ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

23 вересня 2014 року 11:13 № 826/12698/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Аблова Є.В.,

при секретарі судового засідання Мальчик І.Ю.,

за участю сторін:

представника позивача - Антонової Г.І.,

представника відповідача - Галики О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Форт» до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання дій протиправними, -

В С Т А Н О В И В:

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Форт» до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання дій протиправними, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що при проведенні зустрічної звірки позивача відповідачем було порушено законодавчо встановлений порядок та спосіб проведення зустрічної звірки.

У позовній заяві позивач просить суд визнати протиправними дії ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо організації та проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт», за результатами якої складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 08.11.2013 року №1116/26-58-22-01-17/31245841, в частині підтвердження господарських відносин із суб'єктами господарювання за період з 01 червня 2012 року по 31 грудня 2012 року, визнати протиправними дії ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо внесення до автоматизованої системи «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» інформації на підставі акту про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» від 08.11.2013 року №1116/26-58-22-01-17/31245841.

В судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги у повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на правомірність проведення зустрічної звірки та те, що внесення або зміна інформації у базах інформаційних систем, які використовуються органами Міндоходів України, зокрема, АІС «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», самі по собі не зумовлюють для платника податків будь-яких юридичних наслідків у формі виникнення або зміни прав та обов'язків, змін у структурі податкових зобов'язань та податкового кредиту, оскільки внесення такої інформації не призводить до коригування (збільшення) податкових зобов'язань платника податків.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, суд дійшов висновків про наступне.

ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України та пункту 4.4 Наказу ДПА України від 22.04.2011 р. №236 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» щодо документального підтвердження господарських відносин та їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, за результатами яких 08.11.2013 року складено акт №1116/26-58-22-01-17/31245841 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» щодо документального підтвердження господарських відносин та їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року.

Відповідно до висновків акту від 08.11.2013 р. №1116/26-58-22-01-17/31245841 встановлено відсутність об'єктів оподаткування по операціях з придбання та продажу товарів (послуг) за перевіряємий період з ТОВ «Моноліт-Форт» в розумінні ст.138, п.185.1, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України.

З даного акту також вбачається, що ТОВ «Моноліт-Форт» відсутній за податковою адресою, про що складено відповідний акт. До перевірки не надано первинні документи, бухгалтерські документи, документи з транспортування продукції, які підтверджують реальність господарських відносин ТОВ «Моноліт-Форт» з постачальниками та покупцями.

Водночас, позивач зазначає, що жодних письмових запитів, повідомлень з боку податкового органу стосовно проведення перевірки, зустрічної звірки щодо господарських відносин ТОВ «Моноліт-Форт» з ПП «Беллона» не отримував, а відтак дії щодо її проведення та оформлення вважає протиправними, що і зумовило звернення позивача до суду за захистом своїх прав.

При вирішенні спору по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно п.п.21.1.1, п.п.21.1.2, п.п.21.1.4 п.21.1 ст.21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов'язані, крім іншого: дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

Відповідно до п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право, зокрема, проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Згідно п.73.5 ст.73 Податкового кодексу України, з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначає Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. №1232 (далі - Порядок).

Згідно п.1 Порядку, зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань (п.2 Порядку).

Так, згідно із п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин, зокрема, у разі проведення зустрічної звірки.

Крім того, з метою впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами державної податкової служби наказом Державної податкової адміністрації України №236 від 22 квітня 2011 року, затверджено Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (далі - Методичні рекомендації).

З аналізу вимог п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженої Кабінетом Міністрів України №1232 від 27.12.2010 року, Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України № 236 від 22.04.2011 року, вбачається, що зустрічна звірка проводиться лише з питань взаємовідносин з певним платником податків (відносно якого проводиться основна перевірка, в ході якої виникає необхідність ініціювання зустрічної звірки) та лише у разі наявності у розпорядженні податкового органу первинних документів або отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті.

В матеріалах справи наявний письмовий запит відповідача №13120/26-58-22-01-10 від 07.11.2013 р. про надання ТОВ «Моноліт-Форт» письмових пояснень з документальним підтвердженням з питання взаєморозрахунків з ТОВ «Дайкор» (код ЄДРПОУ 38211955) за червень 2012 року, ТОВ «Браво СРЛ» (код ЄДРПОУ 34527595) за вересень 2012 року, ТОВ «Аквілон М» (код ЄДРПОУ 38277691) за жовтень 2012 року, ТОВ «Профком» (код ЄДРПОУ 34381465) за грудень 2012 року із відповідним переліком документів, що запитуються та підстав його надіслання.

Як вбачається з акту звірки та наданих відповідачем документів, ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві було здійснено вихід на податкову адресу ТОВ «Моноліт-Форт» - 03124, м. Київ, вул. Василенка, 7-А для вручення запиту від 07.11.2013 р. №13120/26-58-22-01-10 та не встановлено місцезнаходження підприємства та посадових осіб, про що складено акт від 07.11.2013 р. №1969/26-58-22-01 про встановлення відсутності за місцезнаходженням за податковою адресою.

Крім того, податковим органом направлено запит від 07.11.2013 р. №969/м/26-58-22-01 до головного відділу податкової міліції ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві для встановлення місцезнаходження (місця проживання) ТОВ "Моноліт-Форт".

Наведене свідчить про вжиття всіх заходів щодо інформування такого платника податків про необхідність подання інформації та її документального підтвердження.

Відповідно до пункту 4.4 Методичних рекомендацій визначено, що у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (додаток 3), реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) та вживає відповідних заходів, передбачених актами ДПС України.

Відтак, зміст викладених норм вказує на те, що саме за результатами здійснених зустрічних звірок складається довідка, а у разі встановлення фактів, зокрема, як у даній справі про відсутність суб'єкта господарювання за податковою адресою, складається акт про неможливість проведення зустрічної звірки.

А також беззаперечним є факт, що складання акту з найменуванням "про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання" вказує саме на її не проведення податковим органом, у зв'язку з чим, як наслідок, необґрунтованими є посилання позивача на норми, які поширюються на правовідносини та дії, які стосуються суто вже проведеної зустрічної звірки, при проведенні якої і підлягає дослідженню первинна документація, що надається платником податку на запит податкового органу.

Враховуючи вказане, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовної вимоги про визнання протиправними дій Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві щодо організації та проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт», за результатами якої складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 08.11.2013 року №1116/26-58-22-01-17/31245841, в частині підтвердження господарських відносин із суб'єктами господарювання за період з 01 червня 2012 року по 31 грудня 2012 року та не вбачає правових підстав для її задоволення.

Окрім того, Додатком №3 до Методичних рекомендацій встановлено форму та вимоги щодо змісту і об'єму інформації, яка підлягає відображенню в акті про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання.

При цьому, слід зауважити, що п. 15 Додатку №3 Методичних рекомендацій передбачає зазначення встановлених даних про проведений аналіз наявної в органі ДПС інформації та її документального підтвердження, з приміткою, що у разі наявності зазначається й інша інформація (в т. ч. отримана від підрозділів податкової міліції), що має відношення до питань запиту і може бути використана органом-ініціатором при перевірці. Одночасно надаються належним чином завірені копії таких документів, що не підтверджують дані платника податків, наведені у запиті.

Таким чином, викладені відповідачем обставини та їх аналіз в акті є нічим іншим, як реалізація функцій податкового органу на виконання вимог наведеної норми.

Крім того, надані представником позивача докази на підтвердження місцезнаходження, зокрема, витяг з ЄДРПОУ оцінюються судом критично, оскільки останній підтверджує знаходження за юридичною адресою позивача уже після здійснення виходу на податкову адресу з метою вручення запиту про надання інформації та її документального підтвердження та складення акт про неможливість проведення зустрічної звірки.

Відповідно до ст. 63 ПК України облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Податковому органу відповідно до ст. 66 Податкового кодексу України надано право вносити зміни до облікових даних платника податків на підставі інформації органів державної реєстрації; інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків; документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків; інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; рішення суду, що набрало законної сили; даних перевірок платників податків.

Відповідно до пп. 14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності.

Таким чином, зміни в облікових даних операцій по податках здійснюються на підставі податкових повідомлень-рішень чи на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

Крім того, доказів внесення змін в електронній базі даних показників зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, які задекларовані ТОВ «Моноліт-Форт» позивачем не надано.

Натомість, представник відповідача зазначив, що жодних нарахувань або збільшення податкових зобов'язань, зменшення суми податкового кредиту з ПДВ за карткою особового рахунку позивача податковим органом здійснено не було. На підтвердження цього в матеріалах справи наявна роздруківка зворотного боку облікової картки особового рахунку ТОВ «Моноліт-Форт» з податку на додану вартість за перевіряємий період.

За таких обставин, позовна вимога щодо визнання протиправними дій Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві щодо внесення до автоматизованої системи «Результатами співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» інформації на підставі акту про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Моноліт-Форт» від 08.11.2013 року №1116/26-58-22-01-17/31245841 не підлягає задоволенню, з огляду на недоведеність суду наявності таких оскаржуваних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого вирішує справи відповідно до Конституції України та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач по справі, як суб'єкт владних повноважень, виконав покладений на нього обов'язок щодо доказування правомірності вчинених ним дій.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 69-72, 158-163 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва,-

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Форт» відмовити повністю.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня її проголошення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст. 186 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Повний текст постанови складений та підписаний суддею 25.09.2014 року.

Суддя Є.В. Аблов

Дата ухвалення рішення 23.09.2014
Оприлюднено 30.09.2014

Судовий реєстр по справі 826/12698/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.06.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 06.06.2016 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 25.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.12.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2014 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.09.2014 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.09.2014 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/12698/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону