ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 р. Справа № 804/13045/13-а Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі судді Павловського Д.П., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративний позов Прокурора Солонянського району Дніпропетровський області в інтересах держави в особі Дніпропетровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» про стягнення заборгованості , -

ВСТАНОВИВ :

04 жовтня 2013 року до суду надійшов даний адміністративний позов, в якому позивач просить стягнути з відкритого акціонерного товариства «Привільнянський хлібоприймальне підприємство» (52410 Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Сурсько - Михайлівка, вул. Кірова, буд. 82 код ЄДРПОУ 00953674,) штраф в розмірі 17000 грн., в доход державного бюджету України за балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету».

Позовні вимоги обґрунтовано позовною заявою від 04.10.2013р.

Відповідач належним чином повідомлений, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідач протягом десяти днів надав суду заперечення проти позову, у яких позов не визнав.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Частина друга ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру" передбачає, що підставою представництва прокуратурою у суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою. Частиною п'ятою ст. 36-1 цього Закону встановлено: "прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах".

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ст. 6 зазначеного Закону закріплено, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи, на який Законом покладено обов'язок здійснення відповідних функцій у сфері ринку цінних паперів та основними завданнями якого є: формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів; координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері; захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень; сприяння розвитку ринку цінних паперів; узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

У зв'язку з тим, що Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є державною установою та утримується за рахунок державного бюджету і в кошторисі витрат на утримання установи не передбачені витрати по сплаті держмита при зверненні за захистом інтересів держави до суду, тому позов в інтересах держави заявляється прокурором.

Згідно з пунктом 5 розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про акціонерні товариства" статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій: внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариств приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із вимогами цього Закону.

Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.

Закон України "Про акціонерні товариства" опублікований в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр" №202 від 29.10.08р.

Таким чином, враховуючи вимоги законодавства, акціонерні товариства повинні були до 30 квітня 2011 року привести свої статути та внутрішні положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

В ході перевірки прокуратурою дотримання вимог законодавства у сфері обігу цінних паперів встановлено повноваженою особою Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку актом № 153-ДН-1-Е зафіксовано факт порушення ВАТ „Привільнянське хлібоприймальне підприємство» вимог пункту 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» оскільки до 30 квітня 2011 року статут та внутрішні положення товариства не приведено у відповідність із нормами закону України «Про акціонерні товариства».

Розпорядженням № 99-ДН-1-Е виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.05.2012 року ВАТ „Привільнянське хлібоприймальне підприємство" було зобов'язано в строк до 31.12.2012 усунути виявленні порушення чинного законодавства, а саме - привести статут та внутрішні положення товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та у термін до 31 грудня 2012 року письмово інформувати уповноважену особу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Дніпропетровське територіальне управління).

Станом на 09.04.13 ВАТ „Привільнянське хлібоприймальне підприємство" в порушення вимог пункту 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» оскільки до 30 квітня 2011 року статут та внутрішні положення товариства не приведено у відповідність із нормами закону України «Про акціонерні товариства» розпорядження № 99-ДН-1-Е від 15.05.2012 не виконало, що є порушенням п.10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 15.05.2012 року № 99-ДН-1-Е.

Згідно п.8 ч.1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за: невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 161-ДН-1-Е від 14.05.2013 за вказане порушення на ВАТ „Привільнянське хлібоприймальне підприємство" накладено штраф у розмірі 17000 грн., який підлягав сплаті до Державного бюджету України. Зазначена постанова була направлена відповідачеві. Постанова не була оскаржена відповідачем протягом десяти днів з дня її винесення ні до суду ні до Національної комісії з цінних паперів. Це свідчить про визнання вище вказаної постанови.

До цього часу даний штраф в добровільному порядку відповідачем не сплачено, чим державі заподіюється шкода у вигляді ненадходження грошових коштів до державного бюджету.

За таких підстав, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Керуючись ст.158-163, 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов - задовольнити повністю.

Стягнути із відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00953674), р/р 26009120767001 в ПАТ «ПриватБанк» МФО (305299) штраф в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн., в доход державного бюджету України за балансовим рахунком 3111 «Находження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» символ 106, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в десятиденний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Д.П. Павловський

Зареєстровано 25.01.2014
Оприлюднено 27.01.2014
Дата набрання законної сили 28.10.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону