ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 686/22043/13-ц

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 лютого 2014 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді Бондарчука В.В.

секретаря Потаніної О.О.,

з участю представника позивача Терещенко Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому справу за позовом Садівничого товариства «Вишенька» до ОСОБА_2 про зобов'язання вчинення дій,

встановив:

30 жовтня 2013 року СТ «Вишенька» звернулася до суду із позовом до відповідача про зобов'язання вчинення дій, посилаючись на те, що ОСОБА_2, будучи членом товариства не виконує вимог Статуту в частині сплати коштів за використану електроенергію, членські внески, втрат електроенергії уповноваженій особі на території садівничого товариства. Відповідач, отримуючи послуги з електропостачання оплату їх вартості здійснює безпосередньо в Хмельницьку РЕМ, а не в садівниче товариство, яке є постачальником електроенергії. Крім цього відповідачка не допускає до свого будинку перевіряючи для звірки показань лічильника, несвоєчасно сплачує членські внески. ОСОБА_2 неодноразово попереджалась про неприпустимість подібної поведінки, однак належних висновків не зробила, з огляду на що позивач просить його позов задовольнити.

В судовому засіданні представник позивача свої вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідачка в судовому засіданні проти позову заперечила, зазначила що внаслідок неприязних відносин з членами правління товариства, в тому числі і рідною сестрою ОСОБА_3, яка є касиром товариства, вона не має змоги сплачувати комунальні послуги, членські внески та інші платежі, оскільки в прийомі будь-яких коштів їй неодноразово відповідні особи відмовляли. За таких обставин єдиним способом є направлення електронних переказів та внесення коштів до Хмельницької РЕМ, просила не змінювати такого порядку сплати коштів та в задоволенні позову відмовити. В подальшому в судове засідання не з'явилася, хоча про час та місце розгляду справи була повідомлена в установленому законом порядку.

Суд, заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи прийшов до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_2 є членом садівничого товариства «Вишенька».

Статутом СТ «Вишенька», зокрема п.2.3.1 визначено що завданням товариства є забезпечення членів необхідними комунальними послугами (електро-, газо-, водопостачання та водовідведення,вивезенням сміття).

П.5.3.3 Статуту зазначено, що члени товариства зобов'язані своєчасно сплачувати внески та земельний податок, а також платежі за комунальні послуги, а згідно п.5.3.8 члени товариства зобов'язані виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку, рішення керівних органів, це саме передбачено і ст.12 Закону України «Про кооперацію».

П.6.18.5 Статуту визначено, що правління товариства організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами товариства внесків, земельного податку, комунальних та інших обов'язкових платежів, які сплачуються через товариство.

27 жовтня 2010 року між ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» та садівничим товариством «Вишенька» було укладено договір №210 про постачання електричної енергії юридичним особам та фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності.

Загальними зборами СТ «Вишенька» від 15 вересня 2007 року, які оформлені протоколом №8 з 1 жовтня 2007 року щомісячний членський внесок встановлено в розмірі 15 грн. та 5 грн. на погашення витрат електроенергії.

Рішенням правління садівничого товариства «Вишенька» від 2 березня 2013 року, яке оформлене протоколом №28 збір коштів від сплати членських внесків, коштів за спожиту електричну енергію, внесення звітів, декларацій, податків покладено на члена правління ОСОБА_3

П. 5.1. «Правил користування електричною енергією», затверджених Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, від 31.07.1996, № 28 договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

п.п.2.3.3, 2.3.4 Договору про постачання електричної енергії визначений обов'язок СТ «Вишенька» оплачувати вартість електричної енергії відповідно до додатку №10 «Порядок розрахунків» та здійснювати оплату за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між електромережею постачальника та електроустановками споживача.

Відповідно до п. 6.1. «Правил користування електричною енергією» розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Оскільки споживачем електроенергії за договором від 27 жовтня 2010 року є СТ «Вишенька», плату за використану електричну енергію його членам слід вносити до товариства, а не до енергопостачальної організації. Всі члени СТ користувачі електроенергії є власниками розподільчих мереж товариства і несуть колективну відповідальність за електроенергію втрачену в загальних мережах та індивідуальну відповідальність за електроенергію спожиту у власних будинках (за показниками індивідуальних лічильників) про що було наголошено у листі Національної комісії регулювання електроенергетики України від 7 липня 2003 року №05-34-13/2570, крім цього судом також враховується, що члени садівничого товариства юридичних підстав для винесення коштів за індивідуально-спожиту електричну енергію за розрахунковими книжками юридичних підстав не мають, оскільки не являються суб'єктом договірних відносин із енергопостачальною організацією.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_2 оплату послуг за електричну енергію здійснює через Хмельницьку РЕМ, а членські внески та компенсацію втрат за електроенергію у 2013 році направляла електронним переказом на ім'я ОСОБА_3, які поверталися по закінченню терміну зберігання, тим самим порушуючи вимоги Статуту СТ «Вишенька», зокрема п.5.3.8., яким встановлено обов'язок члена дотримуватись вимог статуту, рішень керівних органів та рішення правління СТ «Вишенька» від 2 березня 2013 року, яким визначено відповідальну особу за збір коштів за спожиту електроенергію, членських внесків.

Суд, не бере до уваги посилання відповідачки на те, що між нею та членами правління існують неприязні відносини і в отриманні коштів на території СТ «Вишенька» за спожиту електроенергію ОСОБА_2 безпідставно відмовляють, оскільки в судовому засіданні це належними і допустимими доказами підтверджено не було.

Оскільки Статутом СТ «Вишенька» та рішенням правління від 2 березня 2013 року визначено, що всі кошти сплачуються через товариство та надано функцію збору коштів уповноваженій особі, однак внаслідок відсутності розрахункового рахунку, на чому в судовому засіданні наголошував представник позивача, іншого механізму внесення коштів ні Статутом, ні рішеннями керівних органів товариства не приймалось, з огляду на що суд приходить до висновку, що слід зобов'язати ОСОБА_2 дотримуватись вимог Статуту та рішення правління від 2 березня 2013 року в частині сплати коштів за спожиту електроенергію, її втрат, членських внесків уповноваженій правлінням товариства особі на території СТ «Вишенька».

Що стосується вимог про зобов'язання надати паспорт на електролічильник та безперешкодного доступу для контрольного огляду електрика, членів Правління і товариства для отримання інформації щодо спожитого обсягу електроенергії і правильності підключення, то вони задоволенню не підлягають, оскільки є необґрунтованими.

Так згідно п.п.11 п.10.2 «Правил користування електричною енергією» споживач забезпечити безперешкодний доступ постачальника електричної енергії та/або електропередавальної організації до розрахункових засобів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживача для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів обліку, п.п.15 цього ж пункту визначено, що споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників постачальника електричної енергії та/або відповідальних представників підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для проведення технічної перевірки засобів обліку, контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання споживачу (субспоживачу) відповідно до встановленого цими Правилами порядку та виконувати їх обґрунтовані письмові вимоги щодо усунення виявлених порушень, якщо це обумовлено умовами договору про постачання електричної енергії.

Тобто право на безперешкодний доступ мають представники тільки електропередавальної організації та постачальника електроенергії.

Що стосується надання копії паспорту на замінений лічильник, то відповідно до абзацу 5 п.3.8 «Правил користування електричною енергією» установлення (заміна) засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за рахунок власника відповідного обладнання, якщо такі дії вимагаються нормативно-правовими актами, або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункового обліку. Садівниче товариство не вправі вимагати від ОСОБА_2 копію паспорту на замінений лічильник, оскільки це ні умовами Статуту ні чинним законодавством не передбачено.

Судові витрати по справі слід розподілити наступним чином, враховуючи, що з трьох позовних вимог немайнового характеру задоволено тільки одну, сплачений судовий збір в сумі 229 грн. 40 коп. слід розподілити наступним чином, з відповідача ОСОБА_2 на користь СТ «Вишенька» слід стягнути 76 грн. 47 коп. = 229 грн. 40 коп./3.

Керуючись ст.12 Закону України «Про кооперацію», Статутом Садівничого товариства «Вишенька», ст.ст.60, 212-215 ЦПК України, суд

вирішив:

Позов задовольнити частково.

Зобов'язати ОСОБА_2 сплачувати членські внески, платежі за спожиту електроенергію уповноваженій правлінням садівничого товариства «Вишенька» особі на території товариства відповідно до вимог Статуту садівничого товариства «Вишенька», рішення правління товариства від 2 березня 2013 року.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Садівничого товариства «Вишенька» (код ЄДРПОУ 34678767) судові витрати в сумі 76 грн. 47 коп.

На рішення через суд першої інстанції, який його ухвалив, може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом десяти днів з дня його проголошення, а в разі, якщо апеляцію подають особи, які не були присутніми в судовому засіданні, то апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 13.02.2014
Зареєстровано 13.02.2014
Оприлюднено 13.02.2014

Судовий реєстр по справі 686/22043/13-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.03.2014 Апеляційний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 11.03.2014 Апеляційний суд Хмельницької області Цивільне
Рішення від 13.02.2014 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 25.11.2013 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 01.11.2013 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 686/22043/13-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону