Рішення
від 20.08.2013 по справі 321/417/13
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа №

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 22-ц/778/4273/13 Головуючий у 1 інстанції: Мовчан О.Г.

Суддя-доповідач: Маловічко С.В.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року м . Запоріжжя

Колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Запорізької області у складі

Головуючого: Пільщик Л.В., суддів Маловічко С.В., Сапун О.А.

при секретарі: Евальд Д.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_2 у особі представника ОСОБА_3 на рішення Михайлівського районного суду Запорізької області від 03 липня 2013 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Іскра плюс 2009» про розірвання договорів оренди землі, стягнення орендної плати та повернення земельних ділянок, -

В С Т А Н О В И Л А:

У березні 2013 року ОСОБА_2 звернулась до суду із вказаним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Іскра плюс 2009». Відповідно до заявлених позовних вимог позивач просила суд у зв»язку з систематичним невиконанням відповідачем умов договірних зобов»язань з орендної плати розірвати договір оренди земельної ділянки площею 5,3503 га від 14.12.2009 року, укладений між нею та ТОВ «Іскра плюс 2009» (код ЄДРПОУ 36889659), зареєстрований у Михайлівському районному відділі Запорізької регіональної філії Центру державного земельного кадастру під № 041027300087; розірвати договір оренди земельної ділянки площею 6,1155 га від 14.12.2009 року, укладений між нею та ТОВ «Іскра плюс 2009» (код ЄДРПОУ 36889659), зареєстрований у Михайлівському районному відділі Запорізької регіональної філії Центру державного земельного кадастру під № 041027300094; стягнути з ТОВ «Іскра плюс 2009» на її користь заборгованість з орендної плати за користування земельними ділянками загальною площею 11,4658 га в розмірі 7136 гривень 75 копійок; стягнути з ТОВ «Іскра плюс 2009» на її користь пеню за несвоєчасне внесення орендної плати за користування земельними ділянками в розмірі 2368 гривень 82 копійки; зобов'язати ТОВ «Іскра плюс 2009» повернути їй земельні ділянки площею 5,3503 га та площею 6,1155 га, розташовані на території Тимошівської сільської ради Михайлівського району Запорізької області. Також позивач просила суд стягнути з відповідача понесені нею витрати: вартість пального, витраченого представником позивача для явки до суду, у сумі 155,75 грн.; витрати на правову допомогу у сумі 2180 грн. та суму судового збору 229,40 грн.

Рішенням Михайлівського районного суду Запорізької області від 03 липня 2013 року в задоволенні позову відмовлено.

На вказане рішення ОСОБА_2 в особі представника ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на незаконність рішення через порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить його скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення осіб, які беруть участь у справі, вивчивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до державного акту на право приватної власності на землю серії ЗП № 021971, зареєстрованого 11.08.2005 року в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю під № 010527300613, у приватній власності ОСОБА_2 мається земельна ділянка загальною площею 11,4658 га, яка складається із двох ділянок площею 5,3503га та 6,1155га, виділених в натурі (на місцевості) на території Тимоїшвської сільської ради, Михайлівського району, Запорізької області / а.с. 7/.

14.12.2009 року між позивачем та товариством з обмеженою відповідальністю «Іскра плюс 2009» був укладений договір оренди земельної ділянки площею 5,3503га, зареєстрований 26.01.2010р. у Михайлівському районному відділі Запорізької регіональної філії Центру державного земельного кадастру під № 041027300087 / а.с. 8-12 /. Також 14.12.2009 року між позивачем та відповідачем був також укладений другий договір оренди земельної ділянки площею 6,1155га, зареєстрований 26.01.2010 року у Михайлівському районному відділі Запорізької регіональної філії Центру державного земельного кадастру під № 041027300094 / а.с. 13-17/.

Згідно вказаних договорів сторони досягли наступних домовленостей, відображених в змісті договорів: за пунктом 8 договори укладені терміном на п'ять років; за пунктом 9 розмір орендної плати вноситься відповідачем у грошовій формі у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі чи в натуральній формі по закупівельним цінам рослинницької продукції, що склалась на момент розрахунків; за пунктом 10 розмір орендної плати за землю обчислюється з урахуванням індексів інфляції; за пунктом 11 орендна плата вноситься орендарем один раз на рік до 25 грудня звітного року; за пунктом 14 у разі невнесення орендної плати у визначені строки передбачена сплата пені орендарем у розмірі 0,2 % несплаченої суми за кожний день прострочення; за пунктом 43 відповідальність за несплату орендної плати несе орендар.

Таким чином, згідно до укладених договорів оренди позивач зобов»язалась передати дві земельні ділянки в користування відповідача строком на 5 років, який, в свою чергу, прийняв на себе зобов'язання сплачувати орендну плату за користування цими земельними ділянками протягом 5 років, а належним виконанням зобов'язання з боку відповідача є внесення орендної плати в строк, в формі та розмірі, які визначені в договорах. На виконання умов договорів позивач здійснила передачу земельних ділянок відповідачу, повністю виконавши свої зобов'язання перед відповідачем.

Згідно доводів позивача відповідач в порушення умов договорів не розрахувався за оренду земельних ділянок у 2012 році, повідомивши позивача про скрутне становище й намір на початку 2013 року розрахуватися з орендної плати за 2012 рік. Проте до теперішнього часу не вчинив вказаних дій, тобто допустив істотні порушення, які є підставою для розірвання договорів. Тому в позові просила розірвати договори оренди, стягнути орендну плати за 2012 рік, пеню за несвоєчасну виплату орендної плати та зобов»я-

зати відповідача повернути належні їй земельні ділянки.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із того, що позивач не довела наявність заборгованості з орендної плати за 2012 рік та систематичних і істотних порушень умов договорів оренди орендарем.

Проте повністю погодитись з такими висновками суду не можна з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 9 договорів оренди розмір орендної плати вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі чи у натуральній формі по закупівельним цінам рослинницької продукції, що склалась в момент розрахунків. У відповідності до пункту 10 цих договорів обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням індексів інфляції. За пунктом 11 орендна плата вноситься один раз на рік до 25 грудня звітного року.

Заперечуючи проти позову, ТОВ «Іскра плюс 2009» вказувало на те, що орендна плата за 2012 рік позивачу виплачена наперед у попередні роки шляхом сплати в більшому розмірі, ніж передбачений орендними договорами щорічний розмір. При цьому, відповідач застосовував наступні розрахунки: брав визначену в пунктах 5 договорів оренди нормативну грошову оцінку земельних ділянок та перемножував її на 3 % та вираховував від цієї суми податок з доходу у розмірі 15 %. Таким чином, орендна плата за всі роки оренди складала незмінну суму 3250,80 грн. за користування двома земельними ділянками і загальна сума орендної плати за 2010, 2011, 2012рр. повинна була складати 9 752,40 грн. Оскільки станом на 01.04.2013р. сума виплаченої орендної плати складає 11800 грн., то відповідач вважав, що повністю розрахувався з позивачем з орендної плати за період 2010-2012рр.

Однак ці ствердження відповідача не відповідають наявним матеріалам справи.

Такі розрахунки відповідача не відповідають вищевказаним умовам договорів оренди, а саме пункту 10, згідно якого орендна плата здійснюється з урахуванням індексу інфляції. Отже, визначена в пункті 5 договорів на момент їх укладення нормативна грошова оцінка не є незмінним значенням, а повинна визначатись станом на 01 січня кожного звітного року з урахуванням коефіцієнту індексації. Саме тому кожного наступного року орендна плата не може складати однакову суму, і тому вказані доводи відповідача щодо виплати орендної плати за 2012 рік протягом 2010-2011р. є неспроможними.

Неправильність наведених відповідачем розрахунків орендної плати підтверджується також роз»ясненнями Дерземагентства у Василівському районі.

Згідно роз»ясень відділу Держземагентства у Василівському районі Запорізької області № 06-20/566 від 14.03.2013р., при визначенні нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки, яка розташована на території Тимошівської сільської ради станом на 01.01.2012р. розрахунок вартості проводиться наступним чином: площа земельної ділянки в га перемножується на: вартість 1 га ( є незмінною) без урахування коефіцієнту; коефіцієнт індексації, що дорівнює 3,2 (лист Держземагентства України від 12.01.2012р. № 355/22/8-12 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель»); коефіцієнт, який застосовується для врахуванням змін у рентному доході 1,756 (постанова КМУ від 31.10.2011р. № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів») / а.с. 18-зворот/.

Крім того, відповідач до подання позову ОСОБА_2 до суду визнавав за собою борг з орендної плати за 2012 рік перед позивачем, про що свідчать наступні дії товариства.

Так, листом № 23 від 04.01.2013р. директор ТОВ «Іскра плюс 2009» Шмаровоз Т.Н. сповістила ОСОБА_2 про те, що повний розрахунок з орендної плати буде здійснено до 25 лютого 2013р., оскільки озимий посів під урожай 2012р. повністю вимерз через погодні умови, підприємством не було отримано урожай в повному обсязі, який планувався для повного розрахунку з орендодавцями. З копії цього листа вбачається, що він виготовлений на бланку товариства та за підписом директора, який скріплено печаткою / а.с. 18/.

Після спрямування цього листа орендодавцеві до теперішнього часу ніякої сплати орендної плати ОСОБА_2 з боку товариства не відбувалось, про що, зокрема, свідчить відсутність видаткового касового ордеру або відомостей з підписом позивача про її отримання, як це мало місце при розрахунках за 2010 та 2011 роки / а.с. 47-49/.

Крім того, сплата орендної плати наперед суперечить як умовам договорів оренди, так і чинному земельному законодавству, за яким орендна плата - це плата за користування об»єктом оренди за певний період часу користування ним з урахуванням щорічної зміни вартості нормативної грошової оцінки землі, а також податковому законодавству, згідно якого податки з доходів, зокрема, від орендних відносин мають відраховуватись щорічно.

З огляду на вказані обставини, висновки суду про недоведеність позивачем факту заборгованості по орендній платі за 2012 рік не відповідають фактичним матеріалам справи, які суд неповно та не всебічно дослідив при розгляді справи.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок з орендної плати за 2012 рік за двома договорами оренди, колегія вважає його правильним та обґрунтованим, оскільки він відповідає умовам договорів оренди та зроблений у відповідності до роз»ясень Держземагентства у Василівському районі. Надається розрахунок нормативної грошової за першим договором оренди: вартість 1 га землі (незмінне значення) 3692,33 грн. х 5,3503 га х 3,2 х 1,756 = 111 007,70 грн. Розрахунок - за другим договором оренди: 3692,33 грн. х 6,1155 х 3,2 х 1,756 = 126 884,03 грн. Розрахунок орендної плати за першим договором: 111 007,70 грн. х 3 % : 100 = 3330,21 грн. Розрахунок орендної плати за другим договором оренди: 111 007,70 грн. х 3 : 100 = 3806,52 грн. Загальна сума заборгованості з орендної плати за 2012 рік по двом договорами оренди складає: 3330,21 грн. + 3806,52 грн. = 7 136,73 грн.

Відповідно до пункту 28 договорів оренди орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати, а згідно з пунктом 14 цих договорів у разі невнесення орендної плати до 25 грудня звітного року справляється пеня у розмірі 0,2 % від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Наданий позивачем розрахунок пені також перевірено колегією та визнано правильним. Наводиться станом на 10.06.2013р., тобто за 166 днів прострочення сплати орендної плати, згідно остаточно уточненої позовної заяви: 7136,73 грн. х 0,2 : 100 х 166 дн. = 2368,82 грн.

Разом з тим, висновки суду щодо відсутності підстав для розірвання договорів оренди та повернення позивачу земельних ділянок є правильними, оскільки несплата орендної плати за один рік не складає ознаки системності порушень договорів, яка є обов»язковою умовою для розірвання договорів оренди.

Згідно статті 88 ЦПК України стороні, на користь якої винесено рішення, суд присуджує з іншої сторони понесені нею і документально підтверджені витрати. Статтею 79 ЦПК України до витрат, пов»язаних з розглядом справи, належать витрати на правову допомогу, а також витрати сторін та їх представників, що пов»язані з явкою до суду.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем ОСОБА_2 у цій справі 08.04.2013р. укладено договір про надання правової допомоги з ОСОБА_5, який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4440 від 08.08.2012р. / а.с. 32-33/. Тому ОСОБА_2 просила стягнути з відповідача витрати, пов»язані з наданням правової допомоги, у сумі 2180 грн., які ретельно обґрунтувала наданими табличними даними щодо витраченого часу на кожен вид допомоги, зокрема, з урахуванням часу, проведеного у судових засіданнях, що відповідає журналам судових засідань у матеріалах справи / а.с. 70/.

Колегія, перевіривши вказані розрахунку, вважає їх такими, що відповідають ЗУ «Про граничні розміри компенсації витрат, пов»язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ», оскільки за кожну годину виконаної роботи визначено 40 % від розміру мінімальної заробітної плати / а.с. 70/, фактично виконана робота підтверджується журналами судових засідань та актом виконаних робіт від 10.06.2013р. / а.с. 74/, підписаним сторонами, а сплата суми у розмірі 2180 грн. позивачем підтверджується квитанцією від 10.06.2013р. / а.с. 73/.

Також підлягає стягненню з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 229,40 грн.

Однак у стягненні витрат за пальне, які витрачені адвокатом позивача у зв»язку з якою до суду, які підтверджуються чеками АЗС на суму 155,75 грн., колегія вважає за необхідне відмовити, оскільки чеки не доводять, що цей бензин витрачено саме на прибуття до суду.

Враховуючи вказане, колегія вважає апеляційну скаргу частково обґрунтованою, тому у відповідності до вимог п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 309 ЦПК України рішення суду підлягає скасуванню в частині відмови в позові про стягнення заборгованості з орендної плати та пені з ухвалення в цій частині нового рішення про задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 307, 309, 313, 314, 316 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 в особі представника ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення Михайлівського районного суду Запорізької області від 03 липня 2013 року у цій справі в частині відмови в позові ОСОБА_2 про стягнення заборгованості з орендної плати та пені скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення про задоволення цих позовних вимог.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Іскра плюс 2009» ( код ЄДРПОУ 36889659, юридична адреса: 71672, Запорізька область, Василівський р-н, с. Мала Білозірка, вул. Щорса, 1; фактична адреса: 70031, Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Соколівка, вул. Першотравнева, 47-б,) на користь ОСОБА_2 орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею 11,4658 га в розмірі 7136 ( сім тисяч сто тридцять шість) гривень 73 коп. та пеню за несвоєчасне внесення орендної плати за користування земельною ділянкою площею 11,4658 га у розмірі 2368 ( дві тисячі триста шістдесят вісім) гривень 82 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Іскра плюс 2009» на користь ОСОБА_2 витрати на правову допомогу у розмірі 2180 ( дві тисячі сто вісімдесят ) гривень та судовий збір у сумі 229,40 грн.

В іншій частині рішення залишити без змін.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржено до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді:

Дата ухвалення рішення20.08.2013
Оприлюднено21.08.2013
Номер документу33056547
СудочинствоЦивільне
Сутьзадоволення позову. Керуючись ст.ст. 307, 309, 313, 314, 316 ЦПК України, колегія суддів

Судовий реєстр по справі —321/417/13

Рішення від 03.07.2013

Цивільне

Михайлівський районний суд Запорізької області

Мовчан О. Г.

Рішення від 20.08.2013

Цивільне

Апеляційний суд Запорізької області

Маловічко С. В.

Рішення від 20.08.2013

Цивільне

Апеляційний суд Запорізької області

Маловічко С. В.

Ухвала від 23.07.2013

Цивільне

Апеляційний суд Запорізької області

Маловічко С. В.

Ухвала від 22.03.2013

Цивільне

Михайлівський районний суд Запорізької області

Мовчан О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні