ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 35/15/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2013 Справа № 908/2801/13

Колегія суддів господарського суду Запорізької області: Головуючий суддя Топчій О.А., суддя Смірнов О.Г., суддя Сушко Л.М.

при секретарі Коцар А.О.

За участю представників сторін:

від позивача: Василенко О.В. на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №1835 від 12.01.2005р.

від відповідача : Бенза К.С., дов. № 4 від 17.09.2013р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мего Плюс", м. Дніпропетровськ

до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, м. Запоріжжя

про стягнення заборгованості у сумі 972 712,55 грн.

ВСТАНОВИЛА:

19 серпня 2013р. до господарського суду Запорізької області з позовною заявою звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Мего Плюс" до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про стягнення заборгованості у сумі 978 565,27 грн.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що 22.08.2011 р. між ТОВ "Мего Плюс" та Управлінням житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації (правонаступником якого є відповідач по справі) укладено договір № 06/164-11 про закупівлю робіт за державні кошти. Позивач зазначає, що виконав роботи в повному обсязі та належній якості, про що свідчать акти прийому виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт підписані сторонами і представниками технагляду. Відповідач свої зобов'язання щодо своєчасної оплати виконаних робіт не виконав, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість у розмірі 932335 грн., на яку позивачем відповідно до ст.. 625 ЦК України нараховані 3 % річних в сумі 46 230,27 грн. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 45 000 грн. витрат на послуги адвоката та 19571,31 грн. судового збору.

19 серпня 2013р. автоматизованою системою документообігу господарського суду здійснено розподіл справ між суддями та визначено позовну заяву до розгляду судді Топчій О.А.

Ухвалою від 20.08.2013р. судом порушено провадження у справі № 908/2801/13 та присвоєно вищевказаній справі номер провадження 35/15/13. У сторін витребувані документи, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи по суті, судове засідання призначено на 17.09.2013р.

09.09.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області надійшла заява про уточнення (зменшення) розміру позовних вимог, в якій позивач пояснив, що сторонами було проведено звірку взаємних розрахунків станом на 01.09.2013р., в результаті чого виявлено часткове зменшення заборгованості відповідача, а саме основного боргу у сумі 5 562,45 грн., у зв'язку з чим позивач зменшує розмір позовних вимог та просить стягнути 926 772,60 грн. заборгованості за договором, 45939,95 грн. 3% річних, 45 000 грн. витрат на послуги адвоката та 19454,25 грн. судового збору.

11.09.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній зазначає, що дійсно, позивач свої зобов'язання за договором виконав в повному обсязі, а заборгованість виникла внаслідок нездійснення оплати платіжних доручень ГУДКСУ в Запорізькій області, в зв'язку з відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку в кінці 2011 року. Крім того, відповідач вказує, що Законами України «Про Державний бюджет на 2012 рік» та «Про Державний бюджет на 2013 рік» кошторисні призначення за кодом програмної класифікації КПКВК 2751130 «Реалізація пілотних проектів у сфері ЖКГ» не передбачені, джерело покриття видатків на погашення кредиторської заборгованості відсутні, а тому просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

11.09.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності відповідача, в якому відповідач просить суд розглянути справу за відсутності представника Департаменту на підставі наявних у справі документів та поданого відповідачем відзиву на позовну заяву.

16.09.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області на виконання вимог ухвали господарського суду Запорізької області від 20.08.2013р. позивачем було надано до суду належним чином завірені копії документів, необхідні для розгляду справи.

Ухвалою суду від 17.09.2013р. заява позивача про уточнення (зменшення) розміру позовних вимог була прийнята та задоволена у відповідності до ст. 22 ГПК України, в задоволенні клопотання відповідача про розгляд справи за його відсутності було відмовлено, розгляд справи було відкладено на 21.10.2013р.

18.10.2013р., 21.10.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від відповідача надійшли уточнення до відзиву на позовну заяву, відповідно до яких відповідач наявність заборгованості перед позивачем не заперечує, проте вважає, що оскільки виконання зобов'язань не залежать безпосередньо від нього, то просить в задоволенні позовних вимог відмовити.

18.10.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від позивача надійшли заперечення на уточнення до відзиву на позовну заяву, згідно з якими останній наголошує, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Крім того, позивач зазначає, що для відповідача, як бюджетної установи, законодавцем встановлений спеціальний порядок погашення заборгованості через особливий механізм виконання судових рішень, який передбачений чинним законодавством.

21 жовтня 2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації надійшло клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

У зв'язку з надходженням клопотання відповідача про призначення колегіального розгляду справи, враховуючи складність спору, що розглядається, необхідність додаткового з'ясування обставин справи, розпорядженням в.о. голови господарського суду Запорізької області від 21.10.2013р. призначено колегію у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя Топчій О.А., суддя Смірнов О.Г., суддя Сушко Л.М.

Ухвалою від 21.10.2013р. колегія суддів прийняла справу до розгляду та призначила судове засідання на 17.12.2013р.

17.12.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від відповідача надійшла заява про часткове визнання позову, відповідно до якої, відповідач визнає вимоги позивача про стягнення основного боргу та 3 % річних, проте заперечує проти сплати грошових коштів за послуги адвоката, вважаючи суму в 45000 грн. - необґрунтованою. Крім того, відповідач просить суд про відстрочку сплати кредиторської заборгованості до 1 травня 2014 року

17.12.2013р. через канцелярію господарського суду Запорізької області від позивача надійшли додаткові пояснення по справі, відповідно до яких, останній заперечує проти надання відстрочки відповідачу, наголошуючи, що в 2013р. відповідачу було виділено 50 мільйонів гривень на поточні підрядні роботи, а отже підстав для відстрочки виконання рішення - не має. Крім того позивач просить стягнути витрати на послуги адвоката в повному обсязі, посилаючись на те, що зазначені витрати є співрозмірними обсягу отриманих юридичних послуг та складають менш, ніж 5% від ціни позову.

Представник позивача у судовому засіданні 17.12.2013р. підтримав позовні вимоги, на підставах, викладених в позові та додаткових поясненнях до позову, заперечив проти надання відповідачу відстрочки та просив стягнути 926 772,60 грн. заборгованості за договором, 45939,95 грн. 3% річних, 45 000 грн. витрат на послуги адвоката та 19454,25 грн. судового збору.

Представник відповідача в судовому засіданні 17.12.2013р. позов визнав в частині стягнення основного боргу та 3 % річних, заперечив проти сплати грошових коштів за послуги адвоката та підтримав заяву про надання відстрочки виконання рішення.

За заявою представників сторін справа розглянута без застосування засобів технічної фіксації судового процесу.

В судовому засіданні 17.12.2013 р., на підставі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, судовою колегією оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

22.08.2011р. між Управлінням житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації (правонаступником якого є відповідач по справі, далі - Замовник) та ТОВ "Мего Плюс" (далі - Підрядник) укладено договір № 06/164-11 про закупівлю робіт за державні кошти.

Відповідно до п. 1.1 Підрядник зобов'язався у 2011 році виконати роботи, зазначені в пропозиції конкурсних торгів, згідно документації конкурсних торгів та зазначені в п. 1.2. договору, а саме: «Реконструкція котельні № 2 із заміною газового котла на котел теплової потужності 2,33 МВт на паливних пелетах, розташованих по вул.. Чапаєва, 6 м. Приморськ, Запорізької області», відповідно до технічної документації та умов цього договору.

Відповідно до ІІ розділу Договору, Підрядник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам проектно - кошторисної документації.

Згідно п. 3.1. договору ціна договору є твердою, відповідає ціні, зазначеній у пропозиції конкурсних торгів Підрядника та становить 1478641 грн., в т.ч. ПДВ 246440,17 грн. 17 коп.

Відповідно до п. 4.1., п. 4.2 договору розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату робіт або після підписання сторонами акта прийому виконаних робіт; за фактично виконані роботи згідно наданих Підрядником документів протягом 15 днів. До рахунка додаються: довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми - типова форма КБ-3; акт прийому виконаних робіт - типова форма КБ - 2в; підсумкова відомість ресурсів (витрат по факту) з обов'язковим обґрунтуванням (копії договорів на закупівлю будівельних матеріалів, договорів на оренду машин і механізмів та технологічного обладнання, накладні, рахунки, що підтверджують вартість матеріально - технічних ресурсів та сертифікати якості на них); розрахунок загальновиробничих та інших витрат.

Пунктом 5.1 Договору сторони домовились, що строк виконання робіт є вересень - грудень 2011 року.

Як вбачається з вивчених матеріалів справи, на виконання умов договору № 06/164-11 за замовленням Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації позивачем були виконані підрядні роботи, що підтверджується наступним:

03 листопада 2011 року між Позивачем та Відповідачем підписано довідку про вартість виконаних робіт за листопад 2011 р., акт № 1 прийому виконаних робіт на суму

173876,95 грн., акт № 2 прийому виконаних робіт на суму 171 929,74 грн., Акт № 2-1

вартості змонтованого обладнання (додаток до акту № 2 прийому виконаних робіт) на суму

451896 грн. грн.(т. 1 а.с. 18-36).

09 грудня 2011 року між сторонами підписано довідку про вартість

виконаних робіт за грудень 2011р., акт № 3 прийому виконаних робіт на суму 67 782,40 грн.,

акт № 4 прийому виконаних робіт на суму 138701,41 грн. (т.1 а.с. 37-49).

19 грудня 2011 року між Підрядником та Замовником підписано довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2011р., акт № 5 прийому виконаних робіт на суму 45 045,76 грн., акт № 5-1 вартості змонтованого обладнання (додаток до акту № 5 прийому виконаних робіт) на суму 244 836,00 грн. (без ПДВ 204 030,00 грн.), довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2011р., акт № 6 прийому виконаних робіт на суму 182 249,24 грн. (т. 1 а.с. 50-65).

Зазначені документи підписані повноваженими представниками за договором про закупівлю робіт за державні кошти № 06/164-11 від 22.08.2011 р. з обох сторін, скріплені печатками та не містять ніяких зауважень стосовно якості або строків виконання робіт.

Таким чином, Підрядником було вчасно та якісно виконані підрядні роботи, тобто позивач належним чином виконав взяті на себе за договором № 06/164-11 від 22.08.2011р. зобов'язання.

Відповідно до частини 1 статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, тощо), або утримуватися від певних дій, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно ч. 1 статті 843 ЦК України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

За ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до умов Договору, після підписання сторонами акта прийому виконаних робіт за фактично виконані роботи, Замовник оплачує роботу протягом 15 днів. Враховуючи, що акти № 1, 2, 2-1 підписано 03.11.2014р., акти № 3,4 підписано 09.12.2011р., а акти № 5, 5-1,6 підписано 19.12.2013р., отже, останнім днем для належного виконання відповідачем зобов'язань за договором по оплаті було відповідно 18.11.2011р., 26.12.2011р. та 03.01.2012р.

Відповідно до п. 6.1.1. Договору № 06/164-11 від 22.08.2011р.замовник зобов'язався своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи у порядку та в обсягах, передбачених договором

Однак, відповідач свої зобов'язання за договором виконав неналежним чином, 09.11.2011р. сплативши частково заборгованість по актам № 1,2,2-1 в розмірі 543982,45 грн.

Загальна вартість виконаних та несплачених підрядних робіт складає 926772,60 грн., що підтверджується поясненнями представників обох сторін в судовому засіданні та підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками з обох сторін акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.11.2011р. по 01.09.2013р.

04 вересня 2012 року Позивачем було направлено на адресу Запорізької обласної державної адміністрації лист вих. № 020, із проханням про сприяння погашення кредиторської заборгованості, що утворилася.

У відповідь, 17.10.2012р. Запорізька обласна державна адміністрація листом №07261/08-20 повідомила, що нею вирішується питання щодо визначення джерела фінансування для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи.

Проте, сума заборгованості залишилася несплаченою, що змусило позивача подати позов до суду.

Таким чином, оскільки відповідач не надав суду доказів повної оплати прийнятих робіт, суму боргу визнав, про що свідчать заява про часткове визнання позову та підписаний акт звірки взаємних розрахунків, то судова колегія вважає, що вимоги в частині стягнення основного боргу в сумі 926772 грн. 60 коп. законні, обґрунтовані, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 7.1 договору № 06/164-11 від 22.08.2011р. у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В зв'язку з порушенням відповідачем умов договору, щодо своєчасної та повної оплати за виконанні позивачем роботи, останнім, відповідно до вимог ст. 625 ЦК України за прострочення платежу по актам № 1,2,2-1 нараховано відповідачеві 3 % річних за період з 19.11.2011р. по 15.08.2013р. в розмірі 248157,79 грн.; по актам № 3,4 нараховано відповідачеві 3 % річних за період з 27.12.2011р. по 15.08.2013р. в розмірі 10131,85 грн.; по актам № 5,5-1,6 нараховано відповідачеві 3 % річних за період з 04.01.2012р. по 15.08.2013р. в розмірі 22856,31 грн., загальний розмір 3% річних становить 45939,95 грн.

Перевіривши розрахунок трьох відсотків річних за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство», судовою колегією встановлено, що вимога позивача про стягнення з відповідача 3% річних в загальній сумі 45939,95 грн., підлягає частковому задоволенню, оскільки позивачем при нарахуванні даної штрафної санкції невірно здійснено розрахунок. Так, по актам № 1,2,2-1 сума становить 12931,40 грн.; по актам № 3,4 складає 10114,87 грн.; по актам № 5,5-1,6 дорівнює 22817,93 грн., а загальна сума 3 % річних становить 45864,20 грн.

Таким чином, оскільки колегією суддів встановлено, що відповідач прострочив виконання зобов'язання з оплати виконаних робіт, то вимоги про стягнення 3% річних підлягають задоволенню в розмірі 45864,20 грн.

Отже, вимоги позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 926772,60 грн. та 3 % річних в загальній сумі 45864,20 грн., законні, обґрунтовані та підлягають задоволенню, з урахуванням вищевикладеного.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача 45000 грн., на оплату послуг адвоката, колегія суддів зазначає наступне.

Розглядаючи питання щодо суми, яка підлягає сплаті за послуги адвоката, колегія суддів, врахувавши тривалість розгляду, вартість економних транспортних послуг; час, який був витрачений на підготовку матеріалів; досягнення за результатами виконання доручення позитивного результату, якого бажає клієнт; роль адвоката в досягненні результату, якого бажає клієнт, тощо, тобто, фактори, за якими визначаються співмірність та розумна необхідність розміру оплати послуг адвоката для вирішення спору, прийшла до висновку про встановлення оплати за послуги адвоката в розмірі 1500 грн.

Щодо клопотання відповідача про відстрочку виконання рішення суду.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст.. 83 ГПК України, господарський суд приймаючи рішення має право відстрочити чи розстрочити виконання рішення.

Згідно з п. 7.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» (далі - Постанова Пленуму) підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом.

Відповідач в обґрунтування своєї заяви посилається на те, що департамент є бюджетною установою та має право брати бюджетні зобов'язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами. Статтею 23 Бюджетного кодексу України встановлено, що будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному цим Кодексом. Як зазначає відповідач, його кошторисом на 2013 рік не було передбачено витрат на погашення кредиторської заборгованості за минулі роки та на оплату судових витрат. Як свідчать матеріали справи, відповідач звертався до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з проханням розглянути можливість виділення коштів на погашення кредиторської заборгованості.

На підставі звернень Департаменту щодо сприяння вирішенню питання погашення кредиторської заборгованості за бюджетними програмами 2011 року Мін регіон України звернувся до Міністерства фінансів листом від 29.01.2013 р. № 7/7-12127 з проханням розглянути можливість виділення коштів на погашення кредиторської заборгованості за рахунок бюджетної програми 3511090»Державні капітальні видатки, що розглядаються Кабінетом Міністрів України » передбаченої Міністерству фінансів, а у разі неможливості, передбачити Міністерству окрему бюджетну програму «Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла у 2011-2012 роках за бюджетними програмами Мінрегіону» під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2013 р.» за підсумками першого кварталу 2013 року.

Також відповідач посилається на те, що погашення заборгованості може буди лише в разі прийняття та набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет на 2014 р.», яким передбачено затвердження розпису Державного бюджету України та кошторису установи. В зв'язку з вище викладеним, відповідач просить суд відстрочити виконання судового рішення до 01 травня 2014р.

Відповідно до Постанови Пленуму, вирішуючи питання про відстрочку, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Як свідчать матеріали справи, Відповідач є бюджетною установою та у нього відсутня окрема бюджетна програма для забезпечення виконання рішень суду. У кошторисі департаменту на 2013 рік не передбачено коду економічної класифікації видатків бюджету для списання судових витрат та штрафних санкцій.

Враховуючи відсутність затвердженого Державного бюджету на 2014р. та з огляду на те, що відповідач прикладає зусилля для вирішення питання щодо погашення заборгованості, про що, зокрема, свідчить лист відповідача направлений позивачу № 11/820 від 29.10.2013 р. з проханням розглянути можливість погашення заборгованості шляхом отримання казначейських векселів, проте, листом № 01 від 20.11.2013 р. позивач відмовився від виконання Департаментом зобов'язання у такий спосіб, а також те, що відповідачем сума боргу не заперечується, що свідчить про те, що відповідач не намагається ухилитись від взятих на себе зобов'язань, а з об'єктивних причин не може сплатити борг, який виник не з його навмисних дій чи бездіяльності, судова колегія дійшла висновку задовольнити клопотання відповідача та відстрочити виконання рішення суду до 01 травня 2014 року.

Крім того, позивачу підлягає поверненню із Державного бюджету України судового збору в розмірі 117 грн. 06 коп. внаслідок зменшення розміру позовних вимог, про що судом винесено відповідну ухвалу.

Керуючись ст. ст. 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія

ВИРІШИЛА:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129-А, (ЄДРПОУ 33836176) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мего Плюс" 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ногинська, 28, (р/р 26001016832001 в РВ ПАТ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305266 ЄДРПОУ 37213239) суму боргу за договором в розмірі 926772 (дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот сімдесят дві) грн.. 60 коп., 3 % річних в загальній сумі 45864 (сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) грн.. 20 коп., оплати за послуги адвоката в розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн. та 19452 (дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят дві) грн.. 74 коп.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Відстрочити виконання рішення до 01 травня 2014р.

Видати наказ

Головуючий суддя О.А. Топчій

Суддя О.Г. Смірнов

Суддя Л.М. Сушко

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку для подання апеляційної скарги з моменту оформлення та підписання повного тексту рішення.

Повне рішення оформлено і підписано, згідно із вимогами ст. 84 ГПК України 23.12.2013 р.

Дата ухвалення рішення 23.12.2013
Зареєстровано 27.12.2013
Оприлюднено 30.12.2013

Судовий реєстр по справі 908/2801/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.01.2014 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.12.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.09.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону