ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.06.14р. Справа № 904/2779/14

За позовом Позивача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТАІР-XXI", м. Харків

Позивача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційної компанії "ДАФІ", м. Дніпропетровськ

Позивача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАЛОГ-2007", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного ім. та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ", м.Дніпропетровськ

про внесення змін до договору

За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного ім. та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ", м.Дніпропетровськ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТАІР-XXI", м. Харків

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційної компанії "ДАФІ", м. Дніпропетровськ

до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАЛОГ-2007", м.Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів в розмірі 1 350 000 грн. 00 коп.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача-1: Вахромов О.О. - директор

від позивача-2:Скляренко І.Г.- директор наказ № 10/01-14-1 від 10.01.2014 року.

від позивача-3: Захарова Н.О., дов. від 01.05.2014 року

від відповідача: Лавринович О.І., дов. від 01.04.2014 року

СУТЬ СПОРУ:

Позивачі 1,2,3 звернулись до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просять суд зобов'язати Відповідача внести зміни до пункту 1.2. Договору №2-060910/СТ від 26.05.2013 року шляхом укладення Додаткового Договору та викласти його в наступній редакції : "1.2. Сторони домовились, що передача та оплата ЦП буде відбуватись за графіком, при цьому Покупець -1, Покупець-2, Покупець-3 має право здійснювати оплату за ЦП в розстрочку :

Покупець 1:

Дата перереєстрації ЦПКількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. 15.04.14 25 15.04.2014 250 000,00 16.04.14 45 16.04.2014; 16.05.2014; 16.06.2014 150 000; 150 000; 150 000; Всього: 450 000,00 18.07.14 61456 18.07.2014; 18.08.2014; 18.09.2014. 204 851 666,66; 204 851 666,66; 204 851 666,66; Всього: 614 555 000,00 Разом 61 526Разом 615 255 000,00 Покупець 2:

Дата перереєстрації ЦПКількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. 15.04.14 25 15.04.2014 250 000,00 16.04.14 45 16.04.2014; 16.05.2014; 16.06.2014 150 000; 150 000; 150 000; Всього: 450 000,00 18.07.14 39 630 18.07.2014; 18.08.2014; 18.09.2014. 132 100 000,00; 132 100 000,00; 132 100 000,00; Всього: 396 300 000,00 Разом 39 700Разом 397 000 000,00 Покупець 3:

ДатаКількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. перереєстрації ЦП 15.04.14 25 15.04.2014г. 250 000,00 16.04.14 45 16.04.2014; 16.05.2014; 16.06.2014 150 000; 150 000; 150 000; Всього: 450 000,00 18.07.14 30 130 18.07.2014 100 433 333,33; 100 433 333,33; 100 433 333,33; Всього: 301 300 000,00 Разом 30 200,00Разом 302 000 000,00 Відповідач у відзиві на позов проти позовних вимог заперечує, просить в задоволенні позову відмовити.

13.05.2014 року Відповідач подав зустрічний позов в якому з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог просить суд стягнути солідарно з до ТОВ "АЛЬТАІР-XXI", ТОВ БІК "ДАФІ", ТОВ "ДІАЛОГ-2007" на свою користь 1 350 000 грн. 00 коп. заборгованості. Позовні вимоги, мотивовані порушенням з боку Відповідача господарського зобов'язання встановленого умовами договору купівлі-продажу цінних паперів № 2-060910/СТ від 26.05.2013 року

Ухвалою суду від 15.05.2014 року зустрічний позов прийнято для спільного розгляду з первісним.

Відповідачі 1,2,3 за зустрічним позовом заборгованість визнали в повному обсязі, просять суд прийняти рішення відповідно до норм чинного законодавства України.

10.06.2014 року судом оголошувалася перерва в засіданні до 17.06.2014 року, згідно ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні 17.06.2014 року оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення згідно зі ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2013 року між Відповідачем (Продавцем) та Позивачами 1,2.3 (Покупцями) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 2-060910/СТ (надалі - Договір).

Згідно п. 1.1. Договору В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця-1, Покупця-2, Покупця-3, а останні зобов'язується прийняти та оплатити цінні папери (надалі - ЦП), які розміщуються Продавцем, з наступними реквізитами:

Вид ЦП:Інвестиційні сертифікати Форма випуску:іменні Найменування емітента ЦП:ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" Код емітента за ЄДРПОУ: 2331388 Найменування ІСІ:ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ" Код за ЄДРІСІ: 2331388 Форма існування:Бездокументарна Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UА4000065825 Номінальна вартість одного ЦП, грн.: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) Відповідно до п. 2.1. Договору сторони домовились, що передача та оплата ЦП буде відбуватись за графіком:

Покупець1:

Дата перереєстрації ЦПКількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. 15.04.14 25 15.04.2014 250 000,00 16.04.14 45 16.04.2014 450 000,00 18.07.14 61 456 18.07.2014 614 555 000,00 Разом 61 526Разом 615 255 000,00

Покупець 2:

Дата перереєстрації ЦП Кількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. 15.04.14 25до 15.04.2014г. 250 000,00 16.04,14 45до 16.04.2014 450 000,00 18.07.14 39 630до18.07.2014 396300 000,00 Разом 39 700Разом 397 000 000,00

Покупець 3:

Дата перереєстрації ЦПКількість ЦПСтрок оплатиСума, грн. 15.04.14 25до 15.04.2014г. 250 000,00 16.04.14 45до 16.04.2014 450 000,00 18.07.14 30130до18.07.2014 301 300 000,00 Разом 30 200,00Разом 302 000 000,00 Загальна Договірна вартість ЦП становить 1 314 255 000 грн. 00 коп.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Покупець-1, Покупець-2 та Покупець-3 перераховує грошові кошти у сумі у строк зазначеній п.1.2. цього Договору на поточний рахунок Продавця.

Як убачається з матеріалів справи, 15.04.2014 року Продавець виконав свої зобов'язання передбачені умовами пунктів 1.2. та 2.1.1. Договору, а саме в строк та в порядку передбаченому статтею 3 цього Договору та пунктом 1.2. цього Договору передав Покупцю-1, Покупцю-2, Покупцю -3 ЦП в кількості по 25 штук кожному з Покупців, а Покупець-1, Покупець-2 та Покупець-3 прийняли та сплатили Продавцю по 250 000 гривен за ЦП без ПДВ.

16.04.2014 року Продавець в рамках графіку (п. 1.2. Договору) виконав свої зобов'язання передбачені умовами пункту 2.1.1. Договору, а саме в строк та в порядку передбаченому статтею 3 цього Договору та пунктом 1.2. цього Договору передав Покупцю -1, Покупцю-2, Покупцю-3 ЦП в кількості по 45 штук кожному з Покупців, Покупець -1, Покупець -2 та Покупець -3 прийняли ЦП, але розрахунок за них в зазначений Договором строк не здійснили.

Факт передачі ЦП Продавцем Покупцям підтверджується Актом виконання зобов'язання від 16.04.2014 року за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 2-060910/СТ від 26.05.2013 р., Розпорядженнями (наказами) від 16.04.2014 року.

В позовній заяві Позивачі 1, 2, 3 посилаються на економічні коливаннями викликані політичною нестабільною ситуацією в країні, у зв'язку з чим, звернулися до суду з позовом щодо перегляду строків оплати за ЦП, а саме надання Покупцям 1,2,3 розстрочки.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

За ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Таким чином, чинним законодавством України передбачені певні підстави для зміни договорів, зокрема порушення умов договору, зміна істотних обставин, а також в інших випадках, встановлених договором або законом.

З матеріалів справи не вбачається порушення відповідачем умов Договору або зміна істотних обставин після його укладення. Не наведено Позивачами і відповідної норми закону або Договору, які б встановлювали підстави для зміни його умов. Навпаки, згідно вимог ст. 51 Закону України „Про інститут спільного інвестування" та Положення про порядок розміщення, обігу та випуску цінних паперів інституту спільного інвестування" (рішення НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013) оплата цінних паперів ІСІ у розстрочку не допускається.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлених обставин, суд вважає заявлені первісні позовні вимоги необґрунтованими й такими, що підлягають відхиленню.

Як вбачається з Акту звірки розрахунків станом на 05.0.2014 року Заборгованість Покупців -1,2,3 перед Продавцем складає 1 350 000 грн. 00 коп.

Пунктом 5.3. Договору Сторони погодили положення про солідарну відповідальність Покупця-1 за Покупця -2 та Покупця-3, Покупця-2 за Покупця -1 та Покупця-3, Покупця-3 за Покупця -1 та Покупця-2 (надалі - "Відповідальна особа") перед Продавцем, у випадку не виконання Покупцем -1, Покупцем -2, Покупцем - 3 зобов'язань передбачених п. 1.1., п. 1.2. цього Договору. Відповідальна особа підписанням цього Договору погоджується та зобов'язується виступати солідарним боржником (Покупця-1 за Покупця -2 та Покупця-3, Покупця-2 за Покупця -1 та Покупця-3,) по зобов'язанням за цим Договором. Це означає, що Відповідальна особа відповідає перед Продавцем у тому ж обсязі, що і боржник, і що Відповідальна особа зобов'язана виконувати Зобов'язання в тому порядку та на тих самих умовах, що передбачені цим Договором для боржника. Продавець має право, проте для не зобов'язаний, звернутись в будь-який час з вимогою, в тому числі в судовому порядку, про виконання зобов'язань як до боржника, так і до Відповідальної особи, чи до обох одночасно. Продавець має право, проте не зобов'язаний, звернутись в будь-який час до Відповідальної особи з вимогою, в тому числі в судовому порядку, про виконання Зобов'язання в повному обсязі чи в частині. Відповідальна особа зобов'язана виконувати Зобов'язання в порядку, в строки та на умовах, що передбачені цим Договором, в незалежності від того, чи направлялась Продавцем вимога про це чи ні. Виконання Відповідальною особою частини Зобов'язань не позбавляє Відповідальну особу щодо погашення (виконання) іншої частини Зобов'язань.

На час розгляду справи доказів погашення заборгованості в розмірі 1 350 000 грн. 00 коп. Відповідачами 1,2,3 за зустрічним позовом суду не надано.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно, ставляться, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає заявлені Позивачем за зустрічним позовом вимоги про стягнення солідарно з Відповідачів -1, 2, 3 заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів, обґрунтованими й такими, що підлягають задоволенню повністю, в розмірі 1 350 000 грн. 00 коп..

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати за первісним позовом покладаються на Позивача за первісним позовом, а судові витрати за зустрічним позовом покладаються на Відповідачів 1, 2,3, пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст.ст. 4, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні первісного позову відмовити.

Зустрічний позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаїр-ХХІ" (61000, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, код ЄДРПОУ 32564719), Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційної компанії "ДАФІ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 32228680), Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог-2007" ( 49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35268621) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного імені та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35338955) 1 350 000 грн. 00 коп. заборгованості за договором, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаїр-ХХІ" (61000, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, код ЄДРПОУ 32564719) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного імені та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35338955) 9 000 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційної компанії "ДАФІ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 32228680) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного імені та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35338955) 9 000 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог-2007" ( 49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35268621) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА" ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" діє від власного імені та в інтересах Пайового Венчурного недиверсифікованого Закритого Інвестиційного фонду "ФРМ-СТАБІЛЬНІСТЬ" (49107, м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1А, код ЄДРПОУ 35338955) 9 000 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору, видати наказ.

Повне рішення складено 18.06.2014

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення 17.06.2014
Оприлюднено 23.06.2014

Судовий реєстр по справі 904/2779/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.06.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.05.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.05.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.05.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.04.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2779/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону