ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                             Категорія

статобліку - 2.32

Справа

№ 2а-2373/0

 

9/0470

 

 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

П О С Т А Н О В А

Іменем України

15 квітня

2009 року                                     

м. Дніпропетровськ

 

Дніпропетровський

окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Захарчук Н.В.

суддів                

- Головко О.В.

•   Верби І.О.

при секретарі - Михалевич І.М.

розглянувши

у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом

Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів до

відповідача-1 Міністерства юстиції України, відповідача-2 Реєстраційного

відділу Шевченківської районної державної адміністрації в м.Києві, третя особа,

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів

Всеукраїнська спілка автомобілістів, про скасування рішень щодо реєстрації змін

до установчих документів та вчинення певних дій,

В С Т А Н О В И В:

Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської

спілки автомобілістів звернулась з адміністративним позовом до

Дніпропетровського окружного адміністративного суду про скасування рішень

Міністерства юстиції України від 27.07.2005 р., від 10.08.2007 р. та рішення

Реєстраційного відділу Шевченківської районної державної адміністрації в

м.Києві щодо реєстрації змін до установчих документів Всеукраїнської

громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів», а також визнання

недійсним запису про проведення державної реєстрації та припинення останньої.

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спілка автомобілістів»

визначена відповідачем-3 по справі.

Ухвалою суду від 17.03.2009 р. провадження у справі в

частині позовних вимог Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської

спілки автомобілістів до відповідача-3 Всеукраїнської громадської організації

«Всеукраїнська спілка автомобілістів» закрито.

Ухвалою суду від 15.04.2009 р. за клопотанням

представника Всеукраїнської спілки автомобілістів від 14.04.2009 р., останню

залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних

вимог на предмет спору на стороні відповідачів в адміністративній справі.

Представник позивача підтримав позовні вимоги та просить

суд задовольнити їх повністю.

Відповідач-1 не забезпечив участь свого представника у

судовому засіданні, будучи належним чином повідомлений про час та місце його

проведення. З клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався,

заперечення проти позову не надав.

Від відповідача-2 надійшов лист № 02/35-2075 від

02.04.2009 р. з проханням розглядати справу без участі його представника.

Частиною 1 статті 2 КАС України визначено, що завданням

адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,

прав та інтересів юридичних осіб саме і лише у сфері публічно-правових відносин

від порушень з боку державної влади, органів місцевого самоврядування, інших

суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі

законодавства.

Відносини, що склалися між Позивачем та Відповідачами є

публічно-правовими відносинами, виходячи із змісту статті 3 та пункту 2 частини

1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до приписів ст.19 КАС України, враховуючи що

дії суб'єктів владних повноважень безпосередньо стосуються інтересів

Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів,

суд вважає за можливе, за клопотанням позивача вирішити адміністративну справу

за місцем перебування (знаходження) позивача.

Таким чином, суд, вивчивши матеріали справи та оцінивши

їх у сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, вважає необхідним

задовольнити даний позов повністю з наступних підстав.

Статтею 13 Закону України «Про об'єднання громадян» визначено,

що об'єднання громадян діє на основі статуту або положення.

Як вбачається з матеріалів справи, Дніпропетровська

обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів, згідно статуту від

2000 року, зареєстрованого розпорядженням Представника Президента України у

Дніпропетровській області від 23.06.1993 р. № 251/2, затвердженого Постановою

президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 28.12.1992

р. № 34, із змінами і доповненнями, погодженими Дніпропетровським обласним управлінням

юстиції, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок у банку, бланки із

своїм найменуванням, свою печатку і штампи, зразки яких затверджуються

президією Центральної ради, і користується символікою Всеукраїнської спілки

автомобілістів, зареєстрованою Міністерством юстиції України (п.1.4 Статуту).

Згідно п.1.1 Статуту позивач є громадською організацією,

що на добровільних засадах об'єднує громадян - власників особистих автомобілів

і мотоциклів, самодіяльних конструкторів і реставраторів старовинних

транспортних засобів, інших громадян - любителів автомототехніки.

Пунктом 1.3 Статуту визначено, що Дніпропетровська

обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів є структурним

осередком Всеукраїнської спілки автомобілістів. У своїй діяльності

Дніпропетровська обласна організація керується своїм статутом, який не

суперечить Статуту Спілки. Вона несе відповідальність по своїм зобов'язанням в

межах коштів і майна, що знаходяться в її господарському віданні. Діяльність

Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів

поширюється на територію всієї Дніпропетровської області.

Проте, на теперішній час Всеукраїнська спілка

автомобілістів (далі - ВСА) має у своїй структурі обласні організації ВСА,

зокрема, Дніпропетровську обласну організацію Всеукраїнської спілки

автомобілістів, що є окремими юридичними особами та, відповідно до положень

ст.62 ГК України, є підприємствами.

Зазначений факт підтверджується копіями документів,

надісланими Реєстраційним відділом Шевченківської районної державної

адміністрації в м.Києві для долучення до матеріалів адміністративної справи.

Зокрема, з копії Статуту Всеукраїнської спілки

автомобілістів вбачається, що діяльність ВСА поширюється на територію всієї

України. Організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські організації є структурними осередками ВСА і мають статус

юридичної особи, в своїй діяльності керуються своїми статутами, які не

суперечать Статуту ВСА і реєструються у встановленому порядку після їх

затвердження президією Центральної ради. Вони несуть відповідальність по своїм

зобов'язанням в межах коштів і майна, що знаходиться в їхньому господарському

віданні (п.1.3 Статуту).

А згідно п.1.4 Статуту ВСА, остання, а також організація

Автономної Республіки Крим, обласні, міські та районні організації, які є

юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в банківських установах,

свої печатки і штампи, зразки яких затверджуються президією Центральної ради, і

користуються символікою Всеукраїнської спілки автомобілістів, зареєстрованою

Міністерством юстиції України

Таким чином, позивач вважає, що Всеукраїнською спілкою

автомобілістів прямо порушуються вимоги положень Господарського кодексу України

щодо заборони підприємствам мати у своєму складі інших юридичних осіб. А отже,

реєстрація Всеукраїнської спілки автомобілістів здійснена з порушеннями закону,

допущеними при створенні юридичної особи, які не можна усунути.

Як встановлено у судових засіданнях, та підтверджується

матеріалами справи, Всеукраїнська спілка автомобілістів є всеукраїнською

громадською організацією, що об'єднує громадян - власників автомобілів і

мотоциклів, самодіяльних конструкторів і реставраторів старовинних транспортних

засобів, а також інших громадян - любителів автомототехніки (п.1.1 Статуту

ВСА).

Організаційно-правова форма господарювання

Всеукраїнської спілки автомобілістів, як громадської організації, також

підтверджується копією довідки Головного обчислювального центру Державного

комітету статистики України № 8355/97, доданої до матеріалів справи.

Відповідно до ч.4 ст.3 Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» громадські

організації реєструються (легалізуються) Міністерством юстиції України та його

територіальними органами.

Порядок передачі документів Міністерством юстиції

України (його територіальними органами) державному реєстратору визначається

Регламентом передачі Міністерством юстиції України та його територіальними

державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затвердженим наказом

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 23/74/5.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» порядок проведення

державної реєстрації юридичних осіб  та

фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

- перевірку комплектності документів,  які подаються державному реєстратору,  та повноти відомостей,  що вказані 

в  реєстраційній картці;

- перевірку документів, 

які  подаються державному

реєстратору, на  відсутність  підстав 

для  відмови  у  

проведенні   державної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну

особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

- оформлення і видачу 

свідоцтва  про  державну 

реєстрацію  та виписки з Єдиного

державного реєстру.

Державна   

реєстрація    юридичних   осіб  

та   фізичних осіб  - 

підприємців, згідно ст.5 зазначеного закону, проводиться державним

реєстратором виключно у виконавчому 

комітеті  міської ради міста

обласного значення або у районній, 

районній  у  містах 

Києві  та  Севастополі  

державній адміністрації  за  місцезнаходженням юридичної особи або за

місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Основні засади господарювання в Україні і регулювання

господарських відносини,  що виникають у

процесі організації та здійснення господарської діяльності між  суб'єктами господарювання,  а 

також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері

господарювання визначені Господарським кодексом України

Учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти

господарювання, споживачі,  органи

державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською

компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають

засновниками  суб'єктів господарювання чи

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження   на основі відносин власності (ст.2

Господарського кодексу України).

За приписами ст.64 ГК України підприємство може

складатися з виробничих  структурних

підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій

тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління

(управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Підприємство має право створювати філії,

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання

про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого

самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені

підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про

них, затвердженого підприємством.

Таким чином, з викладеного вбачається, що підприємство

не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Однак, матеріалами справи та поясненнями представників

сторін підтверджено, що організаційно-правова форма господарювання

Всеукраїнської спілки автомобілістів, як громадської організації, суперечить

зазначеним вище нормам, а тому державна реєстрація останньої здійснена з

порушенням закону.

    Відповідно до

норм п.4 Прикінцевих положень ГК України, його положення застосовуються щодо

тих прав і обов'язків, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями

ГК України та продовжують існувати після набрання ним чинності.

Таким чином, положення ст.64 ГК України поширюються й на

Всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнська спілка автомобілістів».

Відповідно до норм ч.2 ст.89 ЦК України, невідповідність

установчих документів юридичної особи закону є підставою для відмови у

державній реєстрації юридичної особи. Згідно положень ст.16 Закону України «Про

об'єднання громадян» у реєстрації об'єднання громадян може бути відмовлено,

якщо його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації

об'єднання, суперечать вимогам законодавства України.

Однак, незважаючи на зазначені положення законодавства

України, як Міністерством юстиції України, так і Реєстраційним відділом

Шевченківської районної державної адміністрації в м.Києві у 2005 році та у 2007

році зареєстровані зміни до Статуту ВСА, що містить положення, які суперечать

вимогам законодавства України.

Згідно норм ст.19 Конституції України, органи державної

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією

та законами України.

За таких обставин, рішення Міністерства юстиції України

від 27.07.2005 року та від 10.08.2007 року щодо реєстрації змін до установчих

документів ВСА, та відповідні рішення державних реєстраторів Реєстраційного

відділу Шевченківської районної державної адміністрації в м.Києві щодо

реєстрації змін до установчих документів ВСА прийняті вказаними суб'єктами

владних повноважень не на підставі законодавства України, адже зазначені

суб'єкти зобов'язані здійснювати перевірку відповідності установчих документів

юридичної особи вимогам законодавства України та відмовити у реєстрації за

наявності суперечностей установчих документів юридичної особи вимогам

законодавства України.

Частиною 2 статті 38 Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначено, що

підставами для постановлення судового рішення 

щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством

юридичної особи, зокрема є:

- визнання недійсним запису про проведення державної

реєстрації через порушення закону, 

допущені при створенні 

юридичної  особи, які не можна

усунути;

- провадження нею діяльності, що суперечить установчим

документам, або такої, що заборонена законом, тощо.

Відповідно до ст.86 КАС України, виключне право оцінки

доказів належить суду, який має оцінювати докази за своїм внутрішнім

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в

судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Стаття 19 Конституції України зобов'язує органи

державної влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що

передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона

повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення,

крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу, а суд згідно ст. 86 цього

Кодексу, оцінює  докази, які є у справі,

за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому,

всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.  

Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних

справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних

повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи

бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти

адміністративного позову.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що позивачем

обгрунтовано та підтверджено належним чином вимоги, а відповідачі не довели

правомірність своїх дій, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є

обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ч.1 ст.94 Кодексу адміністративного

судочинства України повернути з державного бюджету позивачу - Дніпропетровській

обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів судові витрати у

розмірі 3грн. 40коп., сплачені квитанцією.

Керуючись ст.ст.94, 158-163, 186, 254 Кодексу

адміністративного судочинства України суд,

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративний позов Дніпропетровської обласної

організації Всеукраїнської спілки автомобілістів до відповідача-1 Міністерства

юстиції України, відповідача-2 Реєстраційного відділу Шевченківської районної

державної адміністрації в м.Києві, третя особа, яка не заявляє самостійних

вимог на предмет спору на стороні відповідачів Всеукраїнська спілка автомобілістів,

про скасування рішень щодо реєстрації змін до установчих документів та вчинення

певних дій - задовольнити повністю .

Рішення Міністерства юстиції України від 27.07.2005 року

та рішення Міністерства юстиції України від 10.08.2007 року щодо реєстрації змін

до установчих документів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська

спілка автомобілістів» (код ЄДРПОУ 00023857, місцезнаходження: 04050, м.Київ,

вул.Дегтярівська, 8-а) - скасувати.

Рішення Реєстраційного відділу Шевченківської районної

державної адміністрації в м.Києві щодо реєстрації змін до установчих документів

Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів»

(код ЄДРПОУ 00023857, місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул.Дегтярівська, 8-а) -

скасувати.

Визнати недійсним запис про проведення державної

реєстрації Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка

автомобілістів» (код ЄДРПОУ 00023857, місцезнаходження: 04050, м.Київ,

вул.Дегтярівська, 8-а) через порушення закону, допущені при створенні зазначеної

юридичної особи, які не можна усунути.

Припинити Всеукраїнську громадську організацію

«Всеукраїнська спілка автомобілістів» (код ЄДРПОУ 00023857, місцезнаходження:

04050, м.Київ, вул.Дегтярівська, 8-а) як юридичну особу у зв'язку із визнанням

недійсним запису про проведення державної реєстрації, допущені при створенні

Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів»,

які не можна усунути .

Стягнути з Державного бюджету на користь

Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів

(49000, м.Дніпропетровськ, вул.Ширшова, буд.7, код ЄДРПОУ 05508482) 3грн.

40коп. (три грн. 40коп.) судового збору.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків

подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, якщо вони були

подані у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо

її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду

справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до

Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої

інстанції шляхом подачі в десятиденний строк з дня проголошення постанови заяви

про апеляційне оскарження і подання після цього протягом двадцяти днів

апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості осіб, які беруть

участь у справі.

 

    Текст постанови у повному обсязі

виготовлений 17.04.2009 р.

 

Головуючий

суддя                                     Н.В.

Захарчук

 

Суддя                                             О.В.

Головко

                 

Суддя                                         І.О.

Верба

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ухвалення рішення 15.04.2009
Зареєстровано 10.07.2009
Оприлюднено 13.07.2009

Судовий реєстр по справі 2а-2373/09/0470

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.04.2009 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.04.2009 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону