Постанова
від 04.09.2014 по справі 917/1864/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

04.09.14 Справа № 917/1864/13

За заявою публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м.Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", с.Велика Рудка Диканського району

про визнання банкрутом

Суддя Іванко Лідія Андріївна

Представники :

від кредиторів: Орловський В.В., дов.№ 139 від 19.03.2014 року (ПАТ "Полтава - Банк")

від боржника: Голейна Л.Ю., пасп.НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС Полтавської області 17.11.2011 року-голова ліквідаційної комісії

розпорядник майна: не з'явився

Розглядається справа про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", с.Велика Рудка Диканського району.

Від публічного акціонерного товариства "Банк Форум" за підписом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" надійшло клопотання про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Біленка Р. І.

Розпорядник майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" арбітражний керуючий Терещенко В.О. надав суду клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Нагорнєву Т.В.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, встановив:

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2013 року заяву публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 09.10.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005", введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Терещенка В.О.

На виконання вимог п.6 ухвали господарського суду від 09.10.2013 року, з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника опубліковане оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Велес 2005", с.Велика Рудка (газета "Голос України" № 206 від 02.11.2013 року).

Після даної публікації у строки, визначені ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі-Закон) з грошовими вимогами до боржника звернулись конкурсні кредитори:

- публічне акціонерне товариство "Полтава-банк", м.Полтава;

- публічне акціонерне товариство "Банк Форум", м.Київ .

На виконання вимог Закону, розпорядник майна подав на затвердження суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Велес 2005".

10.12.2013 року господарським судом Полтавської області була винесена ухвала за результатами розгляду вимог кредиторів.

В межах строку дії процедури розпорядження майном ТОВ "Велес 2005" боржник вимоги кредиторів не задовольнив.

19.12.2013 року на загальних зборах кредиторів ТОВ "Велес 2005" обрано склад комітету кредиторів.

Відповідно до ч.8 ст.26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"(надалі - Закон) до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом.

Згідно з ч.2 ст.27 Закону до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов"язані прийняти одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов"язання керуючого санацією підготувати план санації;

- подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов"язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.

Таким чином, після прийняття комітетом кредиторів рішення про перехід до наступної судової процедури, це питання передається на розгляд загальних зборів кредиторів.

Від публічного акціонерного товариства "Банк Форум" за підписом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" надійшло клопотання про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Біленка Р. І.

До клопотання додано протокол засідання комітету кредиторів № 1 від 18.07.2014 року за підписом представника ПАТ "Банк Форум" .

Розпорядник майна товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" арбітражний керуючий Терещенко В.О. надав суду клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Нагорнєву Т.В.

До клопотання додано протокол зборів кредиторів від 12.08.2014 року.

Суд не може прийняти до уваги подані протоколи, виходячи з наступного:

Відповідно до ч.3 ст.26 Закону, збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів, чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.

Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника.

Згідно з ч.6 ст.26 Закону, під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Закону.

Частина 8 ст.26 Закону передбачає право брати участь у роботі комітету кредиторів з правом дорадчого голосу арбітражного керуючого, представника працівників боржника, уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпеченого кредитора та в разі необхідності представника органу, уповноваженого управляти державним майном, і представника органу місцевого самоврядування.

Як вбачається з протоколу № 1 засідання комітету кредиторів від 18.07.2014 року поданого кредитором - ПАТ «Банк Форум», засідання скликано розпорядником майна ТОВ «Велес 2005» арбітражним керуючим Терещенком В.О. згідно повідомлення № 02-01/216 від 16.07.2014 року.

При цьому, кредитором не надані докази скликання засідання комітету кредиторів розпорядником майна. Розпорядник майна арбітражний керуючий Терещенко В.О. в заяві № 02-01/243 від 13.08.2014 року (т.5, а.с.120) повідомив, що ним вживалися заходи по скликанню комітету кредиторів та зборів кредиторів на 12.08.2013 року, на які кредитор ПАТ «Банк Форум» без поважних причин не з»явився.

Таким чином, засідання комітету кредиторів було скликано і проведено кредитором ПАТ «Банк Форум» одноосібно, без повідомлення належним чином розпорядника майна та засновників боржника, що суперечить вимогам ст.26 Закону, а тому, прийняті на ньому рішення суд не приймає до уваги.

Наданий суду розпорядником майна ТОВ «Велес 2005» арбітражним керуючим Терещенком В.О. протокол б/н від 12.08.2014 року зборів кредиторів свідчить, що збори кредиторів проведені за участю двох осіб - розпорядника майна та забезпеченого кредитора - ПАТ «Полтава-банк», які мають лише право дорадчого голосу.

Відповідно до вимог ст.26 Закону такі збори кредиторів не можуть вважатися повноважними.

З врахуванням викладеного, рішення, прийняті комітетом кредиторів та зборами кредиторів, в тому числі і про призначення ліквідатором ТОВ «Велес 2005» арбітражних керуючих Біленка Р.І. та Нагорнєву Т.В., судом до уваги не приймаються, як такі, що прийняті з порушенням норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнаня його банкрутом».

Відповідно до ч.4 ст.27 Закону, у разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п»яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якщо інше не передбачено цією статтею.

Приймаючи постанову про визнання боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «Велес 2005» банкрутом, суд виходив з наступних підстав:

Відповідно до ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Положення ч.4 ст.205 Господарського кодексу України передбачають, що у разі неспроможності суб"єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів, він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом.

Факт неоплатності боржника підтверджується матеріалами справи. Зокрема, за результатами поглибленого аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Велес 2005" встановлено, що підприємство переобтяжене борговими зобов"язаннями у порівнянні з наявними активами, стан платоспроможності незадовільний, суми високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу. А саме, на виконання вимог ст.22 Закону, 13.11.2013 року проведена інвентаризація майна ТОВ "Велес 2005", за результатами якої виявлено 115 одиниць основних засобів боржника (арк. спр.125-126, т.1). При цьому, загальна ринкова вартість нерухомого майна ТОВ "Велес 2005" становить 2302110 грн. (звіт про оцінку нерухомого майна станом на 10.12.2013 року додається, арк. спр.56-57, т.5), в той час як кредиторська заборгованість ТОВ "Велес 2005" згідно реєстру вимог кредиторів складає 7216886,85 грн.

Дебіторська заборгованість відсутня. Заяв від потенційних інвесторів не надходило.

Отже, виходячи з фактичного фінансового стану боржника, суд вважає, що наявні всі підстави для визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При призначенні ліквідатора ТОВ «Велес 2005», суд врахував наступне:

Відповідно до ч.1 ст.114 Закону, кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов»язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Приймаючи до уваги, що рішення прийняті комітетом кредиторів та зборами кредиторів про призначення ліквідатором ТОВ «Велес 2005» арбітражних керуючих Біленка Р.І. та Нагорнєву Т.В. з порушенням норм Закону та вважаються не чинними, а тому, запропоновані кандидатури відхиляються судом.

В зв»язку з цим, суд, користуючись правом, наданим положеннями Закону, враховуючи дані Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та спеціалізацію арбітражного керуючого, вважає необхідним призначити ліквідатором ТОВ «Велес 2005» арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича.

Кучак Ю.Ф. має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № НОМЕР_2 від 18.02.2013 року, відноситься до Київського та Харківського апеляційного округу та надав суду заяву про участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у ч.2 ст.114 Закону.

Арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. має вищу юридичну освіту, незначну завантаженість (4 справи) та належні технічні та організаційні можливості для виконання обов»язків ліквідатора.

Керуючись ст.ст. 2, 37, 38, 97, 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.Карла Маркса, 1, ідент. код 33709275).

2. Відкрити ліквідаційну процедуру товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" строком на дванадцять місяців.

3.Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво № НОМЕР_2 від 18.02.2013 року) з наданням йому повноважень відповідно до вимог вищевказаного Закону.

4. Ліквідатору організувати здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечити задоволення вимог кредиторів у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку.

5. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов"язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю "Велес 2005" (38540, Полтавська область, Диканський район, с.Велика Рудка, вул.К.Маркса, 1, ідент. код 33709275) здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначене повідомлення повинне відповідати вимогам п. 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання ТОВ "Велес 2005" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених розділом ІІІ Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

7.Зобов'язати ліквідатора надавати суду документально підтверджені звіти про хід ліквідаційної процедури банкрута, перший звіт надати суду до 01.12.2014 року.

8.Після закінчення ліквідаційної процедури ТОВ "Велес 2005" (але не пізніше 01.09.2015 р.) ліквідатору - надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу у відповідності до вимог Закону.

9. Копію постанови направити сторонам, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Суддя Іванко Л.А.

Дата ухвалення рішення04.09.2014
Оприлюднено26.09.2014

Судовий реєстр по справі —917/1864/13

Ухвала від 13.11.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 09.12.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Фоміна В. О.

Ухвала від 04.02.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Кравець Т.В.

Ухвала від 17.01.2014

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Кравець Т.В.

Ухвала від 01.12.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Куровський C.B.

Постанова від 15.09.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 01.09.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 20.08.2015

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Шевель О. В.

Ухвала від 27.06.2014

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Іванко Л.А.

Ухвала від 14.08.2014

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Іванко Л.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні