Ухвала
від 09.10.2013 по справі 917/1864/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про порушення провадження у справі про банкрутство

09.10.13 Справа № 917/1864/13

за заявою публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м.Київ

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", с.Велика Рудка Диканського району

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: Новик Є.М., дов.№ 10/00-56 від 19.02.2013 року

від боржника: не з»явились

Ухвала виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні згідно ст.77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглядається заява публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", с.Велика Рудка Диканського району.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2013 року заяву ПАТ "Банк Форум" про порушення справи про банкрутство ТОВ "Велес 2005" прийнято до розгляду, підготовче засідання суду у справі призначено на 02.10.2013 року.

В порядку вимог ст. 12 Закону України "Про відновлення платсопроможності боржника або визнанння його банкрутом", а також Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" при прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство суддею вчинено електронний запит на автоматизований відбір кандидата арбітражного керуючого.

Автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено кандидатуру арбітражного керуючого Терещенка Володимира Олексійовича (свідоцтво № НОМЕР_1 від 14.03.2013 року), в зв»язку з чим, ухвалою господарського суду від 17.09.2013 року (п.4) зазначеного арбітражного керуючого зобов»язано надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство ТОВ "Велес 2005".

З матеріалів справи вбачається, що 30.09.2013 року на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Терещенка Володимира Олексійовича про участь у справі про банкрутство ТОВ "Велес 2005".

Головою ліквідаційної комісії ТОВ "Велес 2005" надано клопотання (вих.б\н від 29.09.2013 року) про приєднання заяви боржника про порушення справи про банкрутство до матеріалів справи № 917/1864/13 та прохання розглянути її одночасно із заявою ПАТ "Банк Форум".

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ініціюючого кредитора, суд, встановив:

ПАТ "Банк Форум" звернулося до господарського суду Полтавської області із заявою про порушення справи про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", с.Велика Рудка відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"(в редакції Закону від 22.12.2011 року № 4212).

Вищевказана заява обгрунтовується тим, що ініціюючий кредитор має безспірні вимоги до боржника в сумі 605417,84 грн., які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

В обгрунтування заявлених вимог ініціюючий кредитор посилається на наступне:

Між КБ "Форум" та ПП «Дизель Центр» (далі по тексту Позичальник), був укладений Кредитний договір №0041/07/25-КLI від 05.09.2007 року, за умовами якого Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості в сумі 2 500 000 грн. Кредитні кошти надані строком до 04.09.2008 року. Плата за користування кредитними коштами встановлено в розмірі 17,0% річних.

З метою забезпечення виконання зобов'язання за вищезазначеним кредитним договором між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ «Велес 2005» 05.09.2007 року укладено договір поруки №6. Відповідно до п. 1.1. Договору поруки №6 від 05.09.2007 року Поручитель (ТОВ «Велес 2005) поручається перед Кредитором (ПАТ "Банк Форум") за виконання ПП «Дизель Центр» зобов'язань за Кредитним договором №0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 року у повному обсязі.

Згідно п. 2.1, 2.2 Договору поруки №6 від 05.09.2007 року Поручитель (ТОВ «Велес 2005) зобов'язується в разі невиконання та/або порушення Боржником (ПП «Дизель Центр») своїх зобов'язань перед Кредитором (ПАТ «Банк Форум») погасити заборгованість по кредитному договору, а саме: суму кредиту, нараховані проценти по кредиту, відсотки по простроченій позиці (штраф, пеню) та інші платежі, передбачені Кредитним договором. Поручитель (ТОВ «Велес 2005) зобов'язується відповідати перед Кредитором (ПАТ «Банк Форум») своїми грошовими коштами та всім своїм майном.

Відповідно до п. 3.1 Договору поруки №6 від 05.09.2007 року у випадку невиконання зобов'язань по Кредитному договору та цьому Договору Боржник (ПП «Дизель Центр») і Поручитель (ТОВ «Велес 2005») відповідають перед Кредитором (ПАТ «Банк Форум») як солідарні боржники.

Також, з метою забезпечення виконання зобов'язання за вищезазначеним кредитним договором між ПАТ «Банк Форум» та ЗАТ «Полтавське міжрайонне ремонтно-транспортне підприємство» 05.09.2007 року укладено іпотечний договір №0041/07/25-КLІ/S-1. В забезпечення, ПАТ «Банк Форум» передано нерухоме майно: нежитлові приміщення загальною площею 2 723,8 кв.м., що знаходяться за адресою: Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 6.47-6.

Відповідно до експертної оцінки, виготовленої на замовлення ліквідаційної комісії ЗАТ «Полтавське міжрайонне ремонтно-транспортне підприємство» вартість предмету іпотеки станом на 31.07.2012 року складає 2 517 100 грн. (копії висновку додаються).

Як передбачають положення ч.1 ст. 11 Закону України «Про іпотеку», майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Свої зобов'язання ПП «Дизель Центр», ЗАТ «Полтавське міжрайонне ремонтно-транспортне підприємство» та ТОВ «Велес 2005», передбачені Кредитним договором №0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 року, іпотечним договором №0041/07/25-КLІ/S-1 та Договором поруки №6 від 05.09.2007 року не виконали, в зв'язку з чим Банком подано позовну заяву до суду.

Октябрським районним судом м. Полтави у справі № 2-338/10 від 14.06.2010 року прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Велес 2005», ПП «Дизель Центр» солідарно на користь ПАТ «Банк Форум» в особі Полтавської філії ПАТ «Банк Форум» заборгованості за Кредитним договором №0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 року в сумі 3 528 527,61 грн. та звернення стягнення на предмет іпотеки, належний ЗАТ «Полтавське МРТП» та переданий в іпотеку (копія судового рішення додається).

Октябрським районним судом м. Полтави у справі №2-338/10 видано виконавчий лист від 10.11.2010 року про примусове виконання даного рішення (копія виконавчого листа додається).

29.11.2012 року постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області відкрито виконавче провадження (копія постанови додається) з виконання виконавчого листа Октябрського районного суду м. Полтава №2-338/10 виданого 10.11.2010 року про стягнення з ТОВ «Велес 2005» та ПП «Дизель Центр» солідарно на користь ПАТ «Банк Форум» в особі Полтавської філії ПАТ «Банк Форум» заборгованості за Кредитним договором №0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 року в сумі 3 528 527,61 грн.

Відповідно до вищезазначеної постанови, Боржником у виконавчому провадженні є ТОВ «Велес 2005» (Полтавська обл., Диканський р-н., с. Велика Рудка, вул. Карла Маркса, буд. 1).

З матеріалів справи вбачається, що 18.12.2012 року постановою Господарського суду Полтавської обл. по справі №18/2361/12 ЗАТ «Полтавське МРТП» (майновий поручитель) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, (копія додається). Виконавчі документи про звернення стягнення на предмет іпотеки, видані згідно рішення Октябрьського районного суду м.Полтава у справі №2-338/10, на виконання до органів ДВС не передавались.

Станом на 12.09.2013 року сума боргу ТОВ "Велес 2005" перед ПАТ "Банк Форум" залишається не погашеною.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

За приписами абз. 2 ч. 3 ст. 10 Закону безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. При цьому, до складу грошових зобов"язань боржника, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Таким чином, загальна сума безспірних вимог ПАТ "Банк Форум» до боржника ТОВ «Велес 2005» за кредитом та відсотками за користування кредитними коштами станом на 16.08.2013 року становить 3122 517,84 грн., (в т.ч. не забезпечених заставою 605 417,84 грн.)

Враховуючи той факт, що сума безспірних вимог ПАТ «Банк Форум» до Боржника -ТОВ «Велес 2005», становить 3122 517,84 грн., а вартість заставленого майна боржника - предмета іпотеки, яким забезпечене виконання зазначених грошових вимог, становить 2517100 грн., тобто безспірні вимоги Кредитора в сумі 605 417,84 грн. не є забезпеченими заставою майна Боржника та є конкурсними, відповідно до норми ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином, судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" неспроможне виконати свої грошові зобов'язання перед ініціюючим кредитором - публічним акціонерним товариством "Банк Форум" в розмірі 605417,84 грн. протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Матеріалами справи підтверджується, що кредиторські вимоги ПАТ "Банк Форум" до боржника є безспірними, вимоги заявника про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Велес 2005" - обґрунтованими, узгоджуються з нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а тому, підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство або відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Вищенаведені обставини свідчать про наявність підстав для застосування до ТОВ "Велес 2005" судової процедури банкрутства - розпорядження майном боржника.

Згідно з положеннями статті 22 Закону, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

З матеріалів справи вбачається, що від арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича до суду надійшла заява (вих.№ 917/1864/13/1 від 27.09.2013 року) про призначення його розпорядником майна у справі про банкрутство ТОВ "Велес".

У відповідності до норм ст.114 п.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Враховуючи, що автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено кандидатуру арбітражного керуючого Терещенка Володимира Олексійовича, на підставі ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, суд вважає можливим призначити розпорядником майна ТОВ "Велес 2005" арбітражного керуючого Терещенка В.О., який має свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого № НОМЕР_1 від 14.03.2013 року та надав заяву про згоду стати розпорядником майна в цій справі.

Подана до суду заява арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. задоволенню не підлягає, оскільки є кандидатура розпорядника майна, визначена автоматизованою системою.

Відповідно до вимог ст.16 п.4, ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 01.10.2013 року від голови ліквідаційної комісії ТОВ "Велес 2005" надійшло клопотання приєднати заяву боржника про порушення справи про банкрутство до справи № 917/1864/13 та розглянути одночасно з заявою ПАТ "Банк Форум".

Суд відмовляє в задоволенні поданого боржником клопотання, виходячи з наступного:

Статтею 16 п.4 Закону встановлено, що у разі, якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і провадження справи про банкрутство порушено за однією з них, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.

У разі визнання вимог заявника необгрунтованими господарський суд оцінює обгрунтованість вимог інших заяв кредиторів , приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку, передбаченому цією статтею.

Отже, законодавчо правом на звернення з заявою в порядку ст.16 п.4 Закону наділені кредитори боржника.

Крім цього, боржник звернувся з заявою на підставі ст.95 Закону, яка передбачає спеціальний порядок звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство та особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

Вимоги, передбачені ст.95 Закону, боржником не виконано.

На підставі викладеного, керуючись статтями 8, 10, 16, 19, 22, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд,

УХВАЛИВ :

1.Порушити провадження у справі про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275).

2. Визнати кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м.Київ до товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275) в сумі 605417,84 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275) строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

5. Розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275) призначити арбітражного керуючого Терещенка Володимира Олексійовича (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого № НОМЕР_1 від 14.03.2013 року).

6. З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника зобов'язати кредитора - ПАТ "Банк Форум" у десятиденний строк здійснити офіційне оприлюднення про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275) шляхом опублікування оголошення в офіційних друкованих органах - газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

Оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника, який не може бути менше ніж тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення.

Докази опублікування оголошення подати до господарського суду.

8. Зобов'язати розпорядника майна повідомити органи державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та знаходженням його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Докази повідомлення надати господарському суду.

9. Зобов'язати розпорядника майна в строк до 10.11.2013 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

10. Зобов'язати розпорядника майна в строк до 25.11.2013 року скласти та подати на затвердження господарського суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Велес 2005".

11. Розгляд справи в попередньому засіданні призначити на 05.12.2013 року на 9 год.30 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Полтавської області (м. Полтава, вул. Зигіна, 1).

12. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

13.Зобов'язати розпорядника майна в строк до 01.12.2013р. подати до господарського суду акт інвентаризації майна боржника, за можливості проведення санації боржника план санації останнього.

14. В задоволенні клопотання голови ліквідаційної комісії ТОВ "Велес 2005" відмовити.

15. Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна, ДПІ, УДВС ГУЮ у Полтавській області, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Суддя Іванко Л.А.

Примітка: Всі документи по справі направляються з обов'язковою вказівною

номера справи і прізвища судді

Дата ухвалення рішення09.10.2013
Оприлюднено06.11.2013

Судовий реєстр по справі —917/1864/13

Ухвала від 13.11.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 09.12.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 04.02.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Кравець Т.В.

Ухвала від 17.01.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Кравець Т.В.

Ухвала від 01.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Куровський C.B.

Постанова від 15.09.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 01.09.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 20.08.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 27.06.2014

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Іванко Л.А.

Ухвала від 14.08.2014

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Іванко Л.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні