ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

12 листопада 2013 р. Справа № 820/9340/13-а

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Чудних С.О.,

за участю секретаря судового засідання Хмелівської Н.М.,

представників сторін:

представників позивача - Близнюка Ю.П., Мордакова В.Г.,

представників відповідача - Павленко О.М., Степанової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" до Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання незаконним та скасування наказу,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД №2", звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовною заявою, в якій після уточнення позовних вимог, просить суд визнати незаконним та скасувати наказ в.о. начальника Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області № 386 від 16.09.2013 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2".

В обґрунтування позову представник позивача зазначив, що ним було отримано письмовий запит відповідача «Про надання інформації» від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 підставою для направлення якого зазначено, що на виконання запиту прокуратури Оржонікідзевського району м. Харкова від 29.08.2013 року № 04-26-3176. На вказаний письмовий запит позивачем було надано письмову відповідь від 11.09.2013 року № 01/33. Однак, не зважаючи на це відповідачем був прийнято наказ № 386 від 16.09.2013 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" за підписом в.о. начальника Індустріальної ОДПІ. Позивач вважає даний наказ незаконним та прийнятимнеправомірно, так як у відповідача відсутні передбачені Податковим кодексом України підстави як для направлення запиту відповідачем від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33, так і прийняття оскаржуваного наказу, оскільки такої підстави як отримання податковим органом запиту прокуратури не передбачено. У зв'язку із чим представник позивача просив позов задовольнити.

У судовому засіданні 12.11.2013 року представники позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі та просили позов задовольнити.

Представники відповідача у судовому засіданні 12.11.2013 року проти задоволення позову заперечили, зазначивши, що органи державної податкової служби мають право на проведення перевірок платників податків, такий вид перевірки, як документальна позапланова виїзна перевірка передбачена чинним законодавством України. На виконання запиту прокуратури Оржонікідзевського району м. Харкова від 29.08.2013 року № 04-26-3176, який надійшов до Індустріальної ОДПІ 02.09.2013 року, ним був направлений письмовий запит «Про надання інформації» від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2", але документів надано не було. У зв'язку з цим був виданий наказ № 386 від 16.09.2013 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2", але до перевірки посадових осіб податкового органу допущено не було, таким чином перевірка проведене не була. У зв'язку із чим представники відповідача просили у задоволенні позову відмовити.

Заслухавши пояснення представника позивача, враховуючи заперечення відповідача, дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Судом встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД №2" пройшло передбачену чинним законодавством процедуру державної реєстрації, є юридичною особою та зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 01.11.2010 року, що підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 426862 (а.с.4), включений до ЄДРПОУ про що свідчить копія довідки серії АА № 749674 (а.с. 5).

Як вбачається із матеріалів справи Товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" було отримано письмовий запит Індустріальної ОДПІ м.Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області "Про надання інформації" від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 (а.с.30).

Підставою для надсилання вказаного запиту був запит Прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова від 29.08.2013 № 04-26-3176 про наданя інформації про суб'єкта господарювання ТОВ "РМЗ-2" та його перевірка за період з 01.07.2010 по 01.08.2013. року.

Суд зазначає, що згідно п. 73.3. ст. 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Пунктом 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою КМ України, від 27.12.2010, № 1245 (зі змінами та доповненнями, далі по тексту - Порядок) також визначено, що органи державної податкової служби мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації.

У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують (п. 10 Порядку).

Згідно з п. 12 Порядку письмовий запит про подання інформації надсилається суб'єкту інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: виявлення за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, фактів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; виникнення потреби у визначенні рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; подання щодо платника податків скарги про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених Податковим кодексом України.

Перевіривши запит Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області "Про надання інформаці" від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 на відповідність закону, суд прийшов до висновку про те, що зазначена в запиті підстава для його направлення - на виконання запиту прокуратури, не передбачена податковим законодавством України, як обставина для складання запиту. Натомість податковий орган має право направити такий запит платнику податків виключно за наявності підстав, визначених законом.

Відповідно до абз. 11 п. 73.3. ст. 73 Податкового кодексу України платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Оскільки письмовий запит "Про надання інформації" від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 відповідачем було складено із порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 Податкового кодексу України, то позивач законом звільнений від обов'язку надавати відповідь на цей запит.

Разом з тим, суд зазначає, що обов'язок стосовно правильності складення письмового запиту та його відповідність вимогам чинного законодавства покладається на податковий орган і подальші дії податкового органу як з прийняття рішення (наказу) про проведення перевірки так і саме рішення (наказ) з посиланням на обставини ненадання через це платником письмових пояснень та документів, зазначених у такому запиті, є безпідставними.

Крім того, суд зазначає, що відповідач запитом від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-38 просив надати інформацію по наступним питанням:

- коли укладено договір оренди виробничих приміщень між АТЗТ "РМЗ-2" та ТОВ "РМЗ-2";

-яким чином обліковується зазначений договір оренди в бухгалтерській звітності ТОВ "РМЗ-2";

- яким чином перераховує ТОВ "РМЗ-2" грошові кошти АТЗТ "РМЗ-2" за оренду приміщень (готівкові розрахунки, через касу підприємства або безготівкові розрахунки);

- з якою метою використовуються орендовані площі ТОВ "РМЗ-2" (у виробничій діяльності або для здачі в суборенду - надати копії відповідних документів)(а.с. 30).

11.09.2013 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" було надано відповідь на письмовий запит податкового органу, у якій були надані відповіді на всі питання податкового органу та надані копії запитуваних договорів. Вказана відповідь 11.09.2013 року була отримана податковим органом, що підтверджується штампом вхідної кореспонденції ( а.с. 31).

Таким чином, відповідь на запит Індустріальної ОДПІ м.Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області була надана у встановлений ст. 78 Податкового кодексу України строк з наданням первинних документів, які запитувались відповідачем. Будь-яких інших обставин, що потребували б пояснень та/або документальних підтверджень з боку позивача з запиту відповідача не вбачається.

Матеріалами справі підтверджено, що Індустріальною об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області 16.09.2013 року було винесено наказ № 386 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (а.с. 20-21).

У наказі зазначено, що на виконання листа Прокуратури Оржонікідзевського району м. Харкова від 29.08.2013 року № 04-26-3176 вих.13, щодо проведення перевірки ТОВ «РМЗ-2» (код за ЄРПОУ 37366240) за період з 01.07.2010 по 01.08.2013 підприємству було направлено запит від 03.09.2013 № 2088/10/15.4-33 щодо надання податкової інформації та її документальне підтвердження.

Проте, посилання у наказі на те, що листом від 11.09.2013 року № 4870/10 підприємство відмовилось від надання документів, є таким, що не відповідає дійсним обставинам по справі, оскільки даним листом позивачем була надан відповідь з копіями документів на запит відповідача, що підтверджужється матеріалами справи .

Наказ містить посилання на п. п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, яким визначено, що документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності, зокрема, такої обставини, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно п. 7. Переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку, затвердженого постановою КМ України від 27.12.2010, № 1238, однією з достатніх підстав є наявність документально підтвердженої інформації про порушення платником норм податкового законодавства відповідно до пункту 78.1 статті 78 розділу II Податкового кодексу України.

Суд зазначає, що запити та листи прокуратури про проведення перевірки платників податків не є податковою інформацією в розумінні статей 72 та 73 Податкового кодексу України і ними не виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Крім того, як вказувалося судом вище відповідач в силу приписів Податкового кодексу України звільнений від обов'язку надавати відповідь на запит Індустріальної ОДПІ "Про надання інформації" від 03.09.2013 року № 2088/10/15.4-33 так як його було складено із порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 Податкового кодексу України.

Дослідивши зібрані докази в їх сукупності за правилами ст.86 КАС України, суд доходить висновку, що рішення про проведення перевірки було прийнято суб'єктом владних повноважень за відсутності передбачених законом підстав

Частиною 2 ст. 71 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Податковий орган не подав до суду належних та допустимих доказів, дотримання умов щодо призначення перевірки.

Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За наведених обставин, враховуючи, що за спірним наказом відповідачем не було проведене перевірку позивача, суд дійшов висновку, що вимоги стосовно визнання незаконним та скасування наказу Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області № 386 від 16.09.2013 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" є належним способом порушеного права, є таким, що прийнятий з порушенням норм діючого законодавства України, підтверджуються матеріалами справи, не спростовані відповідачем, а відтак підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 8-14, 70, 71, 72, 94, 160-163, 167, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" до Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання незаконним та скасування наказу - задовольнити у повному обсязі.

Визнати незаконним та скасувати наказ в.о. начальника Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області № 386 від 16.09.2013 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2".

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (пр. Маршала Жукова, 19, кв. 32, М.Харків, 61091, код ЄДРПОУ 37366240) судовий збір у розмірі 35 (тридцять п'ять) грн.

Постанова може бути оскаржена в Харківський апеляційний адміністративний суд через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення, копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови виготовлено 14.11.2013р.

Суддя Чудних С.О.

Дата ухвалення рішення 12.11.2013
Оприлюднено 18.11.2013

Судовий реєстр по справі 820/9340/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.11.2013 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2013 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2013 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2013 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/9340/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону