ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року м. ПолтаваСправа №816/1976/14

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Петрової Л.М.,

за участю:

секретаря судового засідання - Лисака С.В.,

представника позивача - Тарасенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Полтавської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Приватного підприємства "Полтаваенергоресурс" про стягнення з розрахункових рахунків податкового боргу,

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2014 року Полтавська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Полтавській області звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Приватного підприємства "Полтаваенергоресурс" про стягнення з розрахункових рахунків податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 6863,68 грн, з податку на прибуток у розмірі 2875,96 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на наявність у відповідача податкової заборгованості, яка виникла у результаті несплати узгоджених податкових зобов'язань, визначених самостійно ПП "Полтаваенергоресурс" у поданих податкових деклараціях з податку на прибуток, а також з податку на додану вартість.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, просив суд задовольнити позов.

Відповідач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, хоча у матеріалах справи наявні докази, що він належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини своєї неявки суд не повідомив, клопотань та заперечень не надав /а.с. 31/.

Згідно частини четвертої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи, що матеріалах справи достатньо письмових доказів для правильного вирішення справи, суд вважає за можливе проводити розгляд справи за даної явки та наявними у справі матеріалами.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Приватне підприємство "Полтаваенергоресурс" зареєстроване як юридична особа 29 вересня 2011 року, код ЄДРПОУ 37895375, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія якої наявна у матеріалах справи /а.с. 4-6/.

Судовим розглядом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що 28 січня 2014 року відповідачем подано до Полтавської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області податкову декларацію з податку на прибуток від за 2013 рік, згідно якої відповідачем самостійно визначено розмір податку на прибуток у сумі 4883,00 грн /а.с. 9/.

Згідно підпункту 129.1.1. пункту 129.1. статті 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Після встановлених законодавством строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховано пеню у розмірі 15,39 грн, що підтверджується витягом зворотного боку облікової картки платника /а.с. 33/.

Податковий борг з податку на прибуток приватних підприємств відповідачем частково погашений за рахунок переплати у розмірі 2022,43 грн та станом на дату розгляду справи у суді становить 2860,57 грн, що підтверджується залученим до матеріалів справи витягом з облікової картки ПП "Полтаваенергоресурс" за платежем податок на прибуток /а.с. 33/.

Також, відповідачем подано до Полтавської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість від 15 січня 2014 року №9000454830 за жовтень 2013 року, згідно якої відповідачем самостійно визначено розмір податку на додану вартість у сумі 5340,00 грн та штрафну санкцію у розмірі 3% від суми заниження грошового зобов'язання з податку на додану вартість. - 160,00 грн /а.с. 12-13/.

Крім того, заборгованість ПП "Полтаваенергоресурс" виникла внаслідок несплати самостійно задекларованих сум податкових зобов'язань згідно податкових декларацій з ПДВ: від 19 грудня 2013 року №9081877525 за звітний податковий період листопад 2013 року - 691,00 грн /а.с. 10-11/, від від 15 січня 2014 року №9087213239 за звітний податковий період грудень 2013 року - 292,00 грн /а.с. 21-22/, від 18 лютого 2014 року №9007867442 за звітний податковий період січень 2014 року - 266,00 грн /а.с. 14-16/, від 19 січня 2014 року №9014246276 за звітний період лютий 2014 року - 165,00 грн /а.с. 17-20/.

Податковий борг з податку на додану вартість відповідачем частково погашений за рахунок переплати у розмірі 50,32 грн та станом на дату розгляду справи у суді становить 6863,68 грн, що підтверджується залученим до матеріалів справи витягом з облікової картки ПП "Полтаваенергоресурс" за платежем податок на додану вартість /а.с. 34-36/.

Відповідно до підпункту 54.1. статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Згідно пункту 57.1. статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України встановлено, що сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання є податковим боргом.

В силу вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 59.5 статті 59 Податкового кодексу України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Станом на день розгляду справи сума податкового боргу ПП "Полтаваенергоресурс" становить 9739,64 грн, що підтверджується витягом з облікової картки відповідача /а.с. 33-36/.

Підпунктом 20.1.34. пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючим органам надано право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Враховуючи наявність у відповідача обов'язку зі сплати податкових зобов'язань, а у позивача - прав на контроль за сплатою податкових зобов'язань і штрафних (фінансових) санкцій та на звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості, суд приходить до висновку про наявність законних підстав для задоволення позову - про стягнення не сплаченої на дату судового розгляду справи суми боргу у розмірі 9739,64 грн.

Згідно з частиною четвертою статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 94, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Полтавської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Приватного підприємства "Полтаваенергоресурс" про стягнення з розрахункових рахунків податкового боргу задовольнити.

Стягнути з розрахункових рахунків Приватного підприємства "Полтаваенергоресурс" (код ЄДРПОУ 37895375, місцезнаходження: вул. Польова, 17А, с. Мачухи, Полтавський район, Полтавська область) податковий борг:

з податку на додану вартість у розмірі 6863,68 грн /шість тисяч вісімсот шістдесят три гривні шістдесят вісім копійок/ на розрахунковий рахунок 31114029700395, відкритий в ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, код платежу 14010100, отримувач - Державний бюджет, код отримувача 38019526;

з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 2875,96 грн /дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень дев'яносто шість копійок/ на бюджетний рахунок 31112009700395, код платежу - 11021000, отримувач - Державний бюджет, код отримувача 38019526, банк - ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним надісланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови складено 10 червня 2014 року.

Суддя Л.М. Петрова

Дата ухвалення рішення02.06.2014
Оприлюднено16.06.2014

Судовий реєстр по справі —816/1976/14

Ухвала від 05.09.2015

Адміністративне

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Л.М. Петрова

Постанова від 14.06.2014

Адміністративне

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Л.М. Петрова

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні