ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/14101/13 30.08.13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарес-Груп"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ""

про визнання права власності

Суддя Шаптала Є.Ю.

Представники:

від позивача: Кизуб О.Ю. за дов. № б\н від 15.07.2013 р.

від відповідача: не з»явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарес-Груп" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"" про визнання права власності на поліфункціональний павільйон за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2013 порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 12.08.2013.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.08.2013 у відповідності до вимог статті 89 Господарського процесуального кодексу України виправлено описку допущену в ухвалі господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі: а саме в зазначенні дати призначення справи до розгляду, та змінено з "12.08.2013" на "23.08.2013".

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 23.08.2013 справу № 910/14101/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарес-Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"" про визнання права власності, передано на розгляд судді Шапталі Є.Ю., у зв'язку із перебуванням судді Васильченко Т.В. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2013 року справу № 910/14101/13 прийнято до провадження судді Шаптала Є.Ю..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2013 року розгляд справи відкладено на підставі ст. 77 ГПК України на 30.08.2013 року.

Представник відповідача в судове засідання не з»явився, про причини неявки суд не повідомлено.

Представник позивача в судовому засіданні заявлені позовні вимоги підтримав та просив позов задовольнити в повному обсязі.

Згідно з ст.. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 30.08.2013 року на підставі ст.. 85 Господарського процесуального кодексу України було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши надані матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті. Господарський суд м. Києва. -

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарес-Груп» та Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"» було укладено Договір доручення.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені Довірителя і за його рахунок вчинити юридичні дії, а саме: знайти будівельну організацію, укласти з підрядником Договір підряду на виконання робіт з проектування та будівництва об'єкта нерухомості - павільйону полі функціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у м. Києві.

Згідно п. 2.1 Договору повірений зобов'язаний: укласти договір підряду від імені довірителя; сплатити підряднику кошти в обсязі необхідному для виконання договору підряду; передати договір підряду та всю іншу пов'язану із виконанням доручення документацію довірителю та повернути залишки коштів в разі, якщо ціна робіт за договором підряду буде меншою за суму передану відповідно до п. 4.1 Договору; надати довірителю письмовий Звіт про виконання доручення визначеного договором.

Позивач зазначає, що відповідач в порушення Договору не проінформував про хід виконання договору, крім того не приступив до виконання договору, що стало причиною відмови позивача від договору в порядку, передбаченому п. 3.2.1 Договору.

01 квітня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарес - Груп» (Замовник) та ТОВ «Штрихи» (Підрядник) було укладено Договір будівельного підряду № 01\10\10, відповідно до умов якого підрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва павільйону поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві, згідно із завданням Замовника, передати об'єкт шляхом підписання Акту прийому -передачі об'єкта (п. 1.1 Договору).

Як встановлено судом, на виконання умов Договору було збудовано нерухоме майно - павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві.

Відповідно до даних технічної інвентаризації площа приміщення становить 211 кв.м..

Павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві є закінченим будівництвом об'єктом і за ознаками, визначеними ст.. 181 Цивільного кодексу України - є нерухомою річчю.

Листом від 13.12.2010 року № 17 ТОВ «Будінвест - Трейдинг» звернулось з вимогою до ТОВ «ФАРЕС-Груп» передати у власність об'єкт нерухомості - павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві та здійснити всі необхідні дії щодо оформлення права власності.

За статтею 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Підставою позову є обставини, що підтверджують право власності позивача на майно та ст.. 16 Цивільного кодексу України, яка визначає визнання права як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Згідно ст.. 316 Цивільного кодексу України право власності є право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб

Статтею 321 Цивільного кодексу України передбачено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні лише у випадах і в порядку, встановлених законом.

Згідно ст.. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Відповідно до ст.. 331 Цивільного кодексу України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом.

Замовником будівництва павільйону поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві виступало ТОВ «ФАРЕС-Груп». Оскільки будівництво об'єкта завершено, суд вважає, що у відповідності зі ст.. 331 ЦК України, ТОВ «Фарес - Груп» набуло право власності на павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві з моменту завершення будівництва.

Відповідно до ст.. 392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Оскільки судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що позивач набув право власності на спірне нерухоме майно, а відповідач зазначеного права не визнає, відтак, право власності позивача підлягає захисту в судовому порядку.

За таких обставин, суд вважає за можливе задовольнити вимогу позивача про визнання за ним права власності на павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві.

Враховуючи, що відповідно до ст. 44 ГПК України позивачем понесені судові витрати, пов'язані з розглядом справи, зокрема судовий збір, то зазначені витрати відшкодовуються за рахунок відповідача (ст. 49 ГПК України).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва. -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРЕС-ГРУП» (02140, м. Київ, Вишняківська, буд. 7-а, кв. 146, код ЄДРПОУ 36824345) право власності на об'єкт нерухомого майна - павільйон поліфункціонального призначення загальною площею 211 кв.м. по вул.. Вірменська, 2 у місті Києві.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"» (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, кв. 208, код ЄДРПОУ 32668008) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРЕС-ГРУП» (02140, м. Київ, Вишняківська, буд. 7-а, кв. 146, код ЄДРПОУ 36824345)1720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн.. 50 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 30.08.2013 року.

Суддя Є.Ю. Шаптала

Дата ухвалення рішення 30.08.2013
Оприлюднено 04.09.2013

Судовий реєстр по справі 910/14101/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 11.02.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.11.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.10.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.09.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.04.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.03.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.07.2013 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/14101/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону