ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

 

донецький апеляційний

господарський суд

 

Постанова

Іменем України

 

21.12.2006

р.                                                                               

справа №21/140пн

 

Донецький

апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

 

головуючого:

Волкова

Р.В.

 

суддів

Запорощенка  М.Д., Старовойтової  Г.Я.,

 

 

 

 

за

участю представників сторін:

 

 

від

позивача:

Озюменко

Є.Ю. - радник міського голови, довір. № 01-2367 від 20.12.2006р.,

 

від

відповідача:

не

з'явився, 

 

розглянувши

у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

 Єнакіївської міської ради, м. Єнакієве

Донецької області

 

 

 

 

на

рішення  господарського суду

 Донецької області

 

від

16.10.2006

року

 

по

справі

21/140пн (суддя В.І.Матюхін)

 

за

позовом

Єнакіївської

міської ради, м. Єнакієве Донецької ради

 

до

товариства

з обмеженою відповідальністю "Фармацевтичний центр - Аптека № 216",

м. Єнакієве Донецької області

 

про

визнання

недійсними запису про проведення державної реєстрації і свідоцтва про

державну реєстрацію.

 

В С Т А Н О В И В:

 

Рішенням

господарського суду Донецької області від 16.10.2006р. по справі № 21/140пн

відмовлено в задоволенні позову Єнакіївській міській раді, м. Єнакієве (далі -

позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю  «Фармацевтичний центр - Аптека № 216», м.

Єнакієве (далі -відповідач) про визнання 

недійсними запису № 12681020000000015 від 11.08.2004р. про проведення

державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю „Фармацевтичний

центр - Аптека № 216" та свідоцтва № 292669 серії АОО від 11.08.2004р. про

державну реєстрацію юридичної особи товариства з обмеженою

відповідальністю  «Фармацевтичний центр -

Аптека № 216».

Не

погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач по справі, Єнакіївська  міська рада, звернувся до Донецького апеляційного

господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд сукасувати

рішення суду першої інстанції  та

прийняти нове, яким: визнати  недійсним

запис № 12681020000000015 від 11.08.2004р. про проведення державної реєстрації

товариства з обмеженою відповідальністю „Фармацевтичний центр - Аптека №

216"; визнати недійсним свідоцтво № 292669 серія АОО від 11.08.2004р. про

державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фармацевтичний центр - Аптека № 216»та

прийняти рішення щодо припинення юридичної особи. В обґрунтування своїх вимог

посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального та

процесуального права, а саме:  ст. 38

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,

ст. 22 Господарського процесуального кодексу України. Вказує при цьому на те,

що приміщення за адресою, зазначеною у статутних документах відповідача в

якості його  юридичної адреси, а саме:

проспект Металургів, 15 м. Єнакієве Донецької області є комунальною власністю

Єнакіївської міської ради. Договір між сторонами  ніколи не існував та існує в теперішній час.

Оскаржуючи прийняте  судом першої

інстанції рішення, заявник  зазначає, що

місцевим господарським судом в порушення вимог ст.ст. 34, 36 Господарського

процесуального кодексу України не прийнято до уваги доказ по справі,

зокрема,  витяг з Єдиного державного

реєстру  та,  в порушення вимог ст. 22 Господарського

процесуального кодексу України, повернуто заяву позивача  про уточнення позовних вимог.

20.12.2006р.

від відповідача на адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду

справи у зв'язку з неможливістю директора підприємства бути присутнім на

судовому засіданні. Клопотання судо розглянуто та відхилено.

Відповідно  до положень 

ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України  здійснювалась 

фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши

матеріали справи, доводи заявника скарги, вислухавши представника позивача,

суд  встанов наступне:

Єнакіївською

міською радою подано позов про визнання недійсними: запису № 12681020000000015

від 11.08.2004р. про проведення державної реєстрації товариства з обмеженою

відповідальністю „Фармацевтичний центр - Аптека № 216"  та свідоцтва № 292669 серія АОО від

11.08.2004р. про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою

відповідальністю. 

Як

свідчать матеріали справи, Товариство з обмеженою відповідальністю

„Фармацевтичний центр -Аптека № 216” згідно свідоцтва про держрежстрацію серії

АОО № 292669  зареєстроване 11.08.2004р.

№12681020000000015. Згідно названого документу та ст. 3 Статуту

підприємства  місцем розташування

відповідача є: пр. Металургів, 15 м. Єнакієве Донецької області. На час

реєстрації відповідача балансоутримувачем будівлі, розташованої за вказаною

адресою було комунальне підприємство "Центральна районна- аптека №

216", членами  трудового колективу

якого було засновано товариство. Це приміщеня є комунальною власністю

Єнакіївської міської ради.

Заявляючи

позов та оскаржуючи прийняте судом першої інстанції рішення, Єнакіївська міська

рада посилається на те, що Договір оренди на приміщення за адресою:  проспект Металургів, 15 м. Єнакієве Донецької

області між сторонами  ніколи не існував

та не існує в теперішній час. А товариство з обмеженою відповідальністю  «Фармацевтичний центр - Аптека № 216»ніколи

фактично не знаходилось за вказаною адресою.

Так,  на момент розгляду  спору по суті,  відповідач за вказаною адресою не

знаходився. 

Проте,   матеріали справи  містять рішення господарського суду Донецької

області від 22.02.05р. у справі №10/355-пд, в якому зазначено „...суд встановив

фактичне місцезнаходження позивача, тобто в даному випадку товариство з

обмеженою відповідальністю 

«Фармацевтичний центр - Аптека №216», 

за адресою: м. Єнакієве Донецької області  пр. Металургів, 15” (абз.2 а.с. 101).

Зазначені факти не спростовані судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Відповідно

до ст. 35 Господарського процесуального кодексу України,  факти, встановлені рішенням господарського

суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї

справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті

самі сторони.

Відповідно

до  ч.І ст. 87 Цивільного кодексу України

для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі

документи, які викладаються письмово і підписуються  всіма учасниками (засновниками), якщо законом

не встановлений інший порядок їх затвердження.

Згідно

вимог ч.І ст. 88 Цивільного кодексу України у статуті товариства вказуються

найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція,

порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього,

якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту становлені цим Кодексом або іншим

законом.

Відповідно

до ст. 38 ч.2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців", на яку посилається  позивач є визнання недійсним запису про

проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні

юридичної особи, які не можна усунути.

Відповідно

до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна

довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і

заперечень.

Зважаючи

на викладене, місцевий господарський суд обгрунтовано дійшов висновку про

відсутність   правових  підстав для стверджень про те, що товариство

з обмеженою відповідальністю „Фармацевтичний центр -Аптека № 216” за адресою,

вказаною у своїх статутних документах не знаходилось. Крім того, позивачем  не надано суду доказів порушення закону з

боку відповідача при створенні товариства з обмеженою відповідальністю

„Фармацевтичний центр -Аптека № 216”, які 

не можна усунути та які, згідно вимог ст. 38 Закону України "Про

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" є

підставою для визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації

відповідача по справі.

Що

стосується  стверджень  заявника скарги про безпідставність

повернення судом першої інстанцції 

заяви  про уточнення позовних

вимог з посиланням на ст. 22 Господарського процесуального кодексу України,

згідно якої позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити

підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови

дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках,

передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або

зменшити розмір позовних вимог, то вони задоволеню не підлягають, оскільки, як

вірно зазначив суд в своєму рішенні, фактично позивачем заявлено вимогу не про

збільшення розміру позовних вимог в розумінні ст. 22 вищеназваного кодексу, а

заявлено додаткові вимоги.

Виходячи

з викладеного, судова  колегія Донецького

апеляційного господарського суду дійшла висновку про необґрунтованість

апеляційної скарги, та відповідність оскаржуваного  судового акту по справі вимогам чинного

законодавства.

На

підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 101-103, ст. 105 Господарського

процесуального кодексу України, колегія суддів Донецького апеляційного

господарського суду, -   

 

П О С Т А Н О В И Л А:

 

Апеляційну

скаргу Єнакіївської міської ради, м. Єнакієве на рішення господарського суду

Донецької області від 16.10.2006р. по справі № 21/140пн - залишити без

задоволення.

Рішення

господарського суду Донецької області від 16.10.2006р. по справі № 21/140пн за

позовом Єнакіївської міської ради, м. Єнакієве до товариства з обмеженою

відповідальністю  «Фармацевтичний центр -

Аптека № 216», м. Єнакієве про визнання 

недійсними запису № 12681020000000015 від 11.08.2004р. про проведення

державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю „Фармацевтичний

центр - Аптека № 216" та свідоцтва № 292669 серії АОО від 11.08.2004р. про

державну реєстрацію юридичної особи товариства з обмеженою

відповідальністю  «Фармацевтичний центр -

Аптека № 216» - залишити без змін.

Постанова

набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову апеляційної інстанції може

бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку

через апеляційний господарський суд.

          Результати розгляду апеляційної

скарги оголошенні в судовому засіданні.

 

Головуючий          Волков  Р.В.

 

Судді:          Запорощенко  М.Д.

 

          Старовойтова  Г.Я.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Надруковано: 4 прим.

          1- позивачу

          1- відповідачу

          1-у справу

          1-ДАГС

 

Дата ухвалення рішення 26.12.2006
Зареєстровано 10.01.2007
Оприлюднено 29.08.2007

Судовий реєстр по справі 21/140пн

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.12.2006 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.12.2006 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.11.2006 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 16.10.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.10.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.10.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.09.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.09.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 21/140пн

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону