КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а-13669/11/2670 Головуючий у 1-й інстанції: Смолій І.В. Суддя-доповідач: Федотов І.В.

У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2013 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого - судді Федотова І.В.,

суддів - Ісаєнко Ю.А. та Аліменко В.О.,

при секретарі - Січкаренко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 грудня 2011 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо-Плюс» до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва про скасування податкового повідомлення - рішення, -

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експо-Плюс» (далі - позивач або ТОВ «Експо-Плюс») звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва (далі - відповідач або ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, податковий орган) про скасування податкового повідомлення-рішення №00001322307 від 10.08.2011 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 грудня 2011 року адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції, у зв'язку із порушенням судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права та прийняти нову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити.

В судове засідання сторони не з'явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, у зв'язку із чим, колегія суддів, на підставі ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41, ч. 4 ст. 196 КАС України розглядає справу за їх відсутності без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.1 ч.1 ст.198, ч.1 ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанова суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Як встановлено судом першої інстанції та свідчать матеріали справи, в період з 14.07.2011р. по 27.07.2011р. ДПІ у Голосіївському районі м. Києва проводилась документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «Експо-Плюс» стосовно взаємовідносин позивача з TOB КФ «Престиж-Трейд»(код ЄДРПОУ 34645092), TOB «КФ «Аккона-Плюс»(код ЄДРПОУ 34587020), TOB «Сітілайн»(код ЄДРПОУ 32445867), TOB «Універсалсервіс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33921977), TOB «Фагот»(код ЄДРПОУ 31608110), TOB «Ксоракс»(код ЄДРПОУ 35912189), ПП «Нота Плюс»(код ЄДРПОУ 33401459), TOB «Аверт-Сейл»(код ЄДРПОУ 34587057), TOB КФ «Універсал-Трейд»(код ЄДРПОУ 34585725), TOB «Стройбудмастер»(код ЄДРПОУ 34809090), TOB «Матрікс-Люкс»(код ЄДРПОУ 36060216) , TOB ФК «Фагот»(код ЄДРПОУ 32049508), ЗАТ «МПК»(код ЄДРПОУ 32668301), ПП «Урай»(код ЄДРПОУ 33880370), ПП «ТЕК»(код ЄДРПОУ 33493230), TOB «Клондайк»(код ЄДРПОУ 32113782), TOB «Сільва та Гавана Груп»(код ЄДРПОУ 34881621), TOB «Укрспецстрой-СК»(код ЄДРПОУ 33922001), ПП «Афіна Інтернешнл»(код ЄДРПОУ 31156055) та TOB «Будівельно-монтажне управління-025»(код ЄДРПОУ 35316968) за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2009 р., про що складено Акт №363/1 23-70-35509577 від 29.07.2011р.

Перевіркою встановлено порушення п.п.5.3.9. п.5.3. ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 року із змінами і доповненнями, п.п.139.1.9, п.139.1. ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями, а також п.п.7.4.1, п.п. 7.4.5. п.7.4. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997р. із змінами та доповненнями.

У вказаному Акті відповідач прийшов до висновку, що позивачем занижено податок на прибуток за перевіряє мий період у загальній сумі 173605,00 грн., а саме по періодах: ІІІ кв. 2008 року у сумі 150452,00 грн.; IV кв. 2008 року у сумі 9483,00 грн.; ІІ кв. 2009 року у сумі 13670,00 грн., завищено позивачем залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (р.26 Декларації ПДВ) у сумі 136256,00 грн.

10.08.2011р. Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва прийнято податкове повідомлення-рішення №00001322307, яким позивачу визначено податкове зобов'язання по податку на прибуток в розмірі 173605,00 грн. за основним платежем та 43401,25 грн. штрафних (фінансових) санкцій, а всього у загальній сумі 217006,25 грн.

В Акті перевірки, відповідачем зроблені висновки щодо нікчемності правочинів позивача, укладених з TOB «Будівельно-монтажне управління-025» та TOB «Клондайк», мотивуючи це тим, що у вказаних підприємствах відсутні адміністративно-господарські можливості на виконання господарських зобов'язань та відсутні фактичні дії, спрямовані на виконання господарських зобов'язань, що свідчить про відсутність наміру на створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами.

Обговорюючи питання правомірності оспорюваного податкового повідомлення-рішення колегія суддів зазначає наступне.

Згідно абз. 4 п.п. 5.3.9 п. 5.3. Закону України від 28.12.1994 року № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» зі змінами та доповненнями, не включаються до валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Як встановлено судом першої інстанції, 07 квітня 2008 року між ТОВ «Експо-Плюс» (Замовник) та ТОВ «Будівельно-монтажне управління-025» (Виконавець) укладено Договір №1 на виконання робіт., а також додаток №1 від 14.04.2008р., додаток №2 від 27.05.2008р., додаток №3 від 23.07.2008р., додаток №5 від 03.12.2008р. до зазначеного вище Договору, на виконання яких були підписані акти приймання-передачі робіт №ОУ-1512/5 від 19.12.2208р., №ОУ-2308/7 від 27.08.2008р., №ОУ-1803/8 від 09.07.2008р., №ОУ-1803/10 від 09.07.2008р.

Як вбачається з акту перевірки, відповідач прийшов до висновку про віднесення позивачем до складу валових витрат вартість отриманих від TOB «Будівельно-монтажне управління-025» товарів та послуг позивачем у загальній сумі 799673,27 грн., а також вартість отриманих від ТОВ «Клондайк» товару на суму у розмірі 68350 грн.

Разом з тим, як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, а саме деклараціями з податку на прибуток підприємств за ІІІ ІV квартали 2008 року та ІІ квартал 2009 року, що позивачем вказані вище суми не відносились до валових витрат. Дану обставину підтвердив інспектор, яким було проведено перевірку, під час надання пояснень у судовому засіданні в суді першої інстанції.

З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для донарахування позивачу податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 173605,00 грн. та як наслідок нарахування штрафних санкцій на ці зобов'язання у сумі 43401,25 грн.

Що ж стосується твердження податкового органу про нікчемність фінансово-господарських операцій між позивачем та його контрагентами в силу норм ст.ст. 203, 216 ЦК України, то колегія суддів вважає їх безпідставними з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства та має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно ч. 2, 3 ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). Визнання правочину недійсним судом не вимагається лише у тому випадку, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин).

Згідно положень ст. 228 ЦК України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Інших підстав для визнання правочину нікчемним чинним законодавством України не передбачено.

Колегія суддів зауважує, що згідно ст. 216 ЦК України до моменту визнання правочину недійсним або нікчемним правові наслідки, а саме те, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю - не настають.

Однак, податковим органом не наведено жодної підстави та не надано належних доказів вважати укладені позивачем угоди - нікчемними правочинами.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про протиправність прийнятого відповідачем податкового повідомлення-рішення та необхідністю його скасування.

За таких обставин, оскільки доводи апеляційної скарги спростовуються висновками суду першої інстанції та матеріалами справи, а суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та постановив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, судова колегія залишає його без змін.

Керуючись ст.ст. 41, 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 лютого 2012 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя: І.В. Федотов

Судді: Ю.А. Ісаєнко

В.О. Аліменко

Головуючий суддя Федотов І.В.

Судді: Ісаєнко Ю.А.

Аліменко В.О.

Дата ухвалення рішення 03.09.2013
Оприлюднено 13.09.2013

Судовий реєстр по справі 2а-13669/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.09.2013 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.12.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.09.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-13669/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону