ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

12 грудня 2013 року 14:32 справа №826/16818/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А., за участю секретаря Калужського Д.О. та представників:

позивача : Ільюшина О.В.;

відповідача: Прокоф'євої Л.С.

розглянувши у судовому засіданні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" доДержавної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві провизнання протиправними дій та бездіяльності, визнання протиправним та скасування наказу На підставі частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 12 грудня 2013 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" (далі по тексту - позивач, ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ") звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві (далі по тексту - відповідач, ДПІ у Печерському районі), в якому просить: 1) визнати протиправним та скасувати наказ від 03 жовтня 2013 року №1710 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ"; 2) визнати протиправними дії відповідача щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" на підставі наказу від 03 жовтня 2013 року №1710; 3) визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не визначення у висновках акта про результати позапланової невиїзної перевірки від 09 жовтня 2013 року №492/26-55-22-01/4/37265664 сум податкових зобов'язань, які підлягають нарахуванню позивачу та не направлення податкових повідомлень-рішень; 4) визнати протиправними дії відповідача щодо внесення до автоматизованих інформаційних систем: АІС "Зустрічні звірки", АС "Аудит", системи автоматичного співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України даних акта перевірки від 09 жовтня 2013 року №492/26-55-22-01/4/37265664 про не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), формування податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" по взаємовідносинах з контрагентами ТОВ "Гойдас" за період з 01 грудня 2012 року по 31 грудня 2012 року, ТОВ "Даніус" за період з 01 вересня 2012 року по 30 листопада 2012 року, ТОВ "Трейдтех" за період з 01 липня 2012 року по 31 липня 2012 року, ПП "Інфініті Центр" за період з 01 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року, ТОВ "Авто Безпека" за період з 01 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року, ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс" за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2012 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 листопада 2013 року відкрито провадження в адміністративній справі №826/16818/13-а, закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

В судовому засіданні 12 грудня 2013 року представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги; відповідач проти задоволення позовних вимог заперечив.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до наказу ДПІ у Печерському районі м. Києва від 03 жовтня 2013 року №1710 "Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", код за ЄДРПОУ 37265664" на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України наказано провести позапланову невиїзну перевірку ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Гойдас" за період з 01 грудня 2012 року по 31 грудня 2012 року, ТОВ "Даніус" за період з 01 вересня 2012 року по 30 листопада 2012 року, ТОВ "Трейдтех" за період з 01 липня 2012 року по 31 липня 2012 року, ПП "Інфініті Центр" за період з 01 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року, ТОВ "Авто Безпека" за період з 01 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року, ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс" за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2012 року.

На підставі вказаного наказу відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", за результатами якої складено акт від 09 січня 2013 року №492/26-55-22-01/4/37265664 "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" (код за ЄДРПОУ 37265664) з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610 )за період з 01.12.2012 року по 31.12.2012 року, ТОВ "Даніус" (код за ЄДРПОУ 38261414) за період з 01.09.2012 року по 30.11.2012 року, ТОВ "Трейдтех" (код за ЄДРПОУ 38123948) за період з 01.07.2012 року по 31.07.2012 року, ПП "Інфініті Центр" (код за ЄДРПОУ 37354591) за період з 01.08.2012 року по 31.08.2012 року, ТОВ "Авто Безпека" (код за ЄДРПОУ 36800937) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс" (код за ЄДРПОУ 36002898) за період з 01.01.2012 року по 31.01.2012 року" (далі по тексту - Акт перевірки).

Позивач вважає протиправними зазначений вище наказ та дії відповідача по проведенню перевірки, оскільки законодавчих підстав для їх прийняття та вчинення не було; в акті перевірки викладено безпідставні висновки про недійсність господарських операцій та нікчемність правочинів, укладених між ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" та його контрагентами, та зазначає, що, незважаючи на виявлені перевіркою порушення щодо формування податкового кредиту, в Акті перевірки не визначено сум податку, які підлягають донарахуванню підприємству, і не направлено відповідного податкового повідомлення-рішення.

Відповідач у письмовому запереченні зазначив про відповідність своїх дій вимогам Податкового кодексу України.

Окружний адміністративний суд міста Києва, виходячи зі змісту пред'явлених позовних вимог, звертає увагу на наступне.

Відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Відповідно до пункту 79.1 статті 79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Як підставу для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" відповідач визначив підпункт 78.1.1 пункту 78 статті 78 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначено, що документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, з аналізу наведених правових норм суд приходить до висновку, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючого органу та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України виникає виключно за наявності двох умов: 1) виявлення фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства; 2) не надання платником пояснень та їх документального підтвердження на запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з тим відповідач не надав суду доказів на підтвердження того, що позивач не надав пояснень та їх документального підтвердження на запит Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту.

Так, ДПІ у Печерському районі та Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва (правонаступником якої є відповідач) звертались із письмовими запитами до ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" про надання інформації та її документального підтвердження, а саме письмовий запит від 12 грудня 2012 року №10820/10/22-810, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 09 січня 2013 року; письмовий запит від 27 лютого 2013 року №8998/10/221, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 28 лютого 2013 року; письмовий запит від 26 квітня 2013 року №19181/10/10/22-8-10, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 17 травня 2013 року; письмовий запит від 10 липня 2013 року №2803/10/26-55-22-01-10/4, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 25 липня 2013 року; письмовий запит від 22 серпня 2013 року №8515/10, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 09 вересня 2013 року; письмовий запит від 13 вересня №10988/10/26-55-22-01-10/4, на який позивачем надано відповідь та документальні підтвердження 24 вересня 2013 року.

При цьому, дослідивши момент отримання позивачем письмових запитів відповідача, суд встановив, що відповідь на них надана у межах 10-денного строку, що передбачений для надання відповіді на запит.

На письмовий запит ДПІ у Печерському районі від 13 вересня 2013 року №10986/10 позивач повідомив про відсутність підстав надавати відповідь на вказаний запит, оскільки він складений з порушенням чинного законодавства.

Судом встановлено, що у письмовому запиті від 13 вересня 2013 року №10986/10 відповідач просив надати пояснення та документальні підтвердження (завірені копії документів) протягом десяти календарних днів з дня, що настає за днем отримання запиту та зазначив дані автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів у вигляді таблиці із назвою позивача та його контрагентів, а також сум відхилень податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Відповідно до частин першої та другої пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Згідно частини третьої пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України визначено, що письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Частина п'ята пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України встановлює, що платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Відповідно до пункту 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1245, визначено, що запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу.

У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Дослідивши зміст письмового запиту від 13 вересня 2013 року №10986/10, суд звертає увагу, що такий запит не відповідають ознакам письмового запиту, що визначені у пункті 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, оскільки не містять підстав для надіслання запиту та переліку інформації, що запитується.

Таким чином, оскільки запит ДПІ у Печерському районі від 13 вересня 2013 року №10986/10, складений з порушенням вимог пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, суд приходить до висновку, що в даному випадку ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" не мало обов'язку для надання відповідей на такий запит.

З урахуванням відсутності в матеріалах справи доказів того, що позивач ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" не надав пояснень та їх документального підтвердження на письмові запити, складені із дотриманням вимог пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, протягом 10 робочих днів з дня отримання таких запитів, .суд приходить до висновку, ДПІ у Печерському районі не мала підстав для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки згідно підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та прийняття відповідного наказу.

Таким чином, позовні вимоги ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" про визнання протиправним та скасування наказу від 03 жовтня 2013 року №1710 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" та визнання протиправними дії відповідача щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" на підставі вказаного наказу є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Водночас суд не погоджується з позовним вимогами про визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо не визначення у висновках Акта перевірки сум податкових зобов'язань та не направлення податкових повідомлень-рішень.

Як встановлює пункт 58.1 статті 58 Податкового кодексу України, у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: 54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію; 54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; 54.3.3. згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган; 54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків; 54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом; 54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях.

У висновку зазначено, що перевіркою не підтверджено задекларовані ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" задекларовані податкові зобов'язання з податку на додану вартість за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2012 року та з 01 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року в частині поставки по ланцюгу товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ "Гойдас", ТОВ "Даніус", ТОВ "Трейдтех", ПП "Інфініті Центр", ТОВ "Авто Безпека" та ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс", а також не підтверджено задекларований ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" податковий кредит з податку на додану вартість по відносинам із цими ж постачальниками.

У свою чергу, сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість; в даному ж випадку сума податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість за перевірений період зменшені до 0,00, що унеможливлює зробити висновок про заниження податку на додану вартість та визначити суму податкового зобов'язання або завищення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та, відповідно, направити податкове повідомлення-рішення.

Не підлягають також задоволенню і позовні вимоги про визнання протиправними дій відповідача щодо внесення до автоматизованих інформаційних систем: АІС "Зустрічні звірки", АС "Аудит", системи автоматичного співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України даних Акта перевірки про не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно з частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

За визначенням пункту 1 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пункт 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Таким чином, до адміністративного суду можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав чи свобод.

З наведених норм права випливає, що позивач на власний розсуд визначає, чи порушені його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. Проте, ці рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.

Разом з тим, дії органу державної податкової служби щодо зазначення висновків в актах перевірки не можна вважати його діями, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки позивача у сфері публічно-правових відносин, є лише викладенням суб'єктивної думки посадової особи, що здійснила перевірку.

Будь-які висновки, викладені в Акті перевірки, зокрема щодо нікчемності укладених правочинів, самі по собі не можуть порушувати права, свободи чи інтереси позивача.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, ДПІ у Печерському районі м. Києва частково доведено правомірність та обґрунтованість своїх дій з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" підлягає частковому задоволенню.

Згідно з частиною третьою статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати наказ Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві від 03 жовтня 2013 року №1710 "Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", код за ЄДРПОУ 37265664".

3. Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" на підставі наказу від 03 жовтня 2013 року №1710 "Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", код за ЄДРПОУ 37265664".

4. В іншій частині адміністративного позову відмовити.

5. Присудити з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 34,41 грн. (тридцять чотири гривні сорок одна копійка).

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя В.А. Кузьменко

Дата ухвалення рішення 12.12.2013
Зареєстровано 02.01.2014
Оприлюднено 08.01.2014

Судовий реєстр по справі 826/16818/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 28.05.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.12.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.11.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 25.10.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/16818/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону