КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/16818/13-а Головуючий у 1-й інстанції: Кузьменко В. А. Суддя-доповідач: Старова Н.Е.

У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2014 року м. Київ

Київського апеляційний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Старової Н. Е.

суддів: Файдюка В. В., Чаку Є. В.

розглянувши у письмовому провадженні апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" (далі позивач, Товариство) до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві (далі відповідач, ДПІ) про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання протиправним та скасування наказу, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання протиправним та скасування наказу.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2013 року позов задоволено частково.

Не погоджуючись з прийнятим судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову суду першої інстанції скасувати, та ухвалити нове судове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Справа розглянута відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 197 КАС України.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Як встановлено судом першої інстанції, відповідно до наказу ДПІ у Печерському районі м. Києва № 1710 від 03 жовтня 2013 року "Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", код за ЄДРПОУ 37265664", на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, наказано провести позапланову невиїзну перевірку ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Гойдас" за період з 01 грудня 2012 року по 31 грудня 2012 року, ТОВ "Даніус" за період з 01 вересня 2012 року по 30 листопада 2012 року, ТОВ "Трейдтех" за період з 01 липня 2012 року по 31 липня 2012 року, ПП "Інфініті Центр" за період з 01 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року, ТОВ "Авто Безпека" за період з 01 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року, ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс" за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2012 року.

На підставі вказаного наказу відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ", за результатами якої, складено акт № 492/26-55-22-01/4/37265664 від 09 січня 2013 року "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" (код за ЄДРПОУ 37265664) з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) за період з 01.12.2012 року по 31.12.2012 року, ТОВ "Даніус" (код за ЄДРПОУ 38261414) за період з 01.09.2012 року по 30.11.2012 року, ТОВ "Трейдтех" (код за ЄДРПОУ 38123948) за період з 01.07.2012 року по 31.07.2012 року, ПП "Інфініті Центр" (код за ЄДРПОУ 37354591) за період з 01.08.2012 року по 31.08.2012 року, ТОВ "Авто Безпека" (код за ЄДРПОУ 36800937) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс" (код за ЄДРПОУ 36002898) за період з 01.01.2012 року по 31.01.2012 року" (далі - Акт перевірки).

Позивач, вважаючи дії податкового органу щодо призначення та проведення позапланової перевірки, а також наказ про її призначення протиправними, звернувся з позовом до суду.

Колегія суддів не вбачає порушень судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, на які посилається апелянт, та вважає, що судом надана їм правильна правова оцінка на підставі законодавства, яке регулює спірні правовідносини.

Вирішуючи питання щодо правомірності документальної позапланової перевірки слід зазначити, що підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, на підставі якого вона призначена, передбачено здійснення документальної позапланової перевірки виключно за наявності двох умов: 1) виявлення фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства; 2) не надання платником пояснень та їх документального підтвердження на запит податкового органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Як свідчать матеріали справи, ДПІ у Печерському районі та Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва (правонаступником якої є відповідач) зверталась із письмовими запитами до ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" про надання інформації та її документального підтвердження: № 10820/10/22-810 від 12 грудня 2012 року, № 8998/10/221 від 27 лютого 2013 року, № 19181/10/10/22-8-10 від 26 квітня 2013 року, № 2803/10/26-55-22-01-10/4 від 10 липня 2013 року, № 8515/10 від 22 серпня 2013 року, № 10988/10/26-55-22-01-10/4 від 13 вересня 2013 року, на які позивачем надано відповіді та документальні підтвердження у межах 10-денного строку, що передбачений підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

На письмовий запит ДПІ у Печерському районі № 10988/10/26-55-22-01-10/4 від 13 вересня позивач повідомив про відсутність підстав для надання відповіді на нього, оскільки, на його думку, запит складений з порушенням чинного законодавства (том 1, а. с. 50-56).

Суди обох інстанцій погоджуються з таким твердженням позивача, оскільки, дослідивши зміст зазначеного письмового запиту № 10986/10 від 13 вересня 2013 року, вбачається, що він не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, оскільки не містить підстав для надіслання запиту та переліку інформації, що запитується.

З огляду на відсутність в матеріалах справи доказів того, що позивач не надав пояснень та їх документального підтвердження на письмові запити податкового органу, вони складені із дотриманням вимог пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, протягом 10 робочих днів з дня отримання таких запитів, суд вважає, що у відповідача були відсутні підстави для здійснення документальної позапланової невиїзної перевірки, згідно підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та, як наслідок, прийняття відповідного наказу № 1710 від 03.10.2013 року.

Як свідчать матеріали справи, перевіркою не підтверджено задекларовані ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" податкові зобов'язання з податку на додану вартість за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2012 року та з 01 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року в частині поставки по ланцюгу товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ "Гойдас", ТОВ "Даніус", ТОВ "Трейдтех", ПП "Інфініті Центр", ТОВ "Авто Безпека" та ТОВ "Абсолют Сервіс Плюс", а також не підтверджено задекларований ТОВ "Хедтекнолоджі Ю.ЕЙ" податковий кредит з податку на додану вартість по відносинам із цими ж постачальниками. Тобто, в даному випадку сума податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість за перевірений період зменшені до 0,00, що унеможливлює висновок про заниження податку на додану вартість та визначити суму податкового зобов'язання або завищення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та, відповідно, направлення податкового повідомлення-рішення, що просить в одній з позовних вимог Товариство.

Даючи правову оцінку правомірності дій ДПІ щодо внесення до автоматизованих інформаційних систем: АІС "Зустрічні звірки", АС "Аудит", системи автоматичного співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України даних Акта перевірки про не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, слід зазначити, що дії органу державної податкової служби щодо зазначення висновків в актах перевірки не можна вважати діями, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки позивача у сфері публічно-правових відносин, тому що є лише викладенням суб'єктивної думки посадової особи, що здійснила перевірку. Будь-які висновки, викладені в Акті перевірки, зокрема, щодо нікчемності укладених правочинів, самі по собі не можуть порушувати права, свободи чи інтереси позивача, тому, відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, відсутні підстави для задоволення цієї вимоги.

За таких обставин, судова колегія апеляційної інстанції не вбачає порушень судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, на які посилається відповідач в апеляційній скарзі, та вважає, що судом першої інстанції повно встановлені обставини справі, якім надана правильна правова оцінка на підставі законодавства, яке врегульовує спірні правовідносини.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, викладені у постанові від 12.12.2013 року, та не можуть бути підставою для її скасування.

За таких обставин, у відповідності до ст. 200 КАС України, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції - без змін.

Керуючись статтями 195, 198, 200, 206, 212, 254 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2013 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Головуючий суддя:

Судді:

.

Головуючий суддя Старова Н.Е.

Судді: Файдюк В.В.

Чаку Є.В.

Дата ухвалення рішення 28.05.2014
Зареєстровано 02.06.2014
Оприлюднено 02.06.2014

Судовий реєстр по справі 826/16818/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 28.05.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.12.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.11.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 25.10.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/16818/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону