ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків

16 квітня 2014 р. справа № 820/3539/14

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Біленський О.О., розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за адміністративним позовом

Заступника прокурора Дзержинського району міста Харкова в інтересах держави в особі Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Акціонерного товариства "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" про стягнення штрафу, - В С Т А Н О В И В:

До Харківського окружного адміністративного суду звернувся Заступник прокурора Дзержинського району міста Харкова в інтересах держави в особі Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з адміністративним позовом до Акціонерного товариства "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" про стягнення до Державного бюджету України штрафу в сумі 5100,00 гривень.

03.03.2014 року суддею Харківського окружного адміністративного суду по справі №820/3539/14 було винесено ухвалу про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі на підставі ст.183-2 КАС України.

14.04.2014 року поштове відправлення на ім'я відповідача повернулося до суду з відміткою пошти - за закінченням терміну зберігання. Відповідно до ч.8 ст.35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи. Відповідно до ч.11 ст.35 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином. Адреса відповідача підтверджується наявним в матеріалах справи спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідач у відповідності до ст.183-2 КАСУ жодних заперечень або заяв не надав.

Згідно з положеннями ч.6 ст.71 КАС України, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів. Частиною 4 ст.183-2 КАС України встановлено, що за результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення.

З матеріалів справи вбачається, що згідно спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, АТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" зареєстровано в якості юридичної особи Виконавчим комітетом Харківської міської ради 28.12.1994 року.

Відповідно до актів про правопорушення на ринку цінних паперів від 09.10.2013 року №204-СХ-1-Е, №205-СХ-1-Е, №206-СХ-1-Е, було встановлено, що АТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" не розкрило регулярну річну інформацію про емітента за 2012 рік згідно з вимогами Розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Комісії 19.12.2006 року №1591 та ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів передбачена статтею 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», зокрема п.7 ч.1 встановлено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за: неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За вищевказане правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні АТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" було розпочато справу про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами розгляду якої, на підставі п. 5-7 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", уповноваженою особою НКЦПФР у відношенні відповідача застосовано штрафні санкції в розмірі 5100,00 грн., а саме: згідно постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів №204-СХ-1-Е від 17.10.2013 року за нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів було застосовано штрафну санкцію у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700,00 грн.; згідно постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів №205-СХ-1-Е від 17.10.2013 року за не опублікування інформації було застосовано штрафну санкцію у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700,00 грн.; згідно постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів №206-СХ-1-Е від 17.10.2013 року за неподання інформації до НКЦПФР було застосовано штрафну санкцію у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700,00 грн.

Вказані постанови були направлені на адресу відповідача рекомендованим листом 17.10.2013 року за вих.№10/1/03/2137.

Відповідно до п.2 та п.11 Розділу 15 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 року №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за №1855/22167, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до центрального апарату Комісії особою, щодо якої її винесено, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати винесення постанови. Постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

З матеріалів справи не вбачається, що постанови від 09.10.2013 року №204-СХ-1-Е, №205-СХ-1-Е, №206-СХ-1-Е до центрального апарату Комісії або до суду у встановленому законодавством порядку були оскаржені, тобто є чинними на час розгляду справи.

Суд наголошує, що відповідно до ч.1 ст.138 Кодексу адміністративного судочинства України, предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

З огляду на зміст наведеної норми процесуального права та зважаючи на те, що вимогами заявленого позову є стягнення боргу, предметом доказування у даній справі є обставини, які свідчать про наявність підстав, з якими закон пов'язує можливість стягнення боргу у судовому порядку, встановлення факту їх сплати у добровільному порядку або встановлення відсутності такого факту, тощо.

При цьому, питання правомірності нарахування зобов'язання та виникнення боргу не може бути предметом доказування у межах даного позову, оскільки не є предметом позову у даній справі, а отже суд у межах розгляду даної справи не здійснює його правовий аналіз.

Вказаний висновок узгоджується з позицією Вищого адміністративного суду України, викладеною в ухвалі від 08.10.2012 року по справі №К-24814/10.

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 3 р. XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року №1470, передбачено, що юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до державного бюджету.

Таким чином, виходячи з заявлених позовних вимог, положень чинного законодавства України та матеріалів справи, через відсутність доказів погашення відповідачем зазначеної суми штрафної санкції та відсутність доказів оскарження постанов від 09.10.2013 року №204-СХ-1-Е, №205-СХ-1-Е, №206-СХ-1-Е, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Частиною 1 статті 256 КАС України встановлено, що негайно виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження.

Керуючись ст.ст.71, 94, 160-162, 183-2, 186, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Заступника прокурора Дзержинського району міста Харкова в інтересах держави в особі Східного територіального управління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Акціонерного товариства "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" про стягнення до Державного бюджету України штрафу в сумі 5100,00 гривень - задовольнити.

Стягнути з Акціонерного товариства "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК" (вул. Сумська, 6, кв. 17, м. Харків, 61057, код 22722874) штраф у розмірі 5100.00 грн. (п'ять тисяч сто гривень) 00 коп. на користь Державного бюджету України (рахунок УДКСУ у Київському районі м.Харкова за балансовим рахунком №31115106700004, «Надходження до загального фонду державного бюджету» по коду бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106, МФО 851011, код ЄДРПО 37999675).

Підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги.

Суддя Біленський О.О.

Зареєстровано 16.04.2014
Оприлюднено 18.04.2014
Дата набрання законної сили 16.04.2014

Судовий реєстр по справі 820/3539/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.04.2014 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.03.2014 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону