДВ 12729,46 грн.), № 124 від 04.04.11р. на суму 11362,40 грн., у тому числі ПДВ 1893,73 грн. (вартість без ПДВ 11362,40 грн.), № 246 від 09.06.11р. на суму 14863,80 грн., у тому числі ПДВ 2477,30 грн. (вартість без ПДВ 12386,50 грн.), № 282 від 30.06.11р. на суму 12232,30 грн., у тому числі ПДВ 2038,72 грн. (вартість без ПДВ 10193,58 грн.), № 309 від 25.07.11р. на суму 26845,40 грн., у тому числі ПДВ 4474,23 грн. (вартість без ПДВ 22371,17 грн.), № 660 від 16.08.11р. на суму 13618,20 грн., у тому числі ПДВ 2269,70 грн. (вартість без ПДВ 11348,50 грн.), № 708 від 26.09.11р. на суму 9510,00 грн., у тому числі ПДВ 1585,00 грн. (вартість без ПДВ 7925,00 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 103707,45 грн. у тому числі ПДВ 17284,57 грн. (вартість без ПДВ 86422,88 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ПП «Майстер-Торг», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (Постачальник) укладено ряд договорів поставки:

- договір поставки товарів № 7 від 12.01.2010р. (т.3 а.с.154-155), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ВАТ «Завод Фіолент») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 6 від 11.01.2010р. (т.3 а.с.156-157), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (Дочірнє підприємство «Фіолентмехпласт» ВАТ «Завод Фіолент») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 15 від 12.01.2011р.(т.3 а.с.158-159), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 19 від 10.01.2011р. (т.3 а.с.160-161), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ТОВ «Сантехпром-Нова») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 14 від 05.01.2011р.(т.3 а.с.162-163), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (УПО УТОС «Кримпласт») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних.

Встановлено, що запчастини та спеціалізоване устаткування, які отриманні від ПП «Майстер-Торг» в подальшому були реалізовані зазначеним покупцям у тому податковому періоді, у якому вони придбані, що підтверджується виписаними позивачем податковими та видатковими накладними на користь покупців.

З урахуванням чого, товари (Запчастини та спеціалізоване устаткування), які придбані у ПП «Майстер-Торг» використані у господарській діяльності у тому періоді, у якому вони отримані, у зв'язку з чим, відповідно до вимог п.п.11.2.1 п.11.2 ст.11 Закону №334 та п.п. 139.1.9 п. 139.1. ст. 139 Податкового кодексу України позивач мав право включити витрати понесені ним при придбані товарів у ПП «Майстер-Торг» до складу валових витрат у перевіряємому періоді на суму 86422,88 грн.

Щодо взаємовідносин позивача з ПП «Укрторгпартнер».

Між позивачем та ПП «Укрторгпартнер» укладено договір поставки товарів № 38Б від 01.06.2011р., відповідно до яких Продавець (ПП «Укрторгпартнер») зобов'язується продати Покупцю (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Укрторгпартнер» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 1727 від 13.07.11р. на суму 23158,40 грн., у тому числі ПДВ 3859,73 грн. (вартість без ПДВ 19298,67 грн.), № 63 від 01.08.11р. на суму 14785,80 грн., у тому числі ПДВ 2464,30 грн. (вартість без ПДВ 12321,50 грн.), № 2790 від 01.09.11р. на суму 17380,40 грн., у тому числі ПДВ 2896,73 грн. (вартість без ПДВ 14483.67 грн.), № 3083 від 07.10.11р. на суму 9785,40 грн., у тому числі ПДВ 1630,90 грн. (вартість без ПДВ 8154,50 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 65110,00 грн. у тому числі ПДВ 10851,66 грн. (вартість без ПДВ 54258,34 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ПП «Укрторгпартнер», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

У підтвердження використання позивачем вказаних товарно-матеріальних цінностей у господарській діяльності встановлене наступне.

ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (Постачальник) укладено ряд договорів поставки:

- договір поставки товарів № 7 від 12.01.2010р. (т.3 а.с.154-155), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ВАТ «Завод Фіолент») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 31-Б4 від 01.06.2011р. (т.3 а.с.178-179), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ПП «Продмаш Техсервіс») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 18 від 05.01.2011р. (т.3 а.с.164-165), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ПАТ «Пневматика») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 24 від 17.01.2011р. (т.3 а.с.168-169), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ТОВ «Юждор ЛТД») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 20 від 17.01.2011р. (т.3 а.с.182-183), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ЗАТ «Кримвтормет») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

Встановлено, що запчастини та спеціалізоване устаткування, які отриманні від ПП «Укрторгпартнер» в подальшому реалізовані зазначеним покупцям у тому податковому періоді, у якому вони були придбані, що підтверджується виписаними позивачем податковими та видатковими накладними на користь покупців.

З урахуванням чого, товари (Запчастини та спеціалізоване устаткування), які були придбані у ПП «Укрторгпартнер» використані ним у господарській діяльності у тому періоді, у якому вони були отримані, у зв'язку з чим, відповідно до вимог п.п. 139.1.9 п. 139.1. ст. 139 Податкового кодексу України позивач мав право включити витрати понесені ним при придбані товарів ПП «Укрторгпартнер» до складу валових витрат у перевіряємому періоді на суму 54258,34 грн.

Щодо взаємовідносин з ПП «Скіпер» .

Між позивачем та ПП «Скіпер» укладено договір поставки товарів №33Б/31 від 01.04.2011р., відповідно до яких Продавець (ПП «Скіпер») зобов'язується продати Покупцю (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Скіпер» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 245 від 20.05.11р. на суму 10385,40 грн., у тому числі ПДВ 1730,90 грн. (вартість без ПДВ 8654,50 грн.), № 335 від 14.06.11р. на суму 12682,40 грн., у тому числі ПДВ 2113,73 грн. (вартість без ПДВ 10568,67 грн.), № 384 від 06.07.11р. на суму 16498,50 грн., у тому числі ПДВ 2749,75грн. (вартість без ПДВ 13748,75 грн.), № 447 від 29.07.11р. на суму 17050,40 грн., у тому числі ПДВ 2841,73 грн. (вартість без ПДВ 14208,67 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 56616,70 грн. у тому числі ПДВ 9436,11 грн. (вартість без ПДВ 47180,59 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ПП «Скіпер», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

Стосовно взаємозв'язку отриманих товарів від ПП «Скіпер» у 2011р., з господарською діяльністю позивача та їх використання в оподаткованих операціях, встановлене наступне.

ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" (Постачальник) укладено ряд договорів поставки:

- договір поставки товарів № 25 від 05.01.2011р., відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ВАТ Електромашинобудівельний завод «Фірма СЕЛМА») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 31-Б4 від 01.06.2011р. (т.3 а.с.178-179), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ПП «Продмаш Техсервіс») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 18 від 05.01.2011р. (т.3 а.с.164-165), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ПАТ «Пневматика») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 24 від 17.01.2011р (т.3 а.с.168-169)., відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ТОВ «Юждор ЛТД») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних;

- договір поставки товарів № 19 від 10.01.2011р. (т.3 а.с.160-161), відповідно до якого Продавець (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") зобов'язується продати Покупцю (ТОВ «Сантехпром-Нова») товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних.

Встановлено, що запчастини та спеціалізоване устаткування, які отриманні від ПП «Скіпер» в подальшому реалізовані зазначеним покупцям у тому податковому періоді, у якому вони були придбані, що підтверджується виписаними позивачем податковими та видатковими накладними на користь покупців.

З урахуванням чого, товари (Запчастини та спеціалізоване устаткування), які придбані у ПП «Скіпер» використані ним у господарській діяльності у тому періоді, у якому вони були отримані, у зв'язку з чим, відповідно до вимог п.п. 139.1.9 п. 139.1. ст. 139 Податкового кодексу України позивач мав право включити витрати понесені ним при придбані товарів ПП «Скіпер» до складу валових витрат у перевіряємому періоді на суму 47180,59 грн.

Враховуючи наведене, у бухгалтерському обліку позивача господарські операції з придбання товарів у ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» в повному обсязі в сумі 225434,17 грн. відображені в регістрах бухгалтерського обліку за період березень-жовтень 2011р. за кредитом субрахунку №631 «Розрахунки з постачальниками» в кореспонденції з дебетом субрахунків: №28 "Товари" в сумі 187861,81 грн.; №64 «Розрахунки за податками й платежами» в сумі 37572,36 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, отримані товари, а саме запчастини та спеціалізоване устаткування були в подальшому реалізовані іншим суб'єктам господарської діяльності.

Встановлено, що при передачі товарів, отриманих від ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер», позивачем отримано економічну вигоду, що призвело до зміни в структурі активів та зобов'язань платника податків - позивача у справі.

У зв'язку з чим, вказані витрати у сумі 187861,81грн. (47180,59 + 54258,34 +86422,88) по взаємовідносинам з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» правомірно віднесені позивачем до складу валових витрат, понесених позивачем у 2011 році.

З урахування вище наведеного колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо необґрунтованість доводів податкового органу, що витрати за вказаними господарськими операціями не пов'язані зі здійсненням підприємством господарської діяльності.

З висновків акту перевірки вбачається, що податковим органом по контрагентам ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» виключено валових витрат на загальну суму 187865 грн., проте, в порушення ст. 72 КАС України, ані в акті перевірки, ані представником податкового органу під час розгляду справи не було надано будь-яких пояснень або обґрунтувань с приводу виключення саме суми у розмірі 187865 грн. зі складу податкового кредиту позивача по взаємовідносинам з контрагентами ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» у перевіряємому періоді 2011р.

На підтвердження правомірності формування валових витрат у перевіряємому періоді 2011р. позивачем надані первинні бухгалтерські документи по усім операціям, які мали місце у вказаному періоді по взаємовідносинам з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» на загальну суму валових витрат у розмірі 187861,81 грн.

Враховуючи види економічної діяльності за КВЕД позивача та приймаючи до уваги, що валові витрати у сумі 187861,81 грн. підтверджуються первинними бухгалтерськими документами та пов'язані з веденням господарської діяльністю позивача, використані позивачем в оподаткованих операціях (передані покупцям), вказані витрати є валовими витратами у розумінні приписів 139.1.9 п. 139.1. ст. 139 Податкового кодексу України.

Враховуючи наведене позивач виконав усі умови, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податковим кодексом України, для віднесення до валових витрат, витрат, пов'язаних з придбанням товарів у ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» на суму 187861,81 грн., оскільки за результатами вказаних витрат отриманий дохід.

З урахуванням чого, збільшення відповідачем грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств у розмірі 44259,75 грн., у тому числі за основним платежем - 43464,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 795,75 грн. є протиправним.

Щодо правомірності прийняття податковим органом податкових повідомлень-рішень №0005261502 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 43766,00 грн., у тому числі за основним платежем - 37573,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 6194,00 грн..

Як вбачається з матеріалів справи, податковий кредит по операціям з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» сформований позивачем у 2011 р., отже до спірних правовідносин підлягають застосуванню норми Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2011 року.

Відповідно до п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, також визначено обов'язкові реквізити.

Згідно з п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Отже, оплата товарів, робіт (послуг) відповідно до умов договору або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною, є підставою для виникнення права платника податку на податковий кредит.

Згідно висновків акту перевірки податкового органу позивачем безпідставно нараховано податковий кредит з ПДВ по операціям з придбання товарів у ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» у розмірі 37573,00 грн.

На думку відповідача, згідно з постанови слідчого групи слідчих, винесеної в рамках кримінальної справи №69-0146, були направлені акти про неможливість проведення зустрічних звірок з питань правомірності проведених господарських відносин з контрагентами-покупцями та постачальниками з метою встановлення факту реальності проведених взаємовідносин.

Згідно актів про неможливість проведення зустрічної звірки не підтверджено реальність проведення господарських операцій ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» з контрагентами-покупцями та контрагентами постачальниками, у тому числі з ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

З урахуванням чого діяльність ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» була направлена на проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди своїм контрагентам без мети реального настання правових наслідків, що свідчить про відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань по укладених угодах.

На підставі викладеного, відповідач дійшов висновку про нікчемність укладених позивачем з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» угод, оскільки, на думку податкового органу, вказані контрагенти здійснювали діяльність, спрямовану на вчинення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, у тому числі позивачу.

Стосовно формування податкового кредиту по взаємовідносинах ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" з ПП «Майстер-Торг».

Між ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" та ПП «Майстер-Торг» укладено договір поставки товарів №31-Б/19 від 01.03.2011р., відповідно до яких Продавець (ПП «Майстер-Торг») зобов'язується продати Покупцю (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Майстер-Торг» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 114 від 17.03.11р. на суму 15275,35 грн., у тому числі ПДВ 2545,89 грн. (вартість без ПДВ 12729,46 грн.), № 124 від 04.04.11р. на суму 11362,40 грн., у тому числі ПДВ 1893,73 грн. (вартість без ПДВ 11362,40 грн.), № 246 від 09.06.11р. на суму 14863,80 грн., у тому числі ПДВ 2477,30 грн. (вартість без ПДВ 12386,50 грн.), № 282 від 30.06.11р. на суму 12232,30 грн., у тому числі ПДВ 2038,72 грн. (вартість без ПДВ 10193,58 грн.), № 309 від 25.07.11р. на суму 26845,40 грн., у тому числі ПДВ 4474,23 грн. (вартість без ПДВ 22371,17 грн.), № 660 від 16.08.11р. на суму 13618,20 грн., у тому числі ПДВ 2269,70 грн. (вартість без ПДВ 11348,50 грн.), № 708 від 26.09.11р. на суму 9510,00 грн., у тому числі ПДВ 1585,00 грн. (вартість без ПДВ 7925,00 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 103707,45 грн. у тому числі ПДВ 17284,57 грн. (вартість без ПДВ 86422,88 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість будівельних матеріалів, отриманих від ПП «Майстер-Торг», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

Таким чином, у перевіряємому періоді за датою передачі товарно-матеріальних цінностей /за датою списання грошових коштів в оплату товарів вартістю 103707,45 грн. у тому числі ПДВ 17284,57 грн., у продавця (ПП «Майстер-Торг») відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України виникли податкові зобов'язання з ПДВ в сумі 17284,57 грн.

За датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ ПП «Майстер-Торг» виписала позивачу податкові накладні: № 05 від 17.03.11р. на суму 15275,35 грн., у тому числі ПДВ 2545,89 грн. (вартість без ПДВ 12729,46 грн.), № 1 від 04.04.11р. на суму 11362,40 грн., у тому числі ПДВ 1893,73 грн. (вартість без ПДВ 11362,40 грн.), № 11 від 09.06.11р. на суму 14863,80 грн., у тому числі ПДВ 2477,30 грн. (вартість без ПДВ 12386,50 грн.), № 36 від 30.06.11р. на суму 12232,30 грн., у тому числі ПДВ 2038,72 грн. (вартість без ПДВ 10193,58 грн.), № 55 від 25.07.11р. на суму 26845,40 грн., у тому числі ПДВ 4474,23 грн. (вартість без ПДВ 22371,17 грн.), № 43 від 16.08.11р. на суму 13618,20 грн., у тому числі ПДВ 2269,70 грн. (вартість без ПДВ 11348,50 грн.), № 62 від 26.09.11р. на суму 9510,00 грн., у тому числі ПДВ 1585,00 грн. (вартість без ПДВ 7925,00 грн.).

Загалом виписано податкових накладних на суму 103707,45 грн., у тому числі ПДВ 17284,57 грн., які відображені позивачем у розділі І «Отримані податкові накладні» реєстрів податкових накладних за 2011р.

Отже, по даті отримання товарів, що підтверджено податковими накладними, по даті списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України у позивача виникло право на формування податкового кредиту у 2011 році по взаємовідносинах з ПП «Майстер-Торг» в сумі 17284,57 грн..

Встановлено, що постачальник - ПП «Майстер-Торг» відповідно до п. 201.8. ст. 201 Податкового кодексу України мав право виписки податкових накладних станом на час їх складання, так як був зареєстрований платником ПДВ за даними офіційного сайту ДПС України (http://www.sta.gov.ua).

Постачальник позивача є зареєстрованим суб'єктом господарювання - юридичною особою згідно даних офіційного сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua).

Податкові накладні, які стали підставою для нарахування податкового кредиту у звітних періодах у 2011 році по взаємовідносинам з ПП «Майстер-Торг» містять усі обов'язкові реквізити, передбачені п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

Щодо формування податкового кредиту по взаємовідносинах позивача з ПП «Укрторгпартнер».

Між ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" та ПП «Укрторгпартнер» укладено договір поставки товарів № 38Б від 01.06.2011р., відповідно до яких Продавець (ПП «Укрторгпартнер») зобов'язується продати Покупцю (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Укрторгпартнер» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 1727 від 13.07.11р. на суму 23158,40 грн., у тому числі ПДВ 3859,73 грн. (вартість без ПДВ 19298,67 грн.), № 63 від 01.08.11р. на суму 14785,80 грн., у тому числі ПДВ 2464,30 грн. (вартість без ПДВ 12321,50 грн.), № 2790 від 01.09.11р. на суму 17380,40 грн., у тому числі ПДВ 2896,73 грн. (вартість без ПДВ 14483.67 грн.), № 3083 від 07.10.11р. на суму 9785,40 грн., у тому числі ПДВ 1630,90 грн. (вартість без ПДВ 8154,50 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 65110,00 грн. у тому числі ПДВ 10851,66 грн. (вартість без ПДВ 54258,34 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість будівельних матеріалів, отриманих від ПП «Укрторгпартнер», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

Таким чином, у перевіряємому періоді за датою передачі товарно-матеріальних цінностей /за датою списання грошових коштів в оплату товарів вартістю 65110,00 грн. у тому числі ПДВ 10851,66 грн., у продавця (ПП «Укрторгпартнер») відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України виникли податкові зобов'язання з ПДВ в сумі 10851,66 грн.

За датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ ПП «Укрторгпартнер» виписала позивачу податкові накладні: № 206 від 13.07.11р. на суму 23158,40 грн., у тому числі ПДВ 3859,73 грн. (вартість без ПДВ 19298,67 грн.), № 24 від 01.08.11р. на суму 14785,80 грн., у тому числі ПДВ 2464,30 грн. (вартість без ПДВ 12321,50 грн.), № 11 від 01.09.11р. на суму 17380,40 грн., у тому числі ПДВ 2896,73 грн. (вартість без ПДВ 14483.67 грн.), № 50 від 07.10.11р. на суму 9785,40 грн., у тому числі ПДВ 1630,90 грн. (вартість без ПДВ 8154,50 грн.).

Всього виписано податкових накладних на суму 65110,00 грн. у тому числі ПДВ 10851,66 грн., які відображені позивачем у розділі І «Отримані податкові накладні» реєстрів податкових накладних за 2011р.

У зв'язку з чим, по даті отримання товарів, що підтверджено податковими накладними/по даті списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України у позивача виникло право на формування податкового кредиту у 2011 році по взаємовідносинах з ПП «Укрторгпартнер» в сумі 10851,66 грн..

Встановлено, що постачальник - ПП «Укрторгпартнер» відповідно до п. 201.8. ст. 201 Податкового кодексу України мав право виписки податкових накладних станом на час їх складання, так як був зареєстрований платником ПДВ за даними офіційного сайту ДПС України (http://www.sta.gov.ua).

Постачальник позивача є зареєстрованим суб'єктом господарювання - юридичною особою згідно даних офіційного сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua).

Податкові накладні, які стали підставою для нарахування податкового кредиту у звітних періодах у 2011 році по взаємовідносинам з ПП «Укрторгпартнер» містять усі обов'язкові реквізити, передбачені п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

Щодо формування податкового кредиту по взаємовідносинах позивача з ПП «Скіпер».

Між ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект" та ПП «Скіпер» укладено договір поставки товарів № 33Б/31 від 01.04.2011р., відповідно до якого Продавець (ПП «Скіпер») зобов'язується продати Покупцю (ТОВ "Виборничо-техничне підприємство "Укрпромкомплект") товарно-матеріальні цінності, у кількості та по ціні, які вказані в накладних. Поставка товарно-матеріальних цінностей здійснюється на склад Замовника. (п. 4.2 Договору).

На виконання умов вказаних договорів ПП «Скіпер» поставило позивачу товарно-матеріальні цінності, що підтверджується видатковими накладними: № 245 від 20.05.11р. на суму 10385,40 грн., у тому числі ПДВ 1730,90 грн. (вартість без ПДВ 8654,50 грн.), № 335 від 14.06.11р. на суму 12682,40 грн., у тому числі ПДВ 2113,73 грн. (вартість без ПДВ 10568,67 грн.), № 384 від 06.07.11р. на суму 16498,50 грн., у тому числі ПДВ 2749,75грн. (вартість без ПДВ 13748,75 грн.), № 447 від 29.07.11р. на суму 17050,40 грн., у тому числі ПДВ 2841,73 грн. (вартість без ПДВ 14208,67 грн.). Загалом було отримано товарів на загальну суму 56616,70 грн. у тому числі ПДВ 9436,11 грн. (вартість без ПДВ 47180,59 грн.)

Позивачем повністю сплачена вартість будівельних матеріалів, отриманих від ПП «Скіпер», що підтверджується виписками з банку по особовому рахунку позивача та платіжними дорученнями.

Таким чином, у перевіряємому періоді за датою передачі товарно-матеріальних цінностей /за датою списання грошових коштів в оплату товарів вартістю 56616,70 грн. у тому числі ПДВ 9436,11 грн., у продавця (ПП «Скіпер») відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України виникли податкові зобов'язання з ПДВ в сумі 9436,11 грн.

За датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ ПП «Скіпер» виписала позивачу податкові накладні: № 27 від 20.05.11р. на суму 10385,40 грн., у тому числі ПДВ 1730,90 грн. (вартість без ПДВ 8654,50 грн.), № 44 від 14.06.11р. на суму 12682,40 грн., у тому числі ПДВ 2113,73 грн. (вартість без ПДВ 10568,67 грн.), № 10 від 06.07.11р. на суму 16498,50 грн., у тому числі ПДВ 2749,75грн. (вартість без ПДВ 13748,75 грн.), № 98 від 29.07.11р. на суму 17050,40 грн., у тому числі ПДВ 2841,73 грн. (вартість без ПДВ 14208,67 грн.).

Загалом виписано податкових накладних на суму 56616,70 грн. у тому числі ПДВ 9436,11 грн., які відображені позивачем у розділі І «Отримані податкові накладні» реєстрів податкових накладних за 2011р.

У зв'язку з чим, по даті отримання товарів, що підтверджено податковими накладними/по даті списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України у позивача виникло право на формування податкового кредиту у 2011 році по взаємовідносинах з ПП «Скіпер» в сумі 9436,11 грн..

Постачальник - ПП «Скіпер» відповідно до п. 201.8. ст. 201 Податкового кодексу України мав право виписки податкових накладних станом на час їх складання, так як був зареєстрований платником ПДВ за даними офіційного сайту ДПС України (http://www.sta.gov.ua).

Постачальник позивача є зареєстрованим суб'єктом господарювання - юридичною особою згідно даних офіційного сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua).

Податкові накладні, які стали підставою для нарахування податкового кредиту у звітних періодах у 2011 році по взаємовідносинам з ПП «Скіпер» містять усі обов'язкові реквізити, передбачені п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

Отже, по взаємовідносинам позивача з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» у 2011 році обґрунтовано сформований податковий кредит у розмірі 37573,00 грн.

Що стосується нікчемності правочину. Стаття 204 ЦК України закріплює принцип презумпції правомірності правочину: правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він невизнаний судом недійсним.

Головною підставою вважати правочин нікчемним являється його недійсність, встановлена законом. Саме законом, а не Актами, які б факти в цьому акті не були відображені. Вказані ж в Акті висновки є суто суб'єктивною думкою державного податкового ревізора-інспектора, оскільки були зроблені за відсутності інформації, яка надається в передбаченому законодавством порядку.

Таким чином, навіть за наявності ознак нікчемності правочину податкові органи мають право лише звертатися до судів з позовами про стягнення в доход держави коштів, отриманих по правочинах, здійснених з метою, що свідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність.

Згідно з ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Правовідносини з приводу нікчемності правочинів унормовані ст.228 Цивільного кодексу України, відповідно до якої правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним (ч.1 ст.228); правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним (ч.2 ст.228).

Пленум Верховного суду України в своїй постанові від 06 листопада 2009 року № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" роз'яснив, що нікчемними правочинами, які порушують публічний порядок, визначені ст. 228 ЦК України, є: правочини, спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина; правочини, спрямовані на знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Правочини, які посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема є: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об'єктами права власності українського народу - землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (стаття 14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режими вилучення з обігу або обмеження в обігу об'єктів цивільного права, тощо. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об'єктів права, передбачені іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний порядок. При кваліфікації правочину за статтею 228 ЦК України має враховуватися вина, яка виражається в намірі порушити публічний порядок сторонами правочину або однією зі сторін. Доказом вини може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним, тощо.

Ні акт перевірки ні апеляційна скарга не містять таких посилань, не доводять умислу саме позивача на порушення публічного порядку, не містять посилання і на те, в чому таке порушення полягає. Доказів, які б доводили нерозумність або необачність правової поведінки саме позивача у спірних правовідносинах при здійсненні господарських операцій із контрагентом до суду не подано.

Таким чином, зміст правочину з постачальником не суперечить законодавству, моральним засадам суспільства. У зв'язку з чим, доводи апеляційної скарги в зазначеної частині не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до вимог ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем належними доказами не доведено, в чому полягає не спрямованість укладених позивачем з ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер» правочинів на настання обумовлених ними правових наслідків, а також в чому полягає та чим підтверджується їх суперечність моральним засадам суспільства, а також порушення публічного порядку, спрямованість на заволодіння майном держави, дохідної частини бюджету.

Обставини щодо фактичності здійснення господарських операцій з отримання товарів від ПП «Майстер-Торг», ПП «Укрторгпартнер» та ПП «Скіпер», на які платник податків посилається як на підставу виникнення у нього права на формування податкового кредиту на суму 37573,00 грн. та включення понесених витрат до складу валових витрат, відповідачем не спростовані.

Слід зазначити, що чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника ПДВ права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема тим, хто не був постачальником товару. Зазначений висновок викладений у постанові Верховного Суду України від 31.11.2011р.

Зазначені висновки суду узгоджуються із правовими позиціями Верховного Суду України при вирішенні спорів цієї категорії.

Так, у постановах Верховного Суду України від 9 вересня 2008 року у справі № 21-500во08, від 1 червня 2010 року у справі № 21-573во10 Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що якщо контрагент не виконав свого зобов'язання щодо сплати податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування ПДВ у випадку, коли останній виконав усі передбачені законом умови стосовно отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

До того ж, ВАСУ в Ухвалі від 16.05.2012 р. по справі №К-9991 /6724/12 дотримується наступної думки:

"Посилання податкового органу на факт відсутності постачальника за його місцезнаходженням, свідчить лише про порушення даною юридичною особою законодавства, яке стосується його реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності чи платника податків і зобов'язує його повідомляти реєструючи органи про зміну свого місця знаходження, а у випадку порушення даної вимоги передбачає персональну відповідальність такої особи та її посадових осіб".

В Ухвалах від 17.07.2012 р. №К/9991/1812/12 та від 17.01.2012 р. №К-15283/09 ВАСУ викладає наступну думку:

"Факт відсутності контрагента за місцезнаходженням на дату проведення перевірки не може слугувати підставою для позбавлення платника податку права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість".

Також судова колегія погоджується з прийнятим рішенням суду першої інстанції щодо необхідності відповідно до ст.11 КАС України вийти за межи позивних вимог для визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби №0002941501 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 44259,75 грн., у тому числі за основним платежем - 43464,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 795,75 грн. та №0005261502 від 15.03.2013р. про збільшення позивачу суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 43766,00 грн., у тому числі за основним платежем - 37573,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 6194,00 грн.

Всупереч вимог ч.2 ст.71 КАС України відповідач, як суб'єкт владних повноважень, не довів правомірності прийнятого ним рішення з урахуванням всіх встановлених фактичних обставин та вимог законодавства.

Правова оцінка, яку суд першої інстанції дав обставинам справи, не суперечить вимогам процесуального і матеріального права, а доводи апеляційної скарги щодо їх неправильного застосування є необґрунтованими.

Судове рішення є законним і обґрунтованим та не може бути скасовано з підстав, що наведені в апеляційній скарзі.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 198 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду без змін. У ст. 200 КАС України наведені підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

У зв'язку з чим колегія судів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права, що є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а постанови без змін.

Керуючись статтями 195, 197, 198, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 16.05.13р. по справі № 801/3352/13-а залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Ухвалу може бути оскаржено до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя підпис А.С. Цикуренко

Судді підпис Г.М. Іщенко

підпис М.А.Санакоєва

З оригіналом згідно

Головуючий суддя А.С. Цикуренко

Дата ухвалення рішення 08.07.2013
Зареєстровано 15.07.2013
Оприлюднено 16.07.2013

Судовий реєстр по справі 801/3352/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.07.2013 Севастопольський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.06.2013 Севастопольський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.05.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
Постанова від 16.05.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
Ухвала від 16.04.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
Ухвала від 01.04.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 801/3352/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону