ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 10/60/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2013 Справа № 908/2824/13

За позовом: Прокурора Заводського району міста Запоріжжя в інтересах держави, в особі Запорізької міської ради, м. Запоріжжя.

до відповідача : Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Енергоекспорт" (69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 79)

про зміну договору оренди земельної ділянки

Суддя Алейникова Т.Г.

Представники сторін:

від позивача - Шеремет З. В., на підставі довіреності № 01/02-17/02188 від 15.07.2013 р.;

від відповідача - не з'явився;

від прокуратури - Понятенко К. А., на підставі посвідчення № 013456 від 03.12.2012 р.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

21.08.2013 р. до господарського суду Запорізької області з позовною заявою звернувся Прокурор Заводського району м. Запоріжжя в інтересах держави - в особі: Запорізької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок " Енергоекспорт" м. Запоріжжя про зміну договору оренди земельної ділянки.

21.09.2013 р. автоматизованою системою документообігу господарського суду здійснено розподіл справ між суддями та визначено позовну заяву до розгляду судді Алейниковій Т.Г.

Ухвалою суду від 22.08.2013 р. судом порушено провадження у справі № 908/2824/13 та присвоєно вищевказаній справі номер провадження 10/60/13. У сторін та прокурора витребувані документи, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи по суті, судове засідання призначено на 11.09.2013 р.

05.09.2013 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий будинок

" Енергоекспорт", м. Запоріжжя надійшло клопотання, щодо відкладення розгляду справи у зв'язку із неможливістю направлення компетентного представника у судове засідання.

Від представника позивача Запорізької міської ради 10.09.2013 р. до господарського суду надійшли письмові пояснення стосовно даної позовної заяви, в яких він просить суд задовольнити позовні вимоги.

У судовому засіданні 11.09.2013 р. прокурор та представник позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві.

В судове засідання 11.09.2013р. представник відповідача не з'явився. Письмовий відзив на позовну заяву до господарського суду не направив.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий будинок " Енергоекспорт", м. Запоріжжя про відкладення розгляду справи та враховуючи неявку в судове засідання представника відповідача, суд відклав розгляд справи на 07.10.2013 р. на 10 год. 30 хв.

У судовому засіданні 07.10.2013 р. представник позивача та прокурор підтримали вимоги викладені в позові.

Представник відповідача в судовому засіданні 07.10.2013 р. проти позову заперечували.

Судом було оголошено перерву на 21.10.2013р. о 11-20 год.

До початку судового засідання 21.10.2013р., представник позивача надав, через канцелярію суду, письмові пояснення щодо суті спору в яких просить суд задовольнити позов

Представник відповідача 21.10.2013 р. в судове засідання не з'явився. Причини неявки суду невідомі.

За клопотанням представників сторін, розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення прокурора та представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Перевіркою прокуратури Заводського району м. Запоріжжя встановлено, що між Запорізькою міською радою та ТОВ «ТБ «Енергоекспорт» укладено договір оренди землі загальною площею 0,6377 га. що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 59-6, для розташування автозаправної станції, який зареєстровано у Запорізькій регіональній філії Держаного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 08.08.2005 за № 040526100489.

Згідно п. 9.11 згаданого договору, орендна плата Встановлена за один календарний рік у розмірі 14 707 грн. 28 коп. (чотирнадцять тисяч сімсот сім грн. 28 коп.) за календарний рік в цінах 2005 року та вноситься орендарем щомісячно рівними частинами протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на розрахунковий рахунок місцевого бюджету Заводського району 33214812500004 в відділені Держказначейства у Заводському районі, МФО 813015, ЄДРГІОУ 26014146, код 13050200.

За умовами п. 12 Договору розмір орендної плати переглядається один раз на рік у разі зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

Згідно п. 32 Договору зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору спір розглядається у судовому порядку.

27.07.2011 року на позачерговій сесії Запорізької міської ради шостого скликання було прийнято рішення № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя» відповідно до якого визначений коефіцієнт, згідно якого визначається розмір орендної плати за земельні ділянки.

Запорізькою міською радою 26.06.2013 прийнято рішення № 37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», згідно до якого розмір орендної плати за земельну ділянку у м. Запоріжжя, надану для розташування автозаправної, газових автозаправних станцій, дорівнює шестикратному розміру земельного податку.

Рішення за № 37 оприлюднене 24.07.2012 р. в газеті «Запорізька січ» та набрало чинності 01.01.2013 р.

Запорізька міська рада звернулась до ТОВ «ТБ «Енергоекспорт» з письмовою пропозицією від 21.06.2013 за № 01/02-21/0198 "Про внесення змін до договору оренди землі", яке отримане представником підприємства 01.07.2013 р., що підтверджується відповідним повідомленням про вручення поштового відправлення.

На час подачі позовної заяви, відповідач залишив без відповіді лист позивача про внесення змін до договору оренди.

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності (ст. 1 Закону України „Про оренду землі").

Відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Істотними умовами договору оренди землі, зокрема, є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату (стаття 15 Закону).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності (ст. 18 Закону України «Про оцінку земель»).

Нормативна грошова оцінка є складовою земельного податку, який встановлюється у відсотковому відношенні до неї та в розмірі якого визначена орендна плата у договорі, укладеному між сторонами, а тому у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки змінюється відповідно і розмір земельного податку.

Згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» рада в межах повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які згідно до ст.144 Конституції України є обов'язковими до виконання на відповідній території та оприлюднюються у встановленому законом порядку.

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (п. 14.1.136 ст. 14 Податкового кодексу України).

Земельна ділянка, яка передана Відповідачу в оренду пройшла нормативну оцінку і на час звернення до суду із позовом склала відповідно даних Головного управління Держземагенства у Запорізькій області 4161375, 12 гри. (чотири мільйона сто шістдесят одну тисячу триста сімдесят п'ять грн. 12 коп.), що підтверджується наданим до прокуратури району витягом з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки від 28.02.2013 № 09-05-10/0982. На вказаній земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна: будівля АЗС та допоміжні споруди, які є власністю орендаря.

Відповідно до проведеного розрахунку розмір орендної плати становить 249682 грн. 51 коп. (двісті сорок дев'ять тисяч шістсот вісімдесят дві грн. 51 коп.), що складає шестикратний розмір земельного податку за календарний рік в цінах 2013 року.

Законом визначено, що зміна розміру грошової оцінки землі має наслідком зміну земельного податку щодо відповідних земельних ділянок, а тому наявні передбачені договором умови, при яких його зміна є обов'язковою для сторін.

Зміна розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки автоматично змінює розмір орендної плати.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 632 Цивільного Кодексу України у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом .

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Отже, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках встановлених договором або законом. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 06.12.2010 року у справі №2-1/10068-2008.

Відповідно до ст. 188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. (п. 3 ст. 188 Господарського кодексу України).

Частиною 4 ст. 188 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Отже діючим законодавством України передбачено, що сторона за договором може звернутися до суду з вимогою щодо внесення змін до діючого договору за умови, якщо сторони не дійшли згоди про внесення відповідних змін у договірному порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 653 Цивільного кодексу України у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Таким чином Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008року № 309-VІ внесені зміни до частин четвертої та п'ятої статті 21 Закону України «Про оренду землі». На підставі вищевикладеного позивач вправі вимагати від відповідача внесення відповідних змін до договору оренди. Позивачем здійснені передбачені чинним законодавством дії для внесення змін до договору оренди: прийняте відповідне рішення, направлено відповідну пропозицію щодо внесення таких змін, відтак за відсутності відповіді щодо внесення змін до договору, позивач має право звернутися до суду з відповідним позовом.

На підставі викладеного, прокурор Заводського району м. Запоріжжя звертається до суду за захистом інтересів держави, які полягають в тому, що власник землі - держава в особі Запорізької міської ради, не отримує орендну плату в обсязі, передбаченому законодавством, що виражається у недоотриманні орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі майже 235 тис. грн. на рік, що викликає необхідність приведення договору оренди земельної ділянки до вимог чинного законодавства в частині визначення орендної плати за землю.

Заперечуючи проти заявлених позовних вимог, 07.10.2013 р., представником відповідача було заявлено, що внесення змін до договору оренди землі від 08.08.2005 р. за № 040526100489, укладеному між Запорізькою міською радою та ТОВ «Торговий Будинок «Енергоекспорт», можливе лише шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди землі і ні в якому разі шляхом укладення додаткового договору.

Вищезазначене твердження представника відповідача спростовується наступним.

Згідно з ст. 654 Цивільного кодексу України, правочин на зміну або розірвання договору належить вчиняти у тій самій формі, у якій договір укладався

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 654 Цивільного кодексу України передбачено, що зміна або розірвання договору вичиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом. У п. 32 договору оренди сторони домовились, що зміна умов договору здійснюється у письмовій формі. Проте ні чинним законодавством, ні умовами договору не встановлено назву правочину (додатковий договір, угода чи інше), яким повинні вноситися зміни до договору оренди.

З метою досягнення взаємної згоди Запорізькою міською радою направлено на адресу відповідача пропозицію від 21.06.2013 р. за вих. № 01/02-21/01982 щодо внесення змін до Договору оренди шляхом викладення п. 9 договору наступним чином: «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі: 249682,51 грн., що складає шестикратний розмір земельного податку за календарний рік в цінах 2013 року». До зазначеної пропозиції орендарю було надано два примірники додаткового договору (один примірник для Запорізької міської ради та другий - ТОВ «Торговий Будинок «Енергоекспорт»), підписані Запорізьким міським головою, для підписання орендарем та подальшого поверненням одного примірника Запорізькій міській раді.

Станом на дату розгляду спору жодного примірника додаткового договору про внесення змін до договору оренди землі орендарем не повернуто Запорізькій міській раді та відповідачем не вжито дій, що свідчать про намір внести зміни до договору оренди.

Крім того, в п. 3.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 12 «Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна» роз'яснено, що приписи ст. 188 Господарського кодексу України та ст. 11 Господарського процесуального кодексу України не позбавляють сторону договору права на звернення до суду з вимогою про зміну або розірвання договору оренди без дотримання порядку досудового врегулювання спору.

Заперечення відповідача суд до уваги не приймає, так як представником позивача та прокурором до суду були надані письмові пояснення, які спростовують доводи відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Обставини, викладені у справі позивачем та прокурором були підтверджені належними доказами.

Згідно з ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

З урахуванням викладеного, проаналізувавши надані докази, суд задовольняє позов Прокурора Заводського району м. Запоріжжя в інтересах держави - в особі: Запорізької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок " Енергоекспорт" м. Запоріжжя про зміну договору оренди земельної ділянки від 08.08.2005 р.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. 44, 49, 82, 84 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Прокурора Заводського району м. Запоріжжя в інтересах держави - в особі: Запорізької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Енергоекспорт" м. Запоріжжя про зміну договору оренди земельної ділянкизадовольнити.

Змінити п. 9 договору оренди землі, укладеного відносно земельної ділянки, загальною площею 0,6377 га, яка знаходиться по вул. Південне шосе. 59-6 у м. Запоріжжі (кадастровий номер: 2310100000:02:031:0033). укладений між Запорізькою міською радою (69105, м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 206) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Будинок «Енергоекспорт» (69005, м. Запоріжжя, вул.. Перемоги, б. 79, кв. 43, код ЄДРПОУ 31522327), який зареєстровано у Запорізькій регіональній філії Держаного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 08.08.2005 за № 040526100489, виклавши його в наступній редакції:

«Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та у розмірі: 249682 грн. 51 коп. (двісті сорок дев'ять тисяч шістсот вісімдесят дві грн. 51 коп.), що складає шестикратний розмір земельного податку за календарний рік в цінах 2013 року».

Стягнути з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Будинок «Енергоекспорт» (69005, м. Запоріжжя, вул.. Перемоги, б. 79, кв. 43, код ЄДРПОУ 31522327) на користь Державного бюджету України (Одержувач:УДКСУ у м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, МФО 813015, код ЄДРПОУ: 38025409, № рахунку 31215206783007, символ звітності 206) - судовий збір у розмірі 1 147 (одна тисяча сто сорок сім) грн. 00 коп.

Видати наказ.

Суддя Т.Г. Алейникова

Рішення підписане 23.10.2013 р.

Дата ухвалення рішення 21.10.2013
Зареєстровано 31.10.2013
Оприлюднено 01.11.2013

Судовий реєстр по справі 908/2824/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.11.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.11.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.10.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону