ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

7/146/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.09                                                                          Справа №  7/146/09

Суддя   Кутищева Н.С.

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Новий  континент”, м. КиївДо   відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Оріс і Ко”, м. Запоріжжя про стягнення  11815,70 грн. Суддя  Кутіщева Н.С.

Представники:

Від позивача          не з'явився

Від відповідача      не з'явився

СУТЬ СПОРУ :

Заявлено позов  про стягнення з відповідача на користь позивача 13846,10 грн., які складаються з 9710,10 грн.  штрафних санкцій за договором № 040208/01 від             02.04.2008 р. та 4136 грн. штраф за прострочення поставки товару за договором.

07.04.2009 р. порушено провадження у справі, розгляд якої призначений на 18.05.2009 р., про що сторони були повідомлені належним чином. Ухвалою суду від 18.05.2009 р., у зв'язку неявкою представника відповідача, розгляд справи було відкладено на 01.06.2009 р. Ухвалою в.о. голови господарського суду Запорізької області від 01.06.2009 р. строк вирішення спору  продовжено на місяць, розгляд справи було перенесено на 18.06.2009 р.  В зв'язку закінчення строку розгляду спору, передбаченого  ст. 69 ГПК України, судовий процес завершено 18.06.2009 р. оголошенням   рішення суду в повному об'ємі.  

Позивач, в судовому засіданні 01.06.2009 р., надав суду  заяву (вих. № б/н від 29.05.2009 р.), про уточнення та зменшення позовних вимог, в якій  уточнив  види штрафних санкцій та просить стягнути 7679,70 грн. пені та 4136 грн. штрафу .

Заява  відповідає вимогам ст. ст. 22, 28 ГПК України, приймається судом.

Суд розглядає позовні вимоги про стягнення  11815,70 грн.

Заявлені  вимоги позивач обґрунтовує їх   ст. ст.  526, 530, 549, 551, 610, 629 Цивільного кодексу України та умовами договору № 040208/05 від 02.04.2008 р.  

В зв'язку з поверненням поштовим відділення ухвали суду від 07.04.2009 р. про порушення провадження по справі  з відміткою “підприємство не значиться”, господарським судом Запорізької області було надіслано запит на адресу Запорізького обласного Управління статистики та Державній податковій адміністрації Запорізької області, з метою з'ясування місцезнаходження  відповідача.

Згідно довідки  № 15-7/1932 від 28.04.2009 р., наданої Запорізьким  обласним Управлінням статистики та довідки № 9149/10/29-113 від 29.04.2009 р. наданої держаною податковою інспекцією у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, Товариство з обмеженою відповідальністю “Оріс і Ко”,  зареєстровано за адресою: 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченко, буд. 27, кв. 22, не  відповідає  адреси, зазначеній в позовній заяві.

           У зв'язку з цим, суд направив ухвали суду  на нову адресу  відповідача у встановлений законом строк, на адресу господарського суду Запорізької області поштовим відділенням не повертались, що свідчить про те, що відповідач  належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду справи.

Відповідач, в продовжене судове засідання 18.06.2009 р., повторно  не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.  

 Сторони по справі № 7/146/09 є юридичними особами. Згідно зі ст. 28 ГПК України, керівник підприємств зобов'язаний направити компетентного представника  в судове засідання, чи сам прийняти участь в судовому засіданні.

Згідно зі ст. 93  ЦК України,  місцезнаходженням  юридичної  особи  є  адреса  органу або особи,  які відповідно до установчих документів юридичної особи чи  закону виступають від її імені.

Згідно ст. 22 ГПК України, сторони  зобов'язані добросовісно користуватися належними їх процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав  і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного  та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

           Згідно до ст. 33 ГПК України,  обов'язок доказування і подання  доказів покладається на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

                    Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами, якщо їх достатньо для вирішення спору по суті. Відповідач свої зобов'язання не виконав, не скористався без поважних причин правом на захист своїх інтересів, не надав суду відзив  на позовну заяву чи доказів заперечення (при наявності таких, чи доказів виконання договірних зобов'язань).

Враховуючи факт закінчення терміну розгляду спору згідно зі ст. 69 ГПК України, справу розглянуто в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

02.04.2008 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір  № 040208/05 (надалі – договір).

Згідно умов договору, відповідач  зобов'язався виробити та поставити, а позивач прийняти та оплатити  торгове устаткування (надалі-продукція) відповідно з кресленням  (додаток № 1 договору) узгоджений позивачем.

Пунктом 2.1.1. договору, відповідач зобов'язався виробити та поставити позивачу продукцію належної якості, асортименту, якості та у строки, що погоджені сторонами у відповідних додаткових угодах до договору.

Відповідно п.5 додаткової угоди № 1 до договору, позивач зобов'язався оплатити шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відповідача 50% вартості продукції в строк не пізніше 5 (п'яти ) банківських днів з моменту  підписання сторонами відповідної додаткової угоди.

Згідно з п. 6 додаткової угоди № 1 до договору, строк виготовлення та поставки відповідачем товару складав 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання передплати на розрахунковий рахунок відповідачем.

Позивач на виконання умов договору здійснив передплату у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від вартості товару, а саме 14100  (чотирнадцять тисяч сто) грн. 00 коп.,  перерахувавши її на рахунок відповідача платіжним дорученням № 548 від 18.04.2008 р.

Таким чином, поставка всієї партії товару на загальну суму 28200  грн. повинна  бути здійснена у строк по 05 червня 2008 року.

24 червня 2008 року позивач направив на адресу відповідача  претензію  (№ 24-06-08/008) з вимогою про негайну поставку та сплату штрафних санкцій відповідно до умов договору.

Зазначена претензія була залишена відповідачем без задоволення.

Відповідач  порушив свої зобов'язання щодо строку поставки товару:                               25.06.2008 р. здійснив першу часткову поставку товару на загальну суму 7520 грн.; 08.07.2008 р.  другу часткову поставку продукції на суму 10528,01 грн. Відповідачем було поставлено товару на загальну суму 18048,01 грн., решту товару відповідач не поставив.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору…           Не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань крім випадків, передбачених законом.

Аналогічну норму містить ст. 526 Цивільного кодексу України.

Згідно зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених  змістом зобов'язання.

Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до п. 6.1.1. договору, за недотримання строків поставки товару відповідач сплачує на користь позивача договірну штрафну санкцію (пеню) у розмірі 0,5 % від вартості недопоставленого товару за кожний день порушення строку поставки, а у випадку якщо строк затримки поставки товару перевищить 20 (двадцять) календарних днів, відповідач в безспірному порядку сплачує на користь позивача штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості недопоставленого товару.

Таким чином, вимога позивача про стягнення 4136  грн. штрафу  обґрунтована і підлягає задоволенню.

Вимога про стягнення пені підлягає задоволенню  частково –  в сумі 3176,97 грн., оскільки саме таку суму становить пеня, за заявлений період, згідно розрахунку, що був здійснений судом в судовому засіданні при перевіреному розрахунку, наданого позивачем, яки виконаний з помилками в розрахунку. В решті заявленої до стягнення пені  слід відмовити, як необґрунтованій.

          Судові витрати покладаються на відповідача, відповідно до вимог ст. ст.  44, 49 ГПК України.

Керуючись ст. 526, 610  Цивільного кодексу України, ст. 193, 230, 232  Господарського    кодексу    України,   ст. 3, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82,  84,  85 Господарського процесуального кодексу України,  суд

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Оріс і Ко” (69001,                м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 27, кв. 22, р/р 226008010015750 у ВАТ КБ “Надра” Запорізьке РУ, МФО 313968,  код 31139698) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Новий континент” (01601, м. Київ, Спортивна площа, буд. 3, р/р 226008010015750 у ВАТ “Державний Експортно-Імпортний Банк України”, МФО 322313, код 30216469) 3176,97 грн. пені, 4136 грн. штрафу, 102 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  Видати наказ.

3.          В решті позову  відмовити.

         Рішення вступає в законну силу через 10 днів з дня його прийняття.

                 Суддя                                                                           Н.С. Кутіщева  

Дата ухвалення рішення 18.06.2009
Зареєстровано 10.07.2009
Оприлюднено 11.07.2009

Судовий реєстр по справі 7/146/09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.06.2009 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 10.03.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 10.02.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 10.02.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 7/146/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону